0

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

5 849 14
  • Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:57

Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊNđề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể thức lãi suất kép với lãi suất 14% năm Hỏi sau năm rút lãi người thu TRƯỜNG THPT KIM LIÊN NỘI ĐỀ THI HỌCNĂM HỌC 20162017 (Đề thi gồm có 05 trang) MÔN: TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Chúc em luyện tập tốt nhé! Nguyễn Trung Trinh - THPT Kim liên , Nội Mã đề: 501 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f = ( x) x − x2 A ∫ f ( x)d= x x + + C x C ∫ f ( x)d= x x + + C x Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = 3 x − + C x f ( x)d= x x − + C x B ∫ f ( x)d=x D ∫ ( sin x + cos x ) π  tan  x −  + C 4  π  f ( x)d tan  x +  + C = x 4   π B ∫ f ( x)d=x  π D ∫ A − tan  x +  + C ∫ f ( x)dx = 4  C − tan  x −  + C ∫ f ( x)dx = 4  Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = e −2cos x sin x A ∫ f= ( x)dx 2e −2cos x + C C −2e ∫ f ( x)dx = D ∫ f ( x)dx = − e B −2cos x e + C f ( x)dx ∫= −2cos x + C −2cos x + C 4x + F (−2) = ln 81 Tính F ( ) x + x +1 C F (= D F= ) ln − ln ( ) 2(ln + ln 3) Câu Cho F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x) = A F ( ) = ln B F= ( ) ln − ln có nguyên hàm F= Câu Tìm số a để hàm số f ( x) = ( x) a ln( x + 1) + x+ x B a = C a = D a = A a = 2 Câu Cho f(x) hàm số có đạo hàm [1; 4] biết f (4) ∫ f ( x)dx = 20 và= 16; = f (1) Tính C I = 57 D I = 67 I = ∫ xf '( x)dx A I = 37 B I = 47 5 0 Câu Biết = ∫ f ( x)dx 5;= ∫ f (t )dt Tính I = ∫ f ( z )dz B I = −2 A I = 2 Câu 8.= Cho I ∫ 2x C I = D I = u x − Mệnh đề sai x − 1dx = A I = ∫ u du B I = 27 C I = ∫ u du D I = Mã đề 501 - trang 1/5 Câu Cho ∫ ln( x − x)dx = a ln + b ln + c với a, b, c số nguyên Tính S = a + 2b – c A S = 23 B S = 20 C S = 17 D S = 11 Câu 10 Cho tích phân= I ∫ x(1 − x) dx Mệnh đề đúng? 0 A I = − ∫ t (1 − t )dt B = I −1 ∫t (1 − t )dt C I = − ∫ (t − t )dt 0 D I = − ∫ (t − t )dt −1 a 875 Câu 11 Tìm số thực a < thỏa mãn ∫ ( x3 − x)dx = A a = −4 B a = −5 C a = −6 D a = −3 Câu 12 Một xe lửa chuyển động chậm dần dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Trong thời gian xe chạy 120m Cho biết công thức tính vận tốc chuyển động biến đổi v= v0 + at ; a (m/ s ) gia tốc, v (m/ s) vận tốc thời điểm t (s) Hãy tính vận tốc v0 xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh A 30 m/s B 12 m/s C m/s D 45m/s Câu 13 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x + đường thẳng y = x + 13 11 B C D A 3 Câu 14 Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y= x ; y= − x trục hoành 22 16 23 B C D A 3 ( x − 1)e x Câu 15 Ký hiệu (H) hình phẳng giới hạn đường y = −2 x ;y= 0; x = Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V = π (2e − 1) B V = π (2e − 3) 2e C V = π (e − 1) 2e D V = π (e − 3) 2e Câu 16 Tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường = y = , y 0,= x x = x a (a > 1) quay xung quanh trục Ox 1   1 1   1 A  − 1 B  − 1 π C 1 −  π D 1 −  a   a a   a 2e Câu 17 Cho số phức z= − 7i Xác định phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo −7i B Phần thực phần ảo −7 C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo 7i Câu 18 Cho i đơn vị ảo, n số nguyên dương Mệnh đề sau đúng? A i n + i n +1 = B i n + i n + = C i n − i n + = D i n − i n +1 = 0 0 Câu 19 Tìm số thực x y thỏa mãn điều kiện ( x + 1) + ( y − ) i = ( x + ) + ( y + ) i x =  x = −1  x = −1 x = A  B  C  D   y = −3 y =  y = −3 y = Câu 20 Trên mặt phẳng tọa độ, điểm A, B, C theo thứ tự biểu diễn số phức + 3i,3 + i,1 + 2i Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z = + i B z= + 2i C z= − 2i D z = − i Mã đề 501 - trang 2/5 Câu 21 Trong kết luận sau, kết luận sai ? A.Với số phức z , phần thực z không lớn môđun z B Với số phức z , phần ảo z không lớn môđun z C.Với số phức z , môđun z môđun z D.Với số phức z , z khác z Câu 22 Mệnh đề đúng? z số thực z D ∀z ∈ , z.z số thực không âm B ∀z ∈ , A ∀z ∈ , z − z số thực C ∀z ∈ , z + z số ảo a + 2i ( a ∈  ) z '= − i Tìm điều kiện a để z.z ' số thực Câu 23 Cho hai số phức z = 2 A a ≠ − B a = − C a = 10 D a ≠ 10 5 Câu 24 Cho hai số phức z= a + b z ' = a '+ b ' i (a, b, a ', b ' ∈ ), z ' ≠ Khẳng định sau đúng? z ( a + bi )( a '− b ' i ) z ( a + bi )( a '+ b ' i ) z ( a + bi )( a '− b ' i ) z ( a + bi )( a − bi ) A = B D = = C = 2 2 2 z' a +b z' a' +b' z' a '2 + b '2 z' a' +b' Câu 25 Biết nghịch đảo số phức z ≠ số phức liên hợp z Kết luận sau đúng? B z = C z số ảo D z = −1 A z ∈  a + bi ( a, b ∈  ) Tìm phần ảo số phức z Câu 26 Cho số phức z = A a − b B a + b C 2ab D −2ab z −i = z +i D Đường thẳng y = − x Câu 27 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn A Trục hoành B Trục tung C Đường thẳng y = x Câu 28 Tìm nghiệm phức z phương trình z − z =−1 − 10i B z = − 2i C z =−1 − 2i D z =−1 + 2i A z = + 2i Câu 29 Cho a, b, c ∈ , a ≠ 0, b − 4ac < Tìm số nghiệm phức phương trình az + bz + c = (với ẩn z) A.3 B.2 C D Câu 30 Tìm tập hợp T gồm tất số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z = z số ảo A T = {−1 − i;1 − i; −1 + i;1 + i} B T ={1 − i;1 + i} C T = {−1 + i} D T = {−1 − i} ( ) a + a − 11 i Tìm tất giá trị thực a để z + z ' Câu 31 Cho hai số phức z= + 2i z ' = số thực A a = −3 B a = C a = a = −3 D a = 13 a = − 13 Câu 32 Kí hiệu n số giá trị tham số thực a cho phương ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 10 Năm học 2016 - 2017 Thời gian thi làm 90 phút không kể thời gian phát đềđề 1230 Họ tên học sinh: Lớp: PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – thời gian làm 30 phút) Câu Hàm số sau có tập xác định  A y  x x 1 Câu Tìm m để hàm số y  A m  B y  x3  x  C y  x2 x 1 x có tập xác định  x  2x  m B m  C m  D y  x x 1 2 D m  Câu Cho hàm số y  f  x   x   x  Chọn mệnh đề sai A Hàm số y  f  x  hàm số chẵn B Đồ thị hàm số y  f  x  nhận trục Oy làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số y  f  x  nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng D Hàm số y  f  x  có tập xác định  Câu Tìm m để hàm số y    m  x  nghịch biến  A m  B m  C m  D m  Câu Đường thẳng y  ax  b có hệ số góc qua điểm A  3;1 A y  2 x  B y  x  C y  x  D y  2 x  Câu Hàm số y  x  x  có giá trị nhỏ A x  B x   C x  D x   Câu Hình H1 đồ thị hàm số nào? A y   x  3x  B y  2 x  x  C y  x  x D y  x  x  Câu Tìm m để phương trình mx   m  1 x  m  có hai nghiệm A m   C m   ,m  B   m  D m   ,m  Câu Số nghiệm phương trình A B      x  x    C D Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B M  81 64 C M  41 16 D M  41 64 Câu 11 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Chọn khẳng định đúng?       A AG  AB  AC B AG  AB  AC 2       D AG  AB  AC C AG  AB  AC 3 3 Câu 12 Trong mặt phẳng Oxy , cho A  1;  , B 1;   Gọi D đối xứng với A qua B Tìm toạ độ điểm D ? A D  3;  B D  1;  C D  3;  D D  3;    Câu 13 Cho hình vuông ABCD có cạnh a Tích vô hướng AC.CB A  a2 B a C a D a2     Câu 14 Trong mặt phẳng Oxy , cho a  1;1 , b 1; 3 Khi cos a,b có giá trị   A Câu 15 Biết sin   B C 1 D  1  900    1800  Hỏi giá trị tan  bao nhiêu? 2 C 4 PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm – thời gian làm 60 phút) A 2 B  Bài (1,0 điểm) Giải phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân biệt phía với trục Oy Bài (2,0 điểm) Cho hình thang vuông ABCD , đường cao AB  a , đáy lớn BC  2a , đáy nhỏ AD  a    a) Chứng minh AC  AB  AD     b) Tính tích vô hướng AC.BD , từ suy giá trị cos AC ,BD  Bài  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC biết A  1;  1 ,B  2;  ,C  6;    điểm M thoả mãn MA  2 MB a) Tìm toạ độ điểm M b) Gọi I trung điểm đoạn BC , H giao điểm AI với CM Tìm toạ độ điểm H ………………….Hết………………… Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 12 Môn : Toán Thời gian làm bài: 90 phút NGUYỄN HUỆ Mã đề 118 Câu Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu A y = x3 − 3x − C y = −x3 + 3x + B y = x3 − 3x + D y = −x3 − 3x − Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 +∞ + y + +∞ y −∞ A y = 3x + x+1 Câu Phương trình 3x A −9 B y = −5 x−1 3x + C y = 3x + x−1 D y = x+2 x+1 − 81 = có hai nghiệm x1 , x2 Tính giá trị tích x1 x2 ? B C 29 D −27 2x + x+1 A Hàm số nghịch biến R \ {−1} B Hàm số đồng biến R \ {−1} C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) √ Câu Tính đạo hàm hàm số y = ln(x + x2 + 4)? √ 1 + x2 + √ √ A y = B y = x + x2 +√4 x + x2 + + x2 + √ √ C y = D y = √ 2 (x + x + 4) x + x +4 Câu Xét tính đơn điệu hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = A B x+2 ? x2 − 3x + C D Câu Cho hàm số y = x3 − 3x Tìm mệnh đề đúng? A B C D Nghịch biến (−∞; −1) (1; +∞) Đồng biến R Nghịch biến khoảng (−1; 1) Đồng biến khoảng (−1; 1) Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục R Ta có bảng biến thiên sau: −∞ x −1 − f (x) − + +∞ +∞ − f (x) −1 −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = Hàm số y = f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực trị f (x) có cực đại cực tiểu f (x) có cực đại cực tiểu Câu Hình mười hai mặt có cạnh? A 12 B 18 C 30 D 20 Câu 10 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Tứ diện đa diện lồi Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Hình lập phương đa diện lồi Hình hộp đa diện lồi sin x + m π nghịch biến 0; sin x − m B m > D < m < Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = A m ≥ C m ≥ m ≤ Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC? √ √ √ √ a3 a3 a3 a3 A B C D 12 24 Câu 13 Cho < a = 1; x, y > Mệnh đề đúng? A loga (x + y) = loga x loga y C logaα x = α loga x B loga (x + y) = loga x + loga y D loga x = loga x loga b với < b = Câu 14 Khối đa diện loại {4; 3} có đỉnh? A B C 10 D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 15 Phương trình log3 (4x − 2) + log (x2 + 1) = có hai nghiệm x1 < x2 Tính giá trị P = x1 + 2x2 A B C √ √ Câu 16 Tính giá trị biểu thức P = a2 a2 a5 (a > 0) dạng lũy thừa 18 20 A a B a C a 18 D 47 D a 10 Câu 17 Hàm số y = x4 − mx2 + Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có ba cực trị tạo thành tam giác √ √ 3 A m = − B m = C m = −2 D m = Câu 18 Cho nhôm hình chữ nhật có chiều dài 10cm chiều rộng 6cm Người ta cắt bốn góc nhôm bốn hình vông nhau, hình vuông có cạnh xcm, gấp tâm nhôm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn nhất? √ √ 10 + − 19 B x = A x = 3 Câu 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D √ + 19 C x = √ 8−3 D x = Đồ thị hàm số y = ax qua điểm có tọa độ (0; 1) Đồ thị hàm số y = ax nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) hàm đồng biến R Đồ thị hàm số y = ax có tập giá trị (0; +∞) Câu 20 Số nghiệm phương trình 7x − 71−x = là? A Vô nghiệm B C D Câu 21 Tìm m ∈ R để đồ thị y = m cắt (C) : y = x3 − 3x + điểm phân biệt A m = −1 B m>3 m < −1 C m = D −1 < m < √ Câu 22 Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) SB = a Tính thể tích khối chóp S.BCD √ √ √ √ a3 a3 a3 A B C a D 6 Câu 23 Bà Hoa gửi 100 triệu vào ngân hàng theo thể thức lãi kếp với lãi suất 2% (một quí), giả sử lãi suất không thay đổi Hỏi sau năm bà Hoa thu số tiền lãi bao nhiêu? A 104, 04 triệu B 117, 166 triệu C 4, 04 triệu D 17, 166 triệu x−3 với đồ thị (C) Tìm m để đường thẳng (d) : y = 2x + m cắt (C) hai điểm phân biệt x+1 có hoành độ số dương Câu 24 Cho hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới Ths Cao Đình Tới 0986358689 TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn : TOÁN-KHỐI 12 Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 12/12/2016 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang, 50 câu trắc nghiệm) Họ tên: .Lớp: Số báo danh Mã đề thi 896 Câu Tập nghiệm phương trình log(4.3x−1 − 1) = 2x − A {0; 3} C {0; 1} B 0/ Câu Số nghiệm phương trình sau A D {1; 3} + = − log x + log x B C D Câu Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log2 a + log2 b A log2 (a + b) = log2 a + log2 b B log2 a+b a+b C log2 = log2 a + log2 b D log2 = 2(log2 a + log2 b) 3 Câu Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 − y + 0 +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 A y = x4 + 2x2 − B y = x4 − 2x2 − D y = x4 − 3x2 − C y = − x4 − 3x2 − √ Câu Tập xác định hàm số y = (4 − 3x − x2 ) B R \ {−4; 1} D [−4; 1] A (−4; 1) C (−∞; −4) ∪ (1; +∞) Câu Cho đồ thị hình sau: Hình Hình Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Hình Hình Chỉ câu trả lời A Hình 1; C Tất hình B Hình D Hình 1; sai Câu Giá trị m để phương trình 4x − 2x + = m có nghiệm là: 23 23 23 23 B m > C m < D m ≥ A < m ≤ 4 4 Câu Cho hàm số y = x − 3x + (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ A y = −3x B y = −3x + C y = D y = −3x − Câu Tổng nghiệm phương trình 25x − 2(3 − x)5x + 2x − = A B D −9 C Câu 10 Cho đường cong y = x3 − 3x2 Gọi ∆ đường thẳng qua điểm cực đại cực tiểu A ∆ song song với trục hoành C ∆ không qua gốc tọa độ B ∆ qua điểm M(−1; −2) D ∆ qua điểm M(1; −2) Câu 11 Giá trị m để phương trình x2 − 3x − m = có nghiệm là: A m < −1 m > C m < −2 m ≥ Câu 12 hàm số y = A −∞; C m ∈ B −2 < m < D m ≤ −1 m > 1 m x − (m − 1)x2 + 3(m − 2)x + đồng biến (2; +∞) m thuộc tập sau 3 B m ∈ (−∞; −1) √ −2 − −∞; D ; +∞ √ Câu 13 Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), SA = 2a, tam giác SBC có diện tích 2a2 Gọi ϕ góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) Tính góc ϕ biết thể tích khối chóp S.ABC V = 4a3 A ϕ = 450 B ϕ = 900 C ϕ = 300 D ϕ = 600 Câu 14 Cho lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông cân A, AB = a Biết thể tích lăng trụ 4a3 ABC.A B C V = Tính khoảng cách h AB B C 3a 8a a 2a A h = B h = C h = D h = 3 Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y = x − ln(1 − x) đoạn [−2; 0] là: A −4 ln B C − ln D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = −2x − x−1 B y = −2x + x−1 C y = 2x + x+1 Câu 17 Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = D y = −x4 + 2x2 2x + Khi hoành độ trung điểm I x−1 đoạn thẳng MN 5 C D 2 −x2 + 2x + a Câu 18 Cho hàm số y = Để hàm số có giá trị cực tiểu m, giá trị cực đại M thỏa mãn m − M = a x−3 A B − A −1 B −2 Câu 19 Tập xác định hàm số y = A (0; 1) C D C (0; +∞) D [2; +∞) log2 x − là: B (1; +∞) Câu 20 Đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + m + tiếp xúc với trục hoành A m = B m = ±1 C m = D m = −1 Câu 21 Cường độ trận động đất M (richer) cho công thức M = log A − log A0 với A biên độ rung chấn tối đa A0 biên độ chuẩn Đầu kỉ 20, trận động đất San Francisco có cường độ 8, độ Richer Trong năm đó, trận động đất khác Nam Mỹ có biên độ mạnh gấp lần Cường độ trận động đất Nam Mỹ A 2, 075 B 11 C 8, D 33, Câu 22 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (−1; +∞) A y = ex +2x B y = −x4 − x3 C y = x3 − x2 − 3x D y = ln x 3 √ √ Câu 23 Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có kích thước a; a 2; a có diện tích A 20πa2 B 16πa2 C 6πa2 D 24πa2 Câu 24 Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 − x + có điểm uốn I(−2; 1) 3 A a = b = − B a = b = 4 3 C a = − b = −1 D a = − b = − Câu 25 Hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình dưới: Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 x −∞ +∞ + y + +∞ y −∞ Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số đồng biến (−∞; +∞) Hàm số Ths Cao Đình Tới 0986358689 KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN : TOÁN; Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊNđề thi: 822 x−3 khẳng định sau đúng? x+3 Hàm số đơn điệu R Hàm số đồng biến khoảng (−∞, −3) (3; +∞) Hàm số nghịch biến R \ {3} Hàm số đồng biến R \ {3} Câu Cho hàm số y = A B C D Câu Tìm m bé để hàm số y = x3 + mx2 + 4x + 2016 đồng biến tập xác định? A m = −4 B m = C m = D m = −2 Câu Một chất điểm chuyển động theo qui luật s(t) = −t + 6t Tính thời điểm t (giây) vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t = B t = C t = D t = Câu Hỏi hàm số y = x3 + 3x2 − nghịch biến khoảng nào? A (−2; 0) B (−∞; −2) C (0; +∞) 2x + Câu Đồ thị hàm số y = √ có đường tiệm cận ngang? x2 − 2016 A B C D R D Câu Cho hàm số y = x4 − 2x2 + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có tập xác định R B lim y = +∞ lim y = +∞ x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị D Đồ thị hàm số nhận trục Ox làm trục đối xứng Câu Đồ thị hàm số sau có tiệm cận đứng đường thẳng x = 2? x−3 x−2 x−2 x+3 A y = B y = C y = D y = x −4 x −4 x +4 x +4 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = −x2 + x − C y = −x3 + 3x − B y = x4 + x2 − D y = x3 + x2 − 1 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = x3 − 6x2 + 9x + A yCT = B yCT = C yCT = D yCT = Câu 10 Số điểm cực trị hàm số y = −x4 − x2 + là: A B C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y = x3 − mx2 + (m2 − m + 1)x + đạt cực đại điểm x = A m = B m = C m = D m = Câu 12 Hàm số sau có giá trị nhỏ R? A y = −x3 − x2 + B y = 2x3 − x2 − C y = 2x4 − x2 − √ Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = − 3x đoạn [−1; 1] √ A y = B y = C y = [−1;1] [−1;1] D y = −x3 − x2 + D y = −1 [−1;1] [−1;1] Câu 14 Tìm giá trị m để hàm số y = −x3 − 3x2 + m có giá trị nhỏ đoạn [−1; 1] 0? A m = B m = C m = D m = Câu 15 Cho hàm số f (x) xác định, liên tục khoảng (−∞; 1), (1; +∞) có bảng biến thiên hình −∞ x + y − − +∞ + +∞ +∞ y −∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A B C D Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị saong song với trục hoành? A B C 2x + Khẳng định sau khẳng định đúng? x+1 y = −∞ B lim y = −∞ C lim y = +∞ D Câu 18 Cho hàm số y = A lim x→(−1)− x→(−1)+ x→(−1)+ D lim x→(−1)− y = −∞ Câu 19 Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y = (x − 1)(x2 + x + 3) với trục hoành? A B C D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 20 Tìm điều kiện m để dường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = x4 − x2 bốn điểm phân biệt? 1 1 A − < m < B < m < C m < − D m > 4 4 Câu 21 Cho hàm số y = x − 4x + 4x Tìm phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số gốc tọa độ? A y = x C y = −4x B y = 4x a Câu 22 Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức P = A P = a2 B P = a−1 √ 3−1 D y = −x √ 3+1 √ √ a 5−3 a4− C P = D P = a Câu 23 Cho a, b hai số thực dương, m số nguyên n số nguyên dương Khẳng định sau khẳng định sai? m √ am n m−n m m+n m n m+n C (a ) = a D a n = n m A a a = a B n = a a √ n √ m Câu 24 Cho − > − , với m, n ∈ Z Khẳng định sau khẳng định đúng? A m > n B m < n C m = n D m ≥ n theo a b C Q = 6a − b D Q = 11a − 5b Câu 25 Đặt a = ln 2, b = ln Hãy biểu diễn Q = ln 21 + ln 14 − ln A Q = 5a + b B Q = 5b + a Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một người đầu tư 200 triệu đồng vào công ty theo thể ... m/s B 12 m/s C m/s D 45m/s Câu 13 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x + đường thẳng y = x + 13 11 B C D A 3 Câu 14 Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số... A a = −4 B a = −5 C a = −6 D a = −3 Câu 12 Một xe lửa chuyển động chậm dần dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Trong thời gian xe chạy 120 m Cho biết công thức tính vận tốc chuyển... Trọng tâm G tam giác ABC biểu diễn số phức z Tìm z A z = + i B z= + 2i C z= − 2i D z = − i Mã đề 501 - trang 2/5 Câu 21 Trong kết luận sau, kết luận sai ? A.Với số phức z , phần thực z không lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com, Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Câu 13. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y= x2 +1 và đường thẳng y= x+ 3 - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

13. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y= x2 +1 và đường thẳng y= x+ 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 14. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y= xy ;= −6 x và trục hoành - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

14. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y= xy ;= −6 x và trục hoành Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ hình chiếu B' của điểm B(5;3; 2) − trên đường - Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Kim Liên - Hà Nội - TOANMATH.com

u.

45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ hình chiếu B' của điểm B(5;3; 2) − trên đường Xem tại trang 5 của tài liệu.