0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội - TOANMATH.com

toanmath com  đề thi HK2 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT nguyễn trãi  hà nội

toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi nội

... không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí ... cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ ... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim...
 • 9
 • 896
 • 7
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Nội

... Mã đề thi 105 đề 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 ... 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 ... 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 ...
 • 5
 • 954
 • 2
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Marie Curie  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Marie Curie Nội

... = −2; −2 + √ 10 Bài 4(1đ) a) (0.5đ) b) (0.5đ) − → −→ −→ AI = AB + 3AC −−→ −−→ −−→ −−→ M A + M B + M C = 3M G Vậy M = GM ⊥ BC Bài 5(3đ) a) (1đ) ∆ABC cân đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); ... đỉnh A b) (1đ) √ C∆ABC = 10 + 2(đvd); c) (1đ) H(−23; −22) cos BAC = −24 25 Bài 6(0.5đ) Tương tự toán lập phương trình đường thẳng qua điểm D( ; 4) cắt trục Ox, Oy B, A (D nằm A, B) cho diện tích...
 • 2
 • 1,324
 • 5
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Nội

... phương trình Bài (3,0 điểm) Cho hàm số y  x  x  1 D 2 x 1  x  a) Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị  P  hàm số (1) b) Tìm m để đường thẳng y  x  2m  cắt đồ thị hàm số  P  hai điểm phân ... Câu 10 Gọi x1 ,x2 nghiệm phương trình x  x   Khi giá trị biểu thức M  x12  x22 A M  57 16 B...
 • 2
 • 1,031
 • 6
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Chuyên Nguyễn Huệ  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Chuyên Nguyễn Huệ Nội

... mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D √ + 19 C x = √ 8−3 D x = Đồ thị hàm số y = ax qua điểm có tọa độ (0; 1) Đồ thị hàm số y = ax nhận trục Oy làm tiệm cận đứng Đồ thị hàm số y = ax (a > 0) hàm ... Khối lăng trụ Câu 28 Cho hàm số y = ex xe Tính đạo hàm y (1)? A e C e2 + e B e + D 2e Câu 29 Tìm số điểm cực trị hàm số y = (x + 1 )2017 2016? A B Câu 30 Tìm tập xác định hàm số y = A R C D C (0; ... Cho hàm số y = Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 √ √ A −3 < m < − √ C − < m < −1 B m > + √ D m < − Câu 25 Khối tứ diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 26 Bảng biến thi n sau hàm...
 • 7
 • 818
 • 5
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Nội

... Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một ... Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm ... số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị...
 • 6
 • 1,196
 • 4
Đề thi HK1 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Nội

... Mã đề thi 116 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 11 MÔN TOÁN mã 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 ... mã 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 ... mã 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 ...
 • 6
 • 993
 • 2
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Nội

... Mã đề thi 122 đề 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 ... Mã đề 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 ... Mã đề 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 ...
 • 5
 • 1,069
 • 5
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nhân Chính  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nhân Chính Nội

... 2 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 23 Sự tăng dân số ước tính theo công thức S = AeNr , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số năm Biết năm ... Nam 78685800 người tỉ lệ tăng dân số năm 1, 7% Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A Năm 2018 B Năm 2015 C Năm 2020 Câu 24 Hàm số sau đồng biến tập R: x−1 A y ... nhỏ là: Câu 18 Cho hàm số y = A m = −2 B m = C m ∈ R D m = Câu 19 Cho hàm số y = 2x4 − x2 + Gọi a, b giá trị cực đại cực tiểu hàm số Tích a.b bằng: A B C D − Câu 20 Cho hàm số y = ln(x2 +...
 • 6
 • 724
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Đa Phúc  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Đa Phúc Nội

... D C D Câu 19 Số cực trị hàm số y  x  : A B Câu 20 Cho hàm số y  – x  x  Khẳng định sau ? A Hàm số có cực đại B Hàm số có cực tiểu C Hàm số có cực đại cực tiểu D Hàm số có cực đại cực tiểu ... ? x2  10 A Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ  10 1 giá trị lớn  10 11 C Hàm số giá trị nhỏ giá trị lớn  10 D Hàm số có giá trị nhỏ  10 B Hàm số có giá trị nhỏ  Câu 31 Đạo hàm hàm số y  ... cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A 2x  : x 1 B C D Câu 48 Hàm số y  10  x có giá trị lớn : A – 10 B 10 C D Câu 49 Bảng biến thi n bảng biến thi n hàm số ? A y  x 1 x 1 B y  x...
 • 6
 • 925
 • 2
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Yên Hòa  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Yên Hòa Nội

... Cho hàm số y = x3 − x2 + x + Mệnh đề sau đúng? 4 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến tập xác định Đề thi ... cần sửa lại nhà với chi phí tỉ đồng Đặt kế hoạch sau năm phải có đủ số tiền năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng khoản tiền tiết kiệm gần giá trị sau đây, biết lãi suất ngân hàng 7% năm lãi suất ... khoảng − ; +∞ Đồ thị hàm số qua điểm A(0; 1) Câu 11 Cho hàm số y = A B C D Câu 12 Hàm số y = A (−∞; 1) x3 − 3x2 + 5x − nghịch biến khoảng nào? B R C (1; 5) D (2; 3) Câu 13 Cho hàm số y = x3 − 3x...
 • 6
 • 915
 • 3
Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nguyễn Huệ  Hà Tĩnh

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nguyễn Huệ Tĩnh

... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TỔ CM: Toán- Tin Năm học: 2016 - 2017 MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ: ... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2016 - 2017 TỔ CM: Toán- Tin MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ: ... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TỔ CM: Toán- Tin Năm học: 2016 - 2017 MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ:...
 • 8
 • 654
 • 1
Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016  2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

Đề thi HK1 toán 10 năm học 2016 2017 trường THPT Lê Thanh Hiền Tiền Giang

... GD&ĐT TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT THANH HIỀN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2016 2017 MƠN: Tốn – K10 THPT ĐỀ CHÍNH THỨC ……… ………………………………………………………………………………………………….…… CÂU Câu NỘI DUNG 1/ Lập mệnh đề ... mệnh đề phủ định mệnh đề sau: P : " ∀x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 ≠ 0" Mệnh đề phủ định: P : " ∃x ∈  : 22 x − 12 x + 2016 =0" 2/ Cho hai tập hợp: P = ( −3;5] Q = { x ∈  : ≤ x < 10} Tìm P ∩ Q P ... hàm số: y = x − x + có đồ thị ( P ) a/ Lập bảng biến thi n vẽ đồ thị ( P ) hàm số + Đỉnh I(2;- 1) 1,0 0,25 + Trục đối xứng x = 0,25 + Bảng biến thi n 0,25 + Điểm đặc biệt bảng giá trị + Vẽ đồ thị...
 • 4
 • 752
 • 0
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường Chu Văn An  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Chu Văn An Nội

... Cho hàm số y = x ln x Tính y (e) D A B e C e Câu 40 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh CD ta thu hình trụ Tính diện tích xung quanh ... để hàm số y = mx4 + (m − 1)x2 + có cực đại cực tiểu A m < B m≤0 m≥1 C m ≥ D m < Câu 48 Tìm tất hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y = x4 + 3x2 − với trục hoành A x = B x = ±1 C x = D x = ±2 Đề thi ... D a3 A Câu 22 Bảng biến thi n sau hàm số nào? x −∞ −1 − y 0 + +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 D y = x4 + 2x2 − A y = x4 − 3x2 − B y = − x4 + 3x2 − C y = x4 − 2x2 − Câu 23 Hỏi hàm số y = x3 − 3x + nghịch...
 • 6
 • 1,541
 • 9
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Lương Thế Vinh Nội

... trị 2x + C Hàm số y = x − có hai điểm cực trị x−1 D Hàm số y = x3 + 5x + có hai điểm cực trị √ √ Câu 19 Cho hàm số y = + x + − x Khẳng định đúng? B Hàm số y = A B C D Giá trị lớn hàm số Hàm số đạt ... đồ thị hàm số y = A B Câu 31 Đạo hàm hàm số y = esin sin2 x A e cos2 x 2x C 147o 18 D 25o 39 2x − điểm có hoành độ x = −1 có hệ số góc 2−x C D sin2 x B e C esin x sin 2x Câu 32 Đồ thị hàm số ... tích tứ diện cạnh a là: √ √ a3 a3 B A 12 12 √ √ a3 a3 C D 4 √ a+b+c abc Câu 15 Cho a, b, c > Giá trị bé biểu thức T = √ + a+b+c abc 10 A B C D 2 10 Câu 16 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ:...
 • 6
 • 616
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 toán 10 nâng caođề thi hk2 toán 10 ncde thi hk2 toan 7 nam 2014de thi hk2 toan 7 nam 2013tổng hợp đề thi vào lớp 10 năm học 20142015đề thi hki toán 9 năm học 20132014 quận bình thạnhde thi hk2 hoa 10 nam 2013 2014đề thi hk2 toán 10 nc có trắc nghiệm đáp ándap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015de thi hk2 mon sinh nam hoc 2013đề thi vào lớp 10 năm học 2007 2008 tỉnh hải phòngđề thi thử đại học và cao đẳng năm học 2012 2013 trường thpt nguyễn văn trỗiđề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường thpt chuyên đhsp hà nội mã đề 421 ppsđáp án đề thi thử đại học môn anh trường thpt nguyễn trãi thái bìnhdề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI