0

de thi hk2 toan 7 nam 2013

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN 7 NĂM HỌC 2012-2013 CÓ LỜI GIẢI

Trung học cơ sở - phổ thông

... 5 .7 25 .49 2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .7 A2 .3 .3 2 .3 5 .7 5 .7 .2125 .7 5 .142 .3 8 .3− − − −= − = −+ +++( )( )( )( )12 4 10 312 5 9 32 .3 3 1 5 .7 1 7 2 6 1 2 7 2 .3 3 1 5 .7 1 ... là x = 7 3; 5x3=b) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )x 1x 1 x 11 x 1 1010x 7 0x 7 x 7 0 x 7 1 x 7 0x 7 1++ + +− = − − − = ⇒ − − − = ⇔ − =Víi ( )x 1x 7 0 x 7 +− = ⇒ ... thọ đề thi olympic toán 7 nămhọc 2012 -2013 Đề thi chính thức Thời gian làm bài 120 phútCâu 1: a) Thực hiện phép tính ( )( )12 5 6 2 10 3 5 26 39 32 4 52 .3 4 .9 5 .7 25 .49A125 .7 5 .142...
 • 2
 • 1,058
 • 14
ĐỀ THI HK2 TOÁN 7 (ĐẾ SÔ1)

ĐỀ THI HK2 TOÁN 7 (ĐẾ SÔ1)

Toán học

... (1.5đ) Tìm được a = 10 0.5đ Tính được X ≈ 7. 29 1 đ Bài 4: (2đ) a/ M(x) = 4 x - 12 1.25đ b/ Nghiệm x = 3 0 .75 đ Bài 5: (3đ) Vẽ hình đúng ghi giả thi t kết luận 0.5đa/ Vì M thuộc phân giác...
 • 2
 • 801
 • 2
ĐỀ THI KS TOÁN 7 NĂM HỌC 09-10 MẠO KHÊ 2

ĐỀ THI KS TOÁN 7 NĂM HỌC 09-10 MẠO KHÊ 2

Toán học

... đáp án Và biểu điểm kiểm tra khảo sátMôn :toán 7 Trắc nghiệm (1,5)đáp án điểmcâu 1A, B.3b, C.300,25đ0,25đcâu 2a, Đb, Sc, Sd, Đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đtự...
 • 2
 • 384
 • 0
ĐỀ THI HK2 TOAN 9,NAM HOC 2010-2011

ĐỀ THI HK2 TOAN 9,NAM HOC 2010-2011

Toán học

... (1) ta được hệ phương trình 2 53 7 a ba b+ =− + = (0,25đ)Ta có 2 5 5 23 7 3 7 a b aa b a b+ = = − ⇔ − + = − + = 2 25 52 63. 7 75 5a ab b− − = =  ⇔ ... 1 2 13 4 2 5 7 y x y xx x x= + = + ⇔ ⇔ − − = − =  7 72.( 7) 1 13x xy y= − = − ⇔ ⇔ = − + = −  (0,5đ) Vậy giao điểm của hai đường thẳng đã cho là: A( -7; -13). (0,25đ) ... (0 .75 đ)d) Gọi S là diện tích cần tìmS = SABE - SAOC - Squạt OBDC SABE = . . . = 2R2SAOC = . . . = R2/2Squạt OBDC = . . . = πR2/4.S = . . . = R2/4 (6 - π) (đvdt) (0 ,75 đ)...
 • 5
 • 1,637
 • 4
de thi hsg toan 7 nam 2010

de thi hsg toan 7 nam 2010

Toán học

... Tài liệu ôn thi HSGBa lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây,. ... hồ nằm đối diệnnhau trên một đờng thẳng.Câu 4: (2 điểm)11 Tài liệu ôn thi HSG1 1 1 76 1 4 53 44 17 762 139 76 2 4 17. 762 139ì ì +Câu 4. Cho tam giác ACE đều sao cho B và E ở hai nửa mặt ... gọn A=228 20x xx x+ Câu 2 (2đ)14 Tài liệu ôn thi HSG24 7 :34.3412 17 142415.19163415.938+=A 378 1 270 1180110815418131=BCâu 2: ( 2, 5 điểm) 1)...
 • 17
 • 2,105
 • 20
Đề thi HKI Toán 7-Năm 2010.2011       I m«n to¸n - líp 7

Đề thi HKI Toán 7-Năm 2010.2011 I m«n to¸n - líp 7

Toán học

... 1đ+ Lớp 7A: 35cây + Lớp 7B: 25 cây + Lớp 7C: 15cây4. Vẽ hình và viết giải thi t, kết luận đúng: 0.5đa) Chứng minh đợc tam giác ABC = tam giác ADE 0 .75 đb) Chứng minh đợc DE/ /BC 0 .75 đc) Chứng ... áp án học kỳ I môn toán - lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phútCâu 1: Mỗi câu trả lời đúng đợc 0.25đcâu1 2 3 4đáp ánĐ S đ sCâu...
 • 2
 • 442
 • 0
Đề thi KT toán 7 năm 2010-2011

Đề thi KT toán 7 năm 2010-2011

Toán học

... điểm) BM = MC DMCEBM∆=∆(0,5 điểm) Họ và tên:………………………LớpĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)A. PHẦN I: Trắc nghiệm(3 điểm). Học sinh ... góc so le trong bằng nhaud. CBAABCCCBBAA′′′∆=∆⇒′=′=′=ˆˆ,ˆˆ,ˆˆB. PHẦN II: Tự luận (7 điểm)1. Tính giá trị biểu thứca.−−5243(1,5 điểm)b.4323321:21−(1,0...
 • 3
 • 372
 • 0
Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Gián án Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Toán học

... Nội dung đề.Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 a/ Lập bảng tần số. Vẽ ... TOÁN LỚP: 7 Bài 1 : Điểm kiểm tra toán (Học kìI)của lớp 7A được cho bởi bảng sau: 3 4 5 5 7 6 7 8 95 6 4 3 5 7 4 5 66 5 8 5 4 6 5 7 45 6 7 6 9 3 6 7 5Hãy tính điểm trung bình của lớp 7A và ... KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN: TOÁN LỚP: 7 Bài 1: (1,5) Điểm thi giải bài toán nhanh của 20 học sinh lớp 7 được cho bởi bảng sau:6 7 4 8 9 7 10 4 9 8 6 9 5 8 9 7 10 9 7 8a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? Số...
 • 30
 • 590
 • 3
Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 7 (18 de) co dap an

Toán học

... : DA = DE b/ So sánh DA với DC Đề: Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 ... Nội dung đề.Bài 1:(2.5đ) Điểm bài thi môn Toán của lớp 7 dược cho bởi bảng sau: 10 9 8 4 6 7 6 5 8 4 3 7 7 8 7 8 10 7 5 7 5 7 8 7 5 9 6 10 4 3 6 8 5 9 3 7 7 5 8 10 a/ Lập bảng tần số. Vẽ ... trong các câu sau. Đề kiểm tra toán lớp 7 được ghi trong bảng sau:6 5 4 7 7 6 8 5 83 8 2 4 6 8 2 6 38 7 7 7 4 10 8 7 95 5 5 9 8 9 7 9 95 5 8 8 5 9 7 5 5Câu 1: Tần số học sinh có điểm 5 là:A.10...
 • 30
 • 5,850
 • 26
Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 14 doc

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 14 doc

Cao đẳng - Đại học

... a(1 – a) 2( 1 ) 1 7 4 4 27 a a    và 22(1 ) 7 1 1 1 7 (2 )4 27 4 3 3 27 af a a            với mọi a 0;1 0,25 Vậy 7 2 27 ab bc ca abc   ... 222141 4.( ) 2 7 21( ) 2 7 xx yyx y xy yy x y x yxx yy            0.25 Đặt 21,xu v x yy   ta có hệ: 2 24 4 3, 12 7 2 15 0 5, ... trên. Vậy hệ có nghiệm duy nhất 2, 1x y  . 0.25 ABDPMNQ ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC KHỐI A - B – D. Năm 2010 Câu Ý Nội dung Điểm I 1 1 2 PT hoành độ...
 • 4
 • 354
 • 0
Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 15 ppt

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 15 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 1102 ( 1) (2 ) (3 1) 2 7 4 04 7 tMN t t t t tt           . + Suy ra: (0; 0; 0), ( 1; 0;1)M N hoặc 4 4 8 1 4 3( ; ; ), ( ; ; ) 7 7 7 7 7 7M N . + Kiểm tra ... 222141 4.( ) 2 7 21( ) 2 7 xx yyx y xy yy x y x yxx yy            Đặt 21,xu v x yy   ta có hệ: 2 24 4 3, 12 7 2 15 0 5, 9u ... 1(1,0) Làm đúng, đủ các bước theo Sơ đồ khảo sát hàm số cho điểm tối đa. 1,0 2(1,0) Từ giả thi t ta có: ( ): ( 1) 1.d y k x   Bài toán trở thành: Tìm k để hệ phương trình sau có hai...
 • 6
 • 397
 • 0
Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 16 docx

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 16 docx

Cao đẳng - Đại học

... Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 1.1xyx a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ...        Suy ra   23 2 3 , 0;1f t t t m t      0,25 Ta có bảng biến thi n 0,25 Từ đó phương trình đã cho có nghiệm trên 100; 22 3m      0,25 ... .a b c a b c a b cM          B. PHẦN DÀNH CHO TỪNG LOẠI THÍ SINH Dành cho thí sinh thi theo chương trình chuẩn Câu Va (2 điểm) a) Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương...
 • 6
 • 355
 • 0
Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 17 doc

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 17 doc

Cao đẳng - Đại học

...      Gọi I là tâm hình chữ nhật thì I = AC  BD nên toạ độ I là nghiệm của hệ: 7 1 0 7 52; 7 14 0 52 22xx yIx yy          Do I là ... http://ductam_tp.violet.vn/ Ngày thi 21/12/2010 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7, 0 điểm) Câu I (2,0 ... - Đề & đáp án thi Đại học - Trường THPT Thuận Thành số I 5 VI.a 2.0 1 1.0 Do B là giao của AB và BD nên toạ độ của B là nghiệm của hệ: 212 1 021 135; 7 14 0 135 55xx...
 • 7
 • 322
 • 0
Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 18 ppt

Tài liệu Đề thi thử Toán ĐH năm 2013 Đề số 18 ppt

Cao đẳng - Đại học

...        7 0 1 2 2 7 7 0 1 2 2 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7x 1 C C x C x C x C C x C x C x              Hệ số của x5 trong khai triển của (x + 1)5.(x + 1) 7 là : 0 5 ... + 1)5.(x + 1) 7 là : 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 05 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 C C C C C C C C C C C C     Mặt khác : (x + 1)5.(x + 1) 7 = (x + 1)12 và hệ số của x5 trong khai triển ... 1)12 là : 512C Từ đó ta có : 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 05 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 C C C C C C C C C C C C     = 512C= 79 2 .0,25 0,25 0,25 0,25 VIb 2đ 1 1đ Đường...
 • 6
 • 333
 • 0

Xem thêm