0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 - 2017 trường THPT Gia Định - TP. HCM - TOANMATH.com

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường Trần Đại Nghĩa  TP HCM

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Trần Đại Nghĩa TP HCM

... thi t diện qua trục tam giác vuông, đường sinh có độ dài 2a Tính diện tích toàn phần hình nón A Stp = 2πa 2 + B Stp = πa 2 + C Stp ( = 8πa ( ) + 1) D Stp Trang ( = 6πa ( ) + 1) Tr c nghi m Toán ... S.ABCD thành phần Tính tỉ số thể tích hai phần 1 A B.1 C D 2016 2017 ; b = log Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG ? Câu 36: Cho a = log 2015 2016 A a = b B a < b C a > b D ab = Câu 37: Giải bất phương ... 4;2 ) ( 2;4 ) Câu 27: Cho hàm số y = x2 − Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG ? x Trang Tr c nghi m Toán 12 A Đồng biến ( −∞;0 ) B Đồng biến ( −∞; −1) ∪ (1; +∞ ) C Đồng biến ( 0;+∞ ) D Đồng biến ( −∞;0...
 • 4
 • 935
 • 8
Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT nho quan a  ninh bình

Bộ đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT nho quan a ninh bình

... qua d vuông góc với mp (P ) b) (1,5 điểm) Viết phương trình hình chiếu vuông góc d mp ( P ) TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 10 Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 Đề ... khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( P ) Ôn tập HKII Toán 12 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM ... th a mãn z + 2i = z + TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Đề 06 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) qua ba điểm A( 2;...
 • 28
 • 458
 • 0
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Nguyễn Gia Thiều  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Nguyễn Gia Thiều Hà Nội

... Câu 24 Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 − x + có điểm uốn I(−2; 1) 3 A a = b = − B a = b = 4 3 C a = − b = −1 D a = − b = − Câu 25 Hàm số y = f (x) có bảng biến thi n hình dưới: Đề thi soạn lại LATEX ... D h = 3 Câu 15 Giá trị nhỏ hàm số y = x − ln(1 − x) đoạn [−2; 0] là: A −4 ln B C − ln D Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 16 Đồ thị sau đồ thị hàm số nào? A y = −2x − x−1 ... Khẳng định sau khẳng định đúng? A B C D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 1), (1; +∞) Hàm số đồng biến (−∞; +∞) Hàm số đồng biến R Câu 26 Thể tích khối cầu...
 • 6
 • 1,010
 • 2
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Kim Liên Hà Nội

... Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Hàm số y = log x hàm số lôgarit Hàm số y = (3−1 )x hàm số mũ Hàm số y = (π)x nghịch biến R Hàm số y = ln x đồng biến khoảng (0; +∞) Câu 27 Một ... Hàm số có giá trị cực tiểu Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ Hàm số có giá trị cực tiểđạt cực đại x = đạt cực tiểu x = Hàm số có nhiều hai cực trị 2x − Khẳng định sai khẳng định sai? x−1 A Hàm ... số cực trị B lim y = lim y = Câu 16 Cho hàm số y = x→−∞ x→+∞ C Đồ thị hàm số không cắt trục tung D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm I(1; 2) Câu 17 Cho hàm số y − x4 + 2x2 Có tiếp tuyến đồ thị...
 • 6
 • 1,196
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Trung Giã  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Trung Giã Hà Nội

... Mã đề thi 122 đề 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 ... Mã đề 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 ... Mã đề 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 ...
 • 5
 • 1,069
 • 5
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nhân Chính  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nhân Chính Hà Nội

... 2 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 23 Sự tăng dân số ước tính theo công thức S = AeNr , A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số năm Biết năm ... Nam 78685800 người tỉ lệ tăng dân số năm 1, 7% Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A Năm 2018 B Năm 2015 C Năm 2020 Câu 24 Hàm số sau đồng biến tập R: x−1 A y ... nhỏ là: Câu 18 Cho hàm số y = A m = −2 B m = C m ∈ R D m = Câu 19 Cho hàm số y = 2x4 − x2 + Gọi a, b giá trị cực đại cực tiểu hàm số Tích a.b bằng: A B C D − Câu 20 Cho hàm số y = ln(x2 +...
 • 6
 • 724
 • 4
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội

... đồ thị hàm số y = A S = 105 B S = 89 C S = 98 D S = 88 x3 x2 − + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? Hàm số đạt cực đại x = Hàm số nghịch biến khoảng (1; +∞) Hàm số nghịch biến khoảng (0; 1) Hàm số ... Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? x−3 Hàm số nghịch biến khoảng xác định Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; 3) Hàm số nghịch biến khoảng (3; +∞) Hàm số nghịch biến tập xác định Câu 46 Cho hàm số y = ... định D hàm số y = (x − x) Câu 26 Đồ thị hàm số y = A D = (0; +∞) \ {1} C D = [0; +∞) B D = (0; +∞) D D = [0; +∞) \ {1} Câu 28 Cho hàm số f (x) = xex Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Hàm...
 • 6
 • 801
 • 1
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội

... GTLN, GTNN hàm số f (x) = (x2 − 3)ex đoạn [0; 2] Giá trị biểu thức A = (m2 − 4M )2016 bằng: A B 22016 C D e2016 Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 22 Cho đồ thị hàm số y = ax ... tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A 108π B 48π C 36π D 144π Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 29 Đồ thị đồ thị hàm số y = 3x ? A B C D Câu 30 Cho hàm số y = x ... đứng cho là: √ √ √ A 4πa2 B 2πa2 C 4πa2 D πa2 B C Đề thi soạn lại LATEX Ths Cao Đình Tới 0986358689 Câu 48 Bảng biến thi n sau bảng biến thi n hàm số nào? −∞ x + y +∞ 0 − y −∞ −∞ −1 x + 2x2 +...
 • 7
 • 1,834
 • 10
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Đa Phúc  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Đa Phúc Hà Nội

... D C D Câu 19 Số cực trị hàm số y  x  : A B Câu 20 Cho hàm số y  – x  x  Khẳng định sau ? A Hàm số có cực đại B Hàm số có cực tiểu C Hàm số có cực đại cực tiểu D Hàm số có cực đại cực tiểu ... ? x2  10 A Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ  10 1 giá trị lớn  10 11 C Hàm số giá trị nhỏ giá trị lớn  10 D Hàm số có giá trị nhỏ  10 B Hàm số có giá trị nhỏ  Câu 31 Đạo hàm hàm số y  ... cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A 2x  : x 1 B C D Câu 48 Hàm số y  10  x có giá trị lớn : A – 10 B 10 C D Câu 49 Bảng biến thi n bảng biến thi n hàm số ? A y  x 1 x 1 B y  x...
 • 6
 • 925
 • 2
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Gang Thép  Thái Nguyên

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Gang Thép Thái Nguyên

... y B.= Câu 42: Một hình tứ diện có chiều cao A B thể tích bằng: 3 C 12 D 12 Câu 43: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  12x  12 là: A 4;28 B 2;2 C 2; 4 D 2;28 x Câu 44: Gọi S tập nghiệm ... tích mặt 150cm A 100cm3 B 75cm3 C 125 cm3 D 25cm3 Câu 14: Giá trị m để hàm số y =x − ( 2m + 1) x + (12m + ) x + đồng biến khoảng ( 2; +∞ ) − A là: 1 ≤m≤ 6 m≤ B 12 m D Câu 15: Tập nghiệm ... Các trung điểm cạnh tứ diện cạnh a đỉnh khối đa diện Tính thể tích khối a3 a3 a3 a3 A B C D 24 12 12 16 A Câu 46: Cho hàm số y = B C Không có D x2 Hoành độ điểm cực tiểu x+2 B x = C x = −2 D...
 • 5
 • 883
 • 1
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Vân Nội  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Vân Nội Hà Nội

... (cm3 ) C 12 (cm3 ) D 6 (cm3 ) Câu 12: Giá trị nhỏ hàm số y   x  3x  x  đoạn  –2; 2 bằng: A.– B –4 C –3 D Câu 13: Cho hàm số y  f ( x ) xác định liên tục  , có bảng biến thi n sau Hàm số ... - Mã đề thi 132 Câu 24: Đạo hàm hàm số y  log (2 x  1) : A y   (2 x  1) ln B y   ln(2 x  1) C y   ln D y   ln (2 x  1) Câu 25: Phương trình tiếp tuyến điểm có hoành độ đồ thị hàm ... số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 5% /năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Hỏi người lĩnh tiền sau 10 năm, thời gian không rút tiền lãi...
 • 7
 • 543
 • 1
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Yên Hòa  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Yên Hòa Hà Nội

... Cho hàm số y = x3 − x2 + x + Mệnh đề sau đúng? 4 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm C Hàm số có cực trị D Hàm số nghịch biến tập xác định Đề thi ... cần sửa lại nhà với chi phí tỉ đồng Đặt kế hoạch sau năm phải có đủ số tiền năm bác Bình cần gửi vào ngân hàng khoản tiền tiết kiệm gần giá trị sau đây, biết lãi suất ngân hàng 7% năm lãi suất ... khoảng − ; +∞ Đồ thị hàm số qua điểm A(0; 1) Câu 11 Cho hàm số y = A B C D Câu 12 Hàm số y = A (−∞; 1) x3 − 3x2 + 5x − nghịch biến khoảng nào? B R C (1; 5) D (2; 3) Câu 13 Cho hàm số y = x3 − 3x...
 • 6
 • 915
 • 3
Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016  2017 trường THPT Nguyễn Huệ  Hà Tĩnh

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 2017 trường THPT Nguyễn Huệ Hà Tĩnh

... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TỔ CM: Toán- Tin Năm học: 2016 - 2017 MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ: ... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học: 2016 - 2017 TỔ CM: Toán- Tin MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ: ... Hết……………… TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TỔ CM: Toán- Tin Năm học: 2016 - 2017 MÔN THI: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) MÃ ĐỀ:...
 • 8
 • 654
 • 1
toanmath com  đề thi HK2 toán 11 năm học 2016  2017 trường THPT nguyễn trãi  hà nội

toanmath com đề thi HK2 toán 11 năm học 2016 2017 trường THPT nguyễn trãi hà nội

... không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ***** ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm : 45phút MÃ ĐỀ THI 002 Họ tên thí ... cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - BA ĐÌNH ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: TOÁN ***** Thời gian làm : 45phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề gồm trang) PHẦN THI TỰ ... Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC 2016 - 2017 PHẦN THI TỰ LUẬN Câu Đáp án Biểu điểm 0,75đ 2x  x  lim...
 • 9
 • 896
 • 7
Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016  2017 trường Chu Văn An  Hà Nội

Đề thi HK1 toán 12 năm học 2016 2017 trường Chu Văn An Hà Nội

... Cho hàm số y = x ln x Tính y (e) D A B e C e Câu 40 Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh CD ta thu hình trụ Tính diện tích xung quanh ... để hàm số y = mx4 + (m − 1)x2 + có cực đại cực tiểu A m < B m≤0 m≥1 C m ≥ D m < Câu 48 Tìm tất hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y = x4 + 3x2 − với trục hoành A x = B x = ±1 C x = D x = ±2 Đề thi ... D a3 A Câu 22 Bảng biến thi n sau hàm số nào? x −∞ −1 − y 0 + +∞ +∞ − + +∞ −3 y −4 −4 D y = x4 + 2x2 − A y = x4 − 3x2 − B y = − x4 + 3x2 − C y = x4 − 2x2 − Câu 23 Hỏi hàm số y = x3 − 3x + nghịch...
 • 6
 • 1,541
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hk2 toán 12 có đáp ánđề thi hsg toán 12 năm 2011de thi casio toan 12 nam 2012de thi casio toan 12 nam 2013de thi hk2 toan 7 nam 2014de thi casio toan 12 nam 2014de thi hk2 toan 7 nam 2013đề thi hki toán 9 năm học 20132014 quận bình thạnhdap an de thi hsg toan 7 nam hoc 20142015de thi hk2 mon sinh nam hoc 2013dề thi thử tuyển sinh đại học khối d trường thpt lê quý đôn thái bình 2011 2012 lan 2đề thi môn toán 12 học kì 1đề thi olympic toán và khoa học quốc tế năm 2014 dành cho thcsđề ôn thi hk2 toán 12đề thi môn toán vào đại học năm 2013chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ