0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Bài học rút ra cho HanoiTelecom từ kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 45 -108 )

* Xây dựng phương hướng mục tiêu đúng và rõ ràng

Mục tiêu của doanh nghiệp phải đạt được mức độ vừa phải không quá rộng và cũng không quá hẹp. Mục tiêu của doanh nghiệp phải định hướng thị trường, phản ánh nhu cầu của khách hàng hơn là đặc điểm và thuộc tính của sản phẩm dịch vụ. Nhiều công ty kinh doanh thành công và trở thành dẫn đầu trong ngành đều xuất phát từ một mục tiêu đúng và rõ ràng như trường hợp của China Telecom.

* Hướng tới dịch vụ chất lượng cao

Ngày nay trong công nghiệp dịch vụ đang thực hiện một cuộc cách mạng về chất lượng. Cuộc cách mạng này xuất phát từ cách suy nghĩ, từ tư duy đổi mới của các nhà quản trị với sự hỗ trợ của tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. Cuộc chiến tranh về chất lượng đã bùng nổ. Có nhiều nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong dịch vụ cũng như trong sản xuất hàng hoá hiện hữu. Học tập Korea Telecom, HanoiTelecom từ ban lãnh đạo cao nhất tới những nhân viên bình thường đều phải cống hiến cho chất lượng. Các kiểm soát thống kê phải được sử dụng để định vị chính xác những điểm yếu và sau đó là giám sát các bổ sung, sửa đổi. Kết quả kiểm tra kiểm soát phải có giải pháp xử lý.

* Phát triển dịch vụ

Có ba hướng chiến lược phát triển dịch vụ ngày nay mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hay sử dụng đó là: Hoạt động đa khu vực, đa dịch vụ và đa ngành bao gồm cả quốc tế hoá. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch

vụ cũng không đi theo một chiến lược đơn lẻ mà kết hợp giữa các chiến lược với nhau.

Tóm lại, để thành công trong kinh doanh dịch vụ, phát triển khách hàng và giữ khách hàng tốt thì hướng đi của doanh nghiệp thường là:

- Có một tầm nhìn chiến lược đúng, có các giải pháp rõ ràng và hiệu quả để thực hiện được tầm nhìn chiến lược.

- Các doanh nghiệp hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất hoàn hảo nhất. Để đạt được điều đó các doanh nghiệp luôn đưa ra những hệ thống tiêu chuẩn chất lượng mới, loại trừ những lỗi lầm kể cả những lỗi lầm nhỏ nhất, luôn luôn kiểm tra kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ đảm bảo dịch vụ mua ở bất cứ nơi nào đều có chất lượng giống nhau.

- Phát triển dịch vụ theo hướng đa ngành, đa khu vực, đa dịch vụ trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh.

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG

HÀ NỘI (HANOI TELECOM). 2.1 Vài nét về công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội

2.1.1 Quá trình hình thành phát triển

Thành lập năm 2001, giấy phép đầu tư số 0103000334 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế bao gồm dịch vụ internet, dịch vụ dữ liệu băng thông rộng, VoIP, thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ viễn thông cho công cộng.... [3]

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội được thành lập từ Công ty Điện tử Hà Nội (thuộc Thành Phố Hà Nội) và Liên Hiệp khoa học sản xuất công nghệ cao Viễn thông tin học HTI (thuộc Viện khoa học Việt nam). Hai thành viên sáng lập này đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án viễn thông-tin học, có quan hệ hợp tác với các tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới như Ericson, Motorola, Qualcom, và đã triển khai nhiều lĩnh vưc kinh doanh lớn như xây dựng cơ sơ hạ tầng, khách sạn, sản xuất thiết bị điện tử dân dụng, vận tải bảo hiểm,...

Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội có được giấy phép cung cấp dịch vụ di động CDMA từ năm 2003. Vào tháng 3 năm 2009, công ty đã được chính phủ chính thức cấp phép cung cấp dịch vụ GSM trên toàn quốc. Vietnamobile là tên thương hiệu mạng GSM mà Công ty cùng với đối tác Hutchison Telecom của mình đang triển khai. Mục tiêu của công ty là sẽ trở thành nhà cũng cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại thị trường Việt Nam [3]

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực sau:

-Sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử, viễn thông chuyên dùng - Sản xuất phần mềm tin học

- Cung cấp dịch vụ Internet

- Thiết lập mạng, cung cấp các dịch vụ viễn thông cho công cộng

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

- Buôn bán các thiết bị máy tính, viễn thông - Kinh doanh bất động sản

- Đào tạo công nghệ thông tin, viễn thông và tin học

Tổ chức bộ máy của công ty bao gồm các phòng ban như sau: - Văn phòng Công ty

- Phòng Kế hoạch và Kinh doanh - Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng Pháp chế

- Ban quản lý các dự án [3]

2.2 Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh sản phẩm dịch vụ của công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) phần viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom)

2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược của công ty

2.2.1.1 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô a. Nhân tố thuộc môi trường kinh tế a. Nhân tố thuộc môi trường kinh tế

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất cao, chỉ sau Trung Quốc trong khu vực Châu Á. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai doạn 2001-2005 đạt 7,5%, cũng theo đó mà thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng lên, điều đó được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.1: Tổng sản phẩm trong nƣớc hàng năm theo giá thực tế Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GDP (Tỷ đồng) 481.295 535.762 613.443 715.307 839.211 973.790 1.143.317 Tốc độ tăng GDP (%) 6,89 7,08 7,34 7,79 8,43 8,20 8,48 GDP/người (USD) 410 440 490 560 640 725 840 Nguồn: Tổng cục thống kê

Chúng ta cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhớ như:

Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, khoảng 41% GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả khả quan với tổng số vốn cấp phép tăng lên đạt gần 6,6 tỷ USD và số vốn thực hiện khoảng 3,7 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 20% [7].

Nhìn chung nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các cân đối lớn được đảm bảo và ổn định được nền kinh tế vĩ mô. Đây chính là cơ hội phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ viễn thông di động vì khi nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu dịch vụ viễn thông di động tăng lên rất nhanh, thị trường sẽ phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên gần đây có những biến động về giá có ảnh hưởng bất lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng đó là tình hình lạm phát tăng cao rất nhanh trong một thời gian ngắn, điều đó làm giá cả tăng vọt, dẫn đến chi phí cho cung cấp dịch vụ tăng lên trong khi đó người tiêu dùng lại phải cân nhắc để sử dụng hợp lý nguồn tài chính của mình, nguy cơ làm giảm chi tiêu cho dịch vụ di động.

Cùng với những biến động về giá là sự biến động của lãi suất cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay các ngân hàng thi nhau ồ ạt tăng lãi suất huy động tạo ra những lợi thế

cho người gửi tiền nhưng lại làm cho chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng lên, gây khó khăn trong việc tìm nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì thế trong khi xây dựng chiến lược công ty luôn quan tâm đến các biến cố thuộc môi trường kinh tế để có thể đưa ra một chiến lược phù hợp với từng thời kỳ chiến lược.

b. Môi trường chính trị luật pháp

Việt Nam đi theo nguyên mẫu xã hội chủ nghĩa độc đảng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong những năm qua đất nước không ngừng đổi mới, chính trị xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao. Hiện nay Việt Nam được đánh giá là một thị trường hấp dẫn và tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài. Với bối cảnh như vậy tạo ra nhiều thuận lợi cho các ngành kinh tế phát triển mạnh đặc biệt là ngành bưu chính viễn thông nói chung và dịch vụ viễn thông di động nói riêng.

Trong mấy năm vừa qua, luật pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tạo sự cạnh tranh công bằng hơn cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Và lĩnh vực bưu chính viễn thông cũng vậy, Chính phủ đã cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia vào khai thác thị trường di động tại Việt Nam, xoá bỏ thế độc quyền trong cung cấp dịch vụ này.

Bộ Bưu chính Viễn thông tiếp tục duy trì chính sách khuyến khích cạnh tranh, giảm độc quyền bằng nhiều chính sách, quản lý bằng Pháp lệnh bưu chính viễn thông tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới đi lên.

Về xu hướng quản lý giá cho thấy giá cước sử dụng dịch vụ di động cũng như cước viễn thông liên tục giảm, giờ đây giá cước sử dụng dịch vụ di động chỉ còn giá cước ttrong nước và giá cước quốc tế.

Ngày 26/8/2003 Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành quyết định 148/2003 quyết định Bộ Bưu chính Viễn thông về cước kết nối giữa các

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Theo đó đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế, mạng này được trả 820đ/ phút. Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh ngiệp không chiếm thị phần khống chế, mạng này được trả 900d/ phút.

Đặc biệt là sau khi chính phủ ban hành quyết định 217(27/10/2003) về giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông thì các doanh nghiệp mới đã có thể sử dụng một vũ khí cạnh tranh quan trọng với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) là giá cước. Theo quy định mới, Bộ bưu chính viễn thông chỉ kiểm soát giá cước một số dịch vụ viễn thông đối với các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (ở đây là VNPT và Viettel),các doanh nghiệp không có thị phần khống chế được quyền tự quyết định giá cước của mình. Các dịch vụ quan trọng mà các doanh ngiệp không chiếm thị phần khống chế được quyền quyết định giá cước là: điện thoại di động, điện thoại dường dài trong nước và quốc tế, Internet.

Tháng 6/2007 Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông báo thả nổi giá cước dịch vụ di động nhằm tạo bước cạnh tranh bình đẳng hơn trên thị trường dịch vụ viễn thông di động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Khi thị trường dịch vụ viễn thông di động Việt Nam chưa bão hoà, các doanh nghiệp chạy đua để giành giật thị phần, phát triển thuê bao thì công cụ hữu hiệu nhất mà các nhà cung cấp đang sử dụng hiện nay là giảm giá cước dịch vụ vì mức cước hiện nay vẫn còn có thể giảm được nữa.

Xu hướng giảm giá cước viễn thông vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp tham gia khai thác thị trường dịch vụ viễn thông di động. Cùng với hội nhập kinh tế như hiện nay thì sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào khai thác thị trường di động đầy tiềm năng của chúng ta

và do đó cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn. Doanh nghiệp nào không có chiến lược đúng đắn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi trên thương trường.

c. Môi trường khoa học công nghệ

Ngày nay khoa học công nghệ có bước phát triển như vũ bão, mỗi ngày thế giới lại chứng kiến một loạt những phát minh mới hoặc những cải tiến mới làm thay đổi toàn cảnh khoa học công nghệ của thế giới. Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông cũng vậy, các thế hệ công nghệ liên tiếp được nghiên cứu và thử nghiệm rồi được ứng dụng vào khai thácdịch vụ di động. Hiện nay công nghệ GSM vẫn là công nghệ di động phổ biến nhất trên toàn cầu với khoảng 81,45% thuê bao sử dụng công nghệ này cuối năm 2007. Tốc độ tăng thuê bao GSM trong 5 năm qua trên toàn thế giới khá ổn định, năm sau tăng so với năm trước. Ngày nay công nghệ GSM và công nghệ 2,5G đã và đang khẳng định ưu thế vượt trội của mình trong phân đoạn thị trường trên toàn cầu và đạt 2,65 tỷ thuê bao cuối năm 2008 [2].

Dự báo từ năm 2010, tốc độ phát triển thuê bao GSM sẽ chậm lai do có sự thay thế của các công nghệ cao hơn như công nghệ 3G và 3,5G [9]. Công nghệ 3G sẽ là xu thế chung của tất cả các nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động trên thị trường, mang lại cho các thuê bao nhiều dịch vụ đồng thời là cơ hội để các nhà khai thác thị trường tăng mức lợi nhuận trên mỗi thuê bao. Hiện nay, 3G đã được triển khai tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam các doanh nghiệp đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết để được cấp phép 3G.

Doanh nghiệp khai thác dịch vụ viễn thông phải chú ý đến xu hướng thay đổi công nghệ của thị trường thế giới để lựa chọn và đầu tư công nghệ cho mình, tránh trở thành người đi sau trong cung cấp dịch vụ viễn thông di động.

d. Môi trường văn hoá xã hội

Môi trường văn hoá của chúng ta tương đối đa dạng nhưng cơ bản vẫn là văn hoá dựa trên nền sản xuất nông nghiệp. Việt Nam là nước có dân số đông đứng thứ 13 trên thế giới với khoảng 85,16 triệu dân, 72% dân số sống ở

nông thôn. Với sự phát triển dân số như hiện nay sẽ dẫn đến sự tăng mạnh lực lượng lao động( từ 53 triệu người độ tuổi 15-59 lên khoảng 60 triệu người năm 2010) - những người đưa ra quyết định tiêu thụ và kiểu hộ gia đình nhỏ sẽ kích thích tiêu dùng.

Bảng 2.2: Dân số Việt Nam qua các năm và dự báo dân số Việt Nam năm 2010

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010

Tổng dân số (triệu dân) 84,15 85,16 86,09 87,00 87,85 Mật độ dân số (người/km2) 254 257 260 262 265

Nguồn: Tổng cục thống kê

Ngày nay giới trẻ có lối sống ngày càng cao và những nhu cầu ngày càng tăng lên liên quan đến thời trang, sức khoẻ và du lịch. Người tiêu dùng đang tập trung vào cuộc sống hiện đại và sống thuận tiện, do đó họ thích các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đem lại những hình ảnh về địa vị xã hội hoặc vai trò quan trọng. Đồng thời ngày nay sự bình đẳng nam nữ đã khiến cho ngày càng nhiều phụ nữ có địa vị cao trong xã hội và họ cũng trở thành lực lượng kiếm tiền nuôi sống gia đình, đó là một bộ phận không nhỏ của thị trường.

Mặt khác văn hoá truyền miệng ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thị sản phẩm và dịch vụ mới. Vì vậy các doanh nghiệp cần chú ý làm hài lòng khách hàng của mình bằng chất lượng dịch vụ, đó chính là cách quảng cáo tốt nhất và hữu hiệu nhất mà doanh nghiệp nên áp dụng.

e. Môi trường tự nhiên

Đối với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động thì môi trường tự nhiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông di động tới khách hàng. Các điều kiện thời tiết, khí hậu xấu có thể ảnh hưởng không tốt đến chất lượng các cuộc gọi của khách hàng. Ngoài ra các nhà khai thác dịch vụ cần chú ý đến điều kiện địa hình của từng vùng để có kế hoạch xây dựng trạm thu phát sóng cho phù hợp, nâng cao chất lượng phủ sóng.

2.2.1.2 Các nhân tố thuộc môi trường ngành a. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại

Một phần của tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI (HANOITELECOM) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 45 -108 )

×