0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (163 trang)

Thiết kế nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM SẢN PHẨM CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 47 -48 )

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, tác giả đã sử dụng kỹ thuật phỏng vấn sâu theo phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc với các chuyên gia trong ngành hóa mỹ phẩm và ngành hàng tiêu dùng nhanh. Thời gian thực hiện phỏng vấn từ ngày 01/10/2021 đến ngày 10/10/2021 thông qua dàn bài thảo luận được xây dựng sẵn các câu hỏi với nội dung rõ ràng, dễ hiểu. Do điều kiện hạn chế đi lại trong tình hình dịch bệnh, các cuộc phỏng vấn được thực hiện lần lượt qua ứng dụng gọi điện bằng hình ảnh (video call trong zalo hay skype) nhưng vẫn đảm bảo được sự cởi mở và thấu hiểu.

- 01 chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm hóa mỹ phẩm nói chung (bao gồm cả dầu gội, sữa tắm, nước rửa tay, nước xịt khuẩn,…)

- 01 chuyên gia trong lĩnh vực thương mại các sản phẩm hóa mỹ phẩm có sở hữu thương hiệu riêng các dòng sản phẩm vệ sinh cá nhân.

- 01 chuyên gia trong lĩnh vực marketing ngành hàng tiêu dùng nhanh

Nội dung dàn bài thảo luận: gồm 2 phần

Phần 1: gồm các câu hỏi khám phá về thị trường sản phẩm vệ sinh cá nhân tại Việt Nam trong thời kỳ dịch Covid-19 và nhận định về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Phần 2: gồm các thang đo mà tác giả đưa và nhờ sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia nhằm bổ sung, điều chỉnh các biến quan sát cũng như các từ ngữ để dễ hiểu và đúng trọng tâm.

(Tham khảo Phụ lục 01: Dàn bài thảo luận tay đôi)

Trình tự tiến hành:

- Dàn bài thảo luận được gửi đến đối tượng phỏng vấn một ngày trước khi tiến hành cuộc phỏng vấn.

- Tiến hành thảo luận tay đôi giữa người nghiên cứu với từng đối tượng được chọn tham gia để lấy thu thập ý kiến liên quan.

- Sau khi phỏng vấn hết với từng đối tượng, dựa trên dữ liệu thu thập được, tác giả hiệu chỉnh bảng câu hỏi.

- Bảng câu hỏi sau khi hiệu chỉnh được gửi đến đối tượng tham gia một lần nữa để tham khảo thêm ý kiến.

- Quá trình nghiên cứu định tính kết thúc khi các đối tượng tham gia đều thống nhất ý kiến trên bảng câu hỏi cuối cùng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM SẢN PHẨM CHĂM SÓC VỆ SINH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 47 -48 )

×