0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 66 -71 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU

TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU

5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI

Hoạt động của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu đã có hiệu quả và đang trên đà phát triển. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

Về công tác huy động vốn:

- Công tác huy động vốn của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu chưa đa dạng, nguyên nhân là vẫn còn một số biện pháp huy động truyền thống, chủ yếu thực hiện qua công cụ lãi suất.

- Chưa khai thác được nguồn vốn nhàn rỗi bình quân trên số dư tài khoản do công tác tiếp thị khách hàng mở tài khoản để giao dịch chuyển tiền còn hạn chế.

- Nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm trong dân cư còn hạn chế do chưa có hình thức hấp dẫn và mới lạ để thu hút tiền gửi tiết kiệm trong dân cư.

Về công tác tín dụng:

- Chưa khai thác được các khách hàng lớn do mục tiêu của ngân hàng là trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam nên công tác thu hút những khách hàng có nhu cầu vốn lớn chưa được chú trọng.

- Công tác giao tiếp với khách hàng rất tốt và đã mang lại cho ngân hàng nhiều nguồn thu nhập, tuy nhiên đôi khi khả năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng còn còn gặp một số thiếu sót làm giảm sức cạnh tranh của ngân hàng. Nguyên nhân là do số lượng công việc và khách hàng ngày càng nhiều mà số lượng nhân viên tín dụng không tăng lên nên đôi khi không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

- Mặc dù ngân hàng đã đầu tư rất tốt cho công tác tín dụng nhưng vẫn còn một số hạn chế trong vấn đề cụ thể hoá định hướng tín dụng trong từng giai đoạn. Nguyên nhân là do chưa tổ chức nghiên cứu, phân tích dự đoán phát triển ngành nghề để chủ động đầu tư tín dụng và cơ cấu lại tín dụng có hiệu quả hơn.

Về nghiệp vụ thẻ:

- Hiện nay ngân hàng Phương Đông chưa có hệ thống máy ATM rút tiền tự động của riêng mình mà còn phải kết nối hệ thống ATM với Vietcombank. Điều này đã gây bất tiện đến giao dịch của khách hàng. Nguyên nhân là do việc sử dụng dịch vụ thẻ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn chưa phổ biến rộng rãi, bên cạnh đó chi phí đầu tư

cho các máy ATM khá cao nên sẽ không mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng khi mở hệ thống ATM tại đây.

- Hoạt động phát triển các đơn vị chấp nhận thẻ hết sức khó khăn do thị trường thanh toán thẻ cạnh tranh gay gắt (các ngân hàng áp dụng nhiều chính sách như giảm, miễn phí dịch vụ đối với đơn vị chấp nhận thẻ), bên cạnh đó do được thành lập không lâu nên việc cạnh tranh với các ngân hàng bạn còn gặp nhiều khó khăn.

- Sản phẩm thẻ của ngân hàng Phương Đông chưa có sức thu hút trên thị trường do công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm thẻ còn hạn chế.

Về hoạt động dịch vụ:

Các dịch vụ của ngân hàng chưa đa dạng do chi nhánh được thành lập chưa lâu nên công tác mở rộng và đa dạng hoá các dịch vụ còn hạn chế.

5.2. CÁC GIẢI PHÁP

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của tất cả các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Hiện nay, do sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều ngân hàng đã ra đời để đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức kinh tế góp phần xây dựng đất nước. Do đó không thể tránh khỏi cạnh tranh giữa các ngân hàng để tồn tại và phát triển. Điều đó cho thấy để tiếp tục đứng vững và ngày càng mở rộng như mọi doanh nghiệp khác, việc áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là điều vô cùng cần thiết đối với mọi ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu nói riêng.

Giải pháp đối với những tồn tại trong hoạt động huy động vốn:

- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ với khách hàng truyền thống và mở rộng thêm khách hàng mới bằng cách:

+ Phải thường xuyên cải tiến phong cách giao dịch, tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi và rút tiền, rút ngắn thời gian kiểm đếm và cơ cấu loại tiền cho hợp lý theo hướng có lợi cho khách hàng.

+ Tăng cường tiếp thị khách hàng mở tài khoản tiền gửi để chuyển tiền, áp dụng phí ưu đãi đối với khách hàng chuyển tiền thường xuyên với số lượng lớn, thực hiện chuyển tiền nhanh chóng.

+ Nghiên cứu áp dụng lãi suất huy động linh hoạt, có thưởng, gửi một nơi rút một nơi, áp dụng lãi suất thoả thuận để thu hút khách hàng có doanh số, số dư lớn hoặc lãi suất luỹ tuyến theo số dư (số dư bình quân càng lớn lãi suất càng cao).

- Triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng hàng quý để khuyến mãi khách hàng.

- Tăng cường công tác quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phát tờ rơi huy động đến từng người dân, đa dạng hoá các hình thức huy động với lãi suất hấp dẫn để nâng cao vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm trong dân cư.

Giải pháp đối với những tồn tại trong hoạt động tín dụng:

a) Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng:

- Tuyển dụng thêm nhân viên tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên của khách hàng nhằm tránh những thiếu sót trong vấn đề giao tiếp và đàm phán với khách hàng.

- Quán triệt đến cán bộ tín dụng chất lượng tín dụng và tầm quan trọng của việc phân loại khách hàng để có những chính sách tín dụng thích hợp.

- Cán bộ tín dụng phải xây dựng chương trình theo dõi và quản lý nợ gia hạn, quá hạn để giúp cho công tác điều hành chuẩn xác và kịp thời, đồng thời có biện pháp thích hợp để xử lý nhanh các khoản nợ quá hạn phát sinh.

- Chủ động tiếp cận và đầu tư vào một số dự án, chương trình kinh tế của tỉnh nhà. Bên cạnh mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu, chi nhánh cũng nên chú trọng các biện pháp thu hút những khách hàng có nhu cầu vốn lớn nhằm nâng cao hơn nữa quy mô tín dụng của ngân hàng.

- Có những chính sách phù hợp để mở rộng khách hàng ở thị trường mới như Sóc Trăng và các huyện của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau.

b) Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng:

- Thực hiện tốt việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho khách hàng trong sản xuất kinh doanh để quá trình thu hồi nợ và lãi được thuận lợi, dễ dàng.

- Tiến hành phân loại, xử lý nợ quá hạn.

- Tăng cường hơn nữa công tác thẩm định tín dụng, nên chú trọng thẩm định những thông tin phi tài chính, những khía cạnh vô hình, ít khách quan hơn của người vay nhằm xây dựng một cách chính xác hơn nữa khả năng thành công của người vay để hạn chế các món nợ quá hạn.

- Ngân hàng phải quyết định mức cho vay phù hợp với từng khách hàng vì món vay càng lớn thì người vay càng có nhiều ý muốn thực hiện những hoạt động mạo hiểm trong kinh doanh, thậm chí ngân hàng có thể không thu hồi được nợ.

- Tìm hiểu chính sách của ngân hàng Trung Ương thông qua chức năng chiết khấu, tái chiết khấu, tình hình thị trường hối đoái, thị trường vốn...

- Trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng.

Giải pháp đối với những tồn tại trong nghiệp vụ thẻ:

- Tổ chức các chương trình giới thiệu với khách hàng sự tiện ích của việc sử dụng thẻ ATM nhằm thu hút khách hàng trên địa bàn đến với sản phẩm thẻ của ngân hàng. Việc này sẽ giúp cho ngân hàng phát triển nhanh và mạnh hơn sản phẩm dịch vụ thẻ ATM.

- Trang bị thêm máy ATM, tăng cường tiến độ kết nối hệ thống ATM với Vietcombank.

- Tăng cường và phát triển công tác tiếp thị có chất lượng đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với sự phát triển của Oricombank trong từng thời kỳ, tăng cường quảng cáo thẻ.

Giải pháp đối với những tồn tại trong hoạt động dịch vụ:

- Ngân hàng cần tăng cường mở rộng thêm các dịch vụ kèm theo nhằm để đa dạng hoá hoạt động của ngân hàng đồng thời cũng gia tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng.

- Tranh thủ tiếp cận một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tham gia xuất nhập khẩu để đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh đối ngoại.

- Nâng cao phong cách phục vụ và làm tốt công tác chuyển tiền, chi trả kiều hối nhằm tăng lợi nhuận từ khâu dịch vụ.

- Tăng cường công tác quảng cáo tiếp thị để thu hút khách hàng đến với các dịch vụ của ngân hàng như chuyển tiền trong nước, kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối, chuyển tiền Western Union... nhằm giúp cho các hoạt động này ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Một số giải pháp khác:

- Tăng cường kết hợp với các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan hữu quan để hỗ trợ cho ngân hàng. Thông qua các ban ngành đoàn thể, ngân hàng sẽ tham mưu một cách gián tiếp cho người dân nên đầu tư vào dự án nào. Hơn nữa, thông qua các hội này,

cán bộ tín dụng sẽ nắm được những mô hình đầu tư có hiệu quả, giúp ngân hàng một cách đắc lực trong công tác cho vay và thu hồi nợ có hiệu quả.

- Ngân hàng cần quan tâm đặc biệt đến các loại rủi ro tín dụng, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh để hạn chế rủi ro. Ngày càng lành mạnh hoá các khoản cho vay, phân tích đánh giá thường xuyên các loại tài sản thế chấp để có những xử lý kịp thời.

- Đối với các dự án lớn vượt mức giới hạn cho vay của ngân hàng thì có thể liên kết với các ngân hàng khác trong và ngoài hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Ngân hàng cần thực hiện khâu thanh toán tốt hơn, đảm bảo việc thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi và chính xác.

- Chi nhánh sẽ nhanh chóng mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần, thu hút tiền gửi khách hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm quản lý được nợ xấu, phân loại khách hàng và tạo mối quan hệ bền vững với những khách hàng truyền thống.

- Học hỏi có sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thương hiệu OCB tại địa phương.

- Xác định đối tượng phục vụ là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, là tiểu thương, tiểu chủ nhằm có kế hoạch tiếp thị, chăm sóc khách hàng với những sản phẩm chủ lực như cho vay xây dựng, sửa chữa nhà, mua xe ôtô trả góp, sản xuất kinh doanh...

- Thường xuyên khảo sát thị trường, tìm hiểu khách hàng, ngân hàng bạn, từng bước chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, uy tín, quảng bá thương hiệu và văn hoá bán hàng của ngân hàng Phương Đông.

CHƯƠNG 6


Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 66 -71 )

×