0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

2006/2005 2007/2006 200520062007 số tiền % số tiền %

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 33 -35 )

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH BẠC LIÊU

2006/2005 2007/2006 200520062007 số tiền % số tiền %

Doanh số cho vay 115.873 174.290 424.558 58.417 50,4 250.268 143,6 Doanh số thu nợ 44.905 106.258 240.400 61.353 136,6 134.142 126,6

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu chiếm tỷ lệ hơn 80% tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng, tỷ lệ phát triển của hoạt động cho vay vẫn không ngừng tăng lên. Cụ thể là năm 2006 đạt 174.290 triệu đồng, tăng 58.417 triệu đồng, tương đương tăng 50,4% so với năm 2005. Sang năm 2007, con số này tăng lên vượt trội so với năm 2006, cụ thể là doanh số cho vay năm 2007 đạt 424.558 triệu đồng tăng 250.268 triệu đồng, tương đương tăng 143,6% so với năm 2006. Doanh số cho vay tăng là do chi nhánh đã tích cực khơi tăng nguồn tín dụng VNĐ trong việc mở rộng thị trường nên đã cải thiện một bước đáng kể trong việc tăng thu nhập tín dụng. Mặt khác do ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và uy tín ngày càng cao nên ngày càng có thêm nhiều khách hàng.

Còn về doanh số thu nợ cũng tăng đều qua các năm. Cụ thể là năm 2006 đạt 106.258 triệu đồng tăng 61.353 triệu đồng, tương đương tăng 136,6% so với năm 2005. Đến năm 2007, doanh số thu nợ của chi nhánh là 240.400 triệu đồng tăng 134.142 triệu đồng tương đương tăng 126,6% so với năm 2006. Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ của ngân hàng tăng lên là do ngân hàng cho vay các đơn vị kinh doanh có vòng quay vốn nhanh. Bên cạnh đó, tình hình nền kinh tế ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay ngày càng phát triển. Điều này góp phần tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giúp tăng khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp.

Trong tương lai, nhiều thách thức và cơ hội trên thị trường tài chính tiền tệ đòi hỏi ngân hàng phải có sự chuyển hướng trong chính sách tín dụng nhằm đầu tư vào các ngành, lĩnh vực an toàn, hiệu quả, đồng thời hạn chế và kiểm soát chặt chẽ vào các ngành tiềm ẩn rủi ro cao. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng xây dựng tỷ trọng đầu tư theo ngành nhằm phân tán rủi ro tín dụng, chủ động giảm nợ tín dụng đối với các khu vực kinh tế nhà nước và các đối tượng cho vay tín chấp cũng như một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có rủi ro cao.

Về tín dụng cá nhân: Sản phẩm cho vay cá nhân của ngân hàng rất đa dạng: cho vay mua nhà, sửa chữa nhà, mua xe ôtô, tiêu dùng cá nhân... Thế mạnh của tín dụng cá nhân hiện nay tại ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu là cho vay mua xe ôtô. Đây là sản phẩm chiến lược, tạo uy tín của ngân hàng, thu hút một lượng khách hàng rất lớn cho ngân hàng, góp phần mở rộng thị trường hoạt động hiện tại của OCB trên địa bàn.

b) Hoạt động phi tín dụng

Hoạt động phi tín dụng tại chi nhánh trong thời gian qua có chiều hướng phát triển nhưng chưa cao. Nguyên nhân do trước đây phần lớn khách hàng đã có giao dịch tại các ngân hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần khác. Tuy nhiên trong thời gian qua, qua sự tiếp thị của tập thể và nhân viên, cộng thêm sự cải thiện cung cách phục vụ khách hàng, chi nhánh đã đạt được những kết quả như sau: Tổng thu từ hoạt động phi tín dụng đến tháng 6 năm 2007 đạt 123,2 triệu đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 6% trong tổng thu nhập, trong đó:

+ Thu phí dịch vụ thanh toán: 45 triệu đồng. + Thu từ kinh doanh ngoại hối: 10,5 triệu đồng.

+ Thu từ dịch vụ chuyển tiền Western Union: 7,6 triệu đồng.

+ Phí liên kết cho vay mua xe và các khoản thu khác: 51,6 triệu đồng. + Thu nhập bất thường: 8,5 triệu đồng.

Nhìn chung kết quả thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trên chưa cao, nhưng sẽ tạo được tiền đề cho chi nhánh phát triển trong thời gian tới.

c) Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh đối ngoại

Tình hình hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu hiện nay trên địa bàn chưa phát triển mạnh, đó là do khách hàng đã có mối quan hệ truyền thống với các ngân hàng thương mại quốc doanh. Ngoài ra các ngân hàng bạn còn có các chính sách, điều kiện ưu đãi tốt nên đơn vị chưa thu hút được khách hàng về phía mình. Tuy nhiên, trong thời gian tới đơn vị sẽ tranh thủ tiếp cận một số các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu tham gia xuất nhập khẩu để tìm thêm khách hàng mới và tăng thêm nguồn thu nhập cho ngân hàng.

d) Hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 33 -35 )

×