0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 71 -74 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN

6.1. KẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu, em đã được học hỏi và nghiên cứu khái quát về tình hình hoạt động hiện nay của ngân hàng. Qua tìm hiểu và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, em nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2005 – 2007) đã đạt được kết quả vượt bậc. Thu nhập và lợi nhuận đều tăng qua các năm. Bên cạnh đó các hoạt động nghiệp vụ cũng phát triển mạnh và ngày càng hoàn thiện hơn. Dựa trên nền tảng công nghệ có sẵn, hàng loạt các sản phẩm mới đã được triển khai như: cho vay mua trả góp xe ôtô, cho vay xây nhà và sửa chữa nhà.... Thông qua đó chi nhánh đã đạt được những thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển mạnh và vị trí của ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu ngày càng được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường hiện nay.

+ Về cơ cấu tài sản và tình hình biến động tài sản của ngân hàng đã có sự chuyển biến tốt đẹp và đầy hứa hẹn cho một kết quả kinh doanh cao hơn nữa trong tương lai.

+ Cơ cấu nguồn vốn và tình hình biến động nguồn vốn cho thấy trong những năm qua ngân hàng ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn của mình.

+ Công tác huy động vốn của ngân hàng ngày càng phát triển mạnh mẽ mà bằng chứng là nguồn vốn huy động của chi nhánh đều tăng cao qua các năm.

+ Hoạt động cho vay của ngân hàng ngày càng được mở rộng hơn và điều đó đã được thể hiện thông qua doanh số cho vay ngày càng tăng lên cùng với công tác thu nợ hiệu quả của ngân hàng.

+ Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hoạt động như tỷ số sinh lợi, tỷ số hoạt động, cùng với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng đều đạt khá cao đã đánh dấu cho sự thành công bền vững trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Với những thành quả đạt được trong những năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho chi nhánh trên con đường đi đến thành công kể cả ở hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, OCB vần còn một số mặt tồn tại về công tác huy động vốn, về công tác tín dụng và hoạt động thẻ. Thêm vào đó thị trường hoạt động của ngành tài chính ngân hàng ngày càng cạnh tranh, quá trình hội nhập quốc tế khu vực vừa thuận lợi vừa khó khăn cho OCB trong quá trình tồn tại và phát triển của mình. Và

một trong những nhân tố ảnh hưởng mang tính bao trùm, có khả năng tạo ra những thay đổi lớn đối với môi trường hoạt động, sự phát triển của khu vực tài chính ngân hàng là Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Vì vậy mà ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát và năng lực cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả và hội nhập thành công.

Đứng trước sự phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới thì vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi ngân hàng là hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên để đạt hiệu quả như mong muốn thì phải không ngừng nỗ lực hơn nữa khắc phục những khó khăn và hạn chế của mình để vươn lên phát triển. Đây chính là nỗ lực của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu. Trong thời gian qua bằng chính sự nỗ lực của mình, ngân hàng đã vượt qua nhiều khó khăn vì sự cạnh tranh và biến động liên tục của thị trường. Hiện nay chi nhánh đã trở thành một trong những ngân hàng có tiềm năng phát triển mạnh ở tỉnh Bạc Liêu. Với phương châm “Cùng bạn thực hiện ước mơ”, ngân hàng đã góp phần đem lại nhiều sự thành công cho khách hàng và cũng là thành công của chính ngân hàng. Qua 3 năm hoạt động, ngân hàng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

6.2. KIẾN NGHỊ

Qua gần 3 tháng thực tập tìm hiểu và tiếp xúc thực tế tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu, em xin đề xuất một số kiến nghị với hy vọng rằng nó sẽ có ý nghĩa thiết thực đóng góp một phần nhỏ vào việc đưa hoạt động của ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa trên bước đường kinh doanh sắp tới của mình:

+ Ngân hàng nên tăng cường chú trọng hơn nữa việc khai thác nguồn vốn: Số lượng ngân hàng trên địa bàn ngày càng tăng, họ đẩy mạnh chiến lược Marketing để lôi kéo khách hàng nhất là những đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu. Ngân hàng Phương Đông Bạc Liêu ra đời trễ hơn các ngân hàng khác nên hầu hết các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu làm ăn có hiệu quả chưa có quan hệ thường xuyên với chi nhánh, trong điều kiện nguồn vốn huy động trên địa bàn còn khan hiếm và nguồn vốn điều chuyển của Hội Sở lại có hạn. Vì vậy ngân hàng cần tăng nguồn vốn để có thể ổn định và mở rộng thêm khách hàng kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo thêm nhiều mối hợp tác kinh doanh cho ngân hàng.

+ Kết hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thu hồi nợ.

+ Phân tích khả năng cạnh tranh và lợi thế so sánh của ngân hàng từ đó đề ra những chiến lược kinh doanh thích hợp.

+ Ngân hàng cần xây dựng và phát triển nguồn lực con người. Song song với việc chú trọng lực lượng nhân viên sẵn có phù hợp với khả năng và yêu cầu công tác, ngân hàng nên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, năng động theo cơ chế thị trường. Thường xuyên đưa những cán bộ trẻ có năng lực tham gia những khoá đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn trong và ngoài nước.

+ Khách hàng là một trong những mối quan tâm lớn của ngân hàng, họ là nơi tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Vấn đề đặt ra là chọn khách hàng nào, dịch vụ gì cho phù hợp. Muốn xác định được chiến lược như vậy thì ngân hàng nên phối hợp với các phòng ban đề ra một phương pháp hợp lý để thực hiện.

+ Ngân hàng cần trang bị hệ thống máy rút tiền tự động ATM nhằm để tạo sự tiện lợi cho khách hàng khi thực hiện giao dịch với ngân hàng, đồng thời giúp cho ngân hàng có thể nâng cao sự cạnh tranh của mình trên thị trường hoạt động.

+ Cần đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

+ Nắm bắt thông tin thị trường qua các hiệp hội. Lập bộ phận nghiên cứu thị trường và tổ chức tiếp thị trên thị trường, đây là một việc làm cần thiết và thiết thực nhằm nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng, những biến động giá cả về ngành hàng dịch vụ cũng như của đối thủ cạnh tranh và từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp, trong đó có chính sách tiếp thị.

+ Tìm mọi cách giữ chân khách hàng hiện có để tạo cho mình những thị trường truyền thống ổn định, đồng thời có những chính sách để thu hút thêm khách hàng mới.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 71 -74 )

×