0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 36 -37 )

- Nhìn chung hoạt động kiều hối và chuyển tiền Western Union của ngân hàng

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM

- Chi trả VNĐ - Chi trả USD Triệu đồng USD 370 1200 585,6 76.588 58.454 1.500 Tổng Triệu đồng 389,2 1.811 58.478

(Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu năm 2005, 2006, 2007 )

Qua bảng số liệu ta thấy tình hình hoạt động chuyển tiền Western Union của ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu có sự diễn biến khá tốt. Cụ thể là số tiền chi trả qua các năm đều tăng lên đáng kể. Năm 2006 con số này đạt 1.811 triệu đồng tăng 1.421,8 triệu đồng, tương đương tăng 4,6 lần so với năm 2005. Sang năm 2007 số tiền chi trả lên tới 58.478 triệu đồng tăng 56.667 triệu đồng, tương đương tăng 32 lần so với năm 2006. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm qua đã đạt được những kết quả vượt bậc. Bên cạnh hoạt động cho vay thì ngân hàng còn có nhiều hoạt động dịch vụ kèm theo đã mang một khoản thu nhập không nhỏ góp phần vào sự phát triển chung của chi nhánh, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa. Chính vì vậy vị trí của ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu ngày càng được khẳng định mạnh mẽ trên thị trường.

- Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ thì chi nhánh chỉ mua vào và chuyển tiền về Hội Sở, không bán ra thị trường. Mức độ mua bán ngoại tệ tăng trưởng khá, dự báo trong thời gian tới lượng ngoại tệ mua sẽ phát triển hơn hiện nay.

e) Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

Trong những năm qua hoạt động thanh toán của chi nhánh đảm bảo hạch toán chính xác, nhanh chóng và kịp thời. Công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn theo quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng từng bước cải thiện và nâng cao cung cách phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của chi nhánh trong thời gian tới.

Hoạt động thanh toán thẻ tín dụng Visa – Master card tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh Bạc Liêu hiện nay còn yếu và chưa phổ biến rộng rãi trong khách hàng. Nguyên nhân là do ngân hàng chưa có hệ thống máy rút tiền tự động của riêng mình mà còn phải phối hợp với hệ thống ATM của Vietcombank.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI ORICOMBANK – CHI NHÁNH BẠC LIÊU (Trang 36 -37 )

×