0
Tải bản đầy đủ (.doc) (118 trang)

Lịch sử hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 36 -37 )

I. Giới thiệu khái quát về công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ là một công ty kinh doanh tổng hợp, trực thuộc sở Thương nghiệp- nay là sở Thương mại, nguyên là cửa hàng Bách hoá Cửa Nam cũ được thành lập tháng 5/1957 theo quyết định số 1229 UBND của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là một công ty lớn được thành lập trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Lúc mới thành lập, cửa hàng Bách hoá Cửa Nam hoạt động hoàn toàn theo phương thức bao cấp kinh doanh. Kết quả hoạt động được hạch toán theo phương thức định mức báo sở. Mọi chỉ tiêu kinh doanh cũng như các phương hướng kế hoạch đều do cấp trên trực tiếp - Sở thương nghiệp giao xuống. Chính vì thế mặc dù được đánh giá là một trong rất ít cửa hàng hoạt động có hiệu quả thời bấy giờ song cửa hàng Bách hoá Cửa Nam chưa thật sự phát huy hết thế mạnh và tiềm năng của mình .

Năm 1986, Đảng và Nhà nước quyết định đổi mới đưa nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Để phù hợp với nền kinh tế thị trường, ngày 30/3/1993, cửa hàng Bách hoá Cửa Nam được phép tách ra thành một doanh nghiệp độc lập theo quyết định số 853/ QĐUB thành phố Hà Nội lấy tên là công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ thuộc sở Thương mại Hà Nội. Kết quả kinh doanh ngày càng tiến triển chứng tỏ công ty đã vượt qua nhiều khó khăn khi chuyển sang cơ chế mới và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong mạng lưới thương mại ở Hà Nội

Với tư cách là một pháp nhân kinh tế, công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ có giấy phép kinh doanh số 1050 (UBND) có vốn điều lệ kinh phí thành lập là 530.800.000VN đồng với trụ sở riêng, con dấu riêng và cơ sở vật chất cho việc kinh doanh. Công ty hoạt động và hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật và và chịu trách nhiệm về hoạt động của chính mình trước pháp luật khi tham gia các quan hệ kinh tế xã hội .

Năm 1996, sau khi khảo sát thị trường trong nước, học hỏi một số mô hình siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung Quốc... đồng thời tranh thủ ý kiến của

các chuyên gia kinh tế của bộ, thành phố, sở Thương mại. Công ty đã mạnh dạn lập dự án khả thi luận chứng kinh tế kĩ thuật trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Khi được sự đồng ý của các cơ quan cấp trên, công ty tiến hành các bước cần thiết, đầu tư gần 3 tỷ đồng sửa chữa cửa hàng, mua sắm trang thiết bị, bổ sung các loại hàng hoá, đặc biệt là đầu tư mở một siêu thị và một quầy hàng tự chọn ở tầng 2 được khai trương vào ngày 27/1/1997.

Hiện nay, công ty có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh và tổ chức lãnh đạo và có nhiều thành tích tốt đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Công ty đã được tặng nhiều huân chương, bằng khen, cờ của UBND thành phố và sở Thương mại. Công ty luôn cố gắng vươn lên và phấn đấu là đơn vị Nhà nước hoạt động có hiệu quả .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 36 -37 )

×