0
Tải bản đầy đủ (.doc) (118 trang)

Hoạt động nghiên cứu thị trường

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 52 -54 )

III. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

1. Hoạt động kinh doanh

1.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường

Công ty đã có sự chú ý thực hiện và đã tổ chức triển khai nghiên cứu thị trường trên một số phương diện về khách hàng, nguồn hàng và đối thủ cạnh tranh.

Hoạt động nghiên cứu thị trường tuy không trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho công ty song kết quả của nó lại phục vụ cho việc ra các quyết định đúng đắn, tận dụng được các cơ hội và thời cơ hấp dẫn trong kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này ban lãnh đạo công ty đã không ngừng chỉ đạo nắm bắt thông tin tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khả năng của các nguồn cung ứng cũng như tìm hiểu về sức mạnh của đối thủ cạnh tranh. Hoạt động nghiên cứu thị trường có sự tham gia của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên nhưng chủ yếu vẫn do phòng kinh doanh đảm nhận

Thông tin được thu thập từ các nguồn khác nhau thông qua: báo, tạp chí, đài truyền hình, qua các trung tâm thông tin thương mại, qua các mối quan hệ quen biết qua đàm phán, giao dịch, với đối tác, bạn hàng, các đại lý... Ngoài các nguồn tin đó công ty còn sử dụng các tài liệu ngay trong nội bộ đó là các hợp đồng đã kí, báo cáo về tình hình kinh doanh của công ty, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

Công ty cử các cán bộ nhân viên của mình đi khảo sát thực tế tại các nguồn hàng, các đơn vị khách hàng, đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm thông tin về hàng hoá, thời gian, giá cả, chất lượng. Hoạt động nghiên cứu thị trường chủ yếu do cán bộ thuộc phòng kinh doanh đảm nhận và chịu trách nhiệm xử lí, phân tích thông tin sau đó gửi cho ban lãnh đạo làm cơ sở ra quyết định.

Bên cạnh những điều đã làm được hoạt động nghiên cứu thị trường ở cũng chưa thật sự có hiệu quả :

- Công ty chưa có sự chú ý đúng mức tới hoạt động nghiên cứu thị trường, mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu khái quát, chưa cụ thể chỉ nắm được thông tin mang tính chung chung mà chưa có thông tin chi tiết, cụ thể về khách hàng, về nguồn hàng, về đối thủ.

- Công ty chưa có bộ phận chuyên trách trong công tác nghiên cứu thị trường mà chủ yếu là do cán bộ phòng kinh doanh phụ trách, nguồn khai thác phần lớn là nguồn thứ cấp do đó thông tin thiếu tính chính xác, không kịp thời, để lỡ nhiều cơ hội kinh doanh, dẫn đến tình trạng có thời điểm hàng bị tồn đọng không bán được, nhưng cũng có thời điểm hàng không đáp ứng đủ nhu cầu.

- Chi phí bỏ ra để nghiên cứu thị trường chưa được đưa thành khoản mục cụ thể trong chi phí hoạt động kinh doanh, đó là các chi phí cho giao dịch với khách hàng, chi phí công tác và các chi phí khác.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty phần nhiều là cán bộ từ thời bao cấp, phần lớn trong biên chế nên chưa có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu thị trường, việc thực hiện còn nhiều lúng túng và chưa thật sự hiệu quả, nhiều khi còn thiếu chính xác hoặc quá chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong đó có việc lập kế hoạch kinh doanh

Tất cả những vấn đề tồn tại đó đã phản ánh một thực tế đó là công tác nghiên cứu thị trường của công ty chưa thực sự được chú trọng.

1.2 Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Chiến lược và kế hoạch kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của bất kỳ một công ty nào. Chiến lược kinh doanh định hướng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh, làm cho hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thống nhất, hợp lý và có hiệu quả hơn.

Từ hoạt động nghiên cứu thị trường, công ty tiến hành đưa ra các chiến lược kinh doanh và các kế hoạch kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ, và tuỳ theo mục tiêu của công ty.

Việc xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh là sự kết hợp của tất cả các phòng ban và các cán bộ công nhân trong công ty. Nhưng đưa ra quyết định cuối cùng là ban lãnh đạo công ty, ban lãnh đạo sẽ xem xét đưa ra chiến lược phù

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm bất cập công ty sẽ lập tức phân tích, đánh giá và đưa ra biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Do công tác nghiên cứu thị trường ở công ty thực hiện chưa hiệu quả nên dẫn đến công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 52 -54 )

×