0

Những kết quả đạt được

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 77-79 )

III. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

1. Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2002 là một năm đầy thử thách đối với công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ, tình hình kinh tế cả nước nói chung và thủ đô nói riêng phát triển không thuận lợi, tình hình kinh doanh khó khăn trong cạnh tranh, riêng lĩnh vực kinh doanh ngành hàng bách hoá công nghệ phẩm trên thị trường phát triển mô hình kinh doanh mới như: siêu thị, shop bán hàng cao cấp, cửa hàng tự chọn, cách thức hội chợ, tiếp thị...đã làm phân tán sức mua cũng như làm giảm lượng khách hàng của công ty.

Công ty đã luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, chủ động đề ra những định hướng có tính lâu dài, vừa là giải pháp cụ thể trước mắt trong các khâu kinh doanh quản lý, tổ chức bộ máy và cán bộ để cùng các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, hạn chế khó khăn, ổn định và phát triển nhịp độ kinh doanh nhằm thực hiện đồng thời bốn mục tiêu của công ty là: tăng doanh số, nộp ngân sách, thu nhập của cán bộ công nhân viên được ổn định nâng cao, xây dựng và giữ vững đơn vị an toàn.

Công ty không ngừng mở rộng qui mô kinh doanh, qui mô ngành hàng theo hướng đa dạng hoá kinh doanh, đa dạng hoá ngành hàng. Hiện nay công ty có khoảng hơn 24000 mặt hàng được bày bán trong cửa hàng. Khách hàng có thể mua sắm nhiều loại hàng hoá khác nhau, tiết kiệm được thời gian. Công ty đã xây dựng được mặt hàng kinh doanh chủ lực cho từng giai đoạn từng thời kì. Đặc biệt công ty đã chú trọng đến việc tìm nguồn hàng có hiệu quả. Chủ trương của công ty là

khai thác tất cả các nguồn hàng có thể. Nguồn cung ứng hàng hoá của công ty tương đối ổn định, công ty chủ động tìm kiếm và kí những hợp đồng hàng tận nguồn của những đơn vị sản xuất của các nhà sản xuất có uy tín do đó mua hàng với giá rẻ chất lượng cao nhằm phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng, tạo được uy tín trên thị trường, chủ động trong tiêu thụ hàng hoá. Việc khai thác tất cả các nguồn hàng này đã làm cho hàng hoá của công ty luôn luôn đầy đủ, phong phú nhiều chủng loại từ đó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng làm cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao.

Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty đã chủ trương xây dựng mạng lưới tiêu thụ trên cả hai phương thức : bán buôn, bán lẻ, do vậy đã có bổ sung cho nhau, giúp công ty hoàn thành nhiệm vụ đề ra với những hàng hoá nhập với số lượng lớn. Công ty đã cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ của mình cụ thể hàng tự chọn, nâng cấp và mở rộng diện tích kinh doanh của tầng hai. Tổ chức tốt các dịch vụ vận chuyển trong giao nhận hàng, dịch vụ sau bán hàng....Ngoài ra công ty còn chủ động cử các cán bộ đến các bạn hàng để tìm hiểu yêu cầu của họ nhằm đáp ứng đầy đủ nhanh nhất các nhu cầu. Công ty đã tổ chức lại bộ máy quản lý và mô hình hoạt động kinh doanh, bố trí các cán bộ có nghiệp vụ để xuất nhập hàng hoá ra vào kho kịp thời, điều đó làm cho việc bảo quản hàng hoá trong kho thực hiện tốt, việc xuất nhập hàng được nhanh chóng chính xác hơn, làm cho chi phí hao hụt trong quá trình xuất nhập hàng giảm. Tuy nhiên việc phấn đấu giảm chi phí của công ty chưa đạt kết quả cao.

Công ty đã luôn hướng vào khách hàng, vào nhu cầu của người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tạo dựng uy tín cho mình. Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như ý thức trách nhiệm trước người tiêu dùng về sản phẩm bán ra. Để nhân viên của từng đơn vị trực thuộc nâng cao tính sáng tạo độc lập tự chủ trong công tác và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình nhằm thực hiện tốt mọi hoạt động trong kinh doanh.

Công ty đã có sự chú trọng tuy chưa được nhiều đến công tác bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ công nhân viên trong công ty. Thường xuyên mở các lớp ngắn hạn, dài hạn để các nhân viên nắm vững qui chế chính sách của nhà nước nhằm giúp họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đối với một số cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ ở một số khâu kế toán, kế hoạch, tổ chức buộc phải đi học tin học vào chương trình quản lý. Thêm vào đó công ty cũng

áp dụng chế độ thưởng phạt nghiêm minh đối với các đơn vị cũng như đối với các cán bộ làm tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công ty đã có sự cố gắng trong việc tổ chức sắp xếp nhân lực trong công ty có cơ cấu lao động vừa đảm bảo sức khoẻ cho người lao động vừa đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của công ty. Người lao động được bố trí vào các vị trí hợp lý phù hợp với khả năng và trình độ của họ, kỉ luật lao động đựoc chấp hành nghiêm chỉnh.

Thực hiện chế độ khoán trong kinh doanh, đặc biệt là phương thức " khoán quản " để gắn trách nghiệm của người lao động, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, hạn chế biểu hiện tiêu cực. Hàng năm công ty đã tổ chức các lễ tổng kết tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân tập thể xuất sắc, công ty đã thực hiện mua bảo hiểm y tế, nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong công ty nên người lao động có động lực trong công việc hơn.

Công ty đã xây dựng riêng cho mình một hệ thống thông tin kinh tế, bắt đầu từ thu nhập thông tin, xử lý thông tin, cung cấp cho các bộ phận chuyên môn để đưa ra những quyết định chính sách kịp thời. Đối với công tác quản lý cán bộ, công ty thực hiện phân công công tác đối với từng người, mỗi bộ phận phụ trách một lĩnh vực riêng. Phòng kinh doanh đã bố trí nhân viên phụ trách từng mặt hàng, theo dõi hoạt động tiêu thụ từ khi hàng về cho đến khi hàng được bán hết thu tiền về. Trong quá trình làm việc, giám đốc, trưởng phòng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của từng nhân viên kịp thời điều chỉnh nhằm đạt được kết quả phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty đã đề ra.

Trong huy động vốn công ty đã biết sử dụng kết hợp nhiều biện pháp khác nhau để có thể huy động được vốn, đối với mỗi phương thức kinh doanh công ty chú trọng đến huy động vốn từ cán bộ công nhân viên, biện pháp huy động vốn này không những công ty có lợi mà chính nhân viên cũng có lợi. Vốn được sử dụng đầu tư vào hoạt động kinh doanh, mua sắm trang thiết bị và sửa lại cửa hàng cho phù hợp với hình thức kinh doanh mới.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 77 -79 )