0

Thực hiện cơ chế khoán

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 91-92 )

I. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới

4. Thực hiện cơ chế khoán

Đây là hình thức có thể áp dụng ở công ty. Nó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, khắc phục tình trạng trì trệ trong kinh

doanh, thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả làm việc của nhân viên. Hình thức này là bước đột phá trong chính sách hoạt động kinh doanh của công ty, tạo ra sự khác biệt với các công ty cùng kinh doanh phương thức này.

Cơ chế khoán trong kinh doanh ở công ty được thực hiện như sau: công ty giao quầy hàng cho các nhóm nhân viên của công ty để họ tự tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh từ việc thu mua, thực hiện bán hàng, trang trải các khoản chi phí phát sinh và và nộp cho công ty một khoản lợi nhuận theo quy định. Tuỳ mặt hàng kinh doanh và quầy hàng được giao mà công ty tính toán mức phải nộp cho phù hợp và bảo đảm sự công bằng.

Nhưng dù tự chủ trong mọi hoạt động nhưng từng quầy hàng và từng nhân viên trong quầy vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của công ty, vẫn phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát nhất định của công ty để đảm bảo uy tín cho công ty và cho chính hoạt động kinh doanh của mỗi quầy hàng.

Do cơ chế này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động, nên họ đã nỗ lực phấn đấu làm cho hiệu quả kinh doanh cũng tăng lên rõ rệt và mức thu nhập được cải thiện và đời sống của họ được nâng cao, tạo cho người lao động sự tin tưởng vào công ty, coi công ty là của chính mình, tránh tình trạng “ cha chung không ai khóc” như trước đây.

Nhưng mức việc xác định mức khoán là vấn đề rất khó khăn. Nhất là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Việc bán hàng gặp rất nhiều khó khăn nên nhiều khi mức khoán của công ty có quầy không thực hiện được. Trong trường hợp đó, công ty nên có sự xem xét, tìm hiểu nguyên nhân thực tế, đánh giá tình hình chính xác và đưa ra biện pháp điều chỉnh như :

+ Giảm mức khoán cho các quầy hàng

+ Có chế độ thưởng cho các quầy hàng thực hiện đúng thời hạn, đủ mức quy định

+ Có sự định hướng kinh doanh lại cho các quầy hàng doanh thu quá kém .

+ Thực hiện những hỗ trợ cần thiết khác

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 91 -92 )