0

Những mặt tồn tại và nguyên nhân

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 79-83 )

III. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động công ty cũng gặp phải những khó khăn chung và có những ảnh hưởng không tốt đến hoạt đông kinh doanh của công ty. Là một đơn vị kinh tế được thành lập từ năm 1950, công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ có một giai đoạn lịch sử phát triển khá dài trong nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp và kém năng động. Cũng như doanh nghiệp Nhà nước khác, khi bước sang kinh tế

thị trường, công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn cả về chủ quan và khách quan.

Về mặt dịch vụ các cửa hàng chuyên doanh bên ngoài do chỉ tập chung kinh doanh một vài mặt hàng nên họ có khả năng thực hiện các khoản dịch vụ tốt hơn trong các cửa hàng bách hoá lớn như dịch vụ bao gói, lắp đặt, sửa chữa, vận chuyển.

Đối với mỗi doanh nghiệp vốn là một yếu tố quan trọng, quyết định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ hiện nay cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về vốn. Vấn đề thiếu vốn kinh doanh là vấn đề cấp bách đặt ra đối với công ty. Với số vốn kinh doanh hiện tại chỉ đủ để cho công ty duy trì hoạt động kinh doanh chứ không cho phép công ty đầu tư xây dựng mở cửa hàng kinh doanh tại các điểm khác hoặc kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn. Vốn do Nhà nước cấp cho công ty theo chỉ tiêu ngày càng giảm, vay tiền của ngân hàng thì thủ tục rườm rà không dễ dàng chi phí sử dụng cao. Hiện nay trong cơ cấu vốn của công ty thì chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên nó có nhiều bất lợi vì khi cần mua số lượng hàng hoá lớn có giá trị cao. Công ty phải làm thủ tục mất rất nhiều thời gian do đó có thể bị lỡ mất cơ hội., làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, giảm doanh thu. Một vấn đề nữa là công ty thường bị chiếm dụng vốn do khách hàng không thanh toán tiền ngay sau khi đã nhận được hàng của công ty và thương dây dưa kéo dài. Trong cơ chế thị trường, việc bán trả hàng chậm cũng có tác dụng rất lớn trong việc tăng doanh số, nhưng việc tồn đọng nợ trong thời gian dài cũng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn nhất là tốc độ quay vòng vốn công ty. Bên cạnh đó khi sử dụng vốn vay, công ty vẫn phải trả tiền lãi đầy đủ đúng hạn cho ngân hàng. Trong biện pháp huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty đã sử dụng hình thức huy động vốn bắt buộc đối với nhân viên gây ra trong nội bộ công nhân viên có một số sự bất bình. Trong sử dụng vốn công ty đã ít quan tâm đến vốn dành cho đào tạo đội ngũ nhân viên, đây là thiếu sót cần bổ sung.

Trong nền kinh tế thị truờng hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt cùng sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng đã làm cho hoạt động quảng cáo maketing thực sự đem lại hiệu quả to lớn. Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ là một doanh nghiệp thương mại, cũng chịu sự chi phối của các qui luật kinh tế thị trường thế nhưng công ty không thực sự chú trọng đến công tác này. Mặc dù công ty đã cử các cán bộ trực tiếp đến các đơn vị có nhu cầu về hàng hoá để tìm

hiểu, chào hàng đây chỉ là hình thức khai thác các nhu cầu có sẵn mà không đi vào khai thác các nhu cầu tiềm năng. Chính việc xem nhẹ công tác marketing và các mặt hàng kinh doanh của công ty phần lớn là đáp ứng tiêu dùng cho nhu cầu có sẵn mà thiếu những mặt hàng tiềm năng và thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá.

Việc áp dụng hình thức chuyên môn hoá trong việc phân công lao động đã đem lại hiệu quả trong công việc nhưng cũng phát sinh những hạn chế nhất định. Từng người, từng bộ phận trong công ty chỉ chú trọng vào công việc của mình nhưng khi cần phải thay đổi hoặc bổ xung cho nhau trong nhiều trường hợp không thực hiện được.

Vấn đề tổ chức các tổ bán hàng trong thời gian qua, công ty đã cố gắng phân chia và bố trí các tổ bán hàng nhằm thực hiện phân công trong công việc. Dù đã cố gắng bố trí thật hợp lý phù hợp với hoạt động bán hàng song cách bố trí này vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp nên đã gây bất bình đẳng giữa các tổ và trong tập thể người lao động.

Các vấn đề kích thích lao động chưa được quan tâm, đặc biệt là vấn đề kích thích vật chất cho người lao động. Tuy mức thu nhập này có tăng nhưng vẫn còn thấp. Số tiền tháng còn ít ỏi nên chưa kích thích nhiều lắm sự hăng say phấn đấu của người lao động. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự đã được thực hiện nhưng chỉ tập trung ở một số bộ phận, chưa nhân rộng toàn công ty. Công tác tuyển dụng lao động chưa thực hiện tốt là một vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của công ty. Do không xác định được năng lực, sở trường, nguyện vọng của người lao động nên công ty đã không tận dụng tối đa, phát huy được hết khả năng của họ. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hiện nay so với cơ cấu tổ chức vừa thiếu, vừa yếu chứa đủ điều kiện để kịp thời thích ứng với cái mới. Nguồn bổ sung cán bộ trẻ có năng lực, trình độ mỏng, công tác đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế.

Về mặt hàng kinh doanh : tuy công ty kinh doanh tổng hợp nhiều loại mặt hàng nhưng chưa sâu do đó chưa thoả mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng. Mặt khác nhu cầu tiêu dùng của người dân lại khá cao. Điều này gây khó khăn cho hoạt động của công ty. Hiện nay công ty đang thực hiện phương thức bán buôn, bán lẻ hàng hoá. Trong đó khu vực bán lẻ không đạt chỉ tiêu bán ra, thậm chí một số tổ doanh thu không tăng thậm chí còn thấp hơn. Trong thời đại hiện nay, công ty nên áp dụng những phương thức như bán hàng từ xa, bán hàng qua điện thoại ....

Tất cả những khó khăn trên đang được công ty từng bước khắc phục nhưng trước mắt nó vẫn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY AGREXPORT - HÀ NỘI (Trang 79 -83 )