0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 98 -101 )

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động

Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động là một doanh nghiệp thơng mại nên vốn lu động chiếm tỷ trọng lớn cơ cấu vốn của cơng ty. Trong những năm qua, vốn lu động của cơng ty chiếm tỷ trọng rất lớn 96 -98% song việc sử dụng vốn lu động của cơng ty cha thực sự hiệu quả. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động của cơng ty trong những năm tới, cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

11.1. Giải pháp huy động vốn đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của cơng ty. cơng ty.

Để cĩ thể thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, cơng ty phải tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phơng thức kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trờng tạo thị trờng ổn định trong nớc, tích cực đầu t cơ sở vật chất, áp dụng cơng nghệ mới tăng khả năng dự trc hàng hố. Tuy nhiên, để giải quyết đợc những vấn đề trên cơng ty cần phải cĩ vốn. Thơng qua cơng tác tìm hiểu nhu cầu thị trờng và mục tiêu đầu t cho phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ, cơng ty cĩ thể xác định đợc nhucầu vốn cho hoạt động kinh doanh, từ đĩ tìm ra biện pháp tạo vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn một cách tốt nhất.

Trong những năm qua, nguồn vốn chủ sở hữu của cơng ty cịn thấp, vì vậy để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cơng ty đã sử dụng nguồn vốn nợ. Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đã đợc kiện tồn và cải tổ mạnh mẽ, chính sách tín dụng cĩ nhiều đổi mới, lãi suất cho vay đã cĩ biến đổi tích cực. Việc huy động vốn từ nguồn tín dụng ngân hàng của cơng ty cần tính tồn kỹ sao cho phát huy hết, sử dụng hợp lý nguồn vốn vay. Cơng ty phải tính đến lãi suất, phí cam kết tín dụng, rủi ro tín dụng để tính tốn hiệu quả đầu t, nhằm

lựa chọn giải pháp huy động vốn tín dụng ngân hàng thích hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh doanh, cơng ty nên tích cực huy động triệt để nguồn vốn chủ sở hữu, giảm đợc rủi ro tín dụng, giảm bĩt chi phí kinh doanh do trả lãi suất vốn vay. Muốn vậy, cơng ty cần tăng c- ờng tích luỹ vốn bằng việc tiết kiệm chi phí kinh doanh và chi tiêu, danh lợi nhuận vào đầu t phát triển kinh doanh. Trong đĩ tăng tích luỹ là yếu tố quan trọng, là điều kiện khơng thể thiếu trong kinh doanh, thực hiện chuyển đổi cơ cấu tài sản phù hợp với nhu cầu kinh doanh trên thị trờng theo nguyên tắc bảo tồn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Việc huy động và sử dụng vốn lu động đa dạng, thích hợp, vừa bảo đảm tập trung đợc lợng vốn lu động cần thiết cho nhu cầu kinh doanh, vừa đảm bảo an tồn của đồng vốn nhằm tối đa hố lợi ích của doanh nghiệp. Đối với cơng ty, trong những năm qua nguồn vốn tự bổ sung cịn hạn chế, vì thế trong những năm tới cần phải tăng lợng vốn tự bổ sung để cĩ thể khai thác các nguồn vốn khác, tăng tính chủ động tài chính cho cơng ty.

11.2. Bảo tồn vốn lu động, hạn chế đến mức tối thiếu lợng vốn lu động bị chiếm dụng.

Mỗi một doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào thì mục tiêu cuối cùng mà doanh nghiệp mong muốn đạt đợc là lợi nhuận. Để đạt đợc mục tiêu đĩ, doanh nghiệp phải cĩ những chiến lợc kinh doanh đúng đắn, thích hợp với mình, và vấn dề sử dụng vốn kinh doanh sao cho cĩ hiệu quả là chiến lợc hết sức quan trọng ảnh hởng tới vị thế của doanh nghiệp trên thơng trờng. Vì thế, sử dụng vốn cĩ hiệu quả nghĩa là doanh nghiệp phải cĩ chiến lợc bảo tồn, nâng cao hiệu quả sử dụng vĩn kinh doanh, đặc biệt là vốn lu động.

Muốn sử dụng cĩ hiệu quả vốn lu động, trớc hết cơng ty cần phải bảo tồn đợc giá trị thực tế vốn lu động đã sử dụng trong từng thời kỳ. Về cơ bản, bảo tồn vốn lu động giúp cho cơng ty xác định đợc số lợi nhuận mà cơng ty cần phải thu hồi, và số lợi nhuận cơng ty thu đợc sau kỳ kinh doanh.

Nh vậy, bảo tồn vốn lu động là bảo tồn theo giá trị thực tế của đồng vốn tức là phải bảo tồn cả về mặt hiện vật và giá trị. Trong cơ chế thị trờng thờng xuyên biến động, giá hàng hố đầu kỳ và cuối kỳ luơn cĩ sự chênh lệch.

Do vậy, yêu cầu đối với Cơng ty là phải xác định đúng giá trị đồng vốn mình đang quản lý.

Trong điều kiện hiện nay, việc chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp cĩ xu hớng ngày càng gia tăng. Lợng vốn lu động bị chiếm dụng khơng những sinh lãi mà cịn làm giảm vịng quay của vốn, hạn chế hiệu quả sử dụng vốn lu động. Do vậy, Cơng ty cĩ thể thực hiện các biện pháp sau để hạn chế bị chiếm dụng trong khâu lu thơng.

Một là, trớc khi cung cấp hàng hố, tín dụng cho khách hàng, Cơng ty

nên phân tích khả năng tài chính tín dụng cũng nh khả năng thanh tốn của khách hàng, cĩ nh vậy Cơng ty mới hạn chế đợc số tiền nợ của khách hàng xuống mức thấp nhất.

Hai là, khi ký kết hợp đồng Cơng ty cần cĩ sự thoả thuận trong hợp

đồng cĩ phần phạt chậm thanh tốn tiền hàng, mức độ tuỳ thuộc vào giá trị lơ hàng và thời gian trả chậm của khách hàng. Mặt khác, Cơng ty sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi khi khách hàng thanh tốn đúng thời hạn quy định của hợp đồng.

Ba là, Cơng ty phải theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, hàng tháng

cần kiểm tra sổ khách hàng nợ, những khoản nào đã đến hạn thanh tốn, những khoản nào quá hạn để cĩ kế hoạch thu hồi nợ. Ngồi ra, để hạn chế tốc độ tăng cơng nợ, cơng ty nên quản lý chặt chẽ hoạt động thanh tốn của các cửa hàng. Mỗi kỳ nên cĩ bản xác nhận cơng nợ giữa Cơng ty và khách hàng để hai bên cùng đối chiếu và cũng là hình thức nhắc nhở khoản nợ của khách hàng. Bên cạnh đĩ, để đề phịng tổn thất do các khoản phải thu khĩ địi, Cơng ty cần cĩ nguồn vốn dự trữ bù đắp vào đĩ giúp cho hoạt động kinh doanh liên tục, mang lại hiệu quả cao.

1.1.3. Tăng nhanh vịng vốn lu động

Tăng nhanh vịng quay của vốn lu động hay rút ngắn số ngày lu chuyển hàng hố, rút ngắn thời gian vốn lu động nằm trong lĩnh vực lu thơng, từ đĩ giảm bớt số vốn lu động bị chiếm dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Cơng ty. Để thực hiện đợc điều này, Cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

Một là, trong những năm tới cơng ty cần đẩy mạnh khối lợng hàng hố

bán ra, thu hút thêm nhiều bạn hàng trên cơ sở cung cấp đa dạng hố các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nớc, để tăng thêm doanh thu bán hàng. Việc tăng

thêm doanh thu cũng cĩ nghĩa là với số vốn nhất định phục vụ khối lợng kinh doanh lớn hơn.

Hai là, giảm chi phí, muốn vậy cơng ty phải đổi mới các trang thiết bị

máy mĩc hiện đại trong việc xếp dỡ hàng hố, hồn thiện cơng tác tổ chức kinh doanh theo hớng đồng bọ, nhịp nhàng giữa các bộ phận trong cơng ty. Trong từng bộ phận phải bố trí lao động một cách khoa học hợp lý, khơng để lãng pýi lao động cũng nh lợng vốn bỏ ra. Đồng thời, cơng ty cũng tăng cờng xây dựng chế độ thởng phạt rõ ràng cụ thể thơng qua các hình thức khuyến khích vật chất nh; tiền lơng, tiền thởng, dodọng viên cán bộ cơng nhân viên nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ba là, cĩ biện pháp rút ngắn của một số vịng luân chuyển vốn. Bằng

các biên pháp kinh tế - kỹ thuật để cĩ thể rút ngắn số ngày kinh doanh hợp lý, giảm số ngày thanh tốn ở khâu lu thơng, sẽ cĩ tác dụng nâng cao đợc hiệu suát luân chuyển vốn lu động. Ngồi ra, cơng ty cần tăng cờng quản lý và kiểm tra hàng hố trong kho, cĩ biện pháp nhanh chĩng giải quyết tránh ứ đọng vốn, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn...

Muốn tăng nhanh vịng quay của vốn lu động, cơng ty cĩ thể tác động tới hai nhân tố chủ yếu là: tăng doanh thu thuần và giảm thiểu lợng vốn lu động sử dụng bình quân trong kỳ. Đối với chỉ tiêu doanh thu thuần, cơng ty cần cĩ những chiến lợc kinh doanh phù hợp trong thời tian tới, tìm mọi cách nâng cao khối lợng hàng hố bán ra, luơn tìm kiếm thị trờng mới, tìm kiếm nguồn hàng mới mà thị trờng nội địa cĩ nhu cầu làm đa dạng nguồn hàng kinh doanh bên cạnh đĩ, cơng ty cũng cĩ thể sử dụng tiết kiệm chi phí trong khâu lu thơng dự trữ hàng hố, cĩ các biện pháp tránh trình trạng mất mát, hao hụt lãng phí vốn, nhanh chĩng thu hồi vốn nợ của khách hàng để giảm thiểu lợng vốn lu động sử dụng bình quân.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 98 -101 )

×