0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Điều chỉnh kịp thời giá bán hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 93 -93 )

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

4. Điều chỉnh kịp thời giá bán hàng

Trong tình hình biến động chung của nền kinh tế thế giới, tỷ giá tiền tệ luơn luơn biến đổi, đồng tiền Việt Nam sẽ bị giảm giá trị, điều đĩ đồng nghĩa với việc giá vốn hàng hố tăng lên. Trong khi đĩ, lại cĩ sự tràn vào của hàng Trung Quốc là làm cho sản phẩm của Cơng ty trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là một khĩ khăn lớn cho Cơng ty kho hoạt động kinh doanh chủ yếu là thị trờng trong nớc và nhập khẩu hàng về bán trong nớc, điều đĩ làm cho chi phí kinh doanh của Cơng ty tăng cao trong khi giá bán hàng hố lại khơng thay đổi hoạc cĩ nhng rất ít. Tỷ giá ngoại tệ ảnh hởng trực tiếp và rất lớn đến các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. Chỉ một biến động nhỏ của tỷ giá cũng ảnh h- ởng nghêm trọng đến doanh thu của bất cứ doanh nghiệp nào. Vì vậy, trong khi nhập khẩu hàng hố về bán trong nớc thì Cơng ty phải cĩ bớc điều chỉnh kịp thời giá bán hàng khi cĩ sự biến động về tỷ giá, mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Ngồi ra, việc điều chỉn giá sẽ giúp cho Cơng ty thu hút đợc nhiều khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng.

5. Xây dựng các chiến lợc khách hàng, mở rơng mạng lơi cửa hàng.

Trong điều kiên cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp hiện nay, chính sách khách hàng là một nhân tố quan trọng thu hút khách hàng đến với Cơng ty, ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Cơng ty. Vì vậy, Cơng ty phải cĩ những chính sách u đãi đối với khách hàng truyền thống nh cĩ thể cho hởng u đãi về hình thức thanh tốn khi mua hàng với khối lợng lớn.

Ngồi ra, Cơng ty phải cĩ những chính sách xúc tiến bán, chủ động tiếp cận với khách hàng, phải chú trọng vào việc nghiên cứu thị trờng, tìm hiểu tâm lý tiêu dùng của khách hàng. Cĩ nh vậy mới thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, thoả mãn tốt nhu cầu của mọi đối tợng.

6. Tích cực nghiên vu và tìm kiếm thị trờng đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm.

Trên gĩc độ tài chính doanh nghiệp, qúa trình tiêu thụ là Cổ phần hố doanh nghiệp là quá trình thu hồi vốn, cĩ tiêu thụ đợc thì doanh nghiệp mới thu hồi đợc vốn, từ đĩ Cơng ty mới cĩ nguồn để bù đắp chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nớc, trả lơng cho cán bộ cơng nhân viên. Do đĩ, càng tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm, doanh

thu càng tăng và là cơ sở để gia tăng lợi nhuận. Nh vậy, vấn đề nghiên cứu và tìm kiếm thị trờng tiêu thu là một trong những vấn đề đợc quan tâm hàng đầu của cơng ty hiện nay.

ở thời kỳ kế hoạch hĩa, cơng việc này hầu nh bị xem nhẹ do các cấp Chính phủ đã ký Nghị định th hàng năm ghi rõ số lợng, chủng loại hàng hĩa phải đợc trao đổi, bù trừ sang từng nớc khác. Ngày nay, khi chuyển sang cơ chế thị trờng thì hồn tồn khácm nếu khơng cĩ đủ thơng tin về thị trờng tieu thụ thì cơng ty sẽ khơng bán đợc hàng. Nh vậy, một vấn đề đặt ra là cơng ty muốn bán đợc hàng thì cần xây dựng cho mình một hệ thống thơng tin cĩ hiệu quả, nắm bắt đợc các thơng tin về bạn hàng. Nguồn hàng cơng ty phải nhanh chĩng sàng lọc xử lý và đa ra những quyết định đúng đắn trong việc ký kết hợp đồng nhập khẩu và giao hàng.

Cơng ty luơn phải năm bắt đợc các thơng tin về giá cả trong nớc, giá cả của đối thủ cạnh tranh trong và ngồi nớc để sản phẩm của cơng ty cĩ thể cạnh tranh đợc. Ngồi ra, cơng ty cịn phải cĩ nhiều thơng tin chính xác, nhanh nhạy về nhu cầu của thị trờng. Cơng ty cũng cần chú ý đén việc quảng cáo hàng, đây cũng là một cơng việc địi hỏi tính nghệ thuật cao, yêu cầu nắm bắt đợc tâm lý khách hàng. Để làm đợc điều này, cơng ty nên thành lập một phịng Marketing, trong đĩ nghiên cứu thị trờng là một bộ phận quan trọng . Thành lập phịng Marketing sẽ đảm bảo cho các cơng tác về thị trờng của cơng ty đợc thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, vừa tiết kiệm đợc chi phí, vừa nâng cao đợc chất lợng cơng tác nghiên cứu thị trờng.

Bên cạnh đĩ, để ìm kiếm thị trờng đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, cơng ty phải xây dựng cho mình mặt hàng chủ lực hau là một chiến lợc sản phẩm chủ yếu để nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh của mình trên thị trờng. Cơng ty nên tập trung nhập khẩu những mặt hàng cĩ vị trí cao, những mặt hàng truyền thống mà cơng ty cĩ uy tín về cả thị trờng nhập khẩu và thị trờng tiêu thụ, hạn chế bớt những phần khĩ khăn những loại hàng hố mà trong nớc đang cạnh tranh mạnh mẽ với hàng nội địa hay những loại hàng mang lại lợi nhuận thấp.

7. Cải thiện từng bớc tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cơng ty.

Trong xu hớng hiện nay, khi nhà nớc ta vừa cho ra đời thị trờng chứng khốn Việt Nam cũng nh chủ trơng từng vớc cổ phần hố các doanh nghiệp nhà nớc, đây cũng là phơng hớng của Cơng ty vào năm 2003. Vì vậy, Cơng ty

cĩ thể dựa vào đĩ để cải thiện tình hình tài chính của mình. Cơng ty cĩ thể huy động vốn nhàn rỗi trong mỗi cán bộ cơng nhân viên bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Mỗi cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty trở thành cổ đơng hoặc ngời chủ cho vay, họ sẽ gắn quyền lợi và trách nhiệm của họ với việc sử dụng vốn sao cho cĩ hiệu quả. Trên cơ sở đĩ mới đảm bảo mang lại doanh thu lớn, lợi nhuận lớn để bù đắp chi phí bỏ ra và lợi nuận chia cho cổ phần lớn. Đĩ là lợi ích xác thực nhất đối với ngời mua cổ phiếu. Muốn thu đ- ợc lợi tức cao thì mỗi cán bộ cơng nhân viên phải khơng ngừng phấn đấu, khơng ngừng nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng vốn. Ngồi ra, cơng việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu của Cơng ty, đảm bảo cho nguồn vốn dài hạn, giúp cho Cơng ty tự chủ về mặt tài chính.

8. Tăng cờng quản lý hàng tồn kho.

Hàng tồn kho của Cơng ty hàng năm rất lớn, năm 1999 chiếm 56% tổng tài sản, năm 2000 chiếm 60,7% tổng tài sản, năm 2001 chiếm 55,2% tổng tài sản và năm 2002 chiềm 64,7% tổng tài sản làm ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nĩi chung cũng nh vốn lu động nĩi riêng do vốn lu động bị chiếm dụng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Cơng ty phải giải phĩng nhanh lợng hàng tồn kho bằng các biện pháp:

- Tạm ngừng việc nhập các hàng hố cịn thấp.

- Tiến hành bán hàng hố với giá thấp hơn giá trên thị trờng nhng vẫn đảm bảo hồ vốn để giải phĩng hàng hố, thành phẩm tồn kho thu hồi vốn nhăm tái đầu t và sản xuất.

- Cơng ty phải xác định đợc lợmg hàng hố dự trữ cần đợc sử dụng trong từng tháng hoặc tứng quý. Tốt nhất, Cơng ty nên dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, từng quý và năng lực sản xuất trong thời gian này để xác định lợng hàng hố dự trữ.

9. Đẩy nhanh cơng tác thu hồi nợ và thanh tốn các khoản nợ.

Năm 1999, các khoản phải thu của Cơng ty chiếm 33% tổng tài sản, năm 2000 chiếm 26,5% tổng tài sản, năm 2001 chiếm 37,6% tổng tài sản và năm 2002 chiếm 30,7% tổng tài sản. Nh vậy, các khoản phỉa thu của Cơng ty từ năm 1999-2002 chiếm tỷ trọng tơng đối cao trong tổng tài sản của Cơng ty. Vì vậy, Cơng ty cần phải cĩ các viện pháp thu hồi để các khoản phải thu giảm xuống, khách hàng chiếm dụng vốn lâu gâu ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Để thực hiện đợc điều này, trong hợp đồng ký kết, Cơng ty nên cĩ các

điều khoản ràng buộc chặt chẽ nh quy định rõ thời hạn trả tiền, phơng án thanh tốn cụ thể. Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì bên đĩ phải chịu trách nhiệm bồi thờng theo thoả thuận và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. Những điều khoản quy định trong hợp đồng phải phù hợp với chính sách chế độ hiện hành.

Đồng thời, các khoản nợ phải trả của Cơng ty rất lớn, tăng dần theo các năm. Năm 1999 là 32.540.133 nghìn đồng, năm 2000 là 39.807.837 nghìn đồng, năm 2001 là 39.829.615 nghìn đồng và năm 2002 là 51.938.851 nghìn đồng. Đây là con số quá lớn, vì vậy mà bản thân Cơng ty cần phải cĩ phơng án thích hợp để thanh tốn các khoản nợ phải trả. Đĩ là khoản vốn Cơng ty chiếm dụng ở vên ngồi, sự ciến dụng jnáy truy đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng về vốn của Cơng ty, tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng lợi nhuận. Song nếu chiếm dụng quá nhiều sẽ gây tình trạng rối loạn trong thanh tốnh, ảnh hởng tới uy tín trong Cơng ty. Do đĩ, Cơng ty phải khéo léo linh hoạt trong việc thanh tốnh nợ, Cơng ty cần thanh tốn các khoản nợ đúng hạn, u tiên trả trớc cho nhữn khách hàng quen thuộc, xin gia hạn thêm cho các khoản nợ cha cĩ khả năng thanh tốn, kết hợp với việc thu hồi nợ sẽ giúp Cơng ty sử dụng vốn cĩ hiệu quả.

10. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Vốn cố định là bộ phận quan trọn cấu thành nên vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do đĩ, việc quản lý và sử dụng cĩ hiệu quả số vốn này sẽ gĩp phần tích cực vào hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ năm 1999-2002, việc quản lý và sử dụng vốn cố định của Cơng ty thực sự cĩ hiệu quả nh phân tích ở trên, đĩ là một cố gắng rất lớn của Cơng ty trong việc sử dụng vốn cố định, nhng để nâng cao hơn nữa việc sử dụng vốn cố định, Cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

10.1 áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ , nâng cấp , đổi mới máy mĩc thiết bị cơ sở hạ tầng. thiết bị cơ sở hạ tầng.

Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng khoa học cơng nghệ ngày càng phát triển ,thì việc áp dụng các tiến độ đĩ vào trong kinh doanh là một điều kiện tất yếu, gĩp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của cơng ty . sử dụng các thiết bị cơng nghệ mới giúp doanh nghiệp mở rộnh thị trờng đáp ứng nhu cầu của khachs hàng , rút ngắn thời gian lu chuyển hàng hố tới tay khách hàng, cĩ nh vậy mới tăng khả năng cạnh tranh của cơng ty.

áp dụng các thiết bị máy mĩc hiện đại, đầu t đổi mới tài sản cố định giúp cho cơng ty cĩ thể bảo hàng hố dự trữ tốt, việc bốc dỡ hàng hố thuận tiện,giảm tiêu hao nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hố qua kho, tăng tốc độ quay của vốn, tiết kiệm chi phí , hạ giá thành hàng hố. Tuy nhiên khi quyết định áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, mua sắm thêm tài sản cố định ,cơng ty phải lựa họn cơng nghệ phù hợp với điều kiện hiện cĩ của mình mà vẫn đáp ứng tốt tình hình kinh doanh, khơng gây lãnh phí vốn.

Ngồi ra cơng ty nên tiến hành thanh lý các tài sản cố định khơng cần dùng hoặc hết thời gian sử dụng nhằm thu hồi vốn cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt chi phí bảo quản.

10.2 Định mức khấu hao hợp lý

Với mỗi loại tài sản cố định, cơng ty phải tính tốn đa ra mức khấu hao hợp lý dựa trên cơng dụng , giá cả và thời gian phục vụ của tài sản đĩ. Cĩ nh vậy cơngty mới khai thác, phát huy hết cơng dụng của tài sản phục vụ cĩ ích chơ hoạt động kinh doanh, bảo đảm vốn trong thời gian nhất định, giảm lợng chi phí khơng cần thiết

10.3 thờng xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định

Trong nền kinh tế thị trờng luơn biến động thì sự thay đổi giá cả( hiện t- ợng hao mịn vơ hình ) thờng xuyên diễn ra. điều đĩ làm cho nguyên giá tái sản và giá trị cịn lại của nĩ bị phản ánh sai lệch so với mức giá trị thực tế của nĩ. Vì vậy, việc thờng xuyên đánh giá lại tài sản cố định ( tức là xác định giá trị thực của tài sản cố đinh ) là cơ sở cho việc xác định mức khấu hao dể thu hồi vốn hoặc kịp thời xử lý những tài sản cố định bị h hỏng mất mát, tránh sự thất thaĩat vốn trong kinh doanh.

10.4. Tiến hành trích, phân bổ và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý

Trong quá trình sử dụng, do chịu nhiều ảnh hởng khác nhau, tài sản cố định của Cơng ty sẽ bị hao mịn dần làm giảm sút tính năng kỹ thuật ban đầu. Để bù đắp giá trị tài sản tài sản cố định bị hao mịn trong quá trình kinh doanh, cơng ty phải chuyển dịch dần giá trị hao mịn đĩ vào giá trị hàng hố kinh doanh trong kỳ. Mục đích của việc khấu hao tài sản cố định là nhằm tích lũy vốn cho kinh doanh. Quỹ khấu hao tài sản cố định là nguồn tài chính quan trọng giúp cơng ty mở rộng kinh doanh.

Số tiền trích khấu hao của Cơng ty đợc đa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Với những tài sản cố định ít hao mịn, lâu phải đổi mới, Cơng ty nên

áp dụng khung thời gian tối đa để giảm bớt tiền khấu hao, giảm bớt chi phí. Đối với những trang thiết bị chịu hao mịn vơ hình lớn, cơng ty nên áp dụng phơng pháp khấu hao nhanh để cĩ thể thu hồi vốn đầu t nhanh hơn tránh sự lãng phí vốn. Việc cố định mức khấu hao cho mọt loại tài sản cố định trong một thời gian dài cĩ thể hạn chế tính linh hoạt trong việc điều chỉnh nguyên giá và khấu hao của tài sản. Khơng khắc phục đợc hao mịn vơ hình hoặc những biến động trên thị trờng về giá cả, dẫn đến trình trạng hao mịn vơ hình của tài sản tăng lên đột ngột, thì nguyên giá của tài sản cố định trong sổ sách sẽ thấp hơn thực tế, vốn cố định sẽ khơng đợc thu hồi đủ do khấu hao khơng phản ánh đợc hao mịn vơ hình.

11. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động.

Cơng ty tạp phẩm và bảo hộ lao động là một doanh nghiệp thơng mại nên vốn lu động chiếm tỷ trọng lớn cơ cấu vốn của cơng ty. Trong những năm qua, vốn lu động của cơng ty chiếm tỷ trọng rất lớn 96 -98% song việc sử dụng vốn lu động của cơng ty cha thực sự hiệu quả. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động của cơng ty trong những năm tới, cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

11.1. Giải pháp huy động vốn đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh của cơng ty. cơng ty.

Để cĩ thể thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, cơng ty phải tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phơng thức kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trờng tạo thị trờng ổn định trong nớc, tích cực đầu t cơ sở vật chất, áp dụng cơng nghệ mới tăng khả năng dự trc hàng hố. Tuy nhiên, để giải quyết đợc những vấn đề trên cơng ty cần phải cĩ vốn. Thơng qua cơng tác tìm hiểu nhu cầu thị trờng và mục tiêu đầu t cho phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ, cơng ty cĩ thể xác định đợc nhucầu vốn cho hoạt động kinh doanh, từ đĩ tìm ra biện pháp tạo vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn một cách tốt nhất.

Trong những năm qua, nguồn vốn chủ sở hữu của cơng ty cịn thấp, vì vậy để đáp ứng nhu cầu kinh doanh cơng ty đã sử dụng nguồn vốn nợ. Trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đã đợc kiện tồn và cải tổ mạnh mẽ,

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 93 -93 )

×