0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Phơng hớng phát triển của cơng ty những năm sắp tới

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 86 -91 )

Năm 2003 là năm hội nhập AFTA, năm tình hình kinh tế thế giới cĩ nhiều biến động sau những sự kiện xảy ra. Do đĩ một số mặt hàng chính của Cơng ty sẽ bị áp lực lớn về đầu vào, cung vợt cầu, tiêu thụ gặp khĩ khăn, giá cả giảm, cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại quyết liệt, thị trờng bị xâm lấn cĩ nguy cơ bị triệt tiêu. Tình hình kinh doanh vẫn cha ra khỏi tình trạng bấp bênh về nguồn hàng nhất là đối với đơn vị kinh doanh thuần túy. Đội ngũ lao động tuy cĩ kinh nghiệm nhng cha đáp ứng kịp so với yêu cầu kinh tế thị trờng và hội nhập khu vực và quốc tế. Tình hình kinh tế thế giới ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh đặc biệt là xuất nhập khẩu của Cơng ty càng khĩ khăn hơn.

Nhng với tinh thần tự chủ, năng động trong kinh doanh, với truyền thống dày dạn kinh nghiệm và sự kiên trì, chịu khĩ của cán bộ cơng nhân viên, Cơng ty quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2003 sau đây:

- Doanh số bán ra phấn đấu 325 tỷ VNĐ, đạt 112-115% kế hoạch Bộ giao.

+ Ngành hàng tạp phẩm: Tăng 15% + Ngành hàng BHLĐ: Tăng 10% - Nộp ngân sách: 4,2 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận tực hiện tăng 10% so với kế hoạch

- Thu nhập - Lơng: Mức lơng tối thiểu bình quân 1.186.000 đồng/ ngời/ tháng, thu nhập : 1.327.000 đồng/tháng tăng 55 so với năm 2002

Chỉ tiêu cụ thể năm 2003 T T Chỉ tiêu đơn vị tính Số lợng 1 Tổng doanh thu +Tạp phẩm + BHLĐ + Bán hàng nội địa + Doanh thu xuất khẩu + Doanh thu nhập khẩu + Bán buơn + Bán lẻ Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 1000 USD 1000 USD Triệu đồng Triệu đồng 290.000 225.000 65.000 239.900 250 1.500 260.500 24.500 2 Mặt hàng chính + Sứ Hải Dơng + Phích Rạng Đơng + Bĩng đèn + Dây điện + Giấy các loại + Gỗ ép các loại + Rợu chai + Quần áo BHLĐ + Găng tay + Giày vải + Vải mỏng 1000 sản phẩm 1000 sản phẩm 1000 cái 1000 m tấn m3 1000 chai 1000 bộ 1000 đơi 1000 đơi 1000 m 600 1.600 22.000 6.000 750 2.500 3.500 150 1.000 150 500 3 Các khoản nộp NS Triệu đồng 4.200

4 Lợi nhuận thực hiện Triệu đồng 630

5 Quỹ tiền lơng Triệu đồng 1.865

Từ những kết quả đạt đợc từ năm 1999-2002 và để thực hiện tốt mục tiêu năm 2003 trớc những biến động của tình hình trong nớc và thế giới, Cơng tyđã đề ra các phơng hớng phát triển nh sau:

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Về nguồn hàng

- Phát triển mạnh bán buơn, tập trung đầu t quy mơ lớn cho một số mặt hàng chủ lực

- Mỗi đơn vị phải cĩ ít nhất một mặt hàng ổn định cĩ chiều hớng lâu dài nhằm khắc phục tình trạng bấp bênh nguồn hàng

- Nghiên cứu nhu cầu, mở rộng quan hệ chọn đối tác hơn nữa để phát triển mặt hàng mới, mặt hàng thay thế, làm đa dạng phong phú mặt hàng, chống hẫng hụt nguồn hàng dẫn đến lúng túng, bị động trong kinh doanh thậm chí khơng cĩ hàng để kinh doanh.

- Duy trì củng cố mặt hàng truyền thống: Sứ, phích, bĩng đèn, giấy, gỗ, rợu, quần áo BHLĐ, giày vải, găng tay, dây điện, hàng vật t nguyên liệu: Sắt, thép, nhơm, hàng kỹ thuật BHLĐ...

- Quan tâm hàng thời vụ, hàng đại lý, mở rộng quy mơ, số lợng hàng trong nớc và nớc ngồi nh: Giấy, ống nhựa...

- Phấn đấu năm 2003 làm đại lý độc quyền cho hãng nớc ngồi từ 2-3 mặt hàng phù hợp dịng hàng Cơng ty kinh doanh

1.2. Về nhập khẩu:

Chủ động nhập trực tiếp, nhập những mặt hàng cĩ thị trờng ổn định, hoặc theo đơn đặt hàng, chú trọng nhập nguyên vật liệu, vật t cung ứng cho nhà sản xuất trong nớc, nhất là mặt hàng vật liệu trong nớc cha sản xuất đợc

1.3.Về bán ra:

Giữ vị trí then chốt, quan trọng nhất, quyết định nhất đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, là khâu đảm bảo đầu ra cho mọi hàng hố. Nĩi tới bán ra là phải nĩi tới vấn đề thị trờng, cạnh tranh, quản lý đảm bảo đúng pháp luật, an tồn vốn...

- Hiện nay một số mặt hàng chỉ đạo của Cơng ty cịn yếu về kênh phân phối, mạng lới tiêu thụ quá hẹp, tình hình tự phát, cha tơng xứng với nhiệm vụ bán buơn. Vì vậy năm 2003, cần thiết phải xây dựng mở rộng, tạo nên hệ thống rộng khắp phủ kín thị trờng rộng lớn, phù hợp với chủ trơng của Đảng và Nhà nớc, năm 2003 tập trung cao độ cho thị trờng trong nớc.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo trụ vững và phát triển, muốn vậy phải cĩ chính sách tiêu thụ, phơng thức bán hàng thích hợp, giả cả hấp dẫn, thực hiện đơi bên cĩ hiệu quả, gắn bĩ thủy chung với khách hàng, nắm bắt thơng tin, xử lý thơng tin kịp thời, nhanh nhạy đáp ứng yêu cầu thị trờng

- Đầu t cơng tác thị trờng, tăng cờng cơg tác tiếp thị, phát huy việc phục vụ giao hàng đến tận nơi tiêu thụ, vận chuyển thẳng, đáp ứng kịp thời đủ số l- ợng, chủng loại, chất lợng.

- Duy trì và phát triển hình thức tham gia đấu thầu trên mọi lĩnh vực nh cung ứng hàng BHLĐ cho các ngành điện, xi măng, xây dựng, các khu cơng nghiệp, cug ứng hàng phục vụ thiên tai bão lụt, nguyên liệu cho các nhà sản xuất ...

- Trong năm 2003, nghiên cứu, tìm kiếm thị trờng để cĩ phơng án sản xuất một mặt hàng độc lập hoặc cùng kết hợp với nhà sản xuất để đặt hàng nhằm vơn lên khơng cịn là một đơn vị kinh doanh thuần tuý.

1.4. Cơng tác xuất khẩu.

Tích cực kiên trì tìm kiếm thị trờng tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ, cục xúc tiến thơng mại các vụ chức năng, các tham tán nớc ngồi để nắm đợc chủ tr- ơng chính sách, thơng tin phục vụ cho cơng tác xuất nhập khẩu.

Kiên quyết lựa chọn mặt hàng, giới thiệu chào hàng, gửi mẫu, kiểm tra, giải quyết kết quả.

2. Cơng tác quản lý và trách nhiệm của cán bộ cơng nhân viên.

2.1. Về quản lý.

Tạo điều kiện cho mọi hoạt động của Cơng ty nhịp nhàng, thơng thống, đúng pháp luật, bảo tồn đợc vốn, tài sản hàng hố, con ngời, kinh doanh cĩ hiệu quả.

Đặc biệt chú trọng vè quản lý vốn, chứng từ hố đơn, giá và các chi phí ký kết hợp đồng, các đơn vị tự chủ trong kinh doanh, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành kinh doanh trực tiếp đơn đốc, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong đơn vị mình.

- Khơng để phát sinh nợ khĩ địi, bán hàng thu tiền ngay, nếu bán chịu phải cĩ thế chấp đúng luật, nếu bị lừa đảo mất vốn thì đơn vị, cá nhân phải bồi thờng 100% cho Cơng ty.

- Thực hiện nghiêm túc những điều Cơng ty quy định trong quy chế khốn năm 2003 và các quy chế nội quy đã đợc đại hội CNVC thơng qua.

- Khơng kinh doanh hàng khơng rõ nguồn gốc, kém phẩm chất thực hiện đúng quy chế ghi nhãn hàng hố lu thơng trong nớc và hàng hố xuất nhập khẩu. Khơng để hàng tiền ngồi sổ sách. Mua-bán phải cĩ hố đơn theo quy định của Bộ tài chính, phản ánh đúng đầu vào và đầu ra khơng để vi phạm luật hố đơn chứng từ kế tốn thống kê.

- Thực hiện cơng tác kiểm tốn và cơng khai tài chính định kỳ tới các đơn vị và các đơn vị thơng báo cho CBCNV biết tham gia

2.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của CBCNV Cơng ty

- Mỗi CBCNV trong Cơng ty, tuỳ từng vị trí cơng tác, với tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm túc chế độ, chính sách, pháp luật nhà nớc và các quy chế Cơng ty, cải tiến chủ động trong cơng tác mang lại hiệu quả thiết thực cho Cơng ty, cho bản thân và nhà nớc.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, đồn kết nội bộ tốt nhằm gĩp phần ổn định và xây dựng Cơng ty phát triển.

- Tham gia bổ sung, sửa đổi các quy chế, nội quy, phơng hớng hoạt động, quản lý kinh doanh của Cơng ty, các chơng trình nhiệm vụ kế hoạch hàng quý, năm.

Mỗi đơn vị và từng CBCNV tự chủ trong kinh doanh, độc lập, sáng tạo, tạo ra những tiền đề thực hiện đợc các mục tiêu, phơng hớng đề ra.

- Thờng xuyên bồi dỡng học tập, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên mơn, chống tụt hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu mới.

3. Cơng tác khác.

3.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ

Là cơng việc quan trọng cĩ tính quyết định đến hoạt động kinh doanh của cơng ty.

Năm 2003: Phải chuẩn bị xong phơng án cổ phần hố để thực hiện đến tiến độ theo lộ trình của Bộ. Cụ thể là:

- Quyết tốn các năm 2003. - Đánh giá tài sản doanh nghiệp.

- Phơng án sắp xếp lao động và thực hiện theo Nghị định 41/CP của chính phủ.

- Xây dựng phơng án sau cổ phần hố

- Xây dựng điều lệ hoạt động Cơng ty cổ phần và các việc khác liên quan. - Thành lập bộ phận kinh doanh tổng hợp xuất nhập khẩu.

3.2. Cơng tác cán bộ và thực hiện chế độ đối với ngời lao động.

Tiếp tục trẻ hố đội ngũ cán bộ, tuyển chọn cán bộ mới theo tiêu chuẩn, cĩ trình độ đại học và những ngời cĩ kinh nghiệm làm tốt cơng tác xuất nhập khẩu. Năm 2003 tuyển mới từ 2-3 lao động để bổ sung cho số cán bộ đến tuổi nghỉ hu.

- Thực hiện tốt cơng tác ché độ nghỉ hu, nâng bậc lơng đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động đúng quy định của nhà nớc.

- Giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội, y tế và bảo hiểm lao động, an tồn lao động, nội quy lao động và thảo ớc lao động theo Bộ luật lao động.

- Đảm bảo các hoạt động đồn thể, phổ biến các chế độ chính sách mới của nhà nớc kịp thời cho ngời lao động, bồi dỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên mơn.

- Giữ vệ sinh mơi trờng, thực hiện tốt cơng tác đảm bảo an tồn phịng cháy chữa cháy, phịng chống AIDS và sinh đẻ cĩ kế hoạch.

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cơng ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 86 -91 )

×