0
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 96 -98 )

II. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

10. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định

Vốn cố định là bộ phận quan trọn cấu thành nên vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Do đĩ, việc quản lý và sử dụng cĩ hiệu quả số vốn này sẽ gĩp phần tích cực vào hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ năm 1999-2002, việc quản lý và sử dụng vốn cố định của Cơng ty thực sự cĩ hiệu quả nh phân tích ở trên, đĩ là một cố gắng rất lớn của Cơng ty trong việc sử dụng vốn cố định, nhng để nâng cao hơn nữa việc sử dụng vốn cố định, Cơng ty cĩ thể áp dụng một số biện pháp sau:

10.1 áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ , nâng cấp , đổi mới máy mĩc thiết bị cơ sở hạ tầng. thiết bị cơ sở hạ tầng.

Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng khoa học cơng nghệ ngày càng phát triển ,thì việc áp dụng các tiến độ đĩ vào trong kinh doanh là một điều kiện tất yếu, gĩp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của cơng ty . sử dụng các thiết bị cơng nghệ mới giúp doanh nghiệp mở rộnh thị trờng đáp ứng nhu cầu của khachs hàng , rút ngắn thời gian lu chuyển hàng hố tới tay khách hàng, cĩ nh vậy mới tăng khả năng cạnh tranh của cơng ty.

áp dụng các thiết bị máy mĩc hiện đại, đầu t đổi mới tài sản cố định giúp cho cơng ty cĩ thể bảo hàng hố dự trữ tốt, việc bốc dỡ hàng hố thuận tiện,giảm tiêu hao nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hố qua kho, tăng tốc độ quay của vốn, tiết kiệm chi phí , hạ giá thành hàng hố. Tuy nhiên khi quyết định áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, mua sắm thêm tài sản cố định ,cơng ty phải lựa họn cơng nghệ phù hợp với điều kiện hiện cĩ của mình mà vẫn đáp ứng tốt tình hình kinh doanh, khơng gây lãnh phí vốn.

Ngồi ra cơng ty nên tiến hành thanh lý các tài sản cố định khơng cần dùng hoặc hết thời gian sử dụng nhằm thu hồi vốn cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt chi phí bảo quản.

10.2 Định mức khấu hao hợp lý

Với mỗi loại tài sản cố định, cơng ty phải tính tốn đa ra mức khấu hao hợp lý dựa trên cơng dụng , giá cả và thời gian phục vụ của tài sản đĩ. Cĩ nh vậy cơngty mới khai thác, phát huy hết cơng dụng của tài sản phục vụ cĩ ích chơ hoạt động kinh doanh, bảo đảm vốn trong thời gian nhất định, giảm lợng chi phí khơng cần thiết

10.3 thờng xuyên đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định

Trong nền kinh tế thị trờng luơn biến động thì sự thay đổi giá cả( hiện t- ợng hao mịn vơ hình ) thờng xuyên diễn ra. điều đĩ làm cho nguyên giá tái sản và giá trị cịn lại của nĩ bị phản ánh sai lệch so với mức giá trị thực tế của nĩ. Vì vậy, việc thờng xuyên đánh giá lại tài sản cố định ( tức là xác định giá trị thực của tài sản cố đinh ) là cơ sở cho việc xác định mức khấu hao dể thu hồi vốn hoặc kịp thời xử lý những tài sản cố định bị h hỏng mất mát, tránh sự thất thaĩat vốn trong kinh doanh.

10.4. Tiến hành trích, phân bổ và sử dụng quỹ khấu hao hợp lý

Trong quá trình sử dụng, do chịu nhiều ảnh hởng khác nhau, tài sản cố định của Cơng ty sẽ bị hao mịn dần làm giảm sút tính năng kỹ thuật ban đầu. Để bù đắp giá trị tài sản tài sản cố định bị hao mịn trong quá trình kinh doanh, cơng ty phải chuyển dịch dần giá trị hao mịn đĩ vào giá trị hàng hố kinh doanh trong kỳ. Mục đích của việc khấu hao tài sản cố định là nhằm tích lũy vốn cho kinh doanh. Quỹ khấu hao tài sản cố định là nguồn tài chính quan trọng giúp cơng ty mở rộng kinh doanh.

Số tiền trích khấu hao của Cơng ty đợc đa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Với những tài sản cố định ít hao mịn, lâu phải đổi mới, Cơng ty nên

áp dụng khung thời gian tối đa để giảm bớt tiền khấu hao, giảm bớt chi phí. Đối với những trang thiết bị chịu hao mịn vơ hình lớn, cơng ty nên áp dụng phơng pháp khấu hao nhanh để cĩ thể thu hồi vốn đầu t nhanh hơn tránh sự lãng phí vốn. Việc cố định mức khấu hao cho mọt loại tài sản cố định trong một thời gian dài cĩ thể hạn chế tính linh hoạt trong việc điều chỉnh nguyên giá và khấu hao của tài sản. Khơng khắc phục đợc hao mịn vơ hình hoặc những biến động trên thị trờng về giá cả, dẫn đến trình trạng hao mịn vơ hình của tài sản tăng lên đột ngột, thì nguyên giá của tài sản cố định trong sổ sách sẽ thấp hơn thực tế, vốn cố định sẽ khơng đợc thu hồi đủ do khấu hao khơng phản ánh đợc hao mịn vơ hình.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Trang 96 -98 )

×