0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Năng lực quản lý và điều hành

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 67 -68 )

Nhà quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì, cải thiện và phát triển một doanh nghiệp, nếu không có bàn tay chỉ đạo của nhà quản lý thì việc kinh doanh không thể diễn ra suôn sẻ. Chính vì vậy mà năng lực quản lý và điều hành của đội ngũ ban lãnh đạo là một phần tạo nên sức cạnh tranh cho công ty. Họ phải được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, các kỹ năng, trình độ...

Để quản lý hoạt động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả thì giám đốc và các cấp quản lý ở từng bộ phận phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Cơ cấu đội ngũ lãnh đạo của công ty bao gồm 5 người chính:

+ Một là: Chủ tịch hội đồng quản trị, trình độ chuyên môn đại học, tuổi đời trên 50 tuổi.

+ Hai là: một tổng giám đốc, trình độ đại học, tuổi trên 35 tuổi.

+ Ba là: Ba tổng giám đốc gồm: Giám đốc tài chính, giám đốc hành chính tổ chức, giám đốc kinh doanh. Tuổi trên 30 tuổi.

Như vậy , ta có thể nhận thấy đội ngũ quản lý công ty hầu hết nằm trong độ tuổi trên 30 tuổi và tất cả đều có trình độ chuyên môn bậc đại học. Như vậy công ty hiện đang có một đội ngũ quản lý chin chắn, đủ khả năng kinh nghiệm quản lý điều hành công ty tốt nhất, chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị tuổi đời trên 50 tuổi, còn lại là những người quản lý cũng còn rất trẻ, nên rất nhiệt tình với công việc, có tinh thần

sáng tạo, đổi mới, chấp nhận đương đầu với thử thách, sẵn sang tìm kiếm cơ hội nếu thuận lợi.

Tuy nhiên, theo cơ cấu này công ty không hề có phó giám đốc, nên khối lượng công việc quản lý cũng nhiều, vì vậy cũng dễ gặp khó khăn khi xử lý công việc trong những tình huống bất thường, vì vậy công ty cần xem xét lạp cơ cấu nhân sự để điều hòa khối lượng công việc sao cho phù hợp, đặc biệt là đối với một công ty lớn như vậy.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN THÔNG THUẬN (Trang 67 -68 )

×