0

trắc nghiệm quản trị chất lượng ueh

trăc nghiệm quản trị chất lượng

trăc nghiệm quản trị chất lượng

Chuyên ngành kinh tế

... AN :C 22> đo hoạt động nhằm A Xác định giá trị tuyệt đối tiêu chất lượng B Đo lường giá trị thực tiêu chất lượng C Định định lượng giá trị tieu chất lượng D Các câu DAP AN: D 23> vị the cạnh ... lượng không đòi hỏi nhiều tiền B Ai chiu trach nhiem ve chất lượng C Quan niệm chất lượng D Chất luong đo SCP DAPAN :C 13 > qui tắc 3P quản lý thực nhờ : A Tính SCP B Ap dungSCP C Ap dụng PDCA ... xác định thong qua: A Trình độ chất lượng sp B Chất lượng toàn phần< X> C Chi phí sx D Cả A B DAP AN : B 27>cơ sở để xác định cá thể quan trọng để cải tiến chất lượng biểu đồ pasreto : A nguyên...
 • 7
 • 15,508
 • 1,056
Tiểu luận kinh nghiệm quản trị chất lượng của 1 số nước trên thế giới vận dụng vào ngành công nghệ thực phẩm ở việt nam

Tiểu luận kinh nghiệm quản trị chất lượng của 1 số nước trên thế giới vận dụng vào ngành công nghệ thực phẩm ở việt nam

Nông - Lâm - Ngư

... thp kộm lờn dn u th gii v cht lng mt khong thi gian ngn khin c Nhóm 2 _quản trị doanh nghiệp Mỏ B 52 Tiểu luận_ quản trị chất lợng th gii kinh ngc v thỏn phc õy cng l mt bi hc b ớch cho cỏc nc ... sn núi riờng Chớnh ph Thỏi lan ó mt lot cỏc bn cú liờn quan nh: Nhóm 2 _quản trị doanh nghiệp Mỏ B 52 Tiểu luận_ quản trị chất lợng Cm phỏ rng ngp mn nuụi trng thy sn; Quy hoch cỏc vựng nuụi trng ... ngy cng phong phỳ v a dng c v cht lng v s lng Iu ú dn n s phỏt Nhóm 2 _quản trị doanh nghiệp Mỏ B 52 Tiểu luận_ quản trị chất lợng trin trn lan ca cỏc c s sn xut ch bin, dch v thc phm c bit l...
 • 12
 • 570
 • 1
Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay

Kinh nghiệm quản trị chất lượng của một số nước trên thế giới vận dụng vào ngành công nghiệp thực phẩm ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... Tiểu luận_ quản trị chất lượng Chương I KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Kinh nghiệm Mỹ: Mỹ quốc gia đầu số nước công nghiệp ... nghiệp Nhật Bản lên đường chất lượng, từ vị trí thấp vươn lên dẫn đầu giới chất lượng khoảng thời gian ngắn khiến Nhóm 2 _quản trị doanh nghiệp Mỏ B 52 Tiểu luận_ quản trị chất lượng giới kinh ngạc ... thức chất lượng quảnchất lượng thực phẩm thông qua mở lớp đào tạo cán quảnchất lượng doanh nghệp thực phẩm Đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hoá ngành thực phẩm, hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, ...
 • 12
 • 871
 • 7
Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản trị chất lượng và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản trị chất lượng và hướng dẫn trả lời

Chuyên ngành kinh tế

... trung bình trọng số chất lượng sp có mức độ so sánh dựa vào trọng số chất lượng CÂU 14: HSMCL dùng để đánh giá chất lượng sp ko thể đánh giá chất lượng quản lí ĐÚNG: chất lượng quản lí ko có khái ... vấn đề ng chất lượng đào tạo, huấn luyện CÂU 15: ko thể dùng doanh số of dn làm trọng số tính toán tiêu chất lượng kinh doanh Quảnchất lượng ĐÚNG: CÂU 16: Trình độ chất lượng chất lượng toàn ... CÂU 9: chất lượng thước đo tình trạng of sp Sp có chất lượng phải sp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế SAI: ko phải sp đạt tiêu chuẩn quốc tế sp có chất lượng mắt all ng tiêu dung, chất lượng...
 • 9
 • 8,332
 • 171
Tác động của thực hành Quản trị chất lượng và JIT tới kết quả cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất. Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho các doanh nghiệp sản xuất

Tác động của thực hành Quản trị chất lượng và JIT tới kết quả cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất. Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho các doanh nghiệp sản xuất

Báo cáo khoa học

... giới lĩnh vực quản trị sản xuất mối liên hệ quản trị chất lượng, sản xuất JIT, kết chất lượng kết cạnh tranh 1.1 Cơ sở lý luận quản trị chất lƣợng 1.1.1 Tổng quan Quản trị chất lượng Để đáp ứng ... 1.1 Cơ sở lý luận quản trị chất lƣợng 1.1.1 Tổng quan Quản trị chất lượng 1.1.2 Thực hành quản trị chất lượng 10 1.1.3 Kết chất lượng 22 1.2 Cơ ... văn sâu làm rõ nội hàm quản trị chất lƣợng việc mô tả thực hành quản trị chất lƣợng 1.1.2 Thực hành quản trị chất lượng Flynn cộng (1994 1995) phân loại hoạt động quản trị chất lƣợng thành hai...
 • 135
 • 410
 • 1
Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010

Phân tích việc triển khai hoạt động quản trị chất lượng thuốc tại trung tâm kiểm nghiệm quảng ninh năm 2010

Y khoa - Dược

... 1.1.4 Quản trị chất lượng 1.2 Vấn đề quảnchất lượng 1.2.1 Vai trò hệ thống quảnchất lượng tổ chức, doanh nghiệp 1.2.2 Quảnchất lượng trình hội nhập kinh tế quốc tế 11 1.2.3 Quản trị chất ... có thống nhất, hoạt động lĩnh vực quản trị thực thông qua trình quản trị 1.1.4 .Quản trị chất lượng 1.1.4.1 Chất lượng : Theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 Chất lượng mức độ tập hợp đặc tính vốn ... định sách chất lượng, mục đích trách nhiệm, thực chúng thông qua biện pháp lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng cải tiến chất lượng khuân khổ hệ thống chất lượng" [7]...
 • 80
 • 990
 • 0
Quan tri chat luong.pdf

Quan tri chat luong.pdf

Cao đẳng - Đại học

... đảm  bảo  chất lượng  ở tất cả các lĩnh vực.  Chất lượng trong công việc, chất lượng trong dịch vụ,  chất lượng thông tin, chất lượng của quá trình, chất lượng của các bộ phận, chất lượng con người, kể cả công nhân, kỹ sư, giám đốc và nhân viên điều hành, chất lượng của  ... nào cũng quan tâm sau khi thấy sản phẩm mà họ định mua thỏa mãn nhu cầu của  họ Nhóm 8Bs­ lớp 30K12  2  Quản trị chất lượng toàn diện  3.  Chất lượng trong sản xuất chế tạo và trong dịch vụ.  Chỉ tiêu  Chất lượng trong  sản  xuất,  Chất lượng trong dịch vụ  chế tạo  ... Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất: Muốn sản phẩm đầu ra có chất lượng tốt thì trên cơ sở phải phát triển sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất, trình độ kinh tế.  Do đó, phải đảm bảo chất lượng quản lý, chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm ...
 • 10
 • 1,991
 • 52
Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 -2000 tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Kế toán

... giá trị phạm vi ghi giấy, địa bàn cụ thể , với hệ thống quản trị chất lượng đánh giá phù hợp 2.3 Thực trạng vận hành hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 Công ty 2.3.1 Quản ... chất lượng, lợi ích cần thiết phải áp dụng hệ thống quản trị chất lượng để họ sẵn sàng tham gia vào hoạt động chất lượng Công ty xác định lực cần thiết cho chức thực công việc ảnh hưởng đến chất ... thống quảnchất lượng phù hợp với quy mô sản xuất, dịch vụ Công ty, đồng thời thường xuyên khắc phục, cải tiến hệ thống quảnchất lượng ngày hoàn thiện theo mô hình quảnchất lượng ISO...
 • 97
 • 3,065
 • 33
Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam (2).DOC

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam (2).DOC

Kế toán

... lượng Như thực chất, quản trị chất lượng chất lượng hoạt động quản lý không đơn chất lượng hoạt động kỹ thuật Mục tiêu quản trị chất lượng nâng cao mức độ thoả mãn, nâng cao chất lượng sở chi phí ... Khái niệm quản trị chất lượng toàn diện đời giai đoạn Theo quản trị chất lượng toàn diện, chất lượng sản phẩm trách nhiệm số phận mà trách nhiệm tất thành viên tổ chức Quản trị chất lượng toàn ... sách chất lượng, mục đích trách nhiệm thực chúng thông qua biện pháp như: lập kế hoạch chất lượng điều khiển chất lượng đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ chất lượng Như thực chất, ...
 • 34
 • 1,028
 • 5
Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam.DOC

Quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... QLCL Nội dung quản trị chất lượng Quản trị chất lượng trước có chức hẹp,chủ yếu hoạt động kiểm tra kiểm soát,nhằm đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn thiết kế đề ra.Ngày quản trị chất lượng đầy đủ,toàn ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương 1: Cơ sở lý thuyết chất lượng quản trị chất lượng A Những vấn đề chất lượng Một số quan điểm chất lượng Chất lượng sản phẩm phạm trù phức tạp, khái niệm mang tính ... hiểu tầm quan trọng chất lượng quản trị chất lượng ngành thực phẩm NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: Cơ sở lý thuyết chất lượng QTCL Chương : Thực trạng công tác quản trị chất lượng doanh nghiệp...
 • 39
 • 1,268
 • 11
Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc

Quảnchất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... trị chất lợng chất lợng hoạt động quản lý không đơn chất lợng hoạt động kỹ thuật Mục tiêu quản trị chất lợng nâng cao mức độ thoả mãn, nâng cao chất lợng sở chi phí tối u Đối tợng quản trị chất ... cầu chất lợng nh yêu cầu thực yếu tố hệ chất lợng - Hệ chất lợng: cấu tổ chức thủ tục trình nguồn lực cần thiết để thực quảnchất lợng - Quảnchất lợng tổng hợp: * Mối quan hệ quản trị chất ... động quảnchất lợng, từ việc xây dựng hệ chất lợng lập kế hoạch chất lợng đến việc điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng cải tiến chất lợng Điều khiển chất lợng, đảm bảo chất lợng cải tiến chất...
 • 47
 • 1,415
 • 17
Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm quản trị mạng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm quản trị mạng

Quản trị mạng

... rõ 73/ Một quản trị mạng bị sa thải khỏi công ty Cần phải làm với chứng hành họ ? A Làm lại người quản trị B Thu hồi lại chứng C Đình tạm thời D Hết hiệu lực 74/ Các phương pháp sinh trắc học sau ... Khi giá trị hàm băm hai thông điệp khác có giá trị tương tự nhau, ta gọi tượng ? A Tấn công vào ngày sinh B Xung đột C Chữ ký số D Khóa công khai 68/ Thực thể sau cho phép phát hành , quản lý, ... thông minh D Băng từ 48/ Các thiết bị hay ứng dụng bảo mật sau nên sử dụng để theo dõi cảnh báo quản trị mạng truy cập trái phép ? A Chương trình Antivirus B Switch C Hệ thống phát xâm nhập (IDS)...
 • 24
 • 5,863
 • 60
tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

tìm hiểu việc áp dụng hệ thống quản trị chất lương tiêu chuẩn 90012008.doc

Quản trị kinh doanh

... tiễn vấn đề quan trị chất lượng doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 1 II Lợi ích áp dụng Hệ thống quảnchất lượng theo tiêu ... nguồn bên phải xácđịnh hệ thống quảnchất lượng 4.2 Tạo sản phẩm tạo sản phẩm Hoạch định việc tạo sản phẩm phải quán với yêu cầu trình khác hệ thống quảnchất lượng Trong trình hoạch định ... trọng mục đích quảnchất lượng s Ý thức trách nhiệm công việc giao s Tuân thủ qui định công việc cụ thể s Có lực kiểm soát, hạn chế số tác động đến chất lượng sản phẩm s Quản lý doanh nghiệp...
 • 17
 • 634
 • 4
Đánh giá hoạt động áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 90002000 tại ngân hàng Agribank.doc

Đánh giá hoạt động áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 90002000 tại ngân hàng Agribank.doc

Quản trị kinh doanh

... Nam tiến trình quản trị chất lượng bối cảnh toàn cầu hóa I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNGQUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Những vấn đề chất lượng quản trị chất lượng Những quan điểm chất lượng Trong kinh ... định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng − Thứ ba, xác định nội dung đánh giá Hệ thống quảnchất lượng ISO 9000: 2000: Đánh giá trình quảnchất lượng ... thống quảnchất lượng có hiệu lực - ISO 9000 mô tả sở hệ thống quảnchất lượng qui định thuật ngữ cho hệ thống quảnchất lượng - ISO 9001 qui định yêu cầu hệ thống quảnchất lượng...
 • 14
 • 1,503
 • 22
Đề án Quản trị chất lượng tại công ty sữa việt nam.doc

Đề án Quản trị chất lượng tại công ty sữa việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... cao chất lượng nhân Kiểm tra thành phẩm chặt chẽ nâng cao chất lượng nhân 10.3 Theo dõi quản lý việc thực sức khỏe môi trường quản lý chương trình an toàn 10.3.1 Quản lý chi phí lợi ích EHS Để quản ... nghiệp quản lí nguồn lực có để đạt kết kinh doanh mong muốn Khi triển khai hệ thống nhà quản trị dể dàng việc quản lí nguồn lực Doanh nghiep từ đưa định quản trị xác Dưới hệ thống thông tin quản ... cao hiệu công việc bao gồm : • Quản lý Tài - Kế toán • Quản lý Bán hàng • Quản lý Mua hàng • Quản lý Kho/Vật tư • Quản lý Nhân - Tiền lươngQuản lý Sản xuất • Quản lý Dự án • Websales • Hệ thống...
 • 46
 • 1,657
 • 12
quản trị chất lượng - Hệ thống TQM.doc

quản trị chất lượng - Hệ thống TQM.doc

Quản trị kinh doanh

... định lượng cố gắng cải tiến, hoàn thiện chất lượng chi phí không chất lượng hệ thống Chi phí chất lượng tất loại chi phí khác doanh nghiệp, cần phải kiểm soát, theo dõi điều chỉnh Chất lượng ... phương án đề quy định cải tiến chất lượng  Chương trình cải tiến chất lượng công ty hướng vào mục tiêu sau:  Cải tiến hệ thống chất lượng công tác quảnchất lượng  Cải tiến quy trình sản ... quan chất lượng chi phí từ đưa phương pháp, kế hoạch điều chỉnh, nâng cao chất lượng 2.2.5 Hoạch định chất lượng: Sivico lập tóm tắt, trình bày phân loại, xem xét mức độ quan trọng đặc trưng chất...
 • 10
 • 1,066
 • 26
Vấn đề chất lượng và quản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc

Vấn đề chất lượngquản trị chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... trọng quản trị chất lượng doanh nghiệp xuất trái thực trạng quản trị chất lượng doanh nghiệp xuất trái cây,và đưa giải pháp để nâng cao chất lựợng cho trái giải pháp để đẩy mạnh quảnchất lượng ... bảo chất lượng, quảnchát lượng quảnchất lượng tổng hợp Trong doanh nghiệp hình thành hệ thống khái niệm quảnchất lượng doanh nghiệp đa dạng mà tìm hiểu để hiểu rõ hoat động quảnchất ... bên có liên quan • khái niệm quảnchất lượng: Hiện có nhiều khái niệm khác quảnchất lượng quảnchất lượng không thẻ tách rời khỏi chức quản lý nói chung .Quản lý hoạt động liên quan đến...
 • 29
 • 1,303
 • 14
Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC

Quản trị kinh doanh

... thống quản trị chất lợng công ty May 10 Chơng I Lý luận hệ thống quản trị chất lợng doanh nghiệp Chất lợng quản trị chất lợng 1.Khái niệm đặc điểm chất lợng sản phẩm ( dịch vụ) 1.1.1 Quan niệm chất ... thực chậm " 2.2.3 Thực quản trị theo trình Ngày quản trị kinh doanh chuyển từ mô hình quản trị cổ điển hay quản trị theo mục tiêu tài sang mô hình quản trị theo trình Quản trị theo mục tiêu tài ... Hớng dẫn quản trị chất lợng nguyên liệu đầu vào trình - ISO 9004 4: Hớng dẫn quản trị chất lợng việc cải tiến chất lợng doanh nghiệp - ISO 9004 5: Hớng dẫn quản trị chất lợng hoạch định chất lợng...
 • 75
 • 4,795
 • 56
Quản trị chất lượng dịch vụ logistics.doc

Quản trị chất lượng dịch vụ logistics.doc

Quản trị kinh doanh

... mong muốn cần phải quản trị cánh đắn yếu tố này .Quản trị chất lượng khía cạnh chức quản lý để xác định thực sách chất lượng. Hoạt động quản lý lĩnh vực chất lượng gọi quản trị chất lượng. Trên giới ... chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Theo định nghĩa hoạt động quản trị chất lượng thực thông qua hoạch ... niệm quản trị chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics .19 2.2.1.Khái niệm quản trị chất lượng .19 2.2.2.Khái niệm quản trị chất lượng dịch vụ dịch vụ logistics 20 2.2.2.1.Khái niệm quản...
 • 60
 • 2,740
 • 39

Xem thêm