0

so sánh cương lĩnh tháng 2 1930 và luận cương tháng 10 1930

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp gắn với thiên 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2 Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ...
 • 8
 • 103,119
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Khoa học xã hội

... xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nông dân nông thôn. 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2 Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ...
 • 8
 • 2,328
 • 9
Lợi thế so sánh mặt hàng cf việt nam và vấn đề đặt ra

Lợi thế so sánh mặt hàng cf việt nam vấn đề đặt ra

Kinh tế - Thương mại

... 2: So sánh lợi thế so sánh cà phê Việt Nam với một số nước 3 Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu Tổng cục thống kế Hiệp hội cà phê thế giới Từ hình 1, nếu so sánh với lợi thế so ... nhanh sản lượng kim ngạch xuất khẩu theo ñó lợi thế so sánh sẽ có xu hướng ñược cải thiện. Kết quả tính toán từ công thức có thể sử dụng ñể so sánh, ñối chiếu lợi thế so sánh của các mặt ... khai thác phát huy các yếu tố kiến tạo lợi thế so sánh thúc ñẩy quá trình tham gia của mặt hàng vào chuỗi giá trị nông sản thế giới. Căn cứ ñánh giá lợi thế so sánh Lợi thế so sánh ñược...
 • 4
 • 1,279
 • 5
 Vài so sánh giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây

Vài so sánh giữa triết học phương Đông triết học phương Tây

Cao đẳng - Đại học

... ngày càng phong phú, cụ thể- Quan tâm phần gốc: thế giới quan, bản thể luận, nhận thức luận - Ảnh hưởng tới: giải thích/lý luận về thế giới, thực hành kỹ nghệ, tự do cá nhân, cách mạng xã hội ... thì ngả về dùng trực giác.Cái mạnh của phương Tây là cho khoa học, kỹ thuật về sau là công nghệ phát triển nhận thức luôn hướng đến nhận thức cái chân lý vô hạn cùng. Phương Tây đi ... nhược điểm là không phổ biến rộng được. Trực giác mỗi người mỗi khác. không phải lúc nào trực giác cũng đúng. Thực ra 2 biện pháp kết hợp lẫn nhau, nhưng ở đây nói về thiên hướng.Triết học...
 • 3
 • 1,475
 • 27
Nghiên cứu so sánh pháp luật điều chỉnh hành vi Quảng cáo so sánh của Liên minh Châu Âu và Việt Nam

Nghiên cứu so sánh pháp luật điều chỉnh hành vi Quảng cáo so sánh của Liên minh Châu Âu Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... so sánh; (iii) Có nhiều tiêu chí để phân loại quảng cáo so sánh, đó là: mức độ so sánh (quảng cáo so sánh bằng, quảng cáo so sánh hơn, quảng cáo so sánh nhất); nội dung so sánh (quảng cáo so ... mức độ so sánh; (2) dựa trên nội dung so sánh; (3) dựa trên phương pháp so sánh. Cụ thể các cách phân loại này như sau:1 .2. 1. Dựa trên mức độ so sánh của quảng cáo so sánh Mức độ so sánh ngoài ... này: quảng cáo so sánh đồng thời là một hành vi thương mại mức độ so sánh thuộc về đặc điểm của loại hành vi này. So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất là các mức độ so sánh tự nhiên của...
 • 59
 • 1,777
 • 5
So sánh đặc điểm hóa sinh trứng và trình tự vùng điều khiển d-loop của ba giống gà ri gà mông và gà sao nuôi tại thái nguyên

So sánh đặc điểm hóa sinh trứng trình tự vùng điều khiển d-loop của ba giống gà ri gà mông gà sao nuôi tại thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... số từ máu động vật 22 2. 3 .2. 2. Kĩ thuật điện di DNA trên gel agarose 23 2. 3 .2. 3. Nhân vùng điều khiển D-loop bằng kỹ thuật PCR 24 2. 3 .2. 4. Kĩ thuật tách dòng gen 26 2. 3 .2. 5. Phương pháp xác ... (Template). 2. 3.1.3. Định lượng lipid tổng số 19 2. 3.1.4. Định lượng Protein. 20 2. 3.1.5. Phương pháp xử lý số liệu 21 2. 3 .2. Các phƣơng pháp sinh học phân tử 22 2. 3 .2. 1. Tách chiết tinh sạch ... pháp xác định trình tự DNA 28 Chƣơng 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 3.1. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG CỦA 3 GIỐNG GÀ 29 3.1.1. Tỷ lệ lòng trắng, lòng đỏ, vỏ tƣơi 29 3.1 .2. Hàm lƣợng vật chất khô...
 • 65
 • 1,225
 • 1
Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-glucan ở một số chủng nấm Hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối hàm lượng β-glucan ở một số chủng nấm Hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

Công nghệ - Môi trường

... 0,45 14,05 ± 0,11 10, 10 ± 0,144 28 ,65 ± 0, 42 24,00 ± 0,18 20 ,15 ± 0 ,22 5 39,50 ± 0,31 35,05 ± 0,11 29 ,70 ± 0 ,27 6 51,15 ± 0 ,22 46,05 ± 0 ,27 39,60 ± 0, 12 7 66,70 ± 0 ,27 56 ,10 ± 0, 52 51,15 ± 0,498 ... như đại 10 2. 2 .2. Hoạt tính sinh học của β-glucan 2. 2 .2. 1. Hoạt tính chống ung thư Tháng 12/ 1985 Công ty Ajinomoto, Yamanouchi Morishita đã tách chiết β-glucan từ hệ sợi nấm Hương đã tạo ... 0,35 70,60 ± 0, 42 60,95 ± 0,719 84,90 ± 0 ,22 80,95 ± 0,91 74,60 ± 0, 42 30 2. 2 .2. 2. Hoạt tính chống virus, vi khuẩnβ-glucan các dẫn xuất của nó có tác dụng chống virus, vi khuẩn ký sinh...
 • 52
 • 919
 • 4
NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

Nông - Lâm - Ngư

... lắc với tốc độ 120 vòng/phút43 rồi bổ sung 25 g cám gạo vào khuấy đều. Đem lọc qua vải lọc 2 lần rồi lọc tiếp bằng vải lọc malt 2 lần. Sau đó định lượng đến 1 lít, bổ sung 20 g đường glucose. ... ở nhiệt độ từ 20 đến 25 oC. Đây là nhiệt độ phù hợp với điều kiện khí hậu ở nhiều vùng của nước ta. Còn dưới nhiệt độ 10 oC trên nhiệt độ 32 oC 20 DANH MỤC HÌNH ẢNHHình 2. 1. Liên kết ... β-1,3 glicozit β-1,6 glicozit 7Hình 2. 2. Liên kết β-1,3; glicozit β-1,6 glicozit β-1,3:β-1,6 glicozit của phân tử β-glucan 7Hình 2. 3. Công thức cấu tạo Lentinan 12 Hình 2. 4. Đường cong...
 • 51
 • 892
 • 4
So sánh môi trường marketing giữa EU và Việt Nam

So sánh môi trường marketing giữa EU Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... ở NOIP từ 20 00 đến 20 07 Năm Người VN nộp đơn Người nước ngoài nộp đơn Tổng số 20 00 34 120 5 123 9 20 01 52 123 4 128 6 20 02 69 11 42 121 1 20 03 78 10 72 1150 20 04 103 1 328 1431 20 05 180 ... 180 1767 1947 20 06 196 1970 21 66 20 07 21 9 26 41 28 60 Nguồn: NOIP www.designfreebies.org Company Logo 1.3. Môi trường công nghệ 1 2 3 Đầu tư vào R&D (nghiên cứu và phát triển) ... nhất và giá cả cũng đắt nhất hoặc những mặt hàng hiếm độc đáo 20 % dân số Nhóm có khả năng thanh toán ở mức trung bình Sử dụng chủng loại hàng có chất lượng kém hơn so nhóm trên giá...
 • 29
 • 862
 • 0
CHƯƠNG 6 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP SẤY CHÂN KHÔNG VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÁC

CHƯƠNG 6 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP SẤY CHÂN KHÔNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÁC

Công nghệ - Môi trường

... mô hình thí nghiệm thiết bị sấy chân không đã trình bày trên đây, (Ta so sánh dựa vào đồ thị bảng kết quả). Lập bản so sánh như sau:Nguyên liệu Phương pháp sấyNhận xét chất lượng cảm quanĐộ ... KS. Vũ Huy Khuê, KS.Nguyễn Đắc Tuyên in trên “Tạp chí Khoa học Công Nghệ Nhiệt”, số ra 53 - Tháng 9 /20 03, ta tiến hành so sánh với kết quả thí nghiệm sấy hai loại vật liệu cà rốt,rau thìa ... mình đồng thời tìm ra các chế độ sấy tối ưu cho các loại vật liệu nhằm đemlại một chất lượng sấy cao nhất đáp ứng nhu cầu sản phẩm sấy trong ngoài nước.CHƯƠNG 6 SO SÁNH PHƯƠNG...
 • 3
 • 1,667
 • 30
So sánh nhà máy điện mặt trời và nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời

So sánh nhà máy điện mặt trời nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời

Công nghệ - Môi trường

... CH4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O 35741 C 2 H 2 C 2 H 2 + 2, 5O 2 = 2CO 2 + H 2 O 580 52 C 2 H4 C 2 H4 + 3O 2 = 2CO 2 + 2H 2 O 5 9108 C 2 H6 C 2 H6 + 3,5O 2 = 2CO 2 + 3H 2 O 63797 ... 3H 2 O 63797 C3H8 C3H8 + 5O 2 = 3CO 2 + 4H 2 O 91 321 C4H 10 C4H 10 + 6,5O 2 = 4CO 2 + 5H 2 O 118736 H 2 S H 2 S + 1,5O 2 = SO 2 + H 2 O 23 401 - Lượng nhiệt tỏa ra Qv , ... 35 27 3 29 (10 8 025 ,5) 18.8 025 ,5 0,84( / ) 22 ,4 .10 . (27 3 135)cpkg mρ⎡⎤=−+ =⎣⎦+ 334 52 (1 .10 ) .1500.0,84.9,81,83 .10 (2, 6 .10 )Ar−−== - Tốc độ cuốn wCB: 5434 2, 6 .10 1,83 .10 5,91(...
 • 84
 • 1,032
 • 4
NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI VÀ HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ PHÁT TRIỂN SINH KHỐI HÀM LƯỢNG β-GLUCAN Ở MỘT SỐ CHỦNG NẤM HƯƠNG NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

Khoa học tự nhiên

... $HH&1$X1))3W"Yh]9,]XR7m)-vnRm\wnRm,V,73<vn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>% ]X"& 7$"$))U $"U))) )27 ,$@U@))),w$Cm)"D)y$"D)"$)D)"D)")n%&3WTp> 2. 2. HOT CHT -GLUCAN 2. 2.1. nh nghald"$"&k)@"1 )]hd"$ ... một lần nữa tôi xin gửi đến các thầy cô cùng toàn thểcác anh chị các bạn lời chúc tốt đẹp nhất.Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 20 10 Bùi Thị Kim Tuyền W"35 ,',!),$35"<,X) $H&1$X1"&^ãZ>HT"TZ>,U,-.$] ... 5X>TT Phần IITỔNG QUAN TÀI LIỆU 2. 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NẤM HƯƠNG HỆ SỢI NẤM HƯƠNG 2. 1.1. Đặc điểm hình thái đặc tính sinh học của nấm Hương 2. 1.1.1. Đặc điểm hỡnh thỏiX3C,1ã;"&X3Cm7,@,9@',,;r...
 • 41
 • 513
 • 0
HINH 11Chuong IIBai 2Chuong II - Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song-03.ppt

HINH 11Chuong IIBai 2Chuong II - Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song-03.ppt

Toán học

... thẳng trong không gian H15d Chương II. Quan hệ song songBài 1. Hai đường thẳng song song Hình minh họa cho hệ quả 1 H18 Hình vẽ cho Ví dụ 1 H20 ... lý 1 H16 Hình vẽ cho Ví dụ 2 H21 Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trên mặt phẳng.H15abc Hình minh họa cho định lý 3 H19 Hình minh họa cho định lý 2 H17ab Vị trí tương đối giữa...
 • 10
 • 3,552
 • 27

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25