0

nhận xét quá trình thực tập của sinh viên kế toán

Nhận xét của cơ quan Về việc nhận xét quá trình thực tập của sinh viên HVHC

Nhận xét của cơ quan Về việc nhận xét quá trình thực tập của sinh viên HVHC

Tài liệu khác

... phòng có ý kiến nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên Lê Thanh Xuân Huy như sau:1. Về ý thức tổ chức kỷ luật: Sinh viên Lê Thanh Xuân Huy luôn chấp hành đúng nội quy của cơ quan, đi ... việc cử sinh viên đến thực tập, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh đã tiếp nhận sinh viên Lê Thanh Xuân Huy, sinh viên lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KS6B, Mã số sinh viên: ... Hạnh phúcSố: /ĐĐBVề việc nhận xét quá trình thực tập của sinh viên HVHCTP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2009Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện Hành chínhCăn cứ đề nghị của Ban Giám đốc Học viện...
 • 2
 • 112,313
 • 425
Làm thế nào để thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên một cách hiệu quả? docx

Làm thế nào để thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên một cách hiệu quả? docx

Cao đẳng - Đại học

... phần kiến thức của họ. 4. Đưa ra nhận xét mang tính gợi ý Nhận thức được điều gì mình đã biết và điều gì chưa biết là mục tiêu của quá trình học tập. Sinh viên cần những lời nhận xét thích đáng ... học tập. Học cách là việc rất cần thiết, nó thể hiện tính chuyên nghiệp của sinh viên. Phân bố lượng thời gian phù hợp cũng có nghĩa là quá trình học tập hiệu quả của sinh viênquá trình ... học tập chuyên môn và giúp sinh viên tự ý thức về giá trị của họ cũng như những kế hoạch cho tương lai. 2. Tăng cường việc trao đổi học tập và sự hợp tác giữa các sinh viên Quá trình học tập...
 • 3
 • 916
 • 4
Luận văn Vận dụng nguyên tắc tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan trong quá trình học tập của sinh viên pdf

Luận văn Vận dụng nguyên tắc tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan trong quá trình học tập của sinh viên pdf

Khoa học xã hội

... trong quá trình học tập của sinh viên . [Type text] Page 2[Type the document title]VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TÔN TRỌNG KHÁCH QUAN VÀ PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG CHỦ QUAN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH ... tính của dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người, là chức năng của bộ óc, là kết quả hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc. Bộ não người là kết quả của quá trình tiến hóa lâu dài của giới sinh ... vận dụng vào trong quá trình học tập của bản thân để đạt kết quả cao trong học tập. Trước tiên, trong nhận thức sinh viên phải phản ánh trung thực nội dung bản chất của sự vật, hiện tượng....
 • 24
 • 3,354
 • 15
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VÀI ĐỀ XUẤT VỀ BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" ppt

Báo cáo khoa học

... sinh viãn, tỉì âọ cọ ỉïng xỉí täút hån âäúi våïi tỉìng sinh viãn trong låïp hc. 3.3.3. Láûp File vãư sinh viãn Sau khi thu tháûp thäng tin vãư kh nàng ngoải ngỉ ỵv âiãøm bi kho sạt ca sinh ... kiãøm tra âãø: i) giụp sinh viãn lm quen nhiãưu dảng bi táûp khạc nhau, ii) tàng k nàng lm bi ca sinh viãn, iii) kiãøm tra sinh viãn chênh xạc hån, iv) tảo hỉïng thụ cho sinh viãn. - Cạc cáu ... våïi trçnh âäü ca sinh viãn. Khäng nãn quạ khọ hồûc quạ dãù. Nãúu bi kiãøm tra quạ dãù, sinh viãn dãù dng âảt âiãøm cao. Âiãưu ny s dáùn âãún 2 hãû qu. i) Sinh viãn, nháút l sinh viãn khạ, ...
 • 9
 • 1,144
 • 0
Xây dựng phần mềm”Quản lý các đợt thực tập của sinh viên

Xây dựng phần mềm”Quản lý các đợt thực tập của sinh viên

Công nghệ thông tin

... thống quản lý điểm sinh viên thực tập mới.-Mô phỏng quá trình quản lý điểm sinh viên thực tập của một khoa.-Thống nhất lưu trữ và quản lý các thông tin của sinh viên thực tập trong khoa.Các ... và danh sách của một lớp,tìm điểm của một sinh viên, tìm sinh viên có điểm từ 5 trở lên,tìm sinh viên phải làm thực tập lần 2,tìm sinh viên theo đề tài,tìm sinh viên theo loại thực tập. Chức năng ... cô dạy. Trong suốt quá trình học tại trường, mỗi sinh viên sẽ có 3 đợt thực tập: -Thực tập cơ sở -Thực tập chuyên ngành -Thực tập tốt nghiệpMỗi lân thực tập từng sinh viên đều có thầy cô giáo...
 • 33
 • 922
 • 5
sổ tay hướng dẫn kiểm huấn và thực tập của sinh viên tại cơ sở

sổ tay hướng dẫn kiểm huấn và thực tập của sinh viên tại cơ sở

Quản lý đô thị - Đất đai - Công tác xã hội

... kiểm huấn viên, sinh viên về tiến trình thực hiện thực tập của sinh viên tại cơ sở nhằm bảo đảm chất lượng của việc thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp.j. Kiểm tra thực tập của sinh viên qua ... tạinơi thực tập của sinh viên để giải quyết những vấn đề phát sinh. k. Xem xét lại các bài tập của sinh viên trong đợt thực tập và có thể traođổi với kiểm huấn viên để xác định điểm thực tập cho sinh ... TIẾN TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN. Công việc lượng giá và phản hồi của sinh viên phải được bắt đầu và tiếp tục từlúc sinh viên khởi đầu thực tập. Việc xây dựng bản thỏa thuận thực tập giữasinh...
 • 29
 • 3,949
 • 8
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Sư phạm

... trong kỳ thực tập nhận thức Trong quá trình thực tập nhận thức, nhằm đảm bảo sinh viên đạt được mục tiêu của đợt thực tập nhận thức, sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Thực tập tại ... và thái độ của sinh viên trong đợt thực tập; Nhận xét của nhân viên về sự hỗ trợ của công ty đối với sinh viên thực tập, Đánh giá của nhân viên về kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên và những ... nhận thức của sinh viên về khái niệm kỹ năng GQVĐ: câu 2. • Câu hỏi nhận thức của sinh viên về các bước của quá trình GQVĐ: câu 3. • Câu hỏi nhận thức của sinh viên về các yêu cầu của quá trình...
 • 149
 • 2,880
 • 6
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦANHÂN

Hóa học

... là nguồn động viên lớn nhất đốivới tôi trong quá trình thực tập là sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh. Chính vì sự ủng hộ của học sinh đã tạo thuận lợi rất nhiều cho tôi trong quá trình dạy học ... nào kháccũng có được.192. Đánh giá về quá trình thực tập giảng dạy của bản thân2.1 Kế hoạch chuyên môn cho đợt thực tập TuYn Nội dung thực tập Dự kiến kết quả217/2/2014 đến 23/2/2014* Thứ ... Đánh giá về quá trình thực tập giáo dục của bản thân3.1 Kế hoạch thực tập giáo dục của bản thân3.2 Một số thuận lợi và khó khăn trong công tác chủ nhiệmTuYn Nội dung công việc Dự kiến kết12thì...
 • 20
 • 13,535
 • 35
báo cáo quá trình thực tập sư phạm của cá nhân sih viên

báo cáo quá trình thực tập sư phạm củanhân sih viên

Khoa học tự nhiên

... 4]B/1*16048.,S%JGA"&(4E9G?BN3%/4&1Y6/43%/44:0?7/%/".2. Đánh giá về quá trình thực tập giảng dạy của mình.2.1 Quá trình thực tập giảng dạy của bản thân trong toàn đợt TTSP:Tuần Nội dung thực tập Dự kiến kết quảTuần 2 fZ;7/O%(b& ... <G:?&!&:!/N B/. Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)`w 3.1. Quá trình thực tập giáo dục của bản thân trong toàn dợt TTSP: Tuần Nội dung thực tập Dự kiến kết quả Tuần 110/02/2014Đến15/02/2014<`lZknk`o;Z7.'S%''.+ ... B%M?% S&%/WW(.3. Đánh giá về quá trình thực tập giáo dục của mình.ZZh SB% 2.);%JGA&1;<%/"...
 • 29
 • 2,412
 • 21

Xem thêm