nguyên nhân ý thức pháp luật của sinh viên các trường đại học cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện nay

Vai trò Phật giáo với văn hoá tinh thần Việt Nam thời Lý - Trần (1010 - 1400

Vai trò Phật giáo với văn hoá tinh thần Việt Nam thời Lý - Trần (1010 - 1400

Lý luận chính trị

... tông với tƣ tƣởng nhân Việt Nam không tƣởng cộng hƣởng mà đạt tới mức độ nâng cao tầm triết học tƣ tƣởng nhân Việt Nam nhờ thấu triệt triết lý nhân sinh từ bi Thiền tông Chính giáo lý Phật giáo ... theo chất, ý thức hệ Phật giáo chủ thuyết trị( chất đạo Nho) Song dƣới triều đại Lý – Trần ý thức hệ Phật giáo trở thành phận quan trọng ý thức hệ thống xã hội, phận văn hoá tƣ tƣởng quan trọng ... Từ triết lý nảy sinh loạt tƣ tƣởng từ bi sống nhân sinh, mang giá trị tƣ tƣởng đạo đức nhân sâu sắc, có tác dụng tích cực sống nhân quần; tƣ tƣởng “ Vô ngã vị tha” ( đối lập với tƣ tƣởng : “ vị...
 • 66
 • 682
 • 0
Bước đầu tìm hiểu đặc điểm của quá trình du nhập hồi giáo vào đông nam á

Bước đầu tìm hiểu đặc điểm của quá trình du nhập hồi giáo vào đông nam á

Khoa học xã hội

... nhắc nhở: Thợng Đế sinh mà không sinh [10, 28] - Căn giáo lý đạo Hồi Đời sau công nhận Môhamet ngời tiến hành cách mạng: Cách mạng văn học, Cách mạng tôn giáo Cách mạng xã hội Nội dung cách mạng ... vùng nhiệt đới, nơi mà lợng ma hàng năm dới 50 inch, bao gồm cao nguyên bắc Mianma, cao nguyên tây Thái Lan, cao nguyên Korat, vùng đất cao nam dãy Dangrek đông dải Kravanh Ma rơi xuống phần lớn ... thờ 1/6 nhân loại Nhà sử học ngời Mĩ Michael Hart đặt vị sáng lập đạo Hồi đứng hàng đâu số 100 ngời có ảnh hởng lớn đến lịch sử nhân loại Từ ngời nghèo khổ, Môhamet trở thành nhà trị đại tài,...
 • 85
 • 1,265
 • 19
Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam

Quá trình thâm nhập Nho giáo vào Việt Nam và ảnh hưởng, vai trò của tư tưởng đạo đức Nho giáo với việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức con người Việt Nam

Báo cáo khoa học

... thực hành theo Lễ Nhân nội dung, Lễ hình thức Ngời có Nhân trớc hết phải theo hớng nội tu kỷ Làm đợc điều Nhân ngời tự ý thức Làm điều Nhân trớc hết làm cho trở thành ngời có Nhân, thiên hạ tất ... khó Nhân tức trì quan hệ ngời với ngời Điều Nhân đạo lý ngời, quy định tính ngời mối quan hệ ngời với ngời xã hội Nhân đợc coi nguyên lý đạo đức triết học Khổng Tử Cơ sở để Khổng Tử lấy chữ Nhân ... Đây nguyên tắc ngời phải thực suốt đời Nhan Uyên ( học trò Khổng Tử ) hỏi điều Nhân Thầy Khổng Tử đáp: "Khắc kỷ phục lễ vi nhân Nhất nhật khắc kỷ phục Lễ, thiên hạ quy nhân yên Vi nhân kỷ, nhi nhân...
 • 19
 • 2,794
 • 9
Phát triển nguồn nhân lực công an nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế ở việt nam

Phát triển nguồn nhân lực công an nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế việt nam

Tiến sĩ

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN TỐT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIỆT NAM ... nguồn nhân lực Công an nhân dân phải đƣợc tiến hành đồng theo hƣớng đảm bảo số lƣợng cấu hợp lý, chất lƣợng cao, quản lý sử dụng hiệu 126 3.1.3 Phát triển nguồn nhân lực Công an nhân dân phải ... QUỐC TẾ VIỆT NAM 1.1 QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 1.1.1 Nhận thức chung nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực  Khái niệm nguồn nhân lực Thời đại nay, việc...
 • 209
 • 1,627
 • 19
Bài tiểu luận phật giáo và sự du nhập phật giáo vào việt nam liên hệ ở việt nam

Bài tiểu luận phật giáo và sự du nhập phật giáo vào việt nam liên hệ việt nam

Lý luận chính trị

... nguyên nhân trở thành kết Kết lại nhờ có duyên mà trở thành nhân khác, nhân khác lại nhờ có duyên mà trở thành kết Cứ mà tạo nên biến đổi không ngừng vật, tuân theo quy luật “NhânQuả”, nhân hạt, ... Lê, mà hai nguyên nhân phải kể là: nguyên nhân nội đạo Phật, nguyên nhân ngoại từ phát triển Khổng giáo (hay Nho giáo) Thứ nguyên nhân nội Khi đạo Phật vua chúa quý trọng nhà quyền quý trăm họ ... mắt chúng sinh nhiều nước biển” Nhân đế (hay Tập đế): triết lý phát sinh, nguyên nhân gây khổ “Tập” tụ hợp, kết tập lại Nguyên nhân khổ ham muốn, tìm thoả mãn dục vọng, thoả mãn trở thành, thoả...
 • 23
 • 2,336
 • 15
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong quá trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam

Khoa học xã hội

... hoạch toàn kinh tế quốc dân Phương thức sản xuất XHCN phải phát triển sở vật chất - kỹ thuật cao TBCN Phát triển hoàn thiện sở dựa thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ Với cấu quốc dân cân ... thu thành khoa học công nghệ - tin học đại, lấy yếu tố nội sinh làm chủ thể nghĩa yếu tố nội sinh phải đóng vai trò định việc định hướng mối quan hệ chúng với yếu tố ngoại sinh, yếu tố ngoại sinh ... phát triển Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại: Trong kinh tế toàn cầu hoá, mở kinh tế cầc thiết tất nước Do CNHHĐH thành công không mở củanền kinh tế Sau thời kỳ dài đóng cửa, nay, mở kinh tế...
 • 16
 • 571
 • 0
tóm tắt luận án đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở việt nam hiện nay

tóm tắt luận án đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... tuyên giáo số tỉnh, thành phố mang tính đại diện cho vùng, miền nớc Cơ sở lý luận phơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án đợc nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, ... 4.2 Phơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phơng pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, tập trung vào số phơng pháp sau: - Phơng pháp phân tích - tổng hợp văn kiện Đảng, sách, luật pháp Nhà ... pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh, thực trạng phơng pháp tuyên truyền đội ngũ cán t tởng đa giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu tuyên truyền Cuốn sách Nguyên lý công tác t tởng PGS.TS Lơng Khắc...
 • 23
 • 538
 • 0
Pháp luật về quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam

Pháp luật về quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế Việt Nam

Luật

... sỏng to ý tng m cú th ch hỡnh thc, phng thc th hin ý tng ú Thc t cho thy cú rt nhiu tỏc phm c sn sinh da trụn mt tỏc phm gc khỏc (tỏc phm gc l ngun cm hng cho tỏc phm sau), tỏc phm phỏi sinh ny ... s kin cú gian ln ký hiu quyn tỏc gi, vic Irỡnh by s tht ti liu c s dng C Ih, phỏp lut qui nh ngi no cú ý 30 nh la di, in trờn bt k vt no mt ký hiu quyn lỏc gi hoc cm l cú ý ngha tng t m ngi ... phỏi sinh - tc l nhng ngi m hoi ng trớ lu ca h u da trờn tỏc phm gc ca tỏc gi khỏc to mt tỏc phm mi Tuy nhiờn, tỏc phm phỏi sinh c hỡnh thnh khng phi l s chộp lỏc phm gc m tỏc phm phỏi sinh...
 • 133
 • 656
 • 0
Tiểu luận CNH hđh trong quá trình hội nhập kinh tế ở việt nam

Tiểu luận CNH hđh trong quá trình hội nhập kinh tế việt nam

Kinh tế chính trị

... hoạch toàn kinh tế quốc dân Phương thức sản xuất XHCN phải phát triển sở vật chất - kỹ thuật cao TBCN Phát triển hoàn thiện sở dựa thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ Với cấu quốc dân cân ... thu thành khoa học - công nghệ - tin học đại, lấy yếu tố nội sinh làm chủ thể nghĩa yếu tố nội sinh phải đóng vai trò định việc định hướng mối quan hệ chúng với yếu tố ngoại sinh, yếu tố ngoại sinh ... nguồn nhân lực thựcý nghĩa quy định mức độ thành công trình CNH Nếu quốc gia đủ đội ngũ nhà kỹ thuật, công nhân lành nghề không để tiếp thu công nghệ đại có nguy trở thành bãi rác thải công...
 • 18
 • 602
 • 0
QUÁ TRÌNH DU NHẬP, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG GIÁO NHẬT BẢN VÀ CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO CỦA CHÍNH QUYỀN MẠC PHỦ TOKUGAWA

QUÁ TRÌNH DU NHẬP, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG GIÁO NHẬT BẢN VÀ CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO CỦA CHÍNH QUYỀN MẠC PHỦ TOKUGAWA

Văn hóa - Lịch sử

... Địa, trường Đại học Tây Bắc tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách ... tinh thần nhân đạo Công giáo hoạt động từ thiện mở sở y tế, trường học miễn phí… “Chỉ vòng 30 năm, đặc biệt thời kì sau A Valignano đến Nhật Bản, giáo hội xây dựng 200 trường tiểu học, hai trường ... đóng góp quý báu quý Thầy, Cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sơn La, tháng 04 năm 2014 Sinh viên Vũ Thị Chang MỤC LỤC MỞ ĐẦU ...
 • 60
 • 1,912
 • 10
Khái quát quá trình hình và phát triển của công ty xây dựng ngân hàng

Khái quát quá trình hình và phát triển của công ty xây dựng ngân hàng

Kinh tế - Thương mại

... lơng, kỷ luật, chế độ khác +Phòng Kiểm soát: gồm trởng phòng, 1phó phòng số nhân viên chuyên môn Trởng phòng, phó phòng cán chuyên môn Giám đốc Công ty đề bạt, khen thởng, nâng lơng, kỷ luật, chế ... trởng phòng, phó phòng, tổ bảo vệ nhân viên đợc giao nhiệm vụ cụ thể +Phòng Kế toán tài vụ: gồm trởng phòng, phó phòng số nhân viên kế toán Trởng phòng kế toán trởng Công ty Thống đốc Ngân hàng ... khen thởng, kỷ luật theo đề nghị giám đốc Công ty +Phòng Kế hoạch kỹ thuật: gồm trởng phòng, phó phòng số cán chuyên môn Trởng phòng, phó phòng cán chuyên môn Giám đốc Công ty đề bạt, khen thởng,...
 • 16
 • 839
 • 0
Quá trình du nhập, phát triển và ảnh hưởng của đạo tin lành

Quá trình du nhập, phát triển và ảnh hưởng của đạo tin lành

Khoa học xã hội

... thành t u m i l nh v c c a đ i s ng xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân nói chung Tuy nhiên, đ c h ng nh ng thành qu ch y u ng i dân thành ph đ ng b ng Ng c l c, nh ng thành ... đ n trai c a ơng V Thành th l nh theo cách m ng t nh ng n m 40 vi c V theo Vi t Minh lơi cu n đ c h u h t ng nh p đ ng Chí Thành i H’mơng d o cao ngun theo cách m ng Cho đ n nay, cháu c a V lòng ... khơng lý gi i đ nhiên tr thành l c l c hien t ng xa l đ i v i ng i, ng i ng t nhiên, nên t i sùng bái t nhiên, c s ban đ u đ hình thành ý th c tơn giáo Ph ng ghen nh n xét: “Tơn giáo sinh m t...
 • 49
 • 385
 • 1
Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ở Việt Nam hiện nay qua thực tế ở Hải Phòng

Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo trong quá trình xây dựng đạo đức Việt Nam hiện nay qua thực tế Hải Phòng

Thạc sĩ - Cao học

... hoá nhân dân, sở tảng cho việc xây dựng đời sống văn hoá, đạo đức tiến Về lao động Hiện Hải Phòng có khoảng 850.000 người độ tuổi lao động Có trường đại học: Đại học Hàng Hải, Đại học Y, Đại học ... ngưỡng nhân dân nơi ngày phát triển Các nhà sư Hải Phòng phổ biến đào tạo qua chương trình đào tạo năm trường Cơ Phật học Hải Phòng (nay trường Trung cấp Phật học Hải Phòng) Học viện Phật học Hà ... học Y, Đại học dân lập, Đại học Hải Phòng, trường cao đẳng cộng đồng, trường trung học chuyên nghiệp, 11 trường công nhân kỹ thuật, viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hải Dương học, hàng chục trung...
 • 106
 • 507
 • 0
Giải pháp nhằm giải quyết những thách thức và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.doc.DOC

Giải pháp nhằm giải quyết những thách thứcthúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... quy định pháp luật thơng mại Các quy định pháp luật thơng mại cần đợc thực nghiêm mih, hạn chế đến mức cao vi phạm pháp luật thơng mại Điều cần đợc thực dựa sở tăng cờng hiệu quan hành pháp lĩnh ... tiểu học *Đảm bảo 60% trẻ em độ tuổi 11-15 đợc học hết chơng trình trờng phổ thông sở, 40% độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi học hết phổ thông trụng học Sau đó, cố gắng phân phối hợp lý số lợng học sinh ... hoàn thiện khuôn khổ luật pháp đồng bộ, thống có tính thực thi cao, đặc biệt hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh thơng mại: 39 *Trớc hết, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, ...
 • 57
 • 1,397
 • 4
Chủ trương , nguyên tắc chỉ đạo hội nhập kinh tế cần thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.docx

Chủ trương , nguyên tắc chỉ đạo hội nhập kinh tế cần thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam.docx

Quản trị kinh doanh

... chuyển thành viên( ví dụ: cộng đồng kinh tế châu âu-EC) Liên minh kinh tế:là mô hình hội nhập giai đoạn cao dựa sở mô hình thị trường chung cộng thêm với việc phối hợp sách kinh tế thành viên Liên ... trình độ phát triển không cách xa Rồi khác biệt hệ thống trị – xã hội thành viên cản trở trình hội nhập Tuy nhiên cản trở dần không trở nên quan trọng 10 Đề án môn học Các nước giới để không bị ... việc xử lý tính hai mặt hội nhập tuỳ theo đối tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể; vừa phải đề phòng tư tưởng trì trệ, thụ động, vừa phải chống tư tưởng đơn giản, nôn nóng d, Nhận thức đày...
 • 48
 • 773
 • 3
Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng con đường trọng tài trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng con đường trọng tài trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... giải pháp cải cách kinh tế, mà phụ thuộc nhiều vào cải cách Nhà nước, cải cách xã hội, đặc biệt cải cách pháp luật Pháp luật với tính cách hình thức pháp lý quan hệ quốc tế, ln yếu tố có ý nghĩa ... kinh tế 1989 ký kết chủ thể hạn chế: 1/ Pháp nhân với pháp nhân; 2/ Pháp nhân với cá nhânđăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Như vậy, tuyệt đại đa số hợp đồng ký kết khơng phải chủ thể ... để hội nhập quốc tế khu vực cần phải hồn thiện pháp luật theo khung pháp luật phù hợp với “chuẩn” quốc tế, mà pháp luật thương mại Việt Nam cần phải hồn thiện Pháp lệnh trọng tài thương mại Việt...
 • 65
 • 526
 • 1
Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng con đường trọng tài trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng con đường trọng tài trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... vào giải pháp cải cách kinh tế, mà phụ thuộc nhiều vào cải cách Nhà nước, cải cách xã hội, đặc biệt cải cách pháp luật Pháp luật với tính cách hình thức pháp lý quan hệ quốc tế, yếu tố có ý nghĩa ... đồng kinh tế 1989 ký kết chủ thể hạn chế: 1/ Pháp nhân với pháp nhân; 2/ Pháp nhân với cá nhânđăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Như vậy, tuyệt đại đa số hợp đồng ký kết chủ thể nêu ... chất để trở thành trọng tài viên, theo đó, để trở thành trọng tài viên, thứ phải công dân Việt Nam, có trình độ Đại học Luật kinh nghiệm công tác năm liên tục công tác kinh tế pháp luật Trong...
 • 78
 • 584
 • 0
Vận dụng khái niệm phủ định biện chứng để phân tích quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Vận dụng khái niệm phủ định biện chứng để phân tích quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam

Lý luận chính trị

... trớc hết hình thức quy mô quan hệ sở hữu phải phù hợp với nghĩa tồn quan hệ sản xuất không giống Đó sở hình thành thành phần kinh tế khác Chỉ có phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có ... đẩy mạnh cải cách môi trờng thể chế nhằm thực công nghiệp hoá- đại hoá * Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại Trong điều kiện quốc tế hoá kinh tế phát triển khoa học kĩ thuật, mở cửa thu hút ... mạnh Khai thác tận dụng tiềm thành phần kinh tế cách tốt để tạo việc làm cho ngời lao động Mặt khác phát triển sản xuất hàng hoá dựa sở đa dạng hoá hình thức sở hữu, thành phần kinh tế tạo liên...
 • 14
 • 1,622
 • 0
Tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án nước ngoài ở Việt Nam

Tình hình chuyển giao công nghệ qua các dự án nước ngoài Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thit b, hnh th dõy chuyn T qun lý cụng ngh, qun lý kinh doanh, hng dn thc hin qui trỡnh cụng ngh c chuyn giao; o to, hun luyn, nõng cao trỡnh chuyờn mụn v qun lý ca cụng nhõn, cỏn b k thut v ... qun lý ca cỏc doanh nghip Trỡnh qun lý l mt nhng mt cũn yu kộm ca Vit Nam Nhng nm qua, vic tin hnh hp tỏc lm n vi cỏc nh u t nc ngoi ó giỳp chỳng ta tip cn c vi phng thc qun lý mi ú l qun lý kinh ... sau M v Nht Bn - Phỏt huy nng lc ni sinh nõng cao hiu qu chuyn giao cụng ngh: Vit Nam phi chỳ trng c nhp cụng ngh v phỏt trin cụng ngh ni sinh, tng bc nõng cao tim lc nghiờn cu v phỏt trin ca...
 • 56
 • 750
 • 4

Xem thêm