0

giao an the duc 8 nhay xa

Giáo án thể dục 8 (4 cột)

Giáo án thể dục 8 (4 cột)

Thể dục

... Ðpngang. - Động tác tay ngực : 2 lần tay dậptrước ngực , 2 nhịp tay dang ngang - Lườn : 2 tay dang ngang rồi nghiênlườn sang trái và phải - Vặn mình : 2 tay đưa về trước sau đóvặn mình sang ... Søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiƯn nhiƯm vơvËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt.+Søc nhanh biĨu hiƯn ë 3 h×nh thøc c¬ b¶n:ph¶n øng nhanh, tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµthùc hiƯn ®éng t¸c ®¬n nhanh.- ... rasau – chÕch sang ph¶i-NhÞp 20: VỊ nh nhÞp 18. -NhÞp 21:Quay 900sang ph¶i thµnh ®øng ch©n réng h¬n vai,hai tay dang ngangm tµn tay sÊp, m¾t nh×n tríc.-NhÞp 22: Nh nhÞp 18, nhng ®ỉibªn.-NhÞp...
 • 27
 • 1,561
 • 10
giáo án thể dục 8 kì I đủ

giáo án thể dục 8 kì I đủ

Thể dục

... :20/09/20 08 Tuần 6 – Tiết 11 : LÝ THUYẾT : Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh – Chạy bền I/ Mục tiêu : - Chạy nhanh : Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương ... chứchình thức cơ bản : Phản ứng nhanh, tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.* Phản ứng nhanh :* Tần số động tác :* Động tác đơn nhanh:( Sức mạnh tố độ – Sức bền tốc ... hàng ngang. Điểm số báo cáo.o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o oo o o o o o o triển sức nhanh – Chạy bền I/ Mục tiêu : - Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và...
 • 74
 • 951
 • 6
giao an the duc 8 hot

giao an the duc 8 hot

Thể dục

... 11- 13 bớc thực hiện ghép 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi 8- 10 phút 28- 30 phút- Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực- GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp ... - 17 bớc thực hiện ghép 4 giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi 8- 10 phút 28- 30 phút- Cán sự báo cáo sĩ số chính xác, trung thực- GV phổ biến nội dung nhanh ngắn gọn đầy đủ, rễ hiểu ĐH nhận lớp ... viên: Nguyễn Trờng Sơn Trang********************************************************************************************* 8 Trờng THCS Khai Thái Giáo án thể dục lớp 8 ****************************************************************************************III/...
 • 39
 • 750
 • 0
giao an the duc 8 {dac biet}

giao an the duc 8 {dac biet}

Thể dục

... dọc, ép ngang8p2p6p2x8N2L-3L2x8NTập trung 4 hàng ngangx x x x x x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x @x x x x x x x x xXgvLTLớp trởng điều khiển khởi động - Di chuyển theo vòng ... khi sai nhịp2.Chạy cự ly ngắn- Ôn các động tác bổ trợ chạy : 8p2p6p2x8N2x8N2x8N 34p15p11pCả lớp tập trung 4 hàng ngango o o o o o o oo o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o ... khớp: cổ chân, 8p2p6p2x8NTập trung 4 hàng ngangx x x x x x x x xx x x x x x x x xx x x x x x x x x @x x x x x x x x xXgvLTLớp trởng điều khiển khởi động - Di chuyển theo vòng tròn....
 • 146
 • 633
 • 2
Giáo án THỂ DỤC 8 (trọn bộ)

Giáo án THỂ DỤC 8 (trọn bộ)

Thể dục

... chạy nhanh: + Chạy bớc nhỏ tại chỗ + Chạy năng cao đùi tại chỗ + Chạy gót chạm mông tại chỗ3. Kiểm tra bài cũ 8 /30/Mỗi đ/t 2Lx8N2L2L2L- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 ngang, chấn ... tập của học sinh - Từ 4 ngang thành một dọc chay nhẹn xung quanh sân trờng sau đó về xếp thành 4 ở cự ly giÃn cách một sải tay- GV làm mẫu 1Lx8N sau đó quan sát sửa sai cho học sinh.- ... nâng cao đùi 8& apos;30'Mỗi đ/t 2Lx8N4L4L15l ĐHNL**************************************** 5m GV- GV làm mẫu 1Lx8N - Lớp trởng hô- ĐHKĐ xếp thành 4 hàng ngang cự ly giÃn...
 • 96
 • 4,841
 • 77
GIAO AN THE DUC 8 2008-2009

GIAO AN THE DUC 8 2008-2009

Thể dục

... tõp. GV - GV quan sỏt sa sai- Thi u theo tng t. giáo án thể dục 8 năm học 20 08 - 200943gv: nguyễn tất tài trờng thcs nghĩa đứcBI _ NH Y XA (ễn mt s ng tỏc b tr_ Gii thiu ... vo tp luyn v thi u.- Thi u theo tng t. - GV quan sỏt v c HS lm trng ti.- Chy theo t _ vũng sõn trng.- i hỡnh th lng : 4 hng ngang sole.- H xung lp 4 hng ngang c li hp. GV ... dơc 8 – n¨m häc 20 08 - 2009 28 gv: ngun tÊt tµi – trêng thcs nghÜa ®øcGIÁO ÁN SỐ: 13Tiết: 23Bài _ KIỂM TRA ĐHĐNI/ Mục tiêu:- Củng cố kiến thức cho HS.gi¸o ¸n thĨ dơc 8 – n¨m häc 20 08 -...
 • 79
 • 400
 • 0
Giáo án thể dục 8 đây

Giáo án thể dục 8 đây

Thể dục

... Nghiêng lờn+ ĐT: Vặn mình+ ĐT: Bụng2 8 2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8NMỗi đ/t 2Lx8N2L2L2L- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 ngang, chấn chỉnh ngũ, báo cáo sĩ số cho ... tập của học sinh - Từ 4 ngang thành một dọc chay nhẹ n xung quanh sân trờng sau đó về xếp thành 4 ở cự ly giÃn cách một sải tay- GV làm mẫu 1Lx8N sau đó quan sát sửa sai cho học sinh.- ... nhanh dần.- Tập theo đội hình hàng dọc theo tín hiệu của GV.- Tập động tác thả lỏng tay, chân và mình.- Gv nhận xét và hớng dẫn học sinh về nhà luyện tập thêm.ĐHXL xếp thành 4 hàng ngang.-...
 • 92
 • 538
 • 0
GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 - TRỌN BỘ

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 - TRỌN BỘ

Thể dục

... phát thấp + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau dichuyển ai nhanh nhất+ Xuất phát cao chạy nhanh giữa quãng 80 m - TD: Từ nhịp 18- 25+ Gv làm mẫu, sau đó cho học sinh thực hiện, rồi chia nhóm ... x.gối, gập duỗi chân, x.cổ tay – cổ chân, soạt ngang – dọc.+ Chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng caođùi, đạp sau.12 -14’1’1’1’7 – 8 2 lần x 8 nhịp/động tác2 – 3 lần****************+* ... tập xuất phát thấp + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau dichuyển ai nhanh nhất+ Xuất phát cao chạy nhanh giữa quãng 80 m - TD: Từ nhịp 9-17 + Gv làm mẫu, sau đó cho học sinh thực hiện, rồi...
 • 150
 • 2,483
 • 9
GIÁO ÁN THỂ DỤC 8

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8

Hóa học

... chạy nhanh: + Chạy bớc nhỏ tại chỗ + Chạy năng cao đùi tại chỗ + Chạy gót chạm mông tại chỗ3. Kiểm tra bài cũ 8 /30/Mỗi đ/t 2Lx8N2L2L2L- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 ngang, chấn ... tập của học sinh - Từ 4 ngang thành một dọc chay nhẹn xung quanh sân trờng sau đó về xếp thành 4 ở cự ly giÃn cách một sải tay- GV làm mẫu 1Lx8N sau đó quan sát sửa sai cho học sinh.- ... tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh.- Điểm 9- 10: Thực hiện đúng 3 giai đoạn kỹ thuật và thành tích đoạt 8, 9s(nam), 11s (nữ)- Điểm 7- 8: Có một vài sai sót 8& apos;30'-...
 • 96
 • 418
 • 0
Giáo án Thể dục 8 (tham khảo)

Giáo án Thể dục 8 (tham khảo)

Thể dục

... học:- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số theo chu kỳ 1-30(P)(10p)GV tổ chức cho HS thực hiện14Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 8A8B8C8D8E8GCộngTiết: 10 bài dạy Ngày dạy ... Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS9-10 7 -8 5-6 3-4 1-2SL % SL % SL % SL % SL %8A8B8C8D8E8GCộngTiết:24 bài dạy Ngày dạy / / 43Trờng THCS Hồng Thủy TD 8 - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp ... Thông báo kết quả cho HS2(P)IV. Kết quả giảng dạy: Lớp TSHS9-10 7 -8 5-6 3-4 1-2SL % SL % SL % SL % SL %8A8B8C8D8E8FCộngTiết:21 bài dạy Ngày dạy / / Thể dục: - Ôn tập và hoàn thiện...
 • 61
 • 389
 • 0
GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN THỂ DỤC 8 ĐẦY ĐỦ

Thể dục

... gọn.-HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. 0 2 4 0 2 4 0 2 4-HS: Thực hiện động tác.-GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS. 48 MễN TH DC LP 8 GV: Trn c Tun ... 4 0 2 4 0 2 4-HS: Thực hiện động tác.-GV: Quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS.45MễN TH DC LP 8 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 20 08 Tiết: 8 tên bài dạy:bài thể dục chạy ngắni.mục tiêu:1. ... học. MễN TH DC LP 8 GV: Trn c Tun Hng Ngày soạn: / / 20 08 Tiết: 3 tên bài dạy:bài thể dục chạy ngắn - chạy bềni.mục tiêu:1. Kiến thức: -Thể dục liên hoàn: + Ôn từ nhịp 1 8 bài thể dục liên...
 • 69
 • 1,186
 • 3
giao an the duc 8

giao an the duc 8

Toán học

... ĐT: Bụng+ ĐT: Chân+ ĐT: Bật nhảy2 8 2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8NMỗi đ/t2Lx8N2L2L2L10- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 ngang,chấn chỉnh ngũ, báo cáo sĩ số chogiáo ... ĐT: Vặn mình+ ĐT: Bụng+ ĐT: Chân2 8 2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8N2Lx8NMỗi đ/t2Lx8N2L2L2L10- Lớp trởng tập hợp lớp theo 4 ngang,chấn chỉnh ngũ, báo cáo sĩ số chogiáo ... nhất.+Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: phản ứng nhanh, tần số động tác nhanhvà thực hiện động tác đơn nhanh.- Phản ứng nhanh: VD: Khi nghe thấy tín hiệu: dừng, dừng lại ngay hoặc đangchạy,...
 • 137
 • 407
 • 0
giao an the duc 8 theo chuan

giao an the duc 8 theo chuan

Thể dục

... Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.- Biểu hiện của sức nhanh: + Phản ứng nhanh. + Tần số động tác nhanh. + Động tác đơn nhanh.* Phản ứng nhanh:VD: ... 23 Giáo án thể dục 8 năm học 2010 - 2011Ngày giảng: 8A 23/ 08/ 2010 8B 23/ 08/ 2010 Tiết: 01: Mục tiêu nội dung chơng trình Td 8 Một số bài tập luyện tập phát triển sức nhanh (P1)I.Mục tiêu:- ... Mờng Khoa 3 Giáo án thể dục 8 năm học 2010 - 2011 Ngày Giảng: 8A 31 / 08 /2010 8B 31 / 08 /2010 Tiết 04: ĐHĐN Chạy ngắn Chạy bền ĐHĐN:- Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,điểm số; đứng nghiêm,...
 • 23
 • 981
 • 2
giáo án thể dục 8 - đẹp

giáo án thể dục 8 - đẹp

Thể dục

... :%$,+"N"<uT_•<uu_•<uuuNgày soạn: 25/10/2009 Ngày giảng: 28/ 10/2009 Lớp 8C.31/10/2009. Lớp: 8A.01/11/2009. Lớp: 8B.Tiết 18 CHẠY NGẮN – THỂ DỤC 1 Mục tiêu:a. Kiến thức:Z:@g ... :%$,+"N" uuNgày soạn: 18/ 09/2010 Ngày giảng:22/09/2010 Lớp 8A24/9/2010. Lớp: 8C25/9/2010. Lớp: 8B.Tiết 8 ĐHĐN – CHẠY NGẮN 1 Mục tiêu:a. Kiến thức:GHG@Q(k ... :%$,+"N"•5P_P_P_b_•C#•C#<uuuJS[LZ"NU%(>JS[LNgày soạn: 20/ 08/ 2010 Ngày giảng:24/ 08/ 2010. Lớp: 8A26/ 08/ 2010. Lớp: 8BCTiết 3ĐHĐN – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN1 Mục tiêu:a. Kiến thức:GHG@H/N(k...
 • 71
 • 714
 • 4
giáo án thể duc 8

giáo án thể duc 8

Tư liệu khác

... nhanh Một số hiểu biết cần thiết+ Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.+ Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanhTần số động tác nhanh ... nhanh Một số hiểu biết cần thiết+ Sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.+ Sức nhanh biểu hiện ở 3 hình thức cơ bản: Phản ứng nhanhTần số động tác nhanh ... nhanh 30m.3. Kiểm tra bài cũ: Kiểm đội hình 0 - 2 - 4. B. PHẦN CƠ BẢN: 1. Bài thể dục: Học : Từ nhịp 1 - 8 8 10 phút1-2 phút5-6 phút2x8 nhịp1Lx10m1Lx10m1Lx10m1Lx30m1 – 2 phút. 28- 30phút10-12phút-...
 • 30
 • 584
 • 4
GIAO AN THE DUC 8

GIAO AN THE DUC 8

Thể dục

 • 69
 • 388
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25