0

giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật

Kỹ thuật soạn thảo văn bản.doc

Kỹ thuật soạn thảo văn bản.doc

Tin học văn phòng

... sau:• Văn bản quy phạm pháp luật (Pháp quy)+ Văn bản pháp quy chỉ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.+ Văn bản dược ban hành theo đúng thủ tục, thể thức, trình tự luật định.+ Văn bản ... pháp Một văn bản quản lý Nhà nước được soạn thảoban hành trên các nguyên tắc sau: + Văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn không được trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. + Văn bản ... phạm pháp luật có hiệu lực trong toàn quốc hay từng địa phương+ Văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật gồm các loại sau:- Hiến pháp - Luật, Bộ luật -...
 • 181
 • 11,801
 • 76
văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Tin học văn phòng

... Giấy.v.v.- Dựa vào hiệu lực phápvăn bản: Văn bản quy phạm pháp luật dưới luật lp quy; Văn bản hành chính cá biệt; Văn bản hành chính thông thường; Văn bản chuyên môn, kỹ thuật II. VN BN QLHC ... loại văn bản quản lý nhà nước:a. Văn bản quy phạm pháp luật: - Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luậtvăn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục trình tự luật định, ... NH NC 7*. Nội dung của văn bản: Nội dung của văn bản là phần chủ yếu và quan trọng nhất của văn bản, trong đó các quy phạm pháp luật (đối với văn bản quy phạm pháp luật) , các quy định được...
 • 55
 • 9,580
 • 65
Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Tin học văn phòng

... CHUNG26chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo III - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt III - Soạn thảo văn bản hành ... thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính01/22/13 6chutiendhnl@yahoo.com•3. Kỹ thuật trình bày văn bản • Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình ... 28III. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản 2. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản 3. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao...
 • 110
 • 9,713
 • 62
Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Tin học văn phòng

... NGỮII. NỘI DUNG & NGÔN NGỮIII. THỂ THỨC & KỸ THUẬT III. THỂ THỨC & KỸ THUẬT TRÌNH BÀYTRÌNH BÀYIV. SOẠN THẢO VĂN BẢNIV. SOẠN THẢO VĂN BẢN01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 121. Cương ... 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 1KỸ THUẬT SOẠN THẢO KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦAVĂN BẢN CỦA ĐẢNGĐẢNGTS. Lưu Kiếm ThanhTS. Lưu Kiếm ThanhHỌC VIỆN ... quản lý nhà nước Văn bản quản lý nhà nước VĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CHUYÊN NGÀNHVĂN BẢN ĐOÀN THỂĐiều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP01/23/13...
 • 23
 • 6,531
 • 42
BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

Hợp đồng

... ký.2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368BÀI TẬP MÔN:KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN Đề bài: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân mua 100máy photocopy để trang bị cho các ... phạm.2. Bên vi pham điều khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quyđịnh của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạmchất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh ... Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓAHợp đồng số: 01- HĐMB- Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành;- Căn cứ vào đơn chào...
 • 7
 • 14,530
 • 192
Kỷ thuật soạn thảo văn bản nhanh và hay

Kỷ thuật soạn thảo văn bản nhanh và hay

Tư liệu khác

... hình soạn thảo. Như vậy các định nghĩa và khái niệm cơ bản ban đầu của soạn thảotrình bày văn bản tự, Từ, Câu, Dòng, Đoạn.Nguyên tắc tự xuống dòng của từ:Trong quá trình soạn thảo văn ... nghiệm thu, biên bản hợp đồng, biên bản bàn giao. Kỹ thuật trình bày văn bản Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:- Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích ... chưa hoàn thành.Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụngPhương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng:Công văn phúc đáp:- Mở đầu: trả lời công văn số … ngày … / … / …...
 • 17
 • 1,432
 • 21
Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý ppt

Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý ppt

Quản trị kinh doanh

... nhau.Nguồn: Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp từ ngữ được sử dụng trong văn bản nói riêng và nội dung văn bản nói chung. Thuật ngữ pháp lý cần được xác lập ... nhà soạn thảo mang văn nói vào trong các văn bản pháp luật. Chính vì thế mà mà một số văn bản pháp luật chứa đựng những câu văn ít nghĩa nhưng lắm từ. Lý do chính là do những người soạn thảo nhiều ... khác của Luật công ty".4.6. Sử dụng thuật ngữ pháp lý4.6.1. Xác lập thuật ngữ pháp lý Thuật ngữ pháp lý là những từ, ngữ được pháp luật quy định về nghĩa. Việc xác lập thuật ngữ pháp lý...
 • 8
 • 1,123
 • 2
Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật pdf

Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật pdf

Cao đẳng - Đại học

... QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luậtvăn bản do cơ quan nhà ... của văn bản quy phạm pháp luật Số, hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản. Việc ñánh số thứ tự của văn bản ... 1) Nêu nguyên tắc chung quản lý văn bản? 2) Văn bản ñến là gì? Văn bản ñi là gì? 72 CHƯƠNG 7 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC...
 • 118
 • 2,261
 • 33
Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật pptx

Giáo trình soạn thảo văn bản pháp luật pptx

Cao đẳng - Đại học

... 1) Trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? 2) Trình bày hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay? 12 CHƯƠNG 2 THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN ... cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành ñược gọi chung là văn bản ñi. Văn bản ñến: Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, ... DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ____________________ CHƯƠNG 6 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT I- KHÁI NIỆM VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật...
 • 118
 • 971
 • 5
Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pptx

Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pptx

Cao đẳng - Đại học

... văn bản qui phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật. Là văn bản qui phạm pháp luật, Nghị định đ−ợc ban hành để cụ thể hoáHiến pháp, ... cùng) của văn bản pháp luật hoặc những điều cuối của văn bản áp dụng pháp luật, cần xácđịnh rõ văn bản đó làm mất hiệu lực của văn bản nào; ... trong văn bản. Cách xác định thời gian có hiệu lực của văn bản qui phạm pháp luật khác với của văn bản áp dụng pháp luật. Trong các văn bản ...
 • 149
 • 689
 • 9
Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

Chức năng văn bảnkỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN

Tài liệu khác

... 6. Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLHCNN(1) Yêu cầu chung về kỷ thuật soạn thảo văn bản cần đảm bảo các yêu cầu sau :- Nắm vững đường lối, CS của đảng trong XD và ban hành văn bản .- VB ... sạon thảo, phương thức giải quyết công việc đưa ra pahỉrõ ràng phù hợp- VB phải được trình bày đúng các yêu cầu về mặt thể thức, văn phong- Người soạn thảo VB cần nắm vững ng vụ và kỹ thuật soạn ... chất khác nhau, nên qui trình soạn thảoban hành của VB QPPL và VBHC th thường cũng khác nhau . Việc soan thảoban hành VB QPPL phải tuân theo cácbước quy định tại Luật ban hành các VB QPPL...
 • 2
 • 1,028
 • 10

Xem thêm