các hoạt động dạy học

tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp

tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp

Tiếng anh

... … Các hoạt động dạy học  Nhiệm vụ 3: Đọc hoạt động trang 4750 thảo luận theo nhóm: Mục đích hoạt động gì? Ai chủ thể hoạt động? Mỗi hoạt động sử dụng cho tập nào? Lợi ích bất lợi dạng hoạt động? ... làm việc lớp người họcDạy học truyền thụ kiến thức từ giáo viên tới học sinh Dạy học tạo điều kiện để học sinh học cho thân mình” (Harmer, 2003) Vai trò giáo viên người học  Nhiệm vụ 2: Harmer ... người học  Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm Thế đường hướng lấy người học làm trung tâm? Làm để vai trò người học đề cao? Vì việc đề cao vai trò người học lại tối quan trọng dạy học ngoại ngữ? Dạy học...
 • 19
 • 857
 • 7
Tóm tắt luận ánHÌNH THÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC KĨ NĂNG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tóm tắt luận ánHÌNH THÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC KĨ NĂNG THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiến sĩ

... chức tình dạy học Dựa vào cách phân chia KN SP tiểu học tác giả Bùi Văn Huệ, theo chúng tơi KN TK TC THDH tốn tiểu học khả GV thực có kết số hoạt động sau: Hoạt động 1: Xây dựng TH học tập đảm ... tiểu học KN thiết kế (TK) tổ chức (TC) THDH tốn theo hướng tăng cường hoạt động tìm tòi, phát kiến thức học sinh (HS) 1.3 Vai trò, ý nghĩa hiệu hoạt động thiết kế tổ chức dạy thực tiễn dạy học ... tư duy, trí tưởng tượng học sinh lớp 3, 4, 1.1.5.2 Các hoạt động sinh viên cần rèn luyện việc biến đổi tình dạy học tốn nhằm tăng cường hoạt động tìm tòi, phát kiến thức học sinh lớp 3, 4, Dựa...
 • 27
 • 3,229
 • 15
Các hoạt động dạy học khái niệm doc

Các hoạt động dạy học khái niệm doc

Cao đẳng - Đại học

... tường minh qua khái niệm khác" Tóm lại, dạy học trường phổ thông, có khái niệm không định nghĩa hai lí khác nhau: chúng khái niệm xuất phát khoa học toán học, lí sư phạm.[15] Đối với khái niệm ... thẳng mp(P)." lại khái niệm quan hệ Trong cách định nghĩa khái niệm quan hệ, rõ ràng cách định nghĩa tường minh tách khái niệm loại gần khác biệt đặc trưng b) Các yêu cầu định nghĩa Đối với định nghĩa, ... khái niệm cần mô tả, giải thích thông qua ví dụ cụ thể để giúp học sinh hình dung hình ảnh, hiểu ý nghĩa khái niệm Trong khái niệm toán học, có khái niệm đối tượng có khái niệm quan hệ Chẳng hạn,...
 • 4
 • 653
 • 3
Cách tổ chức các hoạt động dạy học pdf

Cách tổ chức các hoạt động dạy học pdf

Cao đẳng - Đại học

... tiờu : + Nêu trình bày đợc đặc điểm u, hạn chế PP dạy học ĐLĐP nhà trờng trng THCS + Bớc đầu biết cách vận dụng đợc PPDH tích cực vào giảng dạy ĐLĐP dựng dy hc: + Máy tính, máy chiếu, giáo ... nhất, khái quát ghi giấy A0 trng bày - Các nhóm cử đại diện ngời lại nhóm để trả lời ghi chép câu hỏi vấn đề xung quanh mục tiêu, nội dung ĐLĐP nhóm khác đặt Các thành viên lại nhóm sang bàn nhóm...
 • 3
 • 501
 • 0
Các hoạt động dạy học khi dạy tiết góc ở tâm số đo cung

Các hoạt động dạy học khi dạy tiết góc ở tâm số đo cung

Toán học

... sđCD => AB > CD (Trong đường tròn hai đường tròn ) GV nhắc lại lần Các em luyện tập kiến thức so sánh hai cung qua tập sau BT1: nêu cách vẽ đường tròn với hai cung với com pa thước thẳng Phát triển ... củng cố kiến thức cho hai nội dung trên, mời em làm tập sau • Chiếu tập • Câu hỏi 2: Nêu khác hai cách viết: cungAB sđ cung AB • ? Căn vào đâu để so sánh độ dài ( độ lớn ) hai cung? Ta sang phần ... HDD2: Đặt vấn đề vào ? Bạn nêu cách chia đường tròn vành thành phần ? Ta tìm thấy câu trả lời ngày hôm Tiết 37 Góc tâm Số đo cung...
 • 6
 • 386
 • 4
Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải

Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải

Sinh học

... khoa học môn • Dạy học tích cực tạo chuyển biến từ học thụ động sang học chủ động, giúp HS có khả pháp giải vấn đề, có phương pháp học tập tự học suốt đời * Dạy học cá thể hóa dạy học hợp tác • Dạy ... dùng theo nghĩa chủ động hoạt động, trái với thụ động không hoạt động Vì vậy, PPDH tích cực thiết thực cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Vũ Thỉ Hoa 14 ... giảm tải chương trình sinh học lên số khó khăn cho giáo viên học sinh trình dạy học • Xuất phát từ điều tiến hành nghiên cứu “Thiết kế hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm...
 • 113
 • 1,470
 • 2
Định hướng sử dụng tư liệu hình ảnh ở dạng kỹ thuật số trong việc thiết kế các hoạt động dạy học chương IV sinh học 11 THPT

Định hướng sử dụng tư liệu hình ảnh ở dạng kỹ thuật số trong việc thiết kế các hoạt động dạy học chương IV sinh học 11 THPT

Sinh học

... người học tự giác, tích cực chủ động tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhằm thực nhiệm vụ dạy học học Quá trình dạy học chịu chi phối nhiều qui luật như: - Các quy luật sinh lí tâm lí học lứa ... đổi cách mạng giáo dục, nhờ có cách mạng mà giáo dục thực tiêu chí mới: + Học nơi + Học lúc + Học suốt đời Dạy cho người trình độ tiếp thu khác Thay đổi vai trò người dạy, người học, đổi cách dạy ... việc thiết kế hoạt động dạy học chương IV-Sinh học 11-THPT” Mục đích nghiên cứu Lựa chọn hình ảnh định hướng sử dụng tư liệu hình ảnh vào việc thiết kế hoạt động dạy học chương IV-Sinh học 11-THPT...
 • 54
 • 321
 • 0
Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Tổ chức các hoạt động dạy học toán lớp 4 theo mô hình trường tiểu học mới (vnen)

Khoa học xã hội

... dạy học thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm người học Dạy học thông qua trải nghiệm khuyến khích tổ chức hoạt động độc lập, tự học nhóm hợp tác HS, đòi hỏi GV thiết kế, đạo diễn hoạt động học ... 66.66 11.12 dạy học Hoạt động 1: Gợi động cơ, tạo hứng thú cho HS Hoạt động 2: Tổ chức cho HS trải nghiệm Hoạt động 3: Phân tích - Khám phá - Rút kiến thức Hoạt động 4: Thực hành 45 Hoạt động 5: ... chức hoạt động dạy học toán điển hình lớp theo mô hình VNEN - Làm rõ thực trạng việc tổ chức hoạt động dạy học toán điển hình lớp theo mô hình VNEN - Đề xuất biện pháp tổ chức hoạt động dạy học...
 • 126
 • 1,010
 • 8
SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC ĐỂ BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA NỘI DUNG PHÉP BIẾN HÌNH

Sư phạm

... hình hình học 11, ta tiến hành hoạt động dạyhọc thích hợp theo hướng luyện tập cho học sinh hoạt động toán học hoạt động tư nhằm phát triển hoạt động nhận thức toán học theo quan điểm vật biện ... dụng hoạt động dạyhọc hình học để nuôi dưỡng phát triển tư biện chứng cho học sinh trung học phổ thông phù hợp với quan điểm dạy học (quan điểm dạy học theo lý thuyết kiến tạo, dựa lý thuyết hoạt ... THIỆU Lựa chọn hoạt động cần luyện tập cho học sinh dạyhọc phép biến hình tổ chức hoạt động tương tác thầy trò nhằm phát triển trí tuệ, phát triển tư biện chứng toán học cho học sinh lớp 11...
 • 26
 • 361
 • 0
Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải

Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải

Sinh học

... PPDH xuất phát từ nhu cầu lợi ích học sinh  Dạy học tổ chức hoạt động HS Phương pháp dạy học tích cực trọng hoạt động độc lập cho hoc sinh học, hoạt động tự học HS chiếm tỉ lệ cao thời gian cường ... thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động 1.2.2 ... cực Sinh học 10 theo chương trình giảm tải” Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 10 theo chương trình giảm tải Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế hoạt động dạy học tích...
 • 90
 • 387
 • 0
Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải

Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải

Sinh học

... theo nghĩa chủ động hoạt động, trái với thụ động không hoạt động Vì vậy, PPDH tích cực thiết thực cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Dạy học theo phương ... khoa học môn Dạy học tích cực tạo chuyển biến từ học thụ động sang học chủ động, giúp HS có khả pháp giải vấn đề, có phương pháp học tập tự học suốt đời * Dạy học cá thể hóa dạy học hợp tác Dạy ... tiêu giúp người học lĩnh hội kiến thức mà ý phát triển lực tư duy, phương pháp tự học, tự nghiên cứu khả chủ động, sáng tạo hoạt động 2.3.2 Những đặc trưng cuả dạy học tích cực * Dạy học lấy HS làm...
 • 97
 • 551
 • 0
Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải

Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải

Sinh học

... kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 theo chương trình giảm tải” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học trường trung học ... lí luận dạy học truyền thống đại dạy học Sinh học - Điều tra thực trạng thực giảm tải nội dung chương trình SGK Sinh học 12 – Ban trình dạyhọc - Phân tích, tổng hợp hoạt động dạy học tích ... môn Sinh học Việc đổi PPDH nội dung học không ngừng tiến hành Mà luôn xoay chuyển, khéo léo tìm cách học, cách dạy hiệu quả; khắc phục hạn chế, khó khăn công tác dạy họchoạt động dạy học tích...
 • 119
 • 361
 • 0
phần mềm mô phỏng một số máy tính bỏ túi nhãn hiệu casio giúp nghiên cứu các hoạt động dạy học toán có sử dụng máy tính bỏ túi ở trường phổ thông

phần mềm mô phỏng một số máy tính bỏ túi nhãn hiệu casio giúp nghiên cứu các hoạt động dạy học toán có sử dụng máy tính bỏ túi ở trường phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... tham khảo hoạt động dạy học để triển khai hay thiết kế hoạt động dạy học khác với MTBT - Các khoa sư phạm Đại học sư phạm : sinh viên học viên chuyên ngành lí luận phương pháp giảng dạy toán sử ... ích việc sử dụng MTBT dạy học Toán Nghiên cứu làm sở cho việc xây dựng PMGL nghiên cứu hoạt động dạy học toán với PMGL - Xây dựng PMGL cho phép nghiên cứu hoạt động dạy học Toán môi trường MTBT ... hợp vào dạy học toán hoạt động đơn giản giúp học sinh nhận thấy ảnh hưởng sai số phép tính trung gian có ý thức thực tính gần cách trực tiếp để giảm sai số 4.1 Giới thiệu hoạt động Hoạt động bao...
 • 96
 • 901
 • 0
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các trường THCS huyện ninh giang – tỉnh hải dương

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy họccác trường THCS huyện ninh giang – tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... có trọng điểm, hiệu hoạt động dạy giáo dục 1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động dạy họcHoạt động dạy học hoạt động bản, đặc thù nhà trƣờng phổ thông vậy, quản lý hoạt động dạy học nội dung quản ... Quản lý hoạt động dạy học tổ chức cách có khoa học cho lao động dạy học, bao gồm hoạt động tập thể (giáo viên, học sinh), nhƣ công việc chuyên môn ngƣời Biện pháp quản lý hoạt động dạy học cách ... dạy học trình thống biện chứng hoạt động dạy học thầy hoạt động học trò: Việc nghiên cứu kĩ đặc trƣng cấu, quy luật hoạt động học nói chung hoạt động tự học nói riêng sở để xác định chế dạy học...
 • 114
 • 1,871
 • 16

Xem thêm