Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải

113 1,459 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015, 21:33

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 • • • ■ KHOA SINH - KTNN Vũ Thị Hoa K35A - Sinh THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH cực SINH HỌC 11 • • • • • • THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI Chuyên nghành: Phương pháp dạy học sinh học Thày giáo hướng dẫn: Th.s Trương Đức Bình HÀ NÔI - 2013 Khỏa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo - Th.s Trương Đức Bình đã trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn tới các thày cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Sinh - KTNN, tổ Phương pháp dạy học Sinh học đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài của mình. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các thầy cô cùng các em HS trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Dịnh đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài của mình. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và các bạn sinh viên đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian em làm khóa luận. Lần đầu tiên làm quen với việc nghiên cứu khoa học, khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn sinh viên để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xỉn chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 thảng 5 năm 2013 Sinh viênVũThi Hoa Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K3S - SP Sinh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan những vấn đề em trình bày ừong khóa luận là kết quả nghiên cứu của riêng bản thân em dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - Th.s Trương Đức Bình, không trùng họp với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Vũ Thi Hoa Khỏa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh DANH MUC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Đoc là • 1 CT Chương trình 2 ĐHSP Đại học sư phạm 3 ĐT Đào tạo 4 GD Giáo dục 5 GV Giáo viên 6 HS Học sinh 7 PPDH Phương pháp dạy học 8 QĐ Quyêt định 9 SGK Sách giáo khoa 10 SH Sinh học 11 THPT Trung học phô thông 12 TW Trung ương 13 Tr Trang 14 Gp Giải phóng Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K3S - SP Sinh MỤC LỤC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PHẰNI: MỞ ĐÀU 1. Lí do chon đề tài • • Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh • Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông. Chương trình Giáo dục phổ thông là kế quả của sự điều chỉnh, hoàn thiện tổ chức lại các chương trình đã ban hành, làm căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo, tổ chức dạy học và kiểm ừa, đánh giá ở tất cả các cấp học, trường học trên phạm vi cả nước. • Chương trình đổi mới SGK phổ thông trung học vào năm 2006 - 2007 và đây là lần cải cách thứ 4. Trong 3 lần cải cách giáo dục trước, có thể thấy các bộ SGK đã hoàn thành sứ mệnh trong hoàn cảnh lịch sử nhất định. So với tất cả những làn trước đây, thì làn đổi mới SGK năm 2006 - 2007 là bài bản nhất. Vì những lần trước đây là không hề có quyết định của Quốc hội, Chính phủ, cũng không có bất kỳ chương trình nào được "đóng dấu" thông qua. Có thể nói là chúng ta vừa viết sách vừa hình thành chương trình giáo dục. • Năm 2006 - 2007 chúng ta xây dựng chương trình trước, biên soạn trong tài liệu dạy thử nghiệm 4 năm mới hoàn thành chương trình, rồi mới làm SGK chính thức. Chúng ta cũng có điều kiện tiếp thu được nhiều kinh nghiệm biên soạn SGK của nước ngoài. • Bộ SGK được xây dựng rất công phu, nếu tính cả người viết sách, người thẩm định của cả 3 cấp thì phải đến 500 nhà khoa học tham gia biên soạn, thẩm định SGK. • T Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh • Tuy nhiên, xu hướng chung của những tác giả soạn SGK thường nhấn mạnh vai trò quan trọng của môn mình biên soạn và muốn đưa thật nhiều kiến thức cho yên tâm. Mỗi môn học chỉ cần thêm một ít kiến thức, rồi lại thêm các chương lồng ghép, làm cho chương trình tổng thể trở nên nặng nề, bắt học sinh phải học nhồi nhét nhiều nội dung, và có những nội dung không thiết thực đối với học sinh phổ thông. Vì vậy sau nhiều năm thực hiện chương trình SGK đổi mới đã thấy SGK đổi mới có nhiều nội dung quá tảỉ. • Hơn nữa chương trình SGK chúng ta viết tương đương với trình độ các nước tiên tiến trên thế giới nhưng điều kiện kinh tế xã hội và điều kiện dạy học ở nước ta còn khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học, cơ sở trang thiết bị dạy học của chúng ta chưa đồng bộ. Nên chương trình SGK hiện hành mặc dù đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ nhưng khi đưa vào triển khai đã sớm bộc lộ những mặt hạn chế bất cập nhất là sự “quá tải”đối với học sinh. • Chính vì thế Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa công bố nội dung giảm tải chương trình SGK phổ thông nói chung cũng như bộ môn sinh học nói riêng, áp dụng từ năm 2011-2012 với muc tiêu. - Điều chỉnh nội dung day học theo hướng cắt giảm các nội dung quá sâu, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với HS, các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lý thuyết, để GV và HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới PPDH theo yêu cầu của chương ừình giáo dục phổ thông. • Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với nội dung dạy hoc để day và học phù họp với chuẩn kiến thức, kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù họp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường. Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 7 7 Vũ Thị Hoa K3S - SP Sinh • Khi giảm tải chương ừinh sinh học THPT sẽ có thuận lợi cho GV và HS. Chương trình giảm tải việc điều chỉnh để nội dung kiến thức gàn gũi, phù họp với HS hơn, sẽ có thêm thời gian cho trò rèn luyện kĩ năng, thực hành thí nghiệm còn thày có thêm thời gian nghiên cứu, áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ, khắc phục khó khăn do thiếu thời gian, do áp lực cháy giáo án hết chương trình trước đay đã khiến nhiều giáo viên cố dạy cho song bài mà không quan tâm học sinh có kịp tiếp thu kiến thức hay không. • Tuy nhiên sau khi giảm tải chương trình sinh học thì nổi lên một số khó khăn cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học. • Xuất phát từ điều trên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu “Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải”. 2. Mục đích nghiên cứu • Phân tích nội dung giảm tải chương trình sinh học 11 chương trình chuẩn nhằm tìm ra những thuận lợi và khó khăn của chương trình giảm tải.Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn đó nhằm muc đích nâng cao chất lượng dạy và học. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu • Phân tích nội dung giảm tải chương trình chuẩn. • Tìm ra những thuận lợi và khó khăn của nội dung giảm tải và đưa ra giải pháp để khắc phục những khó khăn đó. • Thiết kế 1 số giáo án sau giảm tải theo hướng dạy học tích cực. 4. Đối tượng nghiên cứu • Nội dung kiến thức sau giảm tải trong chương trình SH 11 chương ừình chuẩn. 5. Phạm vỉ nghiên cứu • Chương ừinh SH lớp 11 chương trình chuẩn 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Khỏa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh 7 • Nghiên cứu về tài liệu lý luận dạy học sinh học, sách giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học. 6.2. Phương pháp điều tra • Điều tra quan sát thực trạng dạy học ở trường THPT • Dự giờ trao đổi, học tập kinh nghiệm giáo viên THPT. 6.3. Phương pháp tham vấn chuyên gia • Thông qua văn bản và phiếu nhận xét, đánh giá. Chúng tôi đã xin ý kiến nhận xét, đánh giá của GV dạy học SH có kinh nghiệm giảng dạy ở trường THPT về những thuận lợi và khó khăn của nội dung khiến thức sau giảm tải. 7. Những đóng góp của đề tài • Thiết kế được một số bài soạn mẫu để làm tài liệu tham khảo cho HS và GV giảng dạy SH - THPT. • PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN cứu CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUÂN CỦA ĐỀ TÀI • • 1. Tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài • Tình hình nghiên cứu về PPDH tích cực 1.1. Trên thế giới • Từ năm 1920 ở Anh đã hình thành các nhà trường kiểu mới chú ý đến sự phát triển ừí tuệ của HS, khuyến kích các hoạt động tự quản của HS. • Ở Pháp năm 1945 hình thành các lớp học mới tại trường tiểu học thí điểm, ở các lớp học này hoạt động học tùy thuộc vào hứng thú và sáng kiến của HS. • Đến năm 1970 - 1980 ở Pháp đã áp dụng rộng rãi ở tất cả các trường từ tiểu học đến trung học. • Ở Mỹ 1970 đã thí điểm ở 200 trường, áp dụng PPDH; GV tổ chức các hoạt động độc lập của HS bằng phiếu học tập. • Ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ: Liên Xô, ba Lan, từ năm 1950 đã chú ý đến tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Khỏa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh 7 • Những năm gần đây, các nước trong khu vực Đông Nam Á Đã chú ý đến đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. 1.2. Ở Việt Nam • Ngay từ năm 1960 trường ĐHSP Hà Nội đã nêu khẩu hiệu “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. • Từ năm 1970 đã có nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học của các tác giả: Nguyễn Văn Tý (1971), Trần Bá Hoành (1972), Lê Nhân (1974). • Đặc biệt từ năm 1980 đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát huy tính tích cực học tập, phát triển tư duy của học sinh. Khỏa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh 7 [...]... tổ chức học tập như những hành động khám phá 2.3 2.3.1 Phương pháp dạy học tích cực Khái niệm, bản chất của phương pháp dạy học tích cực • Phương pháp tích cực là một nhóm phương giáo dục dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học • Tích cực trong “ phương pháp” được dùng theo nghĩa là chủ động hoạt động, trái với thụ động không hoạt động Vì vậy, PPDH tích cực thiết thực... trúc, nội dung chương trình SH 11 1.1 Cấu trúc chương trình sinh học 11 • Cấu trúc chương trình sinh học 11 theo kiểu đồng tâm mở rộng và theo mạch nội dung • Tiếp tục mạch nội dung sinh học cơ thể nhưng đi sâu vào các quá trình sinh lý ở thực vật và động vật • Chương trình sinh học 11 gồm 4 chương: chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản • Trong từng chương nội... Phần A: gồm các quá trình sinh lý ở cơ thể thực vật Phần B: gồm các quá trình sinh lý ở cơ thể động vật Cấu trúc, nội dung giảm tải SH 11 Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học • Theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn sinh học, cấp THPT (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2 011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) • Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù họp với... cho học sinh, đồng thời xác lập rõ mục tiêu: dạy học sinh làm người trước khi dạy kiến thức cho các em 1.4 Khó khăn khỉ thực hiện theo chương trình giảm tải • Bộ GD-ĐT giảm tải chương trình thông qua việc bỏ bớt một số mục, bài ảnh hưởng tới tính thống nhất, chặt chẽ, logic của sách giáo khoa Những khó khăn được biểu hiện ở chương trình SH 11 có thể liệt kê khái quát như sau: - Có những bài sau giảm tải. .. vào cách dạy của từng giáo viên cụ thể Nếu sử dụng loại phương tiện hiện đại này để thuyết trình bài dạy học, thay cho việc ghi bảng của giáo viên, thì vẫn là cách dạy cũ làm cho học sinh thụ động ừong học tập • Để thực hiện thành công việc đổi mới phương pháp dạy học để khắc phục những khó khăn của chương trình giảm tải cũng như đạt quả cao công tác dạy học người giáo viên phải linh hoạt phối hợp các. .. dạy học Cụ thể như sau: - Nếu nội dung sau giảm tải ngắn thi giáo viên phải tăng cường hoạt động tích cực của học sinh (trả lời, vấn đáp, hoạt động nhóm ) • Nếu nội dung giảm tải quá dài thì giáo viên phải hướng dẫn học sinh tự học để tìm ra kiếm thức hoặc đưa thành dạng bài tập về nhà Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh Khỏa luận tốt nghiệp - Trường ĐHSP Hà Nội 2 Nếu nội dung sau giảm tải bỏ kênh hình chỉ học. .. tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh - Bồi dưỡng phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là • 2.2 cơ bản, chủ yếu, chi phối đến 3 yếu tố về sau Tính tích cực hoc tập 2.2.1 Khái niệm về tính tích cực hoc tập • • Tính tích. .. • • Tính tích cực biểu hiện trong hoạt động phong phú và đa dạng của con người • Theo định nghĩa của Rêbrôva: Tính tích cực học tập của HS là một hiện tượng sư phạm thể hiện ở sự gắng sức cao về nhiều mặt trong hoạt động học tập • Theo giáo sư Trần Bá Hoành: Học tập là trường hợp riêng của nhận thức, nên nói tính tích cực học tập thực chất là nói đến tính tích cực nhận thức • Quá trình học tập của HS... là cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động Vũ Thỉ Hoa 14 K35A - SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 • Dạy học theo phương pháp tích cực đề cao vai trò của người học, tôn ừọng lợi ích và nhu càu của người Trong quá trình này HS vừa làm đối tượng vừa là chủ thể, mục tiêu, nội dung và phương pháp đều xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của HS Dạy học tích cực. .. pháp dạy học Việc sử dụng Vũ Thị Hoa K35A - SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 công nghệ thông tin để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh ừong học tập, thông qua tổ chức họp lí hoạt động nhận thức của học sinh là biện pháp đẩy nhanh việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông, nâng cao chất lượng bài dạy học Việc sử dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả hay không, có tác dụng thiết . nghiên cứu Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải . 2. Mục đích nghiên cứu • Phân tích nội dung giảm tải chương trình sinh học 11 chương trình chuẩn nhằm. ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI 2 • • • ■ KHOA SINH - KTNN Vũ Thị Hoa K35A - Sinh THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH cực SINH HỌC 11 • • • • • • THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI Chuyên nghành: Phương pháp dạy. chức học tập như những hành động khám phá. 2.3. Phương pháp dạy học tích cực 2.3.1. Khái niệm, bản chất của phương pháp dạy học tích cực • Phương pháp tích cực là một nhóm phương giáo dục dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải, Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải, Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực Sinh học 11 theo chương trình giảm tải, Lí do chon đề tài, PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN cứu CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUÂN CỦA ĐỀ TÀI, Tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài, Dạy học cá thể hóa và dạy học hợp tác, Phân tích nội dung các bài giảm tải SH 11., Quá trình khử nitrat, Có thời gian liên hệ thực tế, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN, II. Tiến trình bài học:, Điện thế hoạt động là gì ?, Sọi thần kỉnh không có bao miêlỉn

Từ khóa liên quan