0

Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải

97 554 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 06:46

Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN Vũ Thị Hoa K35A - Sinh THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH CỰC SINH HỌC 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI Chuyên nghành: Phương pháp dạy học sinh học Thầy giáo hướng dẫn: Th.S Trương Đức Bình HÀ NỘI - 2013 Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo – Th.s Trương Đức Bình trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức bảo tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa Sinh – KTNN, tổ Phương pháp dạy học Sinh học tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến thầy cô em HS trường THPT Trần Hưng Đạo – Nam Dịnh tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn sinh viên tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em suốt thời gian em làm khóa luận Lần làm quen với việc nghiên cứu khoa học, khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày10 tháng năm 2013 Sinh viên VũThị Hoa Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan vấn đề em trình bày khóa luận kết nghiên cứu riêng thân em hướng dẫn tận tình thầy giáo – Th.s Trương Đức Bình, không trùng hợp với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên Vũ Thị Hoa Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Đọc CT Chương trình ĐHSP Đại học sư phạm ĐT Đào tạo GD Giáo dục GV Giáo viên HS Học sinh PPDH Phương pháp dạy học QĐ Quyết định SGK Sách giáo khoa 10 SH Sinh học 11 THPT Trung học phổ thông 12 TW Trung ương 13 Tr Trang 14 Gp Giải phóng Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………………….3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài 1.1 Trên giới 1.2 Ở Việt Nam Cơ sở lý luận 2.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học 2.2 Tính tích cực hoc tập 2.3 Phương pháp dạy học tích cực 10 2.4 Một số phương pháp dạy học thường sử dụng trường THPT 13 CHƯƠNG 2: PHÂN TICH NỘI DUNG 19 Cấu trúc, nội dung chương trình SH 11 19 1.1 Cấu trúc chương trình sinh học 11 19 1.2 Cấu trúc, nội dung giảm tải SH 11 19 1.3 Thuận lợi thực theo chương trình giảm tải 22 1.4 Khó khăn thực theo chương trình giảm tải 23 1.5 Giải pháp cho khó khăn thực hiên chương trình giảm tải 23 Yêu cầu chuẩn kiến thức - kĩ sinh học 11 25 2.1 Yêu cầu kiến thức 25 2.2 Yêu cầu kĩ 27 Phân tích nội dung giảm tải SH 11 27 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN 52 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Kiến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ngày tháng năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ký Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐT việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình Giáo dục phổ thông kế điều chỉnh, hoàn thiện tổ chức lại chương trình ban hành, làm cho việc quản lí, đạo, tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá tất cấp học, trường học phạm vi nước Chương trình đổi SGK phổ thông trung học vào năm 2006 – 2007 lần cải cách thứ Trong lần cải cách giáo dục trước, thấy SGK hoàn thành sứ mệnh hoàn cảnh lịch sử định So với tất lần trước đây, lần đổi SGK năm 2006 - 2007 Vì lần trước định Quốc hội, Chính phủ, chương trình "đóng dấu" thông qua Có thể nói vừa viết sách vừa hình thành chương trình giáo dục Năm 2006 - 2007 xây dựng chương trình trước, biên soạn tài liệu dạy thử nghiệm năm hoàn thành chương trình, làm SGK thức Chúng ta có điều kiện tiếp thu nhiều kinh nghiệm biên soạn SGK nước Bộ SGK xây dựng công phu, tính người viết sách, người thẩm định cấp phải đến 500 nhà khoa học tham gia biên soạn, thẩm định SGK Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Tuy nhiên, xu hướng chung tác giả soạn SGK thường nhấn mạnh vai trò quan trọng môn biên soạn muốn đưa thật nhiều kiến thức cho yên tâm Mỗi môn học cần thêm kiến thức, lại thêm chương lồng ghép, làm cho chương trình tổng thể trở nên nặng nề, bắt học sinh phải học nhồi nhét nhiều nội dung, có nội dung không thiết thực học sinh phổ thông Vì sau nhiều năm thực chương trình SGK đổi thấy SGK đổi có nhiều nội dung tảỉ Hơn chương trình SGK viết tương đương với trình độ nước tiên tiến giới điều kiện kinh tế xã hội điều kiện dạy học nước ta khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu dạy học, sở trang thiết bị dạy học chưa đồng Nên chương trình SGK hành đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ đưa vào triển khai sớm bộc lộ mặt hạn chế bất cập “quá tải”đối với học sinh Chính Bộ Giáo Dục Đào Tạo vừa công bố nội dung giảm tải chương trình SGK phổ thông nói chung môn sinh học nói riêng, áp dụng từ năm 2011-2012 với muc tiêu - Điều chỉnh nội dung day học theo hướng cắt giảm nội dung sâu, trùng lặp, chưa thật cần thiết HS, câu hỏi, tập đòi hỏi phải khai thác sâu kiến thức lý thuyết để GV HS dành thời gian cho nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi PPDH theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông - Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với nội dung dạy hoc để day học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học điều kiện thực tế nhà trường Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Khi giảm tải chương trình sinh học THPT có thuận lợi cho GV HS Chương trình giảm tải việc điều chỉnh để nội dung kiến thức gần gũi, phù hợp với HS hơn, có thêm thời gian cho trò rèn luyện kĩ năng, thực hành thí nghiệm thày có thêm thời gian nghiên cứu, áp dụng đổi phương pháp dạy học theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ, khắc phục khó khăn thiếu thời gian, áp lực cháy giáo án hết chương trình trước đay khiến nhiều giáo viên cố dạy cho song mà không quan tâm học sinh có kịp tiếp thu kiến thức hay không Tuy nhiên sau giảm tải chương trình sinh học lên số khó khăn cho giáo viên học sinh trình dạy học Xuất phát từ điều tiến hành nghiên cứu “Thiết kế hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải” Mục đích nghiên cứu Phân tích nội dung giảm tải chương trình sinh học 11 chương trình chuẩn nhằm tìm thuận lợi khó khăn chương trình giảm tải.Từ đưa giải pháp khắc phục khó khăn nhằm muc đích nâng cao chất lượng dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích nội dung giảm tải chương trình chuẩn Tìm thuận lợi khó khăn nội dung giảm tải đưa giải pháp để khắc phục khó khăn Thiết kế số giáo án sau giảm tải theo hướng dạy học tích cực Đối tượng nghiên cứu Nội dung kiến thức sau giảm tải chương trình SH 11 chương trình chuẩn Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Phạm vi nghiên cứu Chương trình SH lớp 11 chương trình chuẩn Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu tài liệu lý luận dạy học sinh học, sách giáo viên, chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học 6.2 Phương pháp điều tra Điều tra quan sát thực trạng dạy học trường THPT Dự trao đổi, học tập kinh nghiệm giáo viên THPT 6.3 Phương pháp tham vấn chuyên gia Thông qua văn phiếu nhận xét, đánh giá Chúng xin ý kiến nhận xét, đánh giá GV dạy học SH có kinh nghiệm giảng dạy trường THPT thuận lợi khó khăn nội dung khiến thức sau giảm tải Những đóng góp đề tài Thiết kế số soạn mẫu để làm tài liệu tham khảo cho HS GV giảng dạy SH – THPT Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Tổng quan vấn đề liên quan đến đề tài Tình hình nghiên cứu PPDH tích cực 1.1 Trên giới Từ năm 1920 Anh hình thành nhà trường kiểu ý đến phát triển trí tuệ HS, khuyến kích hoạt động tự quản HS Ở Pháp năm 1945 hình thành lớp học trường tiểu học thí điểm, lớp học hoạt động học tùy thuộc vào hứng thú sáng kiến HS Đến năm 1970 – 1980 Pháp áp dụng rộng rãi tất trường từ tiểu học đến trung học Ở Mỹ 1970 thí điểm 200 trường, áp dụng PPDH; GV tổ chức hoạt động độc lập HS phiếu học tập Ở nước xã hội chủ nghĩa cũ: Liên Xô, ba Lan,…từ năm 1950 ý đến tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Những năm gần đây, nước khu vực Đông Nam Á Đã ý đến đổi PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh 1.2 Ở Việt Nam Ngay từ năm 1960 trường ĐHSP Hà Nội nêu hiệu “Biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo” Từ năm 1970 có nhiều công trình nghiên cứu phương pháp dạy học tác giả: Nguyễn Văn Tý (1971), Trần Bá Hoành (1972), Lê Nhân (1974) Đặc biệt từ năm 1980 có nhiều công trình nghiên cứu phát huy tính tích cực học tập, phát triển tư học sinh Vũ Thị Hoa K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Hoạt động giáo viên hoc Nôi dung sinh phẩm - Sống vùng sa mạc, điều kiện khô cố định hạn kéo dài CO2 - Vì lấy nước nên tránh nước thoát nước đóng Thời khí khổng vào ban ngày nhận gian CO2 vào ban đêm khí khổng Không mở có suất thấp gian - Sơ đồ chế quang hợp thực thực vật CAM: Năng suất sinh học HS: Nghiên cứu thông tin mục II tr.42 mục III SGK tr 42, tr.43 mục I.2 vừa học hoạt động nhóm(2 người nhóm) hoàn thành PHT GV: Gọi đại diện nhóm hs trình bày, học sinh khác bổ sung HS: Đại diện nhóm hs trình bày, học sinh khác bổ sung Vũ Thị Hoa 78 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Hoạt động giáo viên hoc Nôi dung sinh GV: Đánh giá, nhận xét bổ sung hoàn chỉnh phiếu học tập GV: nhận xét, bổ sung → kết luận GV : Từ kiến thức PHT trả lời câu hỏi : - Chu trình CAM có ý nghĩa thực vật vùng sa mạc HS: Trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - Hãy chọn đáp án đúng: Sản phẩm pha sáng là: A H2O, O2, ATP B H2O, ATP NADPH C O2, ATP NADPH D ATP, NADPH APG Đáp án : C Nguyên liệu sử dụng pha tối : A O2, ATP NADPH B ATP, NADPH CO2 C H2O, ATP NADPH D NADPH, APG CO2 Đáp án: B Hướng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước 10 sgk Vũ Thị Hoa 79 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Đáp án phiếu học tập Chỉ số so Quang hợp thực Quang hợp thực vật Quang hợp thực vật sánh vật C3 C4 CAM Nhóm thực Phân bố rộng rãi vùng ôn đới vật nhiệt đới ( đa số thực vật nhóm thực vật) Một số thực vật nhiệt Những loài thực vật đới cận nhiệt đới mọng nước như: mía, rau dền, ngô, cao lương … Chất nhận RiDP (Ribulôzơ 1,5 PEP (phôtpho enol PEP (phôtpho enol CO2 điphôtphat) piruvat) piruvat) Enzym cố RiDP-cacbôxilaza định CO2 PEP-cacbôxilaza PEP-cacbôxilaza RiDP-cacbôxilaza RiDP-cacbôxilaza Sản phẩm APG (hợp chất AOA (hợp chất AOA (hợp chất cố định cacbon) cacbon) cacbon) CO2 Thời gian ban ngày ban ngày Cố định CO2 vào ban đêm, khử CO2 vào ban ngày Không Lục lạp tế bào mô Lục lạp tế bào mô Lục lạp tế bào mô gian thực giậu giậu lục lạp tế bào giậu bao bó mạch Năng suất Trung bình sinh học Vũ Thị Hoa Cao Thấp 80 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Bài 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH I MỤC TIÊU Kiến thức: Sau học song HS phải - Vẽ đồ thị điện hoạt động giải thích rõ giai đoạn xuất điện hoạt động - Trình bày lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ: - Hiểu chất điện tế bào - sở giải thích tượng sinh lí II Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên Hình vẽ : 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 Phiếu hoc tập: So sánh lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh bao miêlin sợi thần kinh có bao miêlin Nội dung Sợi thần kinh bao Sợi thần kinh có bao miêlin miêlin Cấu tạo Cách thức lan truyền Cơ chế Tốc độ Tiêu tốn lượng Vũ Thị Hoa 81 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Chuẩn bị học sinh Học cũ chuẩn bị trước 29 nhà III.Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Trình bày chế điện nghỉ? Điện tích mang màng tế bào nào? Bài mới: - ĐVĐ: Hiện tượng số loài cá ( Cá đuôi điện) có khả phóng nguồn điện để công kẻ thù, chân số loài sinh vật bị cắt khỏi thể có khả co giật Điều chứng tỏ tế bào sống loài sinh vật có điện, điện thể sinh vật sống có giống điện bình thường hay không? Để hiểu rõ vấn để nghiên cứu tiếp loại điện thứ thể sinh vật sống điện hoạt động Sự lan truyền xung thần kinh xuất điên hoat động nào? Để trả lời câu hỏi nghiên cứu hôm Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu điện I ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG hoạt động Đồ thị điện hoạt động GV: hỏi: Khi bị kích thích tế bào thần kinh - Điện hoạt động xuất hưng phấn xuất điện hoạt nào? động HS: Trả lời: GV: Yêu cầu HS: quan sát H 29.1 Vũ Thị Hoa 82 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội SGK tr.117 trả lời câu hỏi: - Điện hoạt động có giai Gồm giai đoạn: +Mất phân cực đoạn? Kể tên giai đoạn đó? +Đảo cực HS: Trả lời câu hỏi: +Tái phân cực GV: Nhận xét, bổ sung GV yêu cầu HS: nghiên cứu SGK, hình 29.1 trả lời câu hỏi: - Giai đoạn phân cực: - Đồ thị điện hoạt động bao gồm giai đoạn ? Khi bị kích thích màng thay đổi tính thấm ion Na+ → Na+ vào - Ở giai đoạn phân cực giai tb mang theo điện tích dương đoạn đảo cực, loại ion qua làm trung hoà điện tích âm - Giai đoạn đảo cực: màng tê bào di chuyển ion Na+ tiếp tục vào gây thừa điện có tác dụng gì? - Ở giai đoạn tái phân cực loại ion tích dương phía màng → Đảo qua màng tê bào di cực: Màng tích điện âm, màng chuyển ion có tác dụng gì? tích điện dương HS: Nghiên cứu SGK trả lời câu - Giai đoạn tái phân cực: hỏi: K+ từ màng làm GV: nhận xét, bổ sung → kết luận màng mang điện dương, GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông màng mang điện âm tin SGK trả lời câu hỏi: * Khái niệm - Điện hoạt động ? Điện hoạt động biến đổi HS: Trả lời câu hỏi: điện nghỉ màng tế bào từ phân GV: nhận xét, bổ sung → kết luận cực sang phân cực, đảo cực tái phân cực Vũ Thị Hoa 83 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Hoạt động 2: Tìm hiểu lan II LAN TRUYỀN XUNG THẦN truyền xung thần kinh sợi KINH TRÊN SỢI THẦN KINH thần kinh GV: Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK mục III tr.118 trả lời câu hỏi: - Điện hoạt động xuất - Xung thần kinh là gì? gọi xung thần kinh Xung thần HS: Trả lời câu hỏi kinh xuất nơi bị kích thích GV: Nhận xét, bổ sung lan truyền dọc theo sợi thần kinh GV : Dựa vào cấu tạo sợi thần kinh chia sợi thần kinh thành loại? HS: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ xung GV yêu cầu HS: nghiên cứu SGK, hình 29.3 29.4 hoạt động nhóm hoàn thành phiếu hoc tập: So sánh lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh bao miêlin sợi thần kinh có bao miêlin Nội dung Sợi kinh thần Sợi kinh thần có bao Vũ Thị Hoa 84 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp bao Trường ĐHSP Hà Nội miêlin miêlin Cấu tạo Sợi thần kinh bao miêlin Cách thức - Cấu tạo: sợi thần kinh trần, lan truyền bao miêlin bao bọc Cơ chế - Cách thức lan truyền: lan truyền liên Tốc độ tục từ vùng sang vùng Tiêu tốn phía trước sợi thần kinh - Cơ chế: phân cực, đảo cực lượng tái phân cực liên tiếp từ điểm sang HS: Nghiên cứu SGK, hình 29.3 điểm khác 29.4 hoạt động nhóm hoàn thành - Tốc độ: chậm phiếu hoc tập Sợi thần kinh bao miêlin GV: Yêu cầu nhóm báo cáo kết - Cấu tạo: sợi thần kinh có bao miêlin quả, nhóm lại nhận xét bổ bao bọc không liên tục tạo thành xung eo Ranviê HS: Từng nhóm báo cáo kết quả, - Cách thức lan truyền: nhảy cóc từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác nhóm lại nhận xét bổ xung GV: Nhận xét, đánh giá kết - Cơ chế: phân cực, đảo cực GV: Dựa vào kiến thức PHT trả lời tái phân cực diễn eo Ranvie cạnh câu hỏi: - Tại xung thần kinh lan truyền - Tốc độ: nhanh sợi thần kinh có bao mielin theo lối “nhảy cóc”? HS: Dựa vào kiến thức PHT trả lời Vũ Thị Hoa 85 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: Câu 1: Đồ thị điên hoạt động bao gồm giai đoạn? A Hai B Ba C Bốn D Năm Đáp án: B Câu2: Điện hoạt động biểu A Tế bào thần kinh hưng phấn bị kích thích B Tế bào thần kinh hưng phấn không bị kích thích C Tế bào thần kinh trạng thái nghỉ ngơi D Tế bào thần kinh không trạng thái nêu Đáp án: A Câu 3: Tốc độ lan truyền điện hoạt động sợi thần kinhtrên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục bao miêlin là: A Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm tiêu tốn lượng B Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm tiêu tốn nhiều lượng C Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh tiêu tốn lượng D Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm tiêu tốn nhiều lượng Đáp án: C Vũ Thị Hoa 86 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Câu4: Xung thần kinh là: A Sự xuất điện hoạt động B Thời điểm xuất điện hoạt động C Thời điểm chuyển giao điện nghỉ sang điện hoạt động D Thời điểm sau xuất điện hoạt động Đáp án: A Câu 5: ĐTHĐ là: A biến đổi ĐTN màng TB từ phân cực sang đảo cực, phân cực tái phân cực B biến đổi ĐTN màng TB từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái phân cực C biến đổi ĐTN màng TB từ phân cực sang đảo cực, phân cực D biến đổi ĐTN màng TB từ phân cực sang đảo cực, tái phân cực Đáp án: B Câu 6: Vì ĐTH Đ xảy giai đoạn phân cực? A Do Na+ vào làm trung hòa điện tích dươngtrong màng tế bào B Do Na+ vào làm trung hòa điện tích màng tế bào C Do K+ vào làm trung hòa điện tích âm màng tế bào D Do K+ vào làm trung hòa điện tích màng tế bào Đáp án: B Câu 7: Tại sau 45 phút học căng thẳng cần phải có – 10 phút giải lao? Dặn dò: Đọc trước 30: Truyền tin qua xinap Vũ Thị Hoa 87 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Đáp án PHT Nội dung Sợi thần kinh bao Sợi thần kinh có bao miêlin miêlin -Sợi thần kinh trần, -Sợi thần kinh có bao miêlin Cấu tạo bao miêlin bao bọc bao bọc không liên tục tạo thành eo Ranviê Cách thức -Lan truyền liên tục từ vùng -Nhảy cóc từ eo Ranvie lan truyền sang vùng phía sang eo Ranvie khác trước sợi thần kinh -Do phân cực, đảo cực - Do phân cực, đảo cực Cơ chế tái phân cực liên tiếp từ điểm tái phân cực diễn eo Tốc độ Tiêu sang điểm khác Ranvie cạnh Chậm Nhanh tốn Nhiều Ít lượng Vũ Thị Hoa 88 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu lý thuyết tham khảo ý kiến số GV phổ thông, có nhận định chương trình SH 11 trước tải HS Do việc điều chỉnh nội dung giảm tải chương trình SH 11 tạo điều kiện thuận lợi cho GV HS, giúp cho GV lựa chọn phương pháp giảng dạy tối ưu, tạo hứng thú, kích thích tính tích cực HS hoạt động học Tuy nhiên chương trình SH 11 có cấu trúc chặt chẽ hợp lý mang tính hệ thống cao nên việc giảm tải chương trình SH 11 tồn nhiều bất cập đặt nhiều vấn đề khiến GV phải giải để lựa chọn PPDH tốt Chúng nghiên cứu phân tích chương trình giảm tải SH 11 để tìm thuận lợi khó khăn chương trình giảm tải Bên cạnh tiến hành nghiên cứu phân tích nội dung điều chỉnh chương trình SH11 bản, phân tích 10 có nội dung giảm tải để tìm thuận lợi khó khăn chương trình giảm tải đồng thời đưa giải pháp để khắc phục khó khăn thiết kế giảng theo hướng phát huy tính tích cực HS Vũ Thị Hoa 89 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Kiến nghị Hiện chương trình SGK nói chung chương trình SH 11 nói riêng tải Vì viêc giảm tải chương trình SGK chủ trương đắn Bộ Giáo Dục Đào Tạo giúp GV HS phát huy tính tích cực dạy học Tuy nhiên việc giảm tải phải nghiên cứu kĩ lưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo dục đào tạo HS Giảm tải nghĩa cắt chương nội dung đó, gộp với mà phải nghiên cứu kỹ lượng viêc thêm bớt kiến thức trùng lặp SGK SH từ chương trình THCS lên THPT viết theo cấu trúc đồng tâm mở rộng nâng cao kiến thức Vì Bộ Giáo Dục Đào Tạo cần quan tâm tới chương trình SGK việc đổi PPDH Nhà trường cần quan tâm đến việc khuyến khích GV thay đổi PPDH, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy HS làm trung tâm Nhà trường cần đầu tư tư liệu, phương tiện, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học GV cần củng cố bổ sung kiến thức cập nhật kiến thức hàng ngày GV cần đổi PPDH, áp dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm để tạo hứng thú học tập cho HS Cần tiếp tục thăm dò, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung giảm tải chương trình SGK để chương trình giảm tải tạo điều kiện thuận lợi cho GV HS Vũ Thị Hoa 90 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo – Nguyễn Đức Thành (1996), Lý luận dạy học sinh học phần đại cương, Nxb Giáo dục Ngô Văn Hưng (Chủ biên) – Nguyễn Hải Châu – Lê Hông Điệp – Nguyễn Thị Hồng Liên ( 2010), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ môn Sinh học lớp 11, Nxb Giáo dục Nguyễn Như Khanh – Cao Phi Bằng (2009), Sinh lý học thực vật, Nxb Giáo dục Nguyễn Duy Minh ( Chủ biên ) - Trương Đức Bình – Nguyễn Văn Đính – Hoàng Thị Kim Huyền – Đinh Thị Kim Nhung – Nguyễn Chí Tâm – Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn Đình Tuấn (2007),Thiết kế học Sinh học 11 nâng cao, Nxb Giáo dục Trần Khánh Phương, Thiết kế giảng sinh học 11, Nxb Hà Nội Nguyễn quang Vinh ( Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) – Trần Đăng Cát – Đỗ Mạnh Hùng (2011), Sinh học , Nxb Giáo dục Việt Nam Nguyễn quang Vinh ( Tổng chủ biên) – Trần Kiên (Chủ Biên) – Nguyễn Văn Khang (2011), Sinh học , Nxb Giáo dục Việt Nam Nguyễn quang Vinh ( Tổng chủ biên) – Hoàng Thị Sản ( Chủ biên) – Nguyễn Phương Nga – Trịnh Thị Bích Ngọc (2011), Sinh học , Nxb Giáo dục Việt Nam http://violet.vn 10 Dantri.com.vn 11 Google.com.vn Vũ Thị Hoa 91 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Vũ Thị Hoa Trường ĐHSP Hà Nội 92 K35A – SP Sinh [...]... Phương pháp dạy học tích cực 2.3.1 Khái niệm, bản chất của phương pháp dạy học tích cực Phương pháp tích cực là một nhóm phương giáo dục dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học Tích cực trong “ phương pháp” được dùng theo nghĩa là chủ động hoạt động, trái với thụ động không hoạt động Vì vậy, PPDH tích cực thiết thực nhất là cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống... ĐHSP Hà Nội 2 CHƯƠNG 2: PHÂN TICH NỘI DUNG 1 Cấu trúc, nội dung chương trình SH 11 1.1 Cấu trúc chương trình sinh học 11 Cấu trúc chương trình sinh học 11 theo kiểu đồng tâm mở rộng và theo mạch nội dung Tiếp tục mạch nội dung sinh học cơ thể nhưng đi sâu vào các quá trình sinh lý ở thực vật và động vật Chương trình sinh học 11 gồm 4 chương: chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và... này để thuyết trình bài dạy học, thay cho việc ghi bảng của giáo viên, thì vẫn là cách dạy cũ làm cho học sinh thụ động trong học tập Để thực hiện thành công việc đổi mới phương pháp dạy học để khắc phục những khó khăn của chương trình giảm tải cũng như đạt quả cao công tác dạy học người giáo viên phải linh hoạt phối hợp các phương pháp dạy học Cụ thể như sau: - Nếu nội dung sau giảm tải ngắn thì giáo... cường hoạt động tích cực của học sinh ( trả lời, vấn đáp, hoạt động nhóm…) - Nếu nội dung giảm tải quá dài thì giáo viên phải hướng dẫn học sinh tự học để tìm ra kiếm thức hoặc đưa thành dạng bài tập về nhà Vũ Thị Hoa 24 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Nếu nội dung sau giảm tải bỏ kênh hình chỉ học kênh chữ thì giáo viên phải kết hợp các phương pháp dạy học để học sinh tiếp... mục tiêu: dạy học sinh làm người trước khi dạy kiến thức cho các em 1.4 Khó khăn khi thực hiện theo chương trình giảm tải Bộ GD-ĐT giảm tải chương trình thông qua việc bỏ bớt một số mục, bài ảnh hưởng tới tính thống nhất, chặt chẽ, logic của sách giáo khoa Những khó khăn được biểu hiện ở chương trình SH 11 có thể liệt kê khái quát như sau: - Có những bài sau giảm tải cắt bớt nội dung dạy học bài trở... tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh - Bồi dưỡng phương pháp tự học - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến 3 yếu tố về sau 2.2 Tính tích cực hoc tập 2.2.1 Khái niệm về tính tích cực hoc tập Tính tích cực. .. triển, sinh sản Trong từng chương nội dung được chia làm 2 phần: - Phần A: gồm các quá trình sinh lý ở cơ thể thực vật - Phần B: gồm các quá trình sinh lý ở cơ thể động vật 1.2 Cấu trúc, nội dung giảm tải SH 11 1.2.1 Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học Theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn sinh học, cấp THPT (Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2 011 của... hiện trong hoạt động phong phú và đa dạng của con người Theo định nghĩa của Rêbrôva: Tính tích cực học tập của HS là một hiện tượng sư phạm thể hiện ở sự gắng sức cao về nhiều mặt trong hoạt động học tập Theo giáo sư Trần Bá Hoành: Học tập là trường hợp riêng của nhận thức, nên nói tính tích cực học tập thực chất là nói đến tính tích cực nhận thức Quá trình học tập của HS cũng giống quá trình nghiên... hình Không dạy thành điện thế nghỉ Chương II 9 1.3 Thuận lợi khi thực hiện theo chương trình giảm tải Chương trình giảm tải là việc điều chỉnh để nội dung kiến thức gần gũi, phù hợp với HS hơn, sẽ có thêm thời gian cho học sinh rèn luyện kĩ năng, thực hành thí nghiệm Còn đối với GV có thêm thời gian nghiên cứu, áp dụng đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, khắc phục... phương pháp dạy học Việc sử dụng công nghệ thông tin để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, thông qua tổ chức hợp lí hoạt động nhận thức của học sinh là biện pháp đẩy nhanh việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông, nâng cao chất lượng bài dạy học Việc sử dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả hay không, có tác dụng thiết thực đến đổi mới PPDH hay không tuỳ thuộc vào cách dạy của từng ... hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải Mục đích nghiên cứu Phân tích nội dung giảm tải chương trình sinh học 11 chương trình chuẩn nhằm tìm thuận lợi khó khăn chương trình. .. chương trình sinh học 11 Cấu trúc chương trình sinh học 11 theo kiểu đồng tâm mở rộng theo mạch nội dung Tiếp tục mạch nội dung sinh học thể sâu vào trình sinh lý thực vật động vật Chương trình sinh. .. tích cực, chủ động, sáng tạo người học Tích cực “ phương pháp” dùng theo nghĩa chủ động hoạt động, trái với thụ động không hoạt động Vì vậy, PPDH tích cực thiết thực cách dạy hướng tới việc học
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải , Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải , Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 11 theo chương trình giảm tải , Tình hình nghiên cứu về PPDH tích cực, Cơ sở lý luận, * Dạy học lấy HS làm trung tâm, Cấu trúc, nội dung chương trình SH 11, - Phần B: gồm các quá trình sinh lý ở cơ thể động vật, Phân tích nội dung các bài giảm tải SH 11., CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm