0

1 tổng quan về biện pháp tiêu năng sau công trình

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG Mục tiêu Giúp sinh viên biết ppt

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG Mục tiêu Giúp sinh viên biết ppt

Tài liệu khác

... M&D có dạng sau: Min (2x1+3x2) Ràng buộc 1x1 ≥ 12 5 Nhu cầu sản phẩm A 1x1+1x2 ≥ 350 Nhu cầu tổng sản phẩm 2x1+1x2 ≤ 600 Thời gian sản xuất x1, x2 ≥ 2.2 Những dạng toán qui hoạch 34 2.2 .1 Những thành ... chuẩn 40 n n j =1 j =1 Hàm mục tiêu f (x) = ∑ c j x j → min(max) hay Min(Max)∑ c j x j Ràng buộc ⎧x1 ⎪ x ⎪ ⎨ Ο ⎪ ⎪ xm ⎩ + a1(m +1) x(m +1) + a2(m +1) x(m +1) Κ Κ + am(m +1) x(m +1) + Κ + a1nxn + Κ + a2nxn ... j =1 Ràng buộc dấu : ij x j =b i i ∈ I1 xj≥0 (j∈J1) Chỉ phương trình Không âm Dạng tắc (ký hiệu ma trận) 39 Min (Max) cx Ax = b x≥0 Trong đó: ⎛ a 11 ⎜ ⎜ a 21 ⎜ A=⎜ ⎜ a i1 ⎜ ⎜ ⎜a ⎝ m1 a 12 a...
 • 273
 • 479
 • 1
giáo trình nghiên cứu marketing - chương 1 tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

giáo trình nghiên cứu marketing - chương 1 tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

Internet Marketing

... nghiên cứu) 15 Tiến trình nghiên cứu tiếp thị Xác định mục tiêu nghiên cứu Thực nghiên cứu Báo cáo kết nghiên cứu 6 .1 Tiến trình nghiên cứu tổng quát (hay gọi Tiến trình nghiên cứu đơn giản) 16 6.2 ... luận môn học trình bày dạng văn (A4), đóng bìa mềm Font chữ: VniTimes, Times new roman Size 14 Top: 1 , left: 1. 4”, right: 1 , botton: 1, 2” Số trang để vị trí Top- Center Độ dài từ 10 -20 trang ... hình nghiên cứu phương pháp thu thập thông tin; 9- Phương pháp chọn mẫu; 10 - Thời gian tiến hành nghiên cứu (ấn định ngày hoàn tất); 11 - Số lượng nhân tham gia nghiên cứu; 12 - Chi phí dự trù 27...
 • 12
 • 1,106
 • 0
Bài giảng lập trình hướng đối tượng  chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 1 tổng quan về phương pháp luận hướng đối tượng

Kỹ thuật lập trình

... Chương Tổng Quan Phương pháp phân tích mô hình  Các khái niệm liên quan đến máy tính đưa bước mã hóa sau cùng, nhờ giữ uyển chuyển, linh động có tự định giai đoạn phân tích thiết kế Chương Tổng Quan ... pháp luận, mô hình phân tích đưa với mức độ thành công khác  Ta nghiên cứu phương hướng phân tích theo quan điểm Rumbaugh: Mô hình hoá thiết kế theo hướng đối tượng Chương Tổng Quan Phương pháp ... Chương1 Tổng Quan Phương pháp luận hướng đối tượng Nội dung      Giới thiệu Phương pháp phân tích mô hình Phương pháp luận hướng đối tượng Các khái niệm...
 • 33
 • 602
 • 0
Chương 1: Tổng quan về đầu tư nước ngoài và công tác3 xúc tiến đầu tư.3

Chương 1: Tổng quan về đầu tư nước ngoài và công tác3 xúc tiến đầu tư.3

Kinh tế - Thương mại

... 56,609,736 3,443,378 324 246 80 1, 714 ,732,4 21 26,8 91, 000 237,922,960 17 4,893,287 638,333,388 0 19 5,8 31, 711 83,700, 917 Lớp KTĐT B Chuyên đề tốt nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GVHD TS Phạm Văn Hùng ... 538, 617 ,253 650,000 10 7 ,19 2,000 3, 311 ,436 6,4 51, 250 793,0 01, 016 1, 109, 418 ,844 2 21, 493,949 90,000 15 4,9 41, 393 914 ,657 ,12 5 72,887,377 1, 007,674 217 ,10 5,784 47,047,850 200,000 3,000,000 2,289,667 13 7,539,669 ... 1, 030,000 258,094 14 ,255,808 2,200,000 12 8,054,778 61, 624,408 7,589,250 25, 612 ,000 890,944,540 14 6,545,735 580,000 58,4 81, 600 3 ,11 1,436 4,283,750 717 ,11 7,407 265,920,0 81 125,847,5 91 51, 428 91, 994,392...
 • 77
 • 742
 • 3
Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP • • • • • • 1. 1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1. 2 Mục tiêu tài doanh nghiệp 1. 3 Các loại hình doanh nghiệp 1. 4 Báo cáo tài 1. 5 Thị trường Tài 1. 6 Quản ... hữu hợp pháp CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. 3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN Theo luật DN số 60/2005/QH 11 ngày 29 /11 /2005 văn hướng dẫn Luật NN loại hình phân loại cụ thể sau: DN ... đảm bảo trước pháp luật toàn tài sản theo quy định Pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TCDN 1. 1 .1 Tài chính doanh nghiệp: TCDN là: trình huy động...
 • 39
 • 447
 • 0
Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán

Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán

Kiến trúc - Xây dựng

... lượng bể tiêu năng, kí hiệu m 01 Các trị số m 01 lấy bảng (2 .1) Bảng 2 .1 - Hệ số lưu lượng bể tiêu zo hh zo hh zo hh m 01 m 01 m 01 0, 015 0 ,12 0 0,06 0,23 0 ,16 0,32 0,020 0 ,14 5 0,08 0,25 0 ,18 0,33 ... E10 hc z0 H1 c d hh hc1 Hình2 : Sơ đồ tính toán bể tường tiêu kết hợp Trình tự tính toán sau : 2 .1. 3 .1 Xác định chiều cao tường C0 cho sau tường có nước nhảy chỗ - Độ sâu co hẹp sau tường hc1 ...   E10=hc1+ q2  2 ghc12 = 1, 35+ 82 =2,65 0,952 .19 , 62 .1, 352 Co=E10 –H10 =3,27-2,65 =0,62m b ) Tính do:  =(hc”)0 –  E10      "  g  hc    q2 Lấy gần lần thứ (hc”)0 =4,1m  =4 ,1- 3,...
 • 22
 • 7,107
 • 13
nghiên cứu khí thực các mố tiêu năng sau công trình tháo nước, áp dụng cho đường tràn hồ tả trạch

nghiên cứu khí thực các mố tiêu năng sau công trình tháo nước, áp dụng cho đường tràn hồ tả trạch

Thạc sĩ - Cao học

... 3,42 C (11 ) 71, 84 71, 96 72,08 72,20 Ji Jtb (12 ) (13 ) 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 ∆L (14 ) L (15 ) 13 ,16 13 ,16 13 ,16 13 ,16 26,32 39,48 ∆L (14 ) L (15 ) 12 ,11 12 ,11 8,09 12 ,11 24,22 32, 31 Bảng ... 9,99 13 ,84 16 ,65 18 , 91 20,80 22,43 hK (8) 3,44 5,46 7 ,16 8,67 10 ,06 11 ,36 h (9) 1, 49 4,77 7,44 9,68 11 , 61 13,27 Ha (10 ) 10 ,23 10 ,23 10 ,23 10 ,23 10 ,23 10 ,23 HĐT (11 ) 11 ,72 15 ,00 17 ,67 19 , 91 21, 84 ... (3) 1, 53 3 ,16 4,92 6,85 9,04 11 ,70 q (4) 20,0 40,0 60,0 80,0 10 0,0 12 0,0 Vc (5) 18 ,30 17 ,73 17 ,09 16 ,36 15 ,49 14 ,36 Vdt (6) 17 ,02 16 ,95 16 ,56 15 ,94 15 ,14 14 ,05 hc'' (7) 8 ,11 10 ,95 12 , 81 14,07 14 ,83...
 • 120
 • 518
 • 1
Nghiên cứu hiệu quả và điều kiện bố trí mố tiêu năng sau công trình tháo nước

Nghiên cứu hiệu quả và điều kiện bố trí mố tiêu năng sau công trình tháo nước

Kỹ thuật - Công nghệ

... 11 Hình 1. 11: Ngưỡng tiêu 14 Hình 1. 12: Các hình thức mố tiêu năng[ 8] 15 Hình 1. 13: Các dạng mố nhám lòng dẫn [8] 16 Hình 1. 14: Ngưỡng theo kiểu Rehbock [8] .17 ... Bình 265 29,4 10 Đại Lải Vĩnh Phú 366 11 ,4 11 Đồng Mô Hà Tây 12 0 7,5 12 Sông Hinh Phú Yên 612 8 85,9 13 Hùng Sơn Hòa Bình 296 7,4 14 Kẻ Gỗ Nghệ An 912 15 ,2 15 Minh Hòa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... bể tiêu đặt 3 - Đưa quy trình thiết kế tiêu phòng xói sau công trình tháo áp dụng thiết bị tiêu phụ - Kiến nghị phạm vi áp dụng thiết bị tiêu phụ sau công trình tháo CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN...
 • 73
 • 363
 • 0
1 số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại C.ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

1 số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại C.ty Đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... 30 15 0 15 0 -300 500 -10 00 Tốc độc cán, m/s 10 27 30 -60 60 -12 0 Tiêu hao phôi, Kg/t 10 91 110 1 10 35 -10 60 10 30 Tiêu hao dầu FO, l/t 51, 6 -56,3 27,7 -45 20 Tiêu hao điện KWh/t 89,4 -12 6,2 75 -14 4 ... 48828 4, 41 56966 4,09 10 7 610 3, 91 513 358 55, 41 76 710 7 54,79 13 85430 50,37 2334 0, 21 3400 0,24 47226 1, 72 66386 Trong 8 ,17 Vốn tự bổ sung 612 0,75 11 85 1, 24 Vốn nớc 2 918 3,57 2047 2 ,14 10 675 13 ,03 ... 816 31 100 95809 (%) 10 0 Vốn NSNN 6670 11 715 Vốn tín dụng Vốn KHCB Tổng VĐT 20 01 lệ Số tiền 2002 Tỷ lệ Số tiền 98 -02 Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ (%) 10 0 (%) 11 06920 10 0 (%) 14 00000 10 0 2750746 (%) 10 0...
 • 93
 • 726
 • 4
Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại

Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... dùng đáng kể 1. 1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng Có nhiều cách phân chia cho vay tiêu dùng thành loại khác nhau, tuỳ theo tiêu thức lựa chọn mà cho vay tiêu dùng phân chia thành: 1. 1.3 .1 Căn vào mục ... tranh 1. 3 Một số biện pháp nâng cao khả cạnh tranh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1. 3 .1 Nhóm biện pháp trực tiếp Đa dạng hóa sản phẩm: Cạnh tranh sản phẩm nội dung quan trọng phát ... vay tiêu dùng, đặc biệt sau khủng hoảng vào năm 19 80 Một yếu tố khách quan thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh xuất phát từ mối quan hệ ngân hàng khách hàng Thông qua mối quan...
 • 30
 • 483
 • 1
Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh

Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh

Kinh tế - Thương mại

... dùng đáng kể 1. 1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng Có nhiều cách phân chia cho vay tiêu dùng thành loại khác nhau, tuỳ theo tiêu thức lựa chọn mà cho vay tiêu dùng phân chia thành: 1. 1.3 .1 Căn vào mục ... tranh 1. 3 Một số biện pháp nâng cao khả cạnh tranh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1. 3 .1 Nhóm biện pháp trực tiếp Đa dạng hóa sản phẩm: Cạnh tranh sản phẩm nội dung quan trọng phát ... vay tiêu dùng, đặc biệt sau khủng hoảng vào năm 19 80 Một yếu tố khách quan thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh xuất phát từ mối quan hệ ngân hàng khách hàng Thông qua mối quan...
 • 30
 • 331
 • 0
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001

Quản trị kinh doanh

... Hình 2 .1: Mô hình hệ thống quản lý môi trường- ISO 14 0 01: 20042.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG ISO 14 0 01: 2004 2.2 .1 Thuận lợi 2.2 .1. 1 Mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp  Về mặt ... 2.2 .1. 2 Được hỗ trợ từ phía phủ quốc tế Sự quan tâm nhà nước, quan quảncộng đồng việc áp dụng ISO 14 0 01: 2004 ngày gia tăng 2.2 .1. 3 Luật pháp bảo vệ môi trường ngày chặt chẽ hòan thiện Tháng 12 /2005, ... đơn vị phải quan tâm trọng công tác bảo vệ môi trường 2.2.2 Khó khăn 2.2.2 .1 Về mặt nhận thức Các tổ chức, doanh nghiệp nước chưa thật quan tâm nhận thức HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14 0 01: 2004 Đặc...
 • 7
 • 828
 • 10
Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại

Tổng quan về cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... vay tiêu dùng người ta sử dụng tiêu sau: 1. 3.4 .1- Nhóm tiêu phản ánh hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng = Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu ... khách hàng để phục vụ 1. 3.Khả cạnh tranh hoạt động cho vay tiêu dung ngân hàng thương mại 1. 3 .1. Khái niệm cạnh tranh khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hang 1. 3 .1. 1.Tính tất yếu khái niệm ... vay tiêu dùng, đặc biệt sau khủng hoảng vào năm 19 80 Một yếu tố khách quan thúc đẩy hoạt động tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh xuất phát từ mối quan hệ ngân hàng khách hàng Thông qua mối quan...
 • 30
 • 515
 • 0
TỔNG QUAN VỀ BIÊN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN

TỔNG QUAN VỀ BIÊN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... mặt nạ: -1 H1 = -1 -1 -1 -1 -1 H2 = 0 1 Ngang (hướng x) Dọc(hướng y) a) mặt nạ Sobel -1 -1 -2 -1 H1 = -2 H2 = Ngang (hướng x) 0 -1 Dọc(hướng y) b) mặt nạ Prewitt -1 H1 = -1 0 -1 - H2 = 1 Ngang ... kiểu mặt nạ khác để xấp xỉ đạo hàm bậc hai Dưới kiểu mặt nạ hay dùng 0 -1 -1 H1= -1 -1 -1 H2 = -1 -1 -1 -1 H2= -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 Kỹ thuật laplace cho đường biên mảnh, tức đường biên có độ rộng ... điểm (m,n) tính theo công thức: A0 = g(m,n) = √ g² 1( m,n) + g22(m,n) (1. 2) θr(m,n) = tan-1g2(m,n)/ g1(m,n) (1. 3) Chú ý: để giảm tính toán, công thức 1- 2 tính gần bởi: A0 = | g1(m,n) | + | g2(m,n)...
 • 6
 • 905
 • 16
Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Cao đẳng - Đại học

... 21/ 11/ 1969, mạng ARPANET kết nối nơi: Trường ĐH California, Los Angeles Viện nghiên cứu Stanford 13 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Lịch sử MMT (tt) Từ 19 70s ... dài gói tin (bit)  Ví dụ: gói tin có chiều dài L = 10 0bytes Đường truyền có băng thông R = 10 Mbps  Dtrans = 10 0 *8 / ( 10 *10 002) s 22 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP ... đến 19 80s:       ALOHAnet Telenet CyclaBITNET CSNET NSFNET … 14 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Lịch sử MMT (tt) 19 90s: năm bùng nổ Internet  19 90,...
 • 46
 • 1,541
 • 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT docx

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT docx

Kĩ thuật Viễn thông

... (HP/cm3.ph) Năng lượng hóa 537  215 0 (A/m2) Gia công quang hóa Gia công nhiệt hóa 1, 6  6,35 Không ba via 0,5 Công suất chiều Bảng 1. 2 Phương pháp Gia công điện hóa Độ nhám bề mặt (∝m) 0,4  1, 6 Gia công ... 1, 6 .10 -5 0,40  1, 60 1, 25  1, 90 Bảng 1. 4 Phương pháp Gia công tia điện tử Gia công tia laser Cắt dây tia lửa điện Gia công tia plasma Gia công tia lửa điện Gia công đặc biệt phương pháp Công suất ... tốc gia công (mm/ph) 2,54  12 ,70 Độ xác (mm) 0,0254  0 ,12 54 0, 012 7  0 ,12 54 1, 50  3,05 0,0254 hay 5% đường kính lỗ Bảng 1. 3 Phương pháp Gia công dòng hạt mài Gia công tia nước Gia công thuỷ...
 • 11
 • 2,963
 • 74
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT pps

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT pps

Cao đẳng - Đại học

... nhiệm, miễn nhiệm cách chức tất thành viên viện kiểm sát cấp 1. 2 TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT 1. 2.2 Bản chất pháp luật - Định nghĩa pháp luật: Pháp luật hệ thống quy tắc xử nhà nước ban hành (hoặc thừa ... tế pháp luật - Hai dạng hình thức pháp luật (1) Hình thức bên pháp luật (cấu trúc pháp luật) bao gồm nguyên tắc chung pháp luật, hệ thống pháp luật, ngành luật, chế định pháp luật quy phạm pháp ... chất quan hệ xã hội mà điều chỉnh phận khác có Tổng quan nhà nước pháp luật 11 mối quan hệ qua lại chặt chẽ thống Hệ thống pháp luật chia thành ngành luật Các ngành luật lại chia thành chế định pháp...
 • 17
 • 726
 • 1
Chương 1 Tổng quan về mạch điện Các phương pháp giải mạch 1 chiều DC

Chương 1 Tổng quan về mạch điện Các phương pháp giải mạch 1 chiều DC

Cao đẳng - Đại học

... vế quan hệ (4. 71) (4.72) ta có kết sau:       a1 x 11  x12  a2 x 21  x 22   an xn1  xn2  y1  y (1. 92) So sánh (1. 89) (1. 92), rút kết luận sau: x1  x 11  x12 x  x 21  x 22 (1. 93) ... phương pháp viết phương trình dòng mắt lưới vừa trình bày theo quan hệ (1. 74) (1. 75); ta có hệ phương trình sau: R 11. i1  R12 i2  v s1 R5   R 21. i1  R22 i2  v s2 HÌNH 1. 53 Trong đó, R 11 : tổng ... đương : Rtđ  R1  R2  R3 (1. 20) Từ quan hệ (1. 16) (1. 17) suy quan hệ : i v Rtđ  v R1  R2  R3 (1. 21) Thay quan hệ i (1. 21) vào quan hệ (1. 17) để suy quan hệ xác định điện áp v1 ; v2 ; v3 theo...
 • 44
 • 527
 • 1
một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông dic - tín nghĩa

một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông dic - tín nghĩa

Quản trị kinh doanh

... 22 21 43 14 29 43 28 15 49 26 23 49 18 31 49 31 18 58 32 26 58 22 36 58 42 16 So sánh % 2 012 /2 011 2 013 /2 012 11 4% 11 8.2% 10 9.5% 11 4% 12 8.6% 10 6.9% 11 4% 11 0.7% 12 0% 11 8.4% 12 3 .1% 11 3% 11 8.4% 12 2.2% ... 13 2 .19 5 15 7% 13 8% 11 7% 12 2% 12 7% 11 9% 11 7% 11 7% 17 3% 15 8% 10 4% 11 5% 13 1% 10 5% 10 4% 10 4% 396.585 11 7% 10 4% ( Nguồn: Theo báo cáo kết kinh doanh năm 2 012 ,2 011 3) SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang 11 ... 482.452 12 .575.769 11 .645 .17 0 930.599 8 .15 7. 813 93.000 8.064. 813 7.322.008 742.805 12 7.0 51 195.532 608. 015 8.506 3.3 31 5 .17 5 618 .365 15 4.5 91 463.774 15 6% 15 9% 12 5% 17 6% 18 1% 12 2% 80.857 14 1.897...
 • 95
 • 429
 • 2

Xem thêm