0

Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán

22 7,114 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 13:40

Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 1 - Lớp 48C4 Chuyên đề: TIÊU NĂNG SAU CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC Chương 1 : KHÁI QUÁT CHUNG Khi xây dựng công trình trên sông thì mực nước phía trước công trình sẽ tăng lên,tức là thế năng của dòng chảy tăng lên.Khi dòng chảy đổ từ thượng lưu về hạ lưu thì phần lớn thế năng chuyển thành động năng,thường là dòng chảy xiết có lưu tốc lớn.Dòng chảy đó có năng lượng thừa lớn.Khi chảy xuống hạ lưu,nó có thể gây xói lở lòng dẫn nếu không được gia cố đầy đủ.Từ đó có thể làm mất ổn định của cả công trình.Bởi vậy phải chuyển dòng xiết thành dòng chảy êm nghĩa là tao ra nowuwcs nhảy ở hạ lưu.Chúng ta cố gang dịnh vị nước nhay ở ngay chân công trình bằng nhiều loại thiết bị khấc nhau,hoặc cho dòng chảy phun vào không khí rồi rơi xuống hạ lưu. Vì vậy giải quyết vấn đề tiêu năng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong tính toán thuỷ lực công trình. 1.1. Đặc điểm dòng chảy ở hạ lưu - Có lưu tốc lớn phân bố rất không đều trên mặt cắt ngang - Mực nước hạ lưu thường thay đổi - Mạch động áp lực mạch động áp suất dòng chảy xảy ra với mức độ cao.Thường thì sau một đoạn dài nhất định lưu tốc trở về dạng phân bố bình thường,nhưng mạch động thì phải sau một đoạn dài hơn nhiều mới trở về trạng thái bình thường - Có nhiều khả năng xuất hiện dòng chảy ngoằn nghoèo,dòng chảy xiên,nước nhảy sóng,… 1.2. Nhiệm vụ tính toán tiêu năng : tìm được biện pháp tiêu huỷ toàn bộ năng lượng thừa, điều chỉnh lại sự phân bố lưu tốc làm giảm mạch động để cho dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên của nó trên một đoạn ngắn nhất,giảm chiều dài đoạn gia cố ở hạ lưu. 1.3. Nguyên lý tiêu năng - Tiêu hao năng lượng bằng ma sát nội bộ - Phá hoại kết cấu dòng chảy bằng xáo trộn với không khí - Khuếch tán để giảm lưu lượng đơn vị 1.4. Các hình thức tiêu năng Các hình thức tiêu năng thường được áp dụng là : - Tiêu năng đáy - Tiêu năng mặt - Tiêu năng phóng xa 1.5. Các phương pháp nghiên cứu tiêu năng Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 2 - Lớp 48C4 Chọn hình thức tiêu năng xác định các thông số của giải pháp tiêu năng cụ thể chưa có lời giải chính xác hoàn toàn.Hiện nay thường áp dụng nhiều phương pháp khác nhau.Có thể áp dụng độc lập hoặc phối hợp các phương pháp - Phương pháp lý luận : hiện chưa có phương pháp lý luận chính xác.Phương pháp này thường dẫn tới các công thức lý luận kết hợp với các hệ số hiệu chỉnh. - Phương pháp thí nghiệm mô hình : từ thí nghiệm mô hình thuỷ lực xây dựng các công thức thực nghiệm.Các công thức này có phạm vi ứng dụng nhất định có giá trị gần đúng.Phương pháp này cũng dùng để kiểm chứng các kết quả có được từ phương pháp lý luận. - Nghiên cứu trên nguyên hình : nguyên hình là mô hình có tỷ lệ 1:1,mọi điều kiện tương tự được đảm bảo Chương 2 : CÁC BIỆN PHÁP TIÊU NĂNG 2.1. TIÊU NĂNG DÒNG ĐÁY - Đặc điểm : lợi dụng sức cản nội bộ của nước nhảy để tiêu năng.Trong tiêu năng đáy lưu tốc ở đáy rất lớn,mạch động mãnh liệt,có khả năng gây xói lở,vì vậy trong khu vực nước nhảy cần bảo vệ bằng bêtông (xây sân sau).Khi nền xấu phải gia cố tiếp đoạn sau thiết bị tiêu năng (xây sân sau thứ hai).Để tăng hiệu quả tiêu năng thì trên sân sau có xây thêm các thiết bị tiêu năng phụ như mố,ngưỡng để tăng sự xáo trộn nội bộ dòng chảy, đồng thời ma sát giữa dòng chảy với các thiết bị đó cũng tiêu hao một phần năng lượng - Điều kiện : chiều sâu nước cuối bể lớn hơn chiều sâu liên hiệp của nước nhảy  "b ch h - Ứng dụng : dùng với cột nước thấp,địa chất nền tương đối kém.Khi cột nước cao thì "ch rất lớn,như vậy phải hạ thấp đáy bảo vệ kiên cố sân sau.Lúc đó hình thức tiêu năng đáy không kinh tế. 2.1.1. Bể tiêu năng Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 3 - Lớp 48C4 dhhzE0E'0hbhcV2g20 Hình 2.1 : Sơ đồ xác định chiều sâu đào bể 2.1.1. Phương pháp chung Chiều sâu đào bể xác định từ công thức :       " hay d= hb h c hd h h Z h Z (2.1) Trong đó : 1,05 1,10  là hệ số ngập 2 22 2 22 2b h bq qZg h gh   (2.2) 0,95 1,00b  là hệ số lưu tốc ở cửa ra của bể Để xác định chiều sâu đào bể ta phải dùng phương pháp thử dần như sau : - Xác định "ch Tính  3/2® 0cqFE ,tra bảng được c;"c0c ch E  " "0c ch E - Sơ bộ lấy "1 c hd h h  - Tính '0 0 1E E d  - Từ '0E tính lại ch ;"ch - Tính Z theo (2.2) - Tính chiều sâu d2 theo (2.1) Nếu 2 1d d thì d2 là độ sâu đào bể cần tìm.Nếu d1 d2 sai khác nhau nhiều thì lấy d2 để tính lại theo trình tự trên. 2.1.2. Một số phương pháp khác Nhiều tác giả như: Téctôuxốp, Smetana, Baskirova, USBR( Cục khai hoang Hoa Kỳ),… đề nghị các phương pháp khác nhưng đều dựa trên các công thức nói trên, trong đó phương pháp giải đồ thị của G.S.Tréctôuxốp được áp dụng rộng rãi trong thưc tế sản xuất. Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 4 - Lớp 48C4 Trong phương pháp tính toán bể tiêu năng, khi tính z các tác giả đều dựa trên giả thiết là sơ đồ dòng chảy ra khỏi bể tiêu năng tương tự như sơ đồ dòng chảy ngập qua đập tràn đỉnh rộng.Thực ra giả thiết này không hoàn toàn đúng với thực tế. Theo nghiên cứu của Võ Xuân Minh( Trường Đại hoc Mỏ dịa chất Hà Nội) tại mặt cắt cuối của bể tiêu năng, độ sâu nước tăng nhanh, đường mặt nước là đường cong ( bán kính cong tương đối bé), ở đó kết cấu dòng chảy rất phức tạp không thể có dòng chảy thay đổi dần được. Đó là sự khác nhau căn bản so với sơ đồ của dòng chảy ngập qua đập tràn đỉnh rộng. Theo Võ Xuân Minh, trong tính toán có thể tính dòng chảy ra khỏi bể tiêu năng như dòng chảy qua đập tràn với dạng công thức cơ bản đã biết: 3/201 102q m gH Nhưng hệ số lưu lựng m01 phải có trị số riêng, không thể lấy hệ số lưu lựng chảy ngập của đập tràn đỉnh rộng được. Võ Xuân Minh đề nghị đưa vào hệ số mới, gọi là hệ số lưu lượng của bể tiêu năng, kí hiệu là m01. Các trị số m01 lấy ở bảng (2.1) Bảng 2.1 - . Hệ số lưu lượng bể tiêu năng ohzh m 01 ohzh m 01 ohzh m 01 0,015 0,120 0,06 0,23 0,16 0,32 0,020 0,145 0,08 0,25 0,18 0,33 0,030 0,163 0,10 0,27 0,20 0,34 0,040 0,185 0,12 0,285 0,23 0,35 0,050 0,205 0,14 0,305 Hệ số lưu lựng của bể tiêu năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố thủy lực như: hình dạng của ngưỡng bể tiêu năng, mức độ ngập của dòng chảy… Hiện nay trong thực tế, ngưỡng bể tiêu năng được áp dụng rông rãi là ngưỡng vuông góc. Với loại ngưỡng đó,Võ Xuân Minh đã tiến hành hang loạt thí nghiệm mô hình với nhiều kiểu đập khác nhau kết hợp vơi phân tích tài liệu thực tế, đưa ra bảng “Hệ số lưu lựng bể tiêu năng” Trong bảng (2.1) trị số 0z được tính từ công thức: 20' 32h hzqh g h Cách tính chiều sâu bể tiêu năng có thể tiến hành như sau:  Xách định hệ số lưu lựng bể tiêu năng: 001hzm fh    (2.3)  Tính chiều cao cột nước dâng trên ngưỡng bể: H0 = 2/320122bvqgm g     (2.4) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 5 - Lớp 48C4  Do đó,chiều sâu bể tiêu năng là: d = "1ch H (2.5) 2.1.2. Tường tiêu năng Nếu điều kiện kết cấu thi công không thích hợp với việc đào bể thì có thể dùng tường tiêu năng.Tường tiêu năng làm giảm khối lượng đào.Sau tường không được phép xảy ra nước nhảy phóng xa. chhzE0HthcV2g20 Hình 2.2 : Sơ đồ xác định chiều cao tường tiêu năng Chiều cao tường tiêu năng được xác định : "b t c tC h H h H    (2.6) Ht là chiều cao cột nước tràn qua tường :  2/322"22tn tcq qHm gg h      (2.7) 0,40 0,42tm   là hệ số lưu lượng của tường tiêu năng nlà hệ số ngập của tường tiêu năng. nnthfH    Để xác định C ta phải dùng phương pháp thử dần - Tính ch ; "ch - Giả sử 1n .Tính Ht theo (2.4) rồi tính C theo (2.3) Nếu C > hh thì chế độ chảy qua tường là tự do,kết quả tính trên là đúng.Nhưng thường thì C < hh,tức là chế độ chảy qua tường là chảy ngập ( 1n ).Khi đó cần xác định hệ số ngập nvà tính lại chiều cao tường. Sau khi tính được C phải kiểm tra lại dạng nước nhảy sau tường.Nếu sau tường có nước nhảy xa phải làm tiếp tường thứ hai trong trường hợp cần thiết có thể cần đến tường thứ ba…sao cho sau tường cuối cùng là nước nhảy ngập. Thực tế,việc lấy hệ số lưu lượng của tường 0,40 0,42tm   là chưa chính xác. Baskirova dựa trên kết quả thí nghiệm đã đưa ra hệ số lưu lượng đối với một số loại tường như sau : Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 6 - Lớp 48C4 m=0,36p1,6p 1,8ppm=0,371,8pppm=0,41,8pppm=0,41 Hình 2.3 : Một số dạng mặt cắt ngang tường tiêu năng 2.1.3. Bể tường tiêu năng kết hợp Trong thực tế có nhiều trường hợp nếu chỉ xây bể thì chiều sâu đào bể quá lớn,nếu chỉ xây tường thì tường quá cao,sau tường rất có khả năng xảy ra nước nhảy xa phải làm tiếp tường thứ 2…Cả hai trường hợp đều không kinh tế.Trường hợp này nên kết hợp cả hai phương pháp,vừa xây tường,vừa đào bể. Nguyên tắc tính toán thuỷ lực trong trường hợp này là chọn chiều cao tường lớn nhất có thể sao cho sau tường có nước nhảy ngập,sau đó xác định chiều sâu đào bể để trong bể có nước nhảy ngập. chhz0E'0H1hcV2g20dhc1E0E10 Hình2. 4 : Sơ đồ tính toán bể tường tiêu năng kết hợp Trình tự tính toán như sau : 2.1.3.1 Xác định chiều cao tường C0 sao cho sau tường có nước nhảy tại chỗ - Độ sâu co hẹp sau tường hc1 là độ sâu liên hiệp với hh : 201381 12hchh qhgh       (2.8) - Cột nước toàn phần trước tường so với đáy hạ lưu : 210 12 21.2ccqE hgh  (2.9) - Tính chiều cao tường C0 : C0 = E10 – H 10 (2.10) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 7 - Lớp 48C4 Với H10 là cột nước toàn phần trên đỉnh tường : 2/3102tqHm g     (2.11) 2.1.3.2. Xác định d0 sao cho trong bể có nước nhảy tại chỗ - Từ biểu thức :  "0 0 10b cd C H h h         2" " "0 0 1 1 100 0 02bc c cVd h C H h E h Eg            hay   2"0 1020"02ccqd h Eg h       (2.12) Do  "0chlại phụ thuộc d0 (qua E0) nên phải tính đúng dần. 2.1.3.3. Sau khi có d0 C0 ta lấy C bé hơn C0 một chút Có thể lấy C = 0,95C0.Khi đó  "10cd h H C   (2.13) Trong đó H1 tính theo (4). 2.1.4. Chiều dài bể b r nL L L  (2.14) Trong đó : Lr - chiều dài nước rơi Ln - chiều dài nước nhảy 0,7 0,8  2.1.4.1. Xác định chiều dài nước rơi Lr - Nếu chảy qua đập tràn thực dụng mặt cắt hình thang :  0 01,33 0,3rL H P H  - Nếu chảy qua đập tràn thực dụng có cửa van :  02 0,32rL H P a  - Nếu chảy qua đập tràn đỉnh rộng :  0 01,64 0,24rL H P H  - Nếu chảy từ bậc nước xuống : r kL P h  Trong đó : P - chiều cao ngưỡng tràn so với đáy bể a - độ mở cửa van H0- cột nước tràn có kể tới lưu tốc tới gần Khi dòng nước tràn theo mặt tràn thì Lr = 0 2.1.4.2. Chiều dài nước nhảy Ln - Theo Saphoranet : "4,5nL h - Theo Trectouxốp :  0,81'110,3 1nL h Fr  Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 8 - Lớp 48C4 - Theo Smetana :  " '6 6nL a h h   - Theo Pavlopxki :  " '2,5 1,9nL h h  2.1.5. Sân sau thứ hai Bể tiêu năng tiêu hao được phần lớn năng lượng thừa,tuy nhiên vẫn còn một phần năng lượng thừa tồn tại dưới dạng động năng,mạch động…và phải được tiêu hao trên một đoạn đủ dài sau bể. Đó là sân sau thứ hai.Kết cấu của nó phải có tính dễ biến dạng thích nghi với địa chất nền hạ lưu,dễ thấm nước.Chiều dài sân sau có thể tính theo công thức : 2L K q H  (m) (2.15) Trong đó : H - chênh lệch mực nước thượng hạ lưu (m) q – lưu lượng đơn vị ở cuối sân tiêu năng (m3/s.m) K - hệ số phụ thuộc vào địa chất nền lòng dẫn Với cát mịn,cát pha : 10 12K   Với cát to, đất có tính dính : 8 9K   Với đất sét cứng : 6 7K   Công thức (2.12) được dùng khi 1 9q H   2.1.6. Thiết bị tiêu năng phụ trên sân sau Trong nối tiếp tiêu năng ở hạ lưu công trình thuỷ lợi,để tăng cường hiệu quả tiêu hao năng lượng thừa ta còn sử dụng các thiết bị tiêu năng phụ.Thiết bị tiêu năng phụ làm cho dòng chảy gây nên lực phản kích lại giảm được "ch ,rút ngắn chiều dài sân sau.Theo thí nghiệm,nếu bố trí hợp lý thiết bị tiêu năng phụ thì có thể giảm "ch được 20%-25%,có khi đến 30%. Thiết bị tiêu năng phụ thường bố trí ở nơi lưu tốc lớn nên xung quanh dễ sinh áp lực âm.Lưu tốc càng lớn,nếu mố không thuận thì áp lực càng lớn,gây nên khí thực phá hoại bêtông.Đồng thời cần chú ý hiện tượng các vật nổi va đập vào các thiết bị này. Sau đây là một số thiết bị tiêu năng phụ thường dùng : 2.1.6.1. Ngưỡng tiêu năng Ngưỡng tiêu năng ngập trong nước nhảy có tác dụng phản kích mạnh đối với dòng chảy lưu tốc cao,giảm "ch .Nếu góc nghiêng mái thượng lưu của ngưỡng nhỏ hơn 900 nhưng hơn 600 thì không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tiêu năng nhưng cải thiện được trạng thái dòng chảy rất lớn.Muốn tăng lực phản kích thì phải tăng chiều cao ngưỡng nhưng phải đảm bảo không sinh nước nhảy sau ngưỡng. Hình2. 5 : Ngưỡng tiêu năng Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 9 - Lớp 48C4 Chiều cao ngưỡng có thể lấy bằng  "1,9c hh h Ngưỡng nên đặt chính giữa chiều dài sân sau.Đặt gần phía trước thì lực phản kích lớn hơn nhưng dòng chảy biến động lớn.Đặt gần phía sau thì mức độ ngập của nước nhảy kém,có khi không ngập. 2.1.6.2. Mố tiêu năng Mố tiêu năng thường đặt gần nơi bắt đầu của sân sau,tại khu vực dòng chảy có lưu tốc cao,cách chân đập một khoảng dài hơn chiều sâu phân giới của dòng chảy Hình2. 6 : Mố tiêu năng Theo thí nghiệm có thể lấy kích thước mố như sau : - Chiều cao mố  0,75 1,0m cd h  - Chiều rộng mố  0,5 1,0m nb d  - Khoảng cách giữa 2 mép mố gần nhau m mB b Nên bố trí 2 hàng mố thì hiệu quả tiêu năng tốt hơn,khoảng cách giữa 2 hàng mố  2 3n nL d  ,các mố bố trí theo hình hoa mai Mố có mặt thượng lưu thẳng đứng thì gây nên lực phản kích lớn hơn so với mặt thượng lưu ngiêng nhưng dòng chảy biến động lớn.Mặt hai bên mố là thẳng đứng thì dễ sinh áp lực âm rất lớn,gây nên khí thực.Để giảm hoặc tiêu trừ áp lực âm thì các góc cạnh của mố thường làm thành góc tròn,mặc dù hiệu quả tiêu năng có giảm ít nhiều. 2.1.6.3. Mố phân dòng hcH1 Hình2. 7 : Mố phân dòng Dùng mố phân dòng có thể làm cho dòng chảy lưu tốc cao ở chân đập thành trạng thái dòng chảy có lợi.Giữa các mố phân dòng có dòng chảy đáy trên mặt có xoáy,trên các mố phân dòng có dòng chảy mặt ở sát đỉnh mố có xoáy.Hai loại dòng chảy ấy tác dụng tương hỗ nhau có thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn 2.1.7. Lưu lượng tính toán tiêu năng Công trình thuỷ lợi làm việc với lưu lượng biến đổi từ Qmin tới Qmax.Thiết bị tiêu năng phải giải quyết tốt vấn đề tiêu năng cho mọi cấp lưu lượng có thể có trong phạm vi ấy.Vì Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngô Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 10 - Lớp 48C4 vậy trong thiết kế tiêu năng phải tính toán theo lưu lượng nào gây ra sự nối tiếp bất lợi nhất,lưu lượng ấy gọi là lưu lượng tính toán tiêu năng.Thiết kế tiêu năng theo lưu lượng này sẽ cho bể tiêu năng có kích thước lớn nhất. Trường hợp bất lợi nhất là trường hợp nối tiếp bằng nước nhảy xa có  "maxc hh h,lúc đó chiều dài đoạn chảy xiết là lớn nhất,do đó cần một chiều sâu chiều dài bể lớn nhất. Lưu lượng tính toán tiêu năng không nhất thiết là lưu lượng lớn nhất vì khi Q tăng thì nói chúng "ch tăng nhưng độ sâu hạ lưu cũng tăng theo.Vì vậy để xác định QTN ta làm như sau : lấy một số trị số Q trong phạm vi biến đổi của lưu lượng tháo qua công trình. Ứng với Q tính được 1 giá trị  "c hh h tương ứng nếu ở hạ lưu có hình thức nối tiếp bằng nước nhảy.Vẽ đồ thị  "c hQ h h sẽ tìm được QTN ứng với  "maxc hh h (hc-hh)Q"QTN Hình 2.8 : Cách xác định QTN Trong tính toán cần chú ý lưu lượng tháo qua công trình Q lưu lượng dòng chảy ở hạ lưu Qh có thể khác nhau,vì có thể có công trình khác bên cạnh cũng chảy vào lòng dẫn hạ lưu (ví dụ với đập tràn có nhà máy thuỷ điện bên cạnh thì lưu lượng ở lòng dẫn hạ lưu bao gồm lưu lượng qua đập tràn lưu lượng qua nhà máy thuỷ điện).Do đó có thể viết : h iQ Q Q  với iQ là tổng lưu lượng tháo qua các công trình khác cùng chảy vào lòng dẫn hạ lưu làm ảnh hưởng đến mực nước hạ lưu. Thi dụ : Cho đập tràn hình cong, cao P=7,40m,cột nước tràn Ho=2,00m. Kênh hạ lưu mặt cắt chữ nhật,q=8m3/s, độ sâu trung bình tương ứng hh =2,50m.Thiết kế bể tiêu năng kết hợp có chiều cao tường tối đa. Giải: F(τc) =qφEo3/2 = =0.308Error! Bookmark not defined. τc = 0,072→hc =0,072.9,40=0,68m [...]... 2.2.2. Tiêu năng dịng phễu Khi bán kính cong ngược lớn,dòng mặt sẽ chuyển thành dòng phễu tương ứng ta có tiêu năng dịng phễu .So với tiêu năng dịng mặt ,tiêu năng dịng phễu có hiệu quả tiêu năng tốt hơn được ứng dụng ở những nơi có lưu lượng lớn hh lớn 2.2.2.1.Cấu tạo của phễu tiêu năng Phễu tiêu năng có các hình thức: Phễu tiêu năng có bậc dạng khơng liên tục;phễu tiên năng có... dx/L là nhỏ nhất. Đồng thời phải tính với nhiều cấp lưu lượng để vẽ được đường bao hố xói. Chương 3 : KẾT LUẬN Nối tiếp tiêu năng sau cơng trình tháo nước là một vấn đề vừa mang tính kinh điển vừa mang tính thời sự.Việc tính tốn thiết kế tiêu năng là một khâu rất quan trọng trong thiết kế cơng trình thuỷ lợi.Chọn hình thức tiêu năng cần thơng qua phân tích các... thức tiêu năng Các hình thức tiêu năng thường được áp dụng là : - Tiêu năng đáy - Tiêu năng mặt - Tiêu năng phóng xa 1.5. Các phương pháp nghiên cứu tiêu năng Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD : GS.TS.Ngơ Trí Viềng Sinh viên : Lê Văn Cường - 8 - Lớp 48C4 - Theo Smetana :  " '6 6nL a h h   - Theo Pavlopxki :  " '2,5 1,9nL h h  2.1.5. Sân sau thứ... chất,dịng chảy lũ),u cầu kỹ thuật quy mơ cơng trình, điều kiện kinh tế-kỹ thuật. Hình thức tiêu năng được chọn phải đảm bảo tiêu hao hết năng lượng thừa của dịng chảy và có chi phí xây dựng,bảo dưỡng thấp nhất. Hiện nay vấn đề tiêu năng vẫn cịn nhiều tồn tại,vì vậy việc nghiên cứu phát triển lý thuyết tiêu năng là rất cần thiết quan trọng, đòi hỏi sự đầu tư quan tâm nhiều hơn nữa của... trong thiết kế tiêu năng phải tính toán theo lưu lượng nào gây ra sự nối tiếp bất lợi nhất,lưu lượng ấy gọi là lưu lượng tính toán tiêu năng. Thiết kế tiêu năng theo lưu lượng này sẽ cho bể tiêu năng có kích thước lớn nhất. Trường hợp bất lợi nhất là trường hợp nối tiếp bằng nước nhảy xa có  "maxc hh h,lúc đó chiều dài đoạn chảy xiết là lớn nhất,do đó cần một chiều sâu chiều dài... - 1 - Lớp 48C4 Chuyên đề: TIÊU NĂNG SAU CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC Chương 1 : KHÁI QT CHUNG Khi xây dựng cơng trình trên sơng thì mực nước phía trước cơng trình sẽ tăng lên,tức là thế năng của dòng chảy tăng lên.Khi dịng chảy đổ từ thượng lưu về hạ lưu thì phần lớn thế năng chuyển thành động năng, thường là dòng chảy xiết có lưu tốc lớn.Dịng chảy đó có năng lượng thừa lớn.Khi chảy xuống... mực nước hạ lưu ổn định "h ch h ;dùng với lưu lượng lớn nhưng chênh lệch mực nước thượng hạ lưu khơng lớn,bờ ở hạ lưu có khả năng ổn định,chống xói tốt. - Nhược điểm của tiêu năng dòng mặt dòng phễu : + Tiêu năng dòng mặt gây trở ngại cho thuyền bè đi lại ở hạ lưu đe doạ sự ổn định của bờ,dễ sinh nước nhảy phóng xa,sân sau làm việc với chế độ thay đổi liên tục. + Tiêu năng. .. 1,9nL h h  2.1.5. Sân sau thứ hai Bể tiêu năng tiêu hao được phần lớn năng lượng thừa,tuy nhiên vẫn còn một phần năng lượng thừa tồn tại dưới dạng động năng, mạch động phải được tiêu hao trên một đoạn đủ dài sau bể. Đó là sân sau thứ hai.Kết cấu của nó phải có tính dễ biến dạng thích nghi với địa chất nền hạ lưu,dễ thấm nước. Chiều dài sân sau có thể tính theo cơng thức : 2L K q H  (m)... chênh lệch mực nước thượng hạ lưu (m) q – lưu lượng đơn vị ở cuối sân tiêu năng (m3/s.m) K - hệ số phụ thuộc vào địa chất nền lòng dẫn Với cát mịn,cát pha : 10 12K   Với cát to, đất có tính dính : 8 9K   Với đất sét cứng : 6 7K   Công thức (2.12) được dùng khi 1 9q H   2.1.6. Thiết bị tiêu năng phụ trên sân sau Trong nối tiếp tiêu năng ở hạ lưu cơng trình thuỷ lợi,để... Điều kiện để thực hiện được hình thức tiêu năng phóng xa là đỉnh mũi phun phải cao hơn mực nước lớn nhất ở hạ lưu,chiều cao cột nước trước đập đủ lớn để tạo ra dòng phun phóng xa mực nước hạ lưu cũng đủ lớn để hố xói khơng q sâu.Với đập tràn có cột nước cao địa chất nền tốt thì dùng hình thức tiêu năng phóng xa là hợp lý kinh tế Để đạt hiệu quả tiêu năng cao thì chiều dài phóng xa phải . thức tiêu năng Các hình thức tiêu năng thường được áp dụng là : - Tiêu năng đáy - Tiêu năng mặt - Tiêu năng phóng xa 1.5. Các phương pháp nghiên. tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình thuỷ lợi,để tăng cường hiệu quả tiêu hao năng lượng thừa ta còn sử dụng các thiết bị tiêu năng phụ.Thiết bị tiêu năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán, Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán, , Bể tiêu năng, Chiều dài bể

Từ khóa liên quan