0

các biện pháp tiêu năng sau công trình

Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán

Tiêu năng sau công trình tháo nước và phương pháp tính toán

Kiến trúc - Xây dựng

... 1:1,mọi điều kiện tương tự đảm bảo Chương : CÁC BIỆN PHÁP TIÊU NĂNG 2.1 TIÊU NĂNG DÒNG ĐÁY - Đặc điểm : lợi dụng sức cản nội nước nhảy để tiêu năng. Trong tiêu đáy lưu tốc đáy lớn,mạch động mãnh liệt,có ...  Công thức (2.12) dùng q H   2.1.6 Thiết bị tiêu phụ sân sau Trong nối tiếp tiêu hạ lưu công trình thuỷ lợi,để tăng cường hiệu tiêu hao lượng thừa ta sử dụng thiết bị tiêu phụ.Thiết bị tiêu ... “Hệ số lưu lựng bể tiêu năng Trong bảng (2.1) trị số z0 tính từ công thức: z0 q2  hh g ' hh Cách tính chiều sâu bể tiêu tiến hành sau:  Xách định hệ số lưu lựng bể tiêu năng:  z  m01 ...
 • 22
 • 7,107
 • 13
nghiên cứu khí thực các mố tiêu năng sau công trình tháo nước, áp dụng cho đường tràn hồ tả trạch

nghiên cứu khí thực các mố tiêu năng sau công trình tháo nước, áp dụng cho đường tràn hồ tả trạch

Thạc sĩ - Cao học

... THÁO NƯỚC, TIÊU NĂNG VÀ KHÍ THỰC Ở CÁC MỐ TIÊU NĂNG 1.1 Tổng quan công trình tháo nước 1.1.1 Khái niệm công trình tháo nước Thuật ngữ công trình tháo nước ( CTTN ) dung để hạng mục công trình đầu ... tiêu đề xuất biện pháp khí thực cần thiết Trang 32 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HÓA Ở CÁC MỐ TIÊU NĂNG SAU CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC 3.1 Điều kiện phát sinh khí hóa mố tiêu 3.1.1 Công thức ... kinh tế công trình thủy lợi, đồng thời vấn đề cấp thiết ngành thủy lợi Trang 2 Mục đích đề tài - Nghiên cứu khí thực mố tiêu sau công trình tháo nước giải pháp phòng ngừa - Đề xuất biện pháp phòng...
 • 120
 • 518
 • 1
Nghiên cứu hiệu quả và điều kiện bố trí mố tiêu năng sau công trình tháo nước

Nghiên cứu hiệu quả và điều kiện bố trí mố tiêu năng sau công trình tháo nước

Kỹ thuật - Công nghệ

... kỹ trình tính toán tiêu 1.2.3.3 Các biện pháp thường dùng tiêu đáy Để tiêu dòng đáy thường dùng biện pháp sau để tạo nước nhảy ngập sau tràn: - Bể tiêu - Tường tiêu - Bể tường tiêu kết hợp - Các ... thiết bị tiêu phụ sau công trình tháo, để đảm bảo an toàn cho công trình giảm bớt kích thước bể tiêu Để tiêu cho công trình tháo có nhiều hình thức tiêu như: tiêu dòng đáy, tiêu phóng xa, tiêu mặt ... giảm nhỏ kích thước bể tiêu đặt 3 - Đưa quy trình thiết kế tiêu phòng xói sau công trình tháo áp dụng thiết bị tiêu phụ - Kiến nghị phạm vi áp dụng thiết bị tiêu phụ sau công trình tháo CHƯƠNG 1:...
 • 73
 • 363
 • 0
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

Kinh tế - Quản lý

... giám đốc công ty giao - Thực chức tham mu, đề xuất biện pháp, giám đốc tổ chức thực tốt biện pháp mục tiêu đề - 35 - - Thờng xuyên báo cáo với giám đốc công ty kết công việc phụ trách công việc ... kế hoạch xây dựng sửa chữa công trình kiến trúc Theo dõi trình thực sửa chữa, cải tạo công trình Nghiệm thu bàn giao xong công trình - Phát khó khăn, đề xuất biện pháp khắc phục.những phát sinh ... hoạch tiêu thụ sản phẩm, Doanh nghiệp sử dụng nhiều phơng pháp nh phơng pháp cân đối, phơng pháp quan hệ động phơng pháp tỷ lệ cố định Trong số phơng pháp phơng pháp cân đối đợc coi phơng pháp...
 • 86
 • 871
 • 0
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu q

hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu q

Thạc sĩ - Cao học

... kế hoạch xây dựng sửa chữa công trình kiến trúc Theo dõi trình thực sửa chữa, cải tạo công trình Nghiệm thu bàn giao xong công trình - Phát khó khăn, đề xuất biện pháp khắc phục.những phát sinh ... vốn, nhân lực, công nghệ, tiêu thụ Chiến lợc tiêu thụ - Đó định hớng hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất cho thời kỳ định với giải pháp nhằm thực mục tiêu đề Mục tiêu chiến lợc tiêu thụ thờng ... hoạch tiêu thụ sản phẩm, Doanh nghiệp sử dụng nhiều phơng pháp nh phơng pháp cân đối, phơng pháp quan hệ động phơng pháp tỷ lệ cố định Trong số phơng pháp phơng pháp cân đối đợc coi phơng pháp...
 • 86
 • 368
 • 0
Luận văn hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

Luận văn hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá việt tiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm

Quản trị kinh doanh

... việc giám đốc công ty giao - Thực chức tham mu, đề xuất biện pháp, giám đốc tổ chức thực tốt biện pháp mục tiêu đề - Thờng xuyên báo cáo với giám đốc công ty kết công việc phụ trách công việc đột ... kế hoạch xây dựng sửa chữa công trình kiến trúc Theo dõi trình thực sửa chữa, cải tạo công trình Nghiệm thu bàn giao xong công trình - Phát khó khăn, đề xuất biện pháp khắc phục.những phát sinh ... hoạch tiêu thụ sản phẩm, Doanh nghiệp sử dụng nhiều phơng pháp nh phơng pháp cân đối, phơng pháp quan hệ động phơng pháp tỷ lệ cố định Trong số phơng pháp phơng pháp cân đối đợc coi phơng pháp...
 • 73
 • 639
 • 0
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình.DOC

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở chi nhánh Ngân hàng công thương Ba Đình.DOC

Kế toán

... tiêu kế hoạch, vạch rõ xu hớng quy luật tợng, phát khả tiềm tàng cha đợc sử dụng Từ nêu biện pháp tốt cho sau Đối tợng phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng kết kinh doanh đơn vị đợc thể tiêu ... kiến nghị biện pháp xử lý Phân tích trình xem xét lại mục tiêu, chiến lợc kinh doanh Ngân hàng thực nh mà có điều chỉnh, sửa đổi kịp thời Hoạch định chức quan trọng quản trị, đề mục tiêu, chiến ... rủi ro tỷ giá hối đoái Các loại rủi ro bao trùm lên tất hoạt động Ngân hàng Các nhà quản trị loại bỏ đợc rủi ro mà phát kịp thời để có biện pháp chủ động xử lý Nh mục tiêu phân tích giúp Ngân...
 • 93
 • 708
 • 2
Thu nhập và các biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại công ty in Công đoàn.DOC

Thu nhập và các biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại công ty in Công đoàn.DOC

Kế toán

... mã Sơ đồ Quy trình sản xuất Công ty in Công đoàn Bản mẫu Chế In offsettipô Đóng sách Thành phẩm Sau sơ đồ quy trình công nghệ phân xởng sản xuất Công ty in Công đoàn Sơ đồ Quy trình công nghệ phân ... tình yếu tố định tồn phát triển vững công ty in Công đoàn Việt nam Sau số mục tiêu cần đạt đợc công ty in Công đoàn năm 2002: bảng mục tiêu năm 2002 Công ty in công đoàn TT kế hoạch 6,2 tỷ trang ... cú thu nhập ngời lao động công ty in công đoàn 2.1 Đặc điểm tổ chức, kinh tế, kỹ thuật Công ty in Công đoàn 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty in Công đoàn Việt Nam doanh nghiệp...
 • 71
 • 759
 • 8
Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... phương pháp khác tuỳ thuộc vào nội dung dự án xem xét Những phương pháp sử dụng phương pháp so sánh tiêu, phương pháp phân tích độ nhạy dự án, phương pháp thẩm định theo trình tự * Phương pháp ... tra công nghệ, thiết bị có phù hợp với dự án hay không + Quy hoạch sản xuất, công suất, chất lượng, + Các phương thức chuyển giao công nghệ + Kiểm tra ảnh hưởng công nghệ tới môi trường biện pháp ... tư công nghệ quốc gia, quốc tế + Tiêu chuẩn loại sản phẩm mà thị trường đòi hỏi + Các tiêu tổng hợp cấu vốn đầu tư, suất đầu tư + Các định mức sản xuất, tiêu hao lượng, nguyên liệu, nhân công, ...
 • 89
 • 649
 • 1
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... điều hành công ty có phòng ban chức cửa hàng trực thuộc công ty Các phòng ban chức công ty làm công tác tham mu, tác nghiệp theo kế hoạch phân công giám đốc Đứng đầu phòng ban chức năng, nghiệp ... phát triển công ty, đồng thời bù đắp cán đặc điểm tuổi đời trung bình cán công nhân viên toàn công ty 40 tuổi Vì công tác kế toán hoá cán nhiệm vụ mục tiêu phân đấu công ty, lực lợng công nhân ... trình thu hồi khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả để tránh tình trạng nợ hạn cha đòi đợc công nợ dây da khả toán Đây cố gắng công ty hiệu đạt đợc cha phải cao hy vọng năm công ty thành công...
 • 48
 • 478
 • 2
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... điều hành công ty có phòng ban chức cửa hàng trực thuộc công ty Các phòng ban chức công ty làm công tác tham mưu, tác nghiệp theo kế hoạch phân công giám đốc Đứng đầu phòng ban chức năng, nghiệp ... phát triển công ty, đồng thời bù đắp cán đặc điểm tuổi đời trung bình cán công nhân viên toàn công ty 40 tuổi Vì công tác kế toán hoá cán nhiệm vụ mục tiêu phân đấu công ty, lực lượng công nhân ... Trong công tác quản lý sử dụng vốn lưu động công ty đạt số thành công sau: Nói chung hiệu sử dụng vốn lưu động công ty năm 2001 có hiệu năm 2000 thể qua tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động công...
 • 50
 • 479
 • 0
Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị xuất khẩu ở công ty XNK thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị xuất khẩu ở công ty XNK thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT

Kinh tế - Thương mại

... tiêu kế hoạch đích mục tiêu phác thảo cho hoạt động tơng lai Công ty sử dụng hệ thống tiêu kế hoạch theo cách phân loại sau để tham khảo xác định mục tiêu - Nếu vào tính chất phản ánh tiêu, tiêu ... Chuyên đề tốt + Các tiêu hớng dẫn: Là tiêu thống nội dung phơng pháp tính toán nhng không bắt buộc thực mà hớng dẫn doanh nghiệp thực để đạt đợc tiêu pháp lệnh + Các tiêu tính toán: Là tiêu cho doanh ... có hiệu lao động công ty Nghiên cứu biện pháp tổ chức thực việc giảm lao động gián tiếp công ty Nghiên cứu biện pháp nhằm hoàn thiện việc trả lơng phân phối hợp lý tiền thởng trình giám đốc -...
 • 67
 • 439
 • 0
Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị XK ở Cty XNK thủ công Mỹ nghệ ARTEXPORT

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị XK ở Cty XNK thủ công Mỹ nghệ ARTEXPORT

Kinh tế - Thương mại

... tiêu kế hoạch đích mục tiêu phác thảo cho hoạt động tơng lai Công ty sử dụng hệ thống tiêu kế hoạch theo cách phân loại sau để tham khảo xác định mục tiêu - Nếu vào tính chất phản ánh tiêu, tiêu ... Chuyên đề tốt + Các tiêu hớng dẫn: Là tiêu thống nội dung phơng pháp tính toán nhng không bắt buộc thực mà hớng dẫn doanh nghiệp thực để đạt đợc tiêu pháp lệnh + Các tiêu tính toán: Là tiêu cho doanh ... có hiệu lao động công ty Nghiên cứu biện pháp tổ chức thực việc giảm lao động gián tiếp công ty Nghiên cứu biện pháp nhằm hoàn thiện việc trả lơng phân phối hợp lý tiền thởng trình giám đốc -...
 • 67
 • 397
 • 0
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty XNK máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty XNK máy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... điều hành công ty có phòng ban chức cửa hàng trực thuộc công ty Các phòng ban chức công ty làm công tác tham mu, tác nghiệp theo kế hoạch phân công giám đốc Đứng đầu phòng ban chức năng, nghiệp ... phát triển công ty, đồng thời bù đắp cán đặc điểm tuổi đời trung bình cán công nhân viên toàn công ty 40 tuổi Vì công tác kế toán hoá cán nhiệm vụ mục tiêu phân đấu công ty, lực lợng công nhân ... trình thu hồi khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả để tránh tình trạng nợ hạn cha đòi đợc công nợ dây da khả toán Đây cố gắng công ty hiệu đạt đợc cha phải cao hy vọng năm công ty thành công...
 • 53
 • 403
 • 1
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng máy móc tại Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810.

Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng máy móc tại Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 810.

Kinh tế - Thương mại

... Dựng Công Trình Giao Thông 810- thuộc Tổng Công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông Chơng 2: Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý sử dụng máy móc thiết bị Công ty Xây Dựng Công Trình ... trình + Gia công lắp đặt kết cấu kim loại + Hoàn thiện xây dựng - Thi công loại công trình + Xây dựng công trình giao thông + Xây dựng công trình dân dụng phần bao che công trình công nghiệp ... tới công tác quản lý sử dụng máy móc thiết bị : Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Xây dựng công trình giao thông 810 thành viên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông Công...
 • 55
 • 1,020
 • 1
Vốn lưu động và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu dệt may

Vốn lưu động và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu dệt may

Kinh tế - Thương mại

... chung công ty Quản lý công tác cán cách nghiêm khắc, công minh, nhìn nhận, đánh giá đắn điểm tích cực tiêu cực trình hoạt động đội ngũ lao động công ty để từ phát huy điểm tích cực hạn chế điểm tiêu ... hàng khả tiêu thụ nhanh nhiều Bên cạnh công ty cần có biện pháp khuyến khích vật chất kịp thời cán tìm nguồn hàng chất lượng, giá rẻ, tìm đối tác nhiều tiềm có công ty đẩy nhanh công tác tiêu thụ, ... hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Cụ thể năm 2004 công ty thương mại ban Giám đốc công ty đưa số tiêu kế hoạch thể cụ thể bảng sau: KẾ HOẠCH NĂM 2004 Các khoản mục I .Các khoản nộp ngân sách II.Xuất...
 • 55
 • 747
 • 2
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xuất nhập khẩu máy Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp: Sau mçi kú s¶n xt kinh doanh, doanh nghiƯp sÏ x¸c ®Þnh ®−ỵc kÕt qu¶ kinh doanh cđa kú ®ã Mét phÇn lỵi nhn sau th ®−ỵc chia cho c¸c ®èi t−ỵng liªn quan ... b¶o toµn ®Õn ci kú ®−ỵc x¸c ®Þnh nh− sau: Vèn l−u ®éng ph¶i; b¶o toµn ®Õn ci kú = HƯ sè ®iỊu chØnh b×nh qu©n;gi¸ trÞ tµi s¶n l−u ®éng Vèn l−u ®éng;®Çu kú x Sau x¸c ®Þnh ®−ỵc VL§ hiƯn cã ci kú ... 68,25 73,5 5,25 7,69 Lỵi tøc sau th 126,75 136,5 9,75 7,69 TØ st chi phÝ/DTT (%) 5,642 4,35 -0,692 - 10 TØ st LN tr−íc th/DTT (%) 0,284 0,247 -0,037 - 11 TØ st LN sau th/DTT (%) 1,1847 0,16058...
 • 49
 • 361
 • 0
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng CTGT 874

Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng CTGT 874

Kế toán

... vốn công ty xây dựng công trình giao thông 874 Chơng I Cơ sở lý luận vốn hiệu sử dụng vốn công ty xây dựng công trình giao thông 874 I Lịch sử hình thành phát triển công ty xây dựng công trình ... tiên tiến giới Công ty thắng thầu quốc tế nớc ngoài, nh công trình lớn, trọng điểm nhà nớc Tất công trình, sản phẩm công ty 874 đạt chất lợng tốt, theo hồ sơ thiết kế, đợc chủ công trình nh đoàn ... dùng sản xuất thi công chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 0.1% tổng tài sản lu động Trong trình thi công, công cụ - dụng cụ đợc sử dụng lâu dài theo công trình trình sản xuất ( thi công ) thờng kéo dài...
 • 49
 • 174
 • 0

Xem thêm