0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh ngữ cho trẻ em >

Mệnh lệnh chỉ thị

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY MUỐI THANH HOÁ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY MUỐI THANH HOÁ

Các chế độ chính sách của nhà nước, các nội quy, quy ché của cơ quan và chỉ thị cũng như mệnh lệnh công tác của Giám đốc Công ty Đề xuất với Giám đốc Công ty những chủ trương biện pháp đ[r]
 • 49
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN PPT

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN PPT

Thông tin là một hệ thống những tin báo và mệnh lệnh giúp loại trừ sự Thông tin là một hệ thống những tin báo và mệnh lệnh giúp loại trừ sự không chắc chắn trong trạng thái của nơi nhận[r]
 • 26
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - CÂU MỆNH LỆNH DOC

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - CÂU MỆNH LỆNH DOC

13.1 ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN CÓ THỰC HAY ĐIỀU KIỆN DẠNG I Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động hoặc một tình huống thường xảy ra thó[r]
 • 68
NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI MỆNH LỆNH THAY ĐỔI POTX

NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI MỆNH LỆNH THAY ĐỔI POTX

Anphabe.com đã khảo sát về vai trò của nhân sự hiện đại và nhận thấy, 51,8% trong tổng số 1.136 người tham gia đã thừa nhận vai trò lớn nhất của phòng nhân sự công ty họ vẫn chỉ là hành [r]
 • 7
MỘT MỆNH LỆNH TRIỆT TIÊU NGHỆ THUẬT POTX

MỘT MỆNH LỆNH TRIỆT TIÊU NGHỆ THUẬT POTX

tác phẩm nghệ thuật “tốt nhất” -chẳng phải lịch sử nghệ thuật là lịch sử của những thành tựu nghệ thuật đó sao?! Còn lại, mọi chuyện là tùy phụ, thời gian sẽ điều chỉnh v.v… Các hoạ sĩ không quan tâm nhưng họ có thực sự thoát ra ngoài quỹ đạo của các mệnh lệnh ấy hay không? Sự thật, họ không thể. Không khó thấy, “Họa sĩ phải vẽ sao cho công chúng hiểu”, “vẽ, để phục vụ công chúng”… không hề là một khẩu hiệu, một mệnh lệnh suông. Cho dù trong thực tế, nó có vẻ bất lực không ảnh hưởng, không tác động gì được đến từng nghệ sĩ, nhưng nó vẫn là cốt lõi của “cái nhìn chỉ đạo” quyết định không biết bao nhiêu chủ trương, đường lối, không biết bao nhiêu chính sách và kế hoạch quản lý, đầu tư -kể cả trong giáo dục, đào
 • 11
THỰC THI MỆNH LỆNH VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU PPTX

THỰC THI MỆNH LỆNH VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU PPTX

Bây giờ vẫn bài ở trên tớ dùng „ExecuteScalar‟ để thu giá trị lấy về [code] using System; using System.Data; TRANG 5 Page 5 of 11 class MenhLenh { public static void Main { // tạo một kế[r]
 • 11
CÂU MỆNH LỆNH TRONG TIẾNG ANH PPS

CÂU MỆNH LỆNH TRONG TIẾNG ANH PPS

13.1 ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN CÓ THỰC HAY ĐIỀU KIỆN DẠNG I Câu điều kiện có thực là câu mà người nói dùng để diễn đạt một hành động hoặc một tình huống thường xảy ra thó[r]
 • 68
IMPERATIVE MOOD MỆNH LỆNH CÁCH DOC

IMPERATIVE MOOD MỆNH LỆNH CÁCH DOC

Thật ra chính phủ phải làm cái gì đó cho những người thất nghiệp DÙNG HAVE TO KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CẢM NGHĨ CỦA MÌNH MÀ NÓI VỀ MỘT THỰC TẾ ĐÃ PHẢI NHƯ VẬY.. VÍ DỤ: Mr.Brown has to wear his [r]
 • 7
THÔNG TIN VÀ ĐIỀU ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - CHƯƠNG 7

THÔNG TIN VÀ ĐIỀU ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - CHƯƠNG 7

Mệnh lệnh thao tác Mệnh lệnh thao tác là nội dung thao tác mà người có quyền điều khiển thiết bị ra lệnh cho nhân viên vận hành cấp dưới thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ thao tác nhằ[r]
 • 31
Bài soạn unit 10.Write

Bài soạn unit 10.Write

 Dùng các từ diễn tả tiến trình + động Dùng các từ diễn tả tiến trình + động từ ở thể mệnh lệnh . từ ở thể mệnh lệnh . • First + . . . • Next + . . . • Then + . . . • After that + . . . • Finally + . . .
 • 21
KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42 năm 2018

KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42 năm 2018

KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42KẾ HOẠCH thực hiện chỉ thị 42
 • 7
CHỈ THỊ

CHỈ THỊ

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18/2006/ CT - TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tớng chính phủ về tăng cờng công tác dân vận. Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chiêm Hoá.
 • 2
QUẢN NHÂN SỰ BẰNG MỆNH LỆNH VÀ KIỂM SOÁT POTX

QUẢN NHÂN SỰ BẰNG MỆNH LỆNH VÀ KIỂM SOÁT POTX

Chúng tôi đã cùng nhau tìm ra nhiều phương pháp gây ảnh hưởng, khích lệ cũng như lãnh đạo nhân viên và với việc hỗ trợ họ phát triển những kỹ năng cần thiết, tôi đã giúp những nhà quản l[r]
 • 10
QUẢN NHÂN SỰ BẰNG MỆNH LỆNH VÀ KIỂM SOÁT PPT

QUẢN NHÂN SỰ BẰNG MỆNH LỆNH VÀ KIỂM SOÁT PPT

Quản nhân sự bằng mệnh lệnh và kiểm soát? Nhiều năm hướng dẫn giới quản lý của các tập đoàn trở thành các lãnh đạo hiệu quả một phần quan trọng trong công việc của tôi là giúp họ thắt chặt mối quan hệ với những nhân viên và những nhân vật chủ chốt với công ty.
 • 9
CÁCH DẠY CHÓ LÀM THEO MỆNH LỆNH! PDF

CÁCH DẠY CHÓ LÀM THEO MỆNH LỆNH! PDF

Cách dạy chó làm theo mệnh lệnh! Tất cả chúng ta đều biết chó là một thú cưng rất được chiều chuộng trong các gia đình hiện nay. Nó không những là thú giữ nhà-trợ thủ đắc lực để chống trộm mà con là "bạn" của con người, đặc biệt là nhiều giống chó được huấn luyện trở thành những vệ sĩ 4 chân bảo vệ thân chủ, tấn công tội
 • 7
ĐỀ TÀI 8 CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

ĐỀ TÀI 8 CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Chỉ Thị Sinh Học Trong Quan Trắc Môi Trường Nước Chỉ thị sinh học môi trường nước I. Chỉ thị sinh học II. Chỉ thị sinh học môi trường nước III. Ứng dụng
 • 38
GIAO TIẾP ĐÀM PHÁN KINH DOANH

GIAO TIẾP ĐÀM PHÁN KINH DOANH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LẮNG NGHE ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ: • Mệnh lệnh chỉ thị từ trên xuống và những ý kiến đóng góp từ dưới lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và[r]
 • 61
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  đề xuất bộ chỉ thị sinh học đầ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy đề xuất bộ chỉ thị sinh học đầ

BỘ CHỈ THỊ SINH HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ RÚT GỌN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO THUỶ VỰC NƯỚC CHẢY NHÓM SINH VẬT BỘ CHỈ THỊĐẦY ĐỦ BỘ CHỈ THỊ RÚT GỌN Chỉ thị loài Chỉ thị loài Chỉ số chỉ thị giữa các taxon Thực v[r]
 • 26
CHUYÊN ĐỀ CÂU TƯỜNG THUẬT TRONG TIẾNG ANH

CHUYÊN ĐỀ CÂU TƯỜNG THUẬT TRONG TIẾNG ANH

CÕU MỆNH LỆNH TRONG LỜI NÚI GIỎN TIẾP IMPERATIVE IN REPORTED SPEECH _ Khi đổi câu mệnh lệnh trực tiếp thành câu mệnh lệnh gián tiếp, cần l-u ý: + Động từ t-ờng thuật là: ordered, command[r]
 • 41
MỆNH LỆNH THỨC trong tiếng anh

MỆNH LỆNH THỨC trong tiếng anh

MỆNH LỆNH THỨCCHIALÀM2LOẠI:TRỰCTIẾPVÀGIÁNTIẾP.● MỆNHLỆNHTHỨCTRỰCTIẾPEX: CLOSE THE DOOREX: PLEASE DONT TURN OFF THE LIGHT.● MỆNHLỆNHTHỨCGIÁNTIẾPDÙNG VỚIMỘTSỐĐỘNGTỪ TO ORDERASK SAY TELL SB DO NOT TO DO SMT.EX: JOHN ASKED JILL TO TURN OFF THE LIGHT.EX: PLEASE TELL JAIME NOT TO LEAVE THE ROOM.CHÚ Ý: LETS KHÁC LET USEX: LETS GO: MÌNH ĐI NÀOEX: LET US GO: ĐỂ CHÚNG TÔI ĐI ĐICÂUHỎICÓĐUÔICỦALETS LÀSHALL WEEX: LETS GO OUT FOR DINNER, SHALL WE
 • 1
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY ABC

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY ABC

Các chế độ chính sách của nhà nớc, các nội quy, quy ché của cơ quan và chỉ thị cũng nh mệnh lệnh công tác của Giám đốc Công ty Đề xuất với Giám đốc Công ty những chủ trơng biện pháp để g[r]
 • 49
BC+T2.2018+(ĐÃ+KÝ)

BC+T2.2018+(ĐÃ+KÝ)

QUỐC PHÒNG – AN NINH Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàn[r]
 • 13
Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi

Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi

Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.Phân biệt quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi.
 • 1
Câu mệnh lệnh impretive

Câu mệnh lệnh impretive

Câu mệnh lệnh ImpretiveNgười đăng: Phan Hằng Ngày: 31052017Bài này cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức của câu mệnh lệnh trong tiếng Anh bao gồm: cấu trúc, cách dùng, các loại câu mệnh lệnh. Giúp các bạn ghi nhớ dễ dàng để vận dụng trong giao tiếp, làm bài.1. Khái niệmCâu mệnh lệnh còn gọi là câu cầu khiến, có tính chất sai bảo, yêu cầu hoặc ra lệnh cho người khác. Chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là you (bạn)Ví dụ:Close the door (Đóng cửa lại đi)Open the book (Mở sách ra)He asked me to turn on the light. (Anh ấy yêu cầu tôi mở đèn lên)2. Phân loạiCâu mệnh lệnh thường được chia làm 2 loại: Trực tiếp Gián tiếpCâu mệnh lệnh trực tiếp: Một số câu mệnh lệnh trực tiếp như sauClose the door . (Đóng cửa lại.)Please turn off the light. (Làm ơn hãy tắt đèn đi.)Open the window. (Mở cửa sổ ra)Be quiet. (Yên lặng)Give me your jewelry Don’t move (Hãy tặng tôi món đồ nữ trang của bạn Đừng lấy đi)Drop your weapon (Hạ vũ khí của bạn xuống)Câu mệnh lệnh gián tiếp: thường được dùng với to order ask say tell + O + to V. => Giải thích kí hiệu order: ra lệnh, ask: yêu cầu, tell: nói, say: nói, bảo...Ví dụ: My teacher order our to open the book (Giáo viên ra lệnh cho chúng tôi mở sách ra).3. Dạng phủ định của câu mệnh lệnhTrong câu mệnh lệnh, khi muốn phủ định, chúng ta áp dụng 2 nguyên tắc sau:Thêm dont vào trước động từ trong câu trực tiếp.Ví dụ: Dont move Or I will shoot. (Đứng im. Không tao bắn)Thêm not vào trước động từ nguyên thể trong câu gián tiếpVí dụ: I ordered him not to open the door (Tôi yêu cầu anh ấy không được mở cửa)B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢIBài tập 1: Chuyển những câu sau sang tiếng anh dạng câu mệnh lệnhHãy giữ bình tĩnhHãy nói với Michale đừng yêu cô ấy.Đừng vộiNhanh lênTôi yêu cầu anh ấy trả lại tiền.=> Xem hướng dẫn giảiBài tập 2: Chuyển các câu sau thành câu mệnh lệnh phủ địnhTurn off the light When you go out. > .......................Be silly. I will come back. > .......................John asked me to turn off the radio. > .......................Please tell her to leave the room. > .......................My mother ordered me to clean my room. > .......................=> Xem hướng dẫn giảiBài tập 3: Điền động từ thích hợp vào chỗ trống Cho các từ sau: open; come; forget; be; bring; have; turn; wait; make.Ví dụ: (0): come36, Sea ParadeLiverpoolDear John, __(0) __ and see me next weekend. I’m staying in a house by the sea. Don’t (1)______________ to bring your swimming costume with you It isn’t difficult to find the house . When you get to the crossroads in the town, (2)_________________ right and drive to the end of the road. (3)_____________ careful because it is a dangerous road (4)__________ some warm clothes with you because it is cold in the evenings here. If I am not at home when you arrive, don’t (5)_____________ for me. The key to the house is under the big white stone in the garden. (6)_____________ the front door and (7)______________ yourself a cup of tea in the kitchen (8)_____________ a good journey Best wishes, Tom=> Xem hướng dẫn giải
 • 3
CÂU MỆNH LỆNH POTX

CÂU MỆNH LỆNH POTX

cầu khiến. Một người ra lệnh hoặc yêu cầu cho một người khác làm một việc gì đó. Nó thường theo sau bởi từ please . Chủ ngữ của câu mệnh lệnh được ngầm hiểu là you . Luôn dùng dạng thức nguyên thể (không có to) của động từ trong câu mệnh lệnh. Câu
 • 5
CÂU MỆNH LỆNH PPTX

CÂU MỆNH LỆNH PPTX

làm m ột việc g ì đó. Nó thường theo sau bởi từ please. Ch ủ ngữ c ủa câu mệnh lệnh được ngầm hiểu l à you. Luôn dùng d ạng thức nguyên th ể (không có to) của động từ trong câu mệnh lệnh. Câu m ệnh lệnh chia l àm 2 lo ại: Trực tiếp v à gián ti ếp.
 • 5
ĐỂ BÉ HIỂU MỆNH LỆNH QUA TỪ ''''KHÔNG'''' POTX

ĐỂ BÉ HIỂU MỆNH LỆNH QUA TỪ ''''KHÔNG'''' POTX

Để bé hiểu mệnh lệnh qua từ 'Không' Khi muốn cấm đoán hoặc không đồng ý điều gì, bạn thường sử dụng cụm từ 'Không...' với bé. Tuy nhiên, để bé hiểu hết ý nghĩa của cụm từ này, bạn nên nghiêm mặt, lắc đầu khi nói.
 • 5
Let''''s go 1A- kỳ 2

Let''''s go 1A- kỳ 2

- Let’s play. b) Command chain. - Giơ phiếu mệnh lệnh gợi ý cho h/s ra lệnh. - Một học sinh ra lệnh và thực hiện mệnh lệnh đó. H/s thứ hai nhắc lại mệnh lệnh của h/s 1và ra thêm 1 mệnh lệnh khác.
 • 42
Mệnh lệnh cách trong tiếng anh

Mệnh lệnh cách trong tiếng anh

Mệnh lệnh cách trong tiếng Anh Trang trước Trang sau A. Mệnh lệnh cách trong tiếng AnhThể Mệnh Lệnh hay Mệnh Lệnh cách (Imperative Mood) là một thể sai khiến, ra lệnh, hay yêu cầu người khác làm một điều gì.Vì thế Mệnh Lệnh cách chỉ có ngôi 1 số nhiều và ngôi 2 số ít hay số nhiều. Đơn giản chỉ vì ta không bao giờ ra lệnh cho chính bản thân ta (ngôi 1 số ít) hay cho một người vắng mặt (ngôi 3).Có hai trường hợp sử dụng:Mệnh lệnh cách xác định trong tiếng AnhNgôi 1 số nhiều: Dùng Let us + Động từ hay Lets + Động từ.Ngôi 2 số ít hay số nhiều: Dùng động từ (dạng bare infinitive động từ nguyên thể không có to). Đừng quên dùng thêm please để bày tỏ sự lịch sự.Ví dụ: Lets go down town with him. Chúng ta hãy xuống phố với anh ấy. Put this book on the table, please. Làm ơn để quyển sách này lên bàn.Mệnh lệnh cách phủ định trong tiếng AnhMệnh lệnh cách phủ định được sử dụng để yêu cầu ai đừng làm một điều gì.Ngôi 1 số nhiều: Let us not + Động từ hay Lets not + Động từ.Ngôi 2 số ít hay số nhiều: Dùng Do not + Động từ (nguyên thể không có to) hay Dont + Động từ và please để diễn tả sự lịch sự.Ví dụ: Lets not tell him about that. Chúng ta đừng nói với anh ấy về chuyện đó. Please dont open that window. Làm ơn đừng mở cửa sổ ấy. B. Cách sử dụng MUST và HAVE TO trong tiếng AnhMust và Have to đều có nghĩa là phải.Nói chung chúng ta có thể dùng must và have to đều như nhau.Ví dụ: I must go now.hoặcI have to go now.Bây giờ tôi phải đi.Nhưng cũng có vài điểm khác nhau giữa hai cách dùng này:Dùng must để đưa ra những cảm nghĩ riêng của mình, điều mình nghĩ cần phải làm. Ví dụ: I must write to my friend. Tôi phải viết thư cho bạn tôi. The government really must do something about unemployment.Thật ra chính phủ phải làm cái gì đó cho những người thất nghiệp.Dùng have to không phải nói về cảm nghĩ của mình mà nói về một thực tế đã phải như vậy. Ví dụ: Mr. Brown has to wear his glasses for reading.Ông Brown phải mang kính để đọc. I cant go to the cinema, I have to work.Tôi không đi xem phim được, tôi phải làm việc.Must chỉ có thể dùng để nói về hiện tại và tương lai trong khi have to có thể dùng với tất cả các thì.Khi dùng ở thể phủ định hai từ này mang ý nghĩa khác nhau. Khi dùng have to ta chỉ muốn nói không cần phải làm như vậy, nhưng với must bao hàm một ý nghĩa cấm đoán. Ví dụ: You dont have to go out.Anh không phải ra ngoài You mustnt go out. Anh không được ra ngoài.Lưu ý: khi dùng have to ở thể phủ định hay nghi vấn ta dùng trợ động từ do chứ không phải thêm not sau have hay chuyển have lên trước chủ từ. Ví dụ: Why do you have to go to hospital? (không phải Why have you to go...)Tại sao anh phải đến bệnh viện? He doesnt have to work on Sunday? (không phải He hasnt to...)Anh ta không phải làm việc ngày chủ nhật. C. Lời yêu cầu trong tiếng AnhDưới đây là một số lời yêu cầu lịch sự trong tiếng Anh.Would you please + Động từ Would you please put this bag on the shelf?Vui lòng đặt cái túi này lên kệ nhéWould you mind + Ving: Would you mind putting this bag on the shelf?Phiền anh đặt cái túi này lên kệ giùmI wonder if youd be kind enough to + Động từ I wonder if youd be kind enough to put this bag on the shelf?May I + Động từ May I turn on the lights?Tôi bật đèn lên được không ạ?Do you mind if I + Động từ Do you mind if I turn on the lights?Một số cách cần phải được dùng cẩn thận vì rất khách sáo, thiếu tính thân mật.Các loạt bài khác:Can, May Be able toThì hiện tại tiếp diễnCâu hỏi với Từ để hỏiCâu hỏi với Who, Whom, WhoseCâu hỏi với What, Which, WhyCâu hỏi phủ địnhMệnh lệnh cáchThì tương lai đơnCách đọc, viết ngày thángCách đọc, viết thời gianCách đọc, viết các mùa Trang trước Trang sau
 • 4
câu mệnh lệnh toàn tập ppt

câu mệnh lệnh toàn tập ppt

Jeff looked as though he had seen a ghost. (Trông Jeff như thể anh ta vừa gặp ma) (He didn’t see a ghost) She talked about the contest as if she had won the grand prize. Lưu ý : Mệnh đề sau as if, as though không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Trong một số trường hợp, nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo quan niệm của người nói, người viết là có thật thì hai công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau chúng diễn biến bình thường theo mối quan hệ với động từ ở mệnh đề chính.
 • 68
MỆNH LỆNH NHÀ QUẢN LÝ DOC

MỆNH LỆNH NHÀ QUẢN LÝ DOC

... quan hệ trực tiếp đến mức độ tác động của quyền lực và uy tín. Nhiều lãnh đạo có quyền lực nhưng khi ra lệnh thì kết quả ngược với mong muốn của họ. Sau đây là một số nguyên tắc có thể giúp bạn ra mệnh lệnh hiệu quả.
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bí quyết học anh ngữtừ điển toán học anh việt pdfhọc anh ngữ giao tiếpđăng ký học anh ngữhọc anh ngữ cho tráng niênhọc tốt ngữ pháp anh vănthuật ngữ sinh học anh việtanh ngữ về hóa họcbí quyết để học giỏi ngữ pháp tiếng anhhọc thành ngữ tiếng anhhọc ngoại ngữ bằng hình ảnhtài liệu anh ngữ họcđề thi anh đại học ngoại ngữtruyện vui anh ngữhọc thuật ngữ xây dựng qua hình ảnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ