0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Thực trạng mạng viễn thông VNPT

Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (tt)

Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (tt)

Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)Các giải pháp nâng cao chất lượng mạng GPON tại Trung tâm Viễn thông Duy Tiên – VNPT Hà Nam (Luận văn thạc sĩ)
 • 26
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÔNG MINH TRÊN NGN Ở VIỆT NAM 1

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÔNG MINH TRÊN NGN Ở VIỆT NAM 1

TRANG 17 1.3.3 CÁC U ĐIỂM CỦA MANG NGN SO VỚI MẠNG VIỄN THÔNG PSTN/ISDN Hiện nay hệ thống mạng viễn thông cũ PSTN/ISDN đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.Tuy nhiên ngoài khả năng c[r]
 • 22
TÌM HIỂU HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI SPC

TÌM HIỂU HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI SPC

Nhờ các thành tựu về khoa học điện tử- viễn thông - tin học mà người ta có thể thay đổi mạng cũ thành mạng mới. Đó là các mạng thông tin số
 • 29
Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Đề tài với mục tiêu hỗ trợ, phục vụ công tác quả lý nhà nước về mạng ngoại vi viễn thông, việc nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm quản lý, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp và mạng cáp ngoại vi viễn thông” rất cần thiết để áp dụng chung cho các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng kỹ thuật viễn thông.
 • 33
TCN 68 190 2003 PDF

TCN 68 190 2003 PDF

Các giới hạn của dòng rò đến mạng viễn thông Dòng rò đến mạng viễn thông phát sinh từ nguồn cung cấp cho thiết bị không đ−ợc v−ợt quá các giá trị quy định trong bảng A4.1 đối với các thi[r]
 • 115
MẠNG 3G

MẠNG 3G

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp ngành viễn thông Mạng 3G
 • 52
QUY HOẠCH MẠNG W-CDMA

QUY HOẠCH MẠNG W-CDMA

Tài liệu tham khảo ngành viễn thông Quy hoạch mạng W-CDMA
 • 55
MẠNG MÁY TÍNH, VÂN ĐỀ AN TOÀN MẠNG VÀ BỨC TƯỜNG LỬA

MẠNG MÁY TÍNH, VÂN ĐỀ AN TOÀN MẠNG VÀ BỨC TƯỜNG LỬA

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp chuyên ngành viễn thông mạng máy tính, vân đề an toàn mạng và bức tường lửa
 • 110
THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VIETTEL

THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VIETTEL

Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam và các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Viettel
 • 58
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG TRUY NHẬP QUANG VÀ ỨNG DỤNG CHO VNPT LẠNG SƠN

M Ở ĐẦ U Ngày nay, nhu c ầu truyền thông ng ày càng l ớn với nhiều dịch vụ mới băng r ộng/tốc độ cao và đa phương tiện trong đời sống kinh tế – xã h ội của từng quốc gia cũng như kết nối to àn c ầu. Để đáp ứng được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của kỷ nguyên thông tin, m ạng truyền thông cần phải có khả năng linh hoạt cao, tốc độ truyền d ẫn lớn, băng thông rộng, đa dịch vụ. Các nhà khoa h ọc, các tổ chức viễn thông, các h ãng cung c ấp thiết bị… đ ã và đang nghiên c ứu phát triển v à áp d ụng các giải pháp công nghệ m ới băng rộng/tốc độ cao và đa phương tiện để phát triển mạng viễn thông. Trong đó, các gi ải pháp công ngh ệ Mạng truy nhập quang với ưu điểm về tốc độ cao, băng thông rộng đang được tập chung nghi ên c ứu, phát triển.
 • 28
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1 MÔN CHUYỂN MẠCH TỔNG ĐÀI

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1 MÔN CHUYỂN MẠCH TỔNG ĐÀI

C. Mạng điều khiển 9. Mạng hội tụ được hiểu là: D. Tích hợp cơ sở hạ tầng của các mạng truyền thông hiện có 10. Công nghệ DSL được sử dụng trong mạng NGN thực chất là công nghệ tận dụng miền tần số cao để truyền tín hiệu tốc độ cao trên: A. Đôi
 • 3
BÀI 41 ĐỊA LÝ 12

BÀI 41 ĐỊA LÝ 12

Sự phát triển NỘI DUNG TRƯỚC ĐỔI MỚI SAU ĐỔI MỚI ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ Cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.. MẠNG VIỄN THÔNG - Mạng điện thoại + Mạng điện thoại cố định: • Mạng nội hạt.[r]
 • 28
BÀI 41 ĐỊA LÝ 12

BÀI 41 ĐỊA LÝ 12

Sự phát triển NỘI DUNG TRƯỚC ĐỔI MỚI SAU ĐỔI MỚI ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ Cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.. MẠNG VIỄN THÔNG - Mạng điện thoại + Mạng điện thoại cố định: • Mạng nội hạt.[r]
 • 28
QCVN 35:2019/BTTTT

QCVN 35:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất theo phương thức quay số trực tiếp. Quy chuẩn này áp dụng đối với Cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất (sau đây gọi tắt DNCCDV) để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất của các doanh nghiệp.
 • 7
MÔ HÌNH GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG TMN

MÔ HÌNH GIAO THỨC QUẢN LÝ MẠNG VIỄN THÔNG TMN

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các giải pháp công nghệ hạ tầng mạng truyền thông, hàng loạt các yêu cầu mới được đặt ra đối với các vấn đề khai thác và triển khai hệ thống trong môi trường mạng thực tiễn. Bài toán quản lí mạng viễn thông luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác viễn thông. Tùy thuộc vào các giải pháp công nghệ và các ứng dụng triển khai mà các nhà khai thác lựa chọn và xây dựng các hệ thống quản lí mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. Vì vậy, các giải pháp quản lí mạng sử dụng giao thức TMN luôn là một bài toán mang tính động và sát với công nghệ mạng lưới. Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong quản lí mạng viễn thông, sử dụng giao thức TMN để qua đó hiểu được các cơ chế, kĩ thuật cũng như giao thức quản lí và giám sát mạng viễn thông. trình bày các giải pháp quản lí mạng thực tiễn đối với một số công nghệ điển hình đang được triển khai trên thế giới cũng như ở Việt nam, các nguyên tắc và phương pháp này sẽ giúp người đọc có được những kiến thức tiếp cận với thực tiễn quản lí mạng viễn thông hiện nay.Quản lí mạng viễn thông sử dụng giao thức TMN là một nội dung rất quan trọng, cần được nghiên cứu kĩ lưỡng để nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. để nắm bắt được các yêu cầu chung về quản lí mạng, các thực thể vật lí cũng như các thực thể chức năng của TMN trong mạng quản lí viễn thông, các giao diện và chức năng quản lí, cách thức quản lí và điều hành mạng thông qua các giao thức quản lí khác nhau. Trong quá trình thu thập và nghiên cứu nhiều tài liệu khác nhau nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót.Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp hướng dẫn của thầy cho kiến thức được hoàn thiện hơn.
 • 25
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG WIMAX VÀ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG WIMAX VÀ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TẠI VIỆT NAM

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các giải pháp công nghệ hạ tầng mạng truyền thông, hàng loạt các yêu cầu mới được đặt ra đối với các vấn đề khai thác và triển khai hệ thống trong môi trường mạng thực tiễn. Bài toán quản lí mạng viễn thông luôn là mối quan tâm hàng đầu và là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các nhà khai thác viễn thông. Tùy thuộc vào các giải pháp công nghệ và các ứng dụng triển khai mà các nhà khai thác lựa chọn và xây dựng các hệ thống quản lí mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. Vì vậy, các giải pháp quản lí mạng sử dụng giao thức TMN luôn là một bài toán mang tính động và sát với công nghệ mạng lưới. Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong quản lí mạng viễn thông, sử dụng giao thức TMN để qua đó hiểu được các cơ chế, kĩ thuật cũng như giao thức quản lí và giám sát mạng viễn thông. trình bày các giải pháp quản lí mạng thực tiễn đối với một số công nghệ điển hình đang được triển khai trên thế giới cũng như ở Việt nam, các nguyên tắc và phương pháp này sẽ giúp người đọc có được những kiến thức tiếp cận với thực tiễn quản lí mạng viễn thông hiện nay.Quản lí mạng viễn thông sử dụng giao thức TMN là một nội dung rất quan trọng, cần được nghiên cứu kĩ lưỡng để nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác mạng. để nắm bắt được các yêu cầu chung về quản lí mạng, các thực thể vật lí cũng như các thực thể chức năng của TMN trong mạng quản lí viễn thông, các giao diện và chức năng quản lí, cách thức quản lí và điều hành mạng thông qua các giao thức quản lí khác nhau. Trong quá trình thu thập và nghiên cứu nhiều tài liệu khác nhau nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót.Em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp hướng dẫn của thầy cho kiến thức được hoàn thiện hơn.
 • 35
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TÍCH HỢP CHO MẠNG LAN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TÍCH HỢP CHO MẠNG LAN

_1.1.2._ _CÁC DẠNG TẤN CÔNG, XÂM NHẬP MẠNG _ Tấn công mạng là quá trình xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý [r]
 • 77
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 3 PPSX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 3 PPSX

II. CẤU TRÚC LUẬN LÝ (CẤU TRÚC CHỨC NĂNG) CỦA MẠNG NGN Cho đến nay, mạng thế hệ sau vẫn là xu hướng phát triển mới mẻ, chưa có một khuyến nghị chính thức nào của Liên minh Viễn thông thế giới ITU về cấu trúc của nó. Nhiều hãng viễn thông lớn đã đưa ra mô hình cấu trúc mạng thế hệ mới như Alcatel, Ericssion, Nortel, Siemens, Lucent, NEC,… Bên cạnh việc đưa ra nhiều mô hình cấu trúc mạng NGN khác nhau và kèm theo là các giải pháp mạng cũng như những sản phẩm thiết bị mới khác nhau. Các hãng đưa ra các mô hình cấu trúc tương đối rõ ràng và các giải pháp mạng khá cụ thể là Alcatel, Siemens, Ericsions.
 • 5
Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn SDH Alcatel Lucent STM-16 ở VNPT Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn SDH Alcatel Lucent STM-16 ở VNPT Thừa Thiên Huế

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ OMSN 3.1. Giới thiệu chung Trước đây, công nghệ SDH được thiết kế tối ưu cho mục đích truyền tải các tín hiệu ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM). Tuy nhiên hiện nay yêu cầu đặt ra đối với mạng đã hoàn toàn thay đổi khi các dịch vụ truyền tải dữ liệu ngày càng tăng. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, hệ thống SDH truyền thống không thể đáp ứng được nhu cầu gia tăng của các dịch vụ số liệu nữa. SDH thế hệ tiếp theo (NG-SDH) là một cơ chế truyền tải cho phép tồn tại đồng thời các dịch vụ truyền thống và các dịch vụ mới trên cùng một mạng mà không làm ảnh hưởng lẫn nhau.
 • 95
BÁO CÁO THƯC TẬP MẠNG 4G LTE VÀ 5G

BÁO CÁO THƯC TẬP MẠNG 4G LTE VÀ 5G

khác 19 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, khi các ngành công nghiệp đang trên đà phát triển thì trong lĩnh vực công nghiệp viễn thông cũng đã và đang phát triển theo từng ngày với nhiều công nghệ mới và dịch vụ ưu đãi. Sự phát triển công nghệ theo xu hướng IP hóa và tích hợp các công nghệ mới. Trong những năm vừa qua mạng thông tin thế hệ thứ ba ra đời mang lại cho người sử dụng nhiều tiện ích như dịch vụ mới,… nhưng nó cũng có một số nhược điểm như tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 2Mbps cho nên rất khó cho việc download các loại file dữ liệu có dung lương lớn, khả năng đáp ứng thời gian thực như hội nghị truyền hình là chưa cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dùng, tính mở của mạng chưa cao và khả năng tích hợp các mạng khác chưa tốt, … . Do vậy phải có mạng di động mới để khắc phục những những nhược điểm này.
 • 49
LUẬT AN NINH MẠNG 2019

LUẬT AN NINH MẠNG 2019

2. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: a) Xác thực [r]
 • 33
THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG ATM MPLS

THIẾT KẾ MÔ HÌNH MẠNG ATM MPLS

Tài liệu tham khảo chuyên ngành viễn thông Thiết kế mô hình mạng ATM MPLS
 • 100
LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

LUẬN VĂN MẠNG TRUY NHẬP

Luận văn mạng truy nhậpmạng truy nhập băng rộngtổng quan mạng truy nhậpluận văn mạng viễn thông..........................................................................................................................................................................................................................................................
 • 76
THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VIETTEL

THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MẠNG DI ĐỘNG VIETTEL

Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam và các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Viettel
 • 58
DO AN TOT NGHIEP DAI HOC

DO AN TOT NGHIEP DAI HOC

hiển thị thông tin. Ngoài ra, các máy tính còn có thể cộng tác với nhau. hiển thị thông tin. Ngoài ra, các máy tính còn có thể cộng tác với nhau. Dịch vụ mạng riêng ảo Dịch vụ mạng riêng ảo : cho phép các tổ chức phân tán về mặt địa lý, mở rộng : cho phép các tổ chức phân tán về mặt địa lý, mở rộng hơn và có thể phối hợp các mạng riêng đang tồn tại , cho phép khách hàng chia sẻ
 • 33
NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN

NGHIÊN CỨU MẠNG NGN CỦA VNPT VÀ CÁC DỊCH VỤ TRONG NGN

hơn và có thể phối hợp các mạng riêng đang tồn tại , cho phép khách hàng chia sẻ mạng Internet như một mạng riêng ảo, hay nói cách khác, sử dụng địa chỉ IP chia mạng Internet như một mạng riêng ảo, hay nói cách khác, sử dụng địa chỉ IP chia sẻ như một VPN
 • 33
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỄN THÔNG NINH BÌNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỄN THÔNG NINH BÌNH

Một trong những mối quan tâm chủ yếu của các nhà khai thác mạng là xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thế hệ sau (NGN) có khả năng truyền tải đa dịch vụ trên một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất và được quản lý điểu khiển trên một hệ điều khiển chung. Mạng thế hệ sau có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai các dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa di động và cố định.
 • 24
Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1

Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1

Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm viễn thông khu vực 1
 • 12
Giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)

Giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)

Giải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông MobifoneGiải pháp nâng cao an ninh mạng cho doanh nghiệp và ứng dụng tại Tổng công ty viễn thông Mobifone
 • 25
Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (tt)

Phát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông MobifonePhát triển dịch vụ cổng thanh toán và ví điện tử qua mạng điện thoại di động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
 • 26
TÌM HIỂU VÀ THIẾT LẬP CẤU TRÚC MẠNG NGN PHẦN 2 PPTX

TÌM HIỂU VÀ THIẾT LẬP CẤU TRÚC MẠNG NGN PHẦN 2 PPTX

3. Kết luận Xu hướng phát triển mạng Viễn thông theo cấu trúc mạng thế hệ mới là xu hướng chung trên thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi nhà khai thác phải chọn một cách đi, một lộ trình phù hợp với tình hình thực tế mạng của mình.
 • 7
CHUONG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU

CHUONG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU

TRANG 17 _ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC_ _ CHƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU_ 1.3.3 CÁC U ĐIỂM CỦA MANG NGN SO VỚI MẠNG VIỄN THÔNG PSTN/ISDN Hiện nay hệ thống mạng viễn thông cũ PSTN/ISDN[r]
 • 22
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 81:2019/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 81:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA; Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.
 • 12
QCVN 81:2019/BTTTT

QCVN 81:2019/BTTTT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA; Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo.
 • 12
XÂY DỰNG MẠNG RIÊNG ẢO VPN CHO VIỄN THÔNG HÀ NỘI

XÂY DỰNG MẠNG RIÊNG ẢO VPN CHO VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Luận văn này được cấu trúc thành 3 chương như sau:Chương 1 có tiêu đề: “Đặc trưng của công nghệ mạng riêng ảo”. Chương này trình bày tóm tắt các khái niệm cơ bản về mạng riêng ảo, lợi ích của mạng riêng ảo, các loại mạng riêng ảo, các giao thức và vấn đề bảo mật trong mạng riêng ảo.Chương 2 có tiêu đề: “Hiện trạng mạng viễn thông tin học Hà Nội”. Chương này đưa ra cấu hình hiên tại của mạng viễn thông tin học Hà Nội cùng các trang thiết bị, mô hình tổ chức của Viễn thông Hà Nội nhằm đưa ra vấn đề cần thiết phải xây dựng một mạng máy tính phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vịChương 3 có tiêu đề: “Xây dựng mạng riêng ảo cho Viễn thông Hà Nội”.
 • 92
Mẫu thông báo chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng

Mẫu thông báo chính thức khai thác mạng viễn thông công cộng

b) Phạm vi mạng đã được thiết lập c) Cấu hình mạng viễn thông d) Năng lực khai thác của mạng đ) Công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn e) Tài nguyên viễn thông đang sử dụng. g) Phương án bảo đ[r]
 • 1
160_2004_ND_CP

160_2004_ND_CP

Khi đấu nối hoà mạng thiết bị đầu cuối thuê bao, mạng nội bộ vào mạng viễn thông công cộng, doanh nghiệp viễn thông có quyền từ chối đấu nối hoà mạng và yêu cầu người sử dụng dịch vụ khắ[r]
 • 43
Những đề xuất về phát triển đi lên mạng thế hệ mới - tương lai của mạng viễn thông

Những đề xuất về phát triển đi lên mạng thế hệ mới - tương lai của mạng viễn thông

Bài viết đã nghiên cứu tầm nhìn mới về mạng viễn thông tương lai, các tác động của nó với đời sống con người và xã hội, các mục tiêu cần đạt được để thực sự có được mạng thế hệ mới, mạng tương lai của viễn thông.
 • 11
GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH MẠNG ĐIỆN

GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH MẠNG ĐIỆN

Giáo trình Quy hoạch mạng điện, tài liệu học cho sinh viên ngành điện tử viễn thông
 • 173

Xem thêm

Từ khóa: bien phap quan ly va nang cao hieu qua sư dụng von của doanh nghiepđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp filescẩm nang quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo và quản lý hiệu quảkỹ năng lãnh đạo quản lý hiệu quảchức năng quản lý nền kinh tế của nhà nướckỹ năng quản lý hiệu quả công việccẩm nang quản lý hiệu quả ebooksách các kỹ năng quản lý hiệu quảcác kỹ năng quản lý hiệu quảcẩm nang quản lý hiệu quả kỹ năng thuyết trìnhsách cẩm nang quản lý hiệu quảquản lý hiệu suất làm việc của nhân viênbiện pháp quản lý tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường thpt thị xã chí linh tỉnh hải dươngcẩm nang quản lý hiệu quả quản lý sự thay đổiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM