0

Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Xây Dựng Website Bán Linh Kiện Máy Tính (139 trang)

154 15 0
  • Báo cáo  Luận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Xây Dựng Website Bán Linh Kiện Máy Tính (139 trang)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:42

Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Xây Dựng Website Bán Linh Kiện Máy Tính 139 trang, phân tích chi tiết. Sơ đồ Usecase, Sơ đồ Sequence,... Phân tích các quy trình. Mô tả database. Chuẩn form luận văn. Gồm các chương: Giới thiệu, Mô tả nghiệp vụ, Kiến trúc hệ thống, Thành phần xử lý, Phân tích dữ liệu, Hiện thực, Tổng kết. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ SÀI GỊN KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN -oOo - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH Người hướng dẫn : ThS TRỊNH THANH DUY Sinh viên thực : PHẠM TRẦN THANH THUẬN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ SÀI GỊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HỒ CHÍ MINH - - - - - - - - - - KHOA : Công Nghệ Thông Tin NHIỆM VỤ BÀI THI TỐT NGHIỆP (Sinh viên phải dán tờ vào trang thứ Bản thuyết minh) HỌ VÀ TÊN : 1/ PHẠM TRẦN THANH THUẬN MSSV DH51704858 LỚP: D17_TH09 NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẦU ĐỀ BÀI THI : Xây dựng website bán linh kiện máy tính NHIỆM VỤ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ SỐ LIỆU BAN ĐẦU: - Tìm hiểu ASP.NET CORE 3.1 - Tìm hiểu nghiệp vụ - Phân tích thiết kế CSDL - Hiện thực website gồm phần: o User: Hiển thị, tìm kiếm, đặt hàng, đăng ký thành viên, bình luận, đánh giá, o Admin: Quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, quản lý thành viên, quản lý website, CÁC HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU CUNG CẤP BAN ĐẦU : NGÀY GIAO NHIỆM VỤ BÀI THI : 07/ 05/ 2021 NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 22/07/ 2021 HỌ TÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN: (1) PHẦN HƯỚNG DẪN ThS TRỊNH THANH DUY Toàn Nội dung yêu cầu Bài thi Tốt nghiệp thơng qua Khoa Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021 TRƯỞNG KHOA NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Trong lời luận văn, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất người hỗ trợ, giúp đỡ em chuyên môn, vật chất tinh thần trình thực luận văn Trước hết, để có kiến thức kết thực tế ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy/cô Khoa Công Nghệ Thơng Tin trường đại học Cơng Nghệ Sài Gịn giảng dạy cho em kiến quý báu từ kiến thức nhất, đồng thời hướng dẫn tận tình cho em trình học tập Sự tận tình giảng dạy q thầy giúp sinh viên chúng em tiếp thu kiến thức tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy Trịnh Thanh Duy nhờ hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình, định hướng rõ ràng thầy giúp em có chuẩn bị kĩ nhất, cho em có hội hồn thiện luận văn Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình người bạn thân giúp đỡ, động viên em nhiều suốt trình học tập Do thời gian thực có hạn, kiến thức chuyên mơn cịn nhiều hạn chế nên luận văn em thực chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô giáo bạn EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ! MỤC LỤC Chương Giới thiệu 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Giới thiệu chung 1.1.2 Sự phát triển công nghệ 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1.3.1 ASP.NET CORE 3.1 1.3.2 Hệ quản trị CSDL SQL Server 1.3.3 RESTful API 1.3.4 Entity Framework Core 1.4 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10 Chương Mô tả nghiệp vụ 11 2.1 Tổng quan 11 2.1.1 Giới thiệu 11 2.2 Các quy trình 13 2.2.1 Quy trình tìm kiếm sản phẩm 13 2.2.2 Quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng 13 2.2.3 Quy trình đặt hàng 14 2.2.4 Quy trình tiếp nhận đơn hàng 15 2.2.5 Quy trình xử lý đơn hàng 16 2.2.6 Quy trình hủy đơn hàng 16 Chương Kiến trúc hệ thống 17 3.1 Kiến trúc tổng thể 17 3.1.1 Các chức dành cho khách hàng 17 3.1.2 Các chức dành cho Admin 17 3.2 Sơ đồ chức 18 3.3 Sơ đồ use-case TỔNG QUÁT 19 3.4 Sơ đồ use case chi tiết đặc tả 20 3.4.1 Sơ đồ Use-Case chức đăng ký tài khoản 20 3.4.2 Sơ đồ Use-Case chức đăng nhập 21 3.4.3 Sơ đồ Use-Case chức đăng xuất 21 3.4.4 Sơ đồ Use-Case chức tìm kiếm sản phẩm 22 3.4.5 Sơ đồ Use-Case chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 24 3.4.6 Sơ đồ Use-Case chức quản lí giỏ hàng 25 3.4.7 Sơ đồ Use-Case chức xem chi tiết sản phẩm 26 3.4.8 Sơ đồ Use-Case chức tạo đơn đặt hàng 28 3.4.9 Sơ đồ Use-Case chức quản lí đơn hàng 30 3.4.10 Sơ đồ Use-Case chức quản lí tài khoản 32 3.4.11 Sơ đồ Use-Case chức liên hệ 34 3.4.12 Sơ đồ Use-Case chức yêu thích sản phẩm 35 3.4.13 Sơ đồ Use-Case chức quản lí sản phẩm 36 3.4.14 Sơ đồ Use-Case chức quản lí loại sản phẩm 40 3.4.15 Sơ đồ Use-Case chức quản lí thương hiệu 43 3.4.16 Sơ đồ Use-Case chức quản lí thơng tin liên hệ 46 3.4.17 Sơ đồ Use-Case chức quản lí đơn vị vận chuyển 47 3.4.18 Sơ đồ Use-Case chức quản lí đơn vận chuyển 50 3.4.19 Sơ đồ Use-Case chức quản lí phương thức tốn 52 3.4.20 Sơ đồ Use-Case chức quản lí khách hàng 55 3.4.21 Sơ đồ Use-Case chức quản lí slide 58 3.4.22 Sơ đồ Use-Case chức quản lí mã giảm giá 60 3.4.23 Sơ đồ Use-Case chức quản lí đơn đặt hàng 63 3.4.24 Sơ đồ Use-Case chức quản lí feedback 66 Chương Thành phần xử lý 69 4.1 Sơ đồ 69 4.1.1 Sơ đồ chức đăng ký 69 4.1.2 Sơ đồ chức đăng nhập 70 4.1.3 Sơ đồ chức đăng xuất 70 4.1.4 Sơ đồ chức tìm kiếm sản phẩm 71 4.1.5 Sơ đồ chức thêm sản phẩm vào giỏ hàn 71 4.1.6 Sơ đồ chức quản lí giỏ hàng 72 4.1.7 Sơ đồ chức xem chi tiết sản phẩm 73 4.1.8 Sơ đồ chức tạo đơn đặt hàng 73 4.1.9 Sơ đồ chức quản lí đơn hàng 74 4.1.10 Sơ đồ chức quản lí tài khoản 75 4.1.11 Sơ đồ chức liên hệ 76 4.1.12 Sơ đồ chức yêu thích sản phẩm 77 4.1.13 Sơ đồ chức quản lí sản phẩm 78 4.1.14 Sơ đồ chức quản lí loại sản phẩm 80 4.1.15 Sơ đồ chức quản lí thương hiệu 82 4.1.16 Sơ đồ chức quản lí thơng tin liên hệ 84 4.1.17 Sơ đồ chức quản lí đơn vị vận chuyển 85 4.1.18 Sơ đồ chức quản lí đơn vận chuyển 87 4.1.19 Sơ đồ chức quản lí phương thức tốn 89 4.1.20 Sơ đồ chức quản lí khách hàng 90 4.1.21 Sơ đồ chức quản lí slide 92 4.1.22 Sơ đồ chức quản lí mã giảm giá 94 4.1.23 Sơ đồ chức quản lí đơn đặt hàng 96 4.1.24 Sơ đồ chức quản lí feedback 99 Chương Phân tích liệu 101 5.1 PHÂN TÍCH Ở MỨC QUAN NIỆM 101 5.1.1 Sơ đồ ER/ Sơ đồ lớp: 101 5.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 102 5.2.1 Sơ đồ logic liệu (Mơ hình quan hệ) 102 5.2.2 Mô tả bảng liệu 103 5.2.3 Ràng buộc liệu 112 Chương Hiện thực 114 6.1 Giao diện Người Dùng 114 6.1.1 Giao diện trang chủ 114 6.1.2 Giao diện đăng nhập 115 6.1.3 Giao diện đăng ký 116 6.1.4 Giao diện tìm kiếm sản phẩm 117 6.1.5 Giao diện chi tiết sản phẩm 118 6.1.6 Giao diện đánh giá sản phẩm 119 6.1.7 Giao diện giỏ hàng 120 6.1.8 Giao diện tạo đơn đặt hàng 120 6.1.9 Giao diện quản lí tài khoản 122 6.1.10 Giao diện quản lí đơn hàng 123 6.1.11 Giao diện liên hệ gửi feedback 124 6.2 Giao diện quản lý 124 6.2.1 Đăng nhập 124 6.2.2 Giao diện quản lí sản phẩm 125 6.2.3 Giao diện quản lí loại sản phẩm 126 6.2.4 Giao diện quản lí thương hiệu 127 6.2.5 Giao diện quản lí khách hàng 128 6.2.6 Giao diện quản lí mã giảm giá 129 6.2.7 Giao diện quản lí phương thức toán 129 6.2.8 Giao diện quản lí đơn hàng 131 6.2.9 Giao diện quản lí đơn vận chuyển 132 6.2.10 Giao diện quản lí Slide 133 6.2.11 Giao diện quản lí thơng tin liên hệ 134 6.2.12 Giao diện quản lí feedback 135 Chương Tổng kết 136 7.1 Kết luận đề tài 136 7.1.1 Chức hoàn thiện 136 7.1.2 Chức chưa hoàn thiện 137 7.2 Hướng phát triển 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 MỤC LỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1-1 Ảnh minh họa framework Net Core 3.1 Hình 1-2 Ảnh minh họa Sql Server Hình 1-3 Ảnh minh họa RESTful API Hình 1-4 Ảnh minh họa Entity Framework Core Hình 1-5 Ảnh minh họa cách tiếp cận phát triển EF Core Hình 2-1 Ảnh quy trình tìm kiếm sản phẩm 13 Hình 2-2 Ảnh quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng 13 Hình 2-3 Ảnh quy trình đặt hàng 14 Hình 2-4 Ảnh quy trình tiếp nhận đơn hàng 15 Hình 2-5 Ảnh quy trình xử lí đơn hàng 16 Hình 2-6 Ảnh quy trình hủy đơn hàng 16 Hình 3-1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể 17 Hình 3-2 Sơ đồ chức 18 Hình 3-3 Sơ đồ Use-Case tổng quát 19 Hình 3-4 Sơ đồ use-case chức đăng ký tài khoản 20 Hình 3-5 Sơ đồ use-case chức đăng nhập 21 Hình 3-6 Sơ đồ use-case chức đăng xuất 21 Hình 3-7 Sơ đồ use-case khách hàng Lọc, tìm kiếm sản phẩm 22 Hình 3-8 Sơ đồ use-case chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 24 Hình 3-9 Sơ đồ use-case chức quản lí giỏ hàng 25 Hình 3-10 Sơ đồ use-case chức khách viếng thăm xem chi tiết sản phẩm 27 Hình 3-11 Sơ đồ use-case chức thành viên xem chi tiết sản phẩm 27 Hình 3-12 Sơ đồ use-case chức tạo đơn đặt hàng 28 Hình 3-13 Sơ đồ use-case chức quản lí đơn hàng 30 Hình 3-14 Sơ đồ use-case chức quản lí tài khoản 32 Hình 3-15 Sơ đồ use-case chức liên hệ 34 Hình 3-16 Sơ đồ use-case chức u thích sản phẩm 35 Hình 3-17 Sơ đồ use-case chức quản lí sản phẩm 37 Hình 3-18 Sơ đồ use-case chức quản lí loại sản phẩm .40 Hình 3-19 Sơ đồ use-case chức quản lí thương hiệu 43 Hình 3-20 Sơ đồ use-case chức quản lí thơng tin liên hệ 46 Hình 3-21 Sơ đồ use-case chức quản lí đơn vị vận chuyển 47 Hình 3-22 Sơ đồ use-case chức quản lí đơn vận chuyển 50 Hình 3-23 Sơ đồ use-case chức quản lí phương thức tốn 52 Hình 3-24 Sơ đồ use-case chức quản lí khách hàng 55 Hình 3-25 Sơ đồ use-case chức quản lí slide 58 Hình 3-26 Sơ đồ use-case chức quản lí mã giảm giá 60 Hình 3-27 Sơ đồ use-case chức quản lí đơn đặt hàng 63 Hình 3-28 Sơ đồ use-case chức quản lí feedback 67 Hình 4-1 Sơ đồ chức đăng ký 69 Hình 4-2 Sơ đồ chức đăng nhập 70 Hình 4-3 Sơ đồ chức đăng xuất 70 Hình 4-4 Sơ đồ chức tìm kiếm sản phẩm 71 Hình 4-5 Sơ đồ chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 71 Hình 4-6 Sơ đồ chức cập nhật giỏ hàng 72 Hình 4-7 Sơ đồ chức sử dụng mã giảm giá 72 Hình 4-8 Sơ đồ chức xem chi tiết sản phẩm 73 Hình 4-9 Sơ đồ chức tạo đơn đặt hàng 73 Hình 4-10 Sơ đồ chức khách hàng xem danh sách đơn hàng .74 Hình 4-11 Sơ đồ chức khách hàng theo dõi đơn hàng 74 Hình 4-12 Sơ đồ chức khách hàng hủy đơn hàng 75 Hình 4-13 Sơ đồ chức cập nhật thông tin cá nhân 75 Hình 4-14 Sơ đồ chức cập nhật thơng tin cá nhân 76 Hình 4-15 Sơ đồ chức xem thông tin liên hệ 76 Hình 4-16 Sơ đồ chức gửi feedback 77 Hình 4-17 Sơ đồ chức xem danh sách sản phẩm yêu thích 77 6.2.2 Giao diện quản lí sản phẩm Hình 6-20 Giao diện danh sách sản phẩm Hình 6-21 Giao diện chi tiết sản phẩm Hình 6-22 Giao diện tối ưu SEO cho sản phẩm 6.2.3 Giao diện quản lí loại sản phẩm Hình 6-23 Giao diện danh sách loại sản phẩm Hình 6-24 Giao diện chi tiết loại sản phẩm 6.2.4 Giao diện quản lí thương hiệu Hình 6-25 Giao diện danh sách thương hiệu Hình 6-26 Giao diện chi tiết thương hiệu 6.2.5 Giao diện quản lí khách hàng Hình 6-27 Giao diện danh sách khách hàng Hình 6-28 Giao diện chi tiết khách hàng 6.2.6 Giao diện quản lí mã giảm giá Hình 6-29 Giao diện danh sách mã giảm giá Hình 6-30 Giao diện chi tiết mã giảm giá 6.2.7 Giao diện quản lí phương thức tốn Hình 6-31 Giao diện danh sách phương thức tốn Hình 6-32 Giao diện chi tiết phương thức tốn 6.2.8 Giao diện quản lí đơn hàng Hình 6-33 Giao diện danh sách đơn hàng Hình 6-34 Giao diện chi tiết đơn hàng 6.2.9 Giao diện quản lí đơn vận chuyển Hình 6-35 Giao diện danh sách đơn hàng Hình 6-36 Giao diện chi tiết đơn vận chuyển 6.2.10 Giao diện quản lí Slide Hình 6-37 Giao diện danh sách slide Hình 6-38 Giao diện chi tiết slide 6.2.11 Giao diện quản lí thơng tin liên hệ Hình 6-39 Giao diện chi tiết thông tin liên hệ 6.2.12 Giao diện quản lí feedback Hình 6-40 Giao diện danh sách feedback Hình 6-41 Giao diện chi tiết feedback Chương TỔNG KẾT 7.1 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI Đề tài “Xây dựng website bán linh kiện máy tính” xây dựng để giải nhu cầu hầu hết website thương mại điện tử nay, cung cấp cho doanh nghiệp yếu tố giúp tối ưu SEO cho website tốt hơn, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm thơng qua Search Engine google Website có URL thân thiện với SEO, thân thiện với cơng cụ tìm kiếm với người dùng Ngồi website cịn hỗ trợ tốt cho khách hàng chức quản lí theo dõi đơn hàng với timeline rõ ràng mà khơng thua website thương mại điện tử Các chức website hỗ trợ tốt cho người quản trị dễ dàng đến chức khác nhờ vào khả liên kết Cung cấp chức giúp người quản trị quan tâm đến khách hàng như: xem đơn hàng gần nhất, xem sản phẩm khách hàng yêu thích, xem feedback khách hàng, Cung cấp chức để xử lý đơn hàng, đơn vận chuyển khách hàng cách dễ dàng, xác 7.1.1 Chức hồn thiện Về phía người dùng: - Chức Đăng nhập/đăng ký/đăng xuất - Chức tìm kiếm sản phẩm - Chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Chức quản lí giỏ hàng - Chức xem chi tiết sản phẩm - Chức tạo đơn đặt hàng - Chức quản lí đơn hàng - Chức quản lí tài khoản - Chức liên hệ - Chức yêu thích sản phẩm Về phía người quản lý: Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 136 Chương TỔNG KẾT - Chức đăng nhập /đăng xuất - Chức quản lí sản phẩm - Chức quản lí loại sản phẩm - Chức quản lí thương hiệu - Chức quản lí thơng tin liên hệ - Chức quản lí đơn vận chuyển - Chức quản lí đơn vị vận chuyển - Chức quản lí phương thức tốn - Chức quản lí khách hàng - Chức quản lí slide - Chức quản lí mã giảm giá - Chức quản lí đơn đặt hàng - Chức quản lí feedback 7.1.2 Chức chưa hồn thiện Hạn chế : - Chưa có chức thống kê, in thống kê - Chưa có chức quảng cáo trang chủ - Chưa tự động giảm giá sản phẩm - Chưa có tính tự động cập nhật sản phẩm bật hay bán chạy - Chưa có chức trả lời feedback, đánh giá khách hàng - Chưa có chức duyệt/xóa đánh giá khách hàng - Bộ lọc sản phẩm chưa tối ưu - Chưa có chức thay đổi mật cho khách hàng - Chưa tích hợp đăng nhập/đăng ký tài khoản facebook, google,… Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 137 7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Giải hạn chế tồn đọng webiste - Xây dựng chức để phát triển website:  Nghiên cứu thêm chức xây dựng cấu hình  Thêm chức xem tin tức, quảng cáo  Nghiên cứu thêm chức so sánh sản phẩm  Thêm chức cho nhân viên, phân quyền truy cập cho nhân viên  Nghiên cứu thêm chức quản lý bảo hành sản phẩm - Tối ưu cho website:  Nâng cấp giao diện cho website  Tìm hiểu cách xử lý để tăng tốc độ xử lý cho website  Nghiên cứu vấn đề bảo mật website người dùng  Tạo fanpage mạng xã hội, marketing cho website - Phát triển đề tài  Đăng ký dịch vụ toán cho khách hàng toán sản phẩm, đưa website vào kinh doanh thực tế  Sử dụng API phát triển thêm tảng thiết bị di động TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] What's new in ASP.NET Core 3.1, https://docs.microsoft.com/enus/aspnet/core/release-notes/aspnetcore-3.1?view=aspnetcore-5.0 [2] Difference Between NET and NET Core, https://www.csharpcorner.com/article/difference-between-net-framework-and-net-core/ [3] Entity Framework Core, https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/ [4] Tutorial: Create a web API with ASP.NET Core, https://docs.microsoft.com/enus/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-5.0&tabs=visual-studio [5] Choose between ASP.NET 4.x and ASP.NET Core, https://docs.microsoft.com/vivn/aspnet/core/fundamentals/choose-aspnet-framework?view=aspnetcore-5.0 [6] SEO Starter Guide: The Basics, https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 139 ... vào xây dựng website Em định tìm hiểu nghiên cứu để thực đề tài xây dựng website bán linh kiện máy tính Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH Chương GIỚI THIỆU 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI... quản lí khách hàng Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 17 Chương KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG Hình 3-2 Sơ đồ chức Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 18 3.3 SƠ ĐỒ... thiết tạo tài khoản cho riêng sử dụng tài khoản để đăng nhập vào website để mua hàng bình luận mặt hàng mua đánh giá sản phẩm sử dụng website Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Xây Dựng Website Bán Linh Kiện Máy Tính (139 trang), Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp Đề Tài Xây Dựng Website Bán Linh Kiện Máy Tính (139 trang)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm