0

SKKN thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy toán lớp 3 ở trường tiểu học

17 2 0
  • SKKN thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy toán lớp 3 ở trường tiểu học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:16

PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn sáng kiến cải tiến kỹ thuật Đất nước ta bước vào thiên niên kỷ mới, với cơng cơng nghiệp hố, đại hoá (CNH, HĐH) đất nước Trong Nghị trung ương V Khoá VIII Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn tiến hành CNH, HĐH thắng lợi phải phát triển Giáo dục - Đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển nhanh bền vững” Điều chứng tỏ Đảng nhà nước ta thực coi Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) phận cấu thành hữu kinh tế đại ngày coi yếu tố hàng đầu tạo nội lực quốc gia Nhiệm vụ, mục tiêu GD&ĐT nhằm xây dựng người hệ trẻ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc CNXH Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Gần văn kiện đại hội X Đảng ta lại nhấn mạnh “Phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH, HĐH điều kiện để phát huy nguồn lực người” Với chức “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, GD&ĐT nhìn nhận đường quan trọng để phát triển Tuy nhiên để đạt điều đó, Giáo dục Việt Nam phải có hệ thống giáo dục quốc dân hoàn chỉnh sở vững bậc giáo dục Tiểu học Điều luật Giáo dục Tiểu học khẳng định: “Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ xây dựng phát triển tình cảm đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ thể chất trẻ em, nhằm hình thành sở ban đầu cho phát triển toàn diện nhân cách người Việt Nam XHCN.” Với mục tiêu Điều lệ trường Tiểu học quy định nhiệm vụ quyền hạn trường tiểu học: “Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục tiểu học Bộ GD&ĐT ban hành” Cùng với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật cuối kỷ XX đầu kỷ XXI phát triển vượt bậc Công nghệ thông tin Môn Tin học ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực đời sống xã hội Có thể nói nay, ngành nghề cần hỗ trợ công nghệ thông tin (CNTT) Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học mà hiệu công tác giảng dạy tăng lên vượt bậc, việc to lớn tưởng mà trở thành thực Cùng với lên xã hội, ngành giáo dục mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào dạy học Từ năm học 2008-2009 xác định “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi quản lí tài xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Đối với ngành giáo dục đào tạo CNTT có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung phương pháp dạy học Mặt khác, ngành giáo dục đào tạo đóng vai trị quan trọng việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT Hơn nữa, CNTT phương tiện để giúp tiến tới “ xã hội học tập” Bởi vậy, năm học 2014- 2015 này, ngành giáo dục xác định phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trường học, làm tăng hiệu mà công nghệ thông tin đưa lại cơng tác dạy học Ứng dụng CNTT đưa vào tất môn học, đặc biệt mơn có sử dụng nhiều tranh ảnh cho giảng Trong năm học gần đây, mạnh dạn đưa ứng dụng CNTT vào nhiều môn học Đặc biệt mơn Tốn, ngồi sử dụng phần mềm Power Point tơi cịn sử dụng phần mềm Violet vào phần luyện tập dạng trò chơi, tạo khơng khí học tập thoải mái cho học sinh Qua việc giảng dạy sử dụng đồ dùng CNTT dạy học Toán, giáo viên giúp học sinh bước phát triển lực tư duy, rèn luyện phương pháp kỹ lơ-gíc, khêu gợi tập dượt khả quan sát đốn, tìm tịi Giờ học tốn em diễn cách nhẹ nhàng, sinh động, cụ thể nhằm tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Như nói dạy – học toán tiểu học khoa học, công việc quan trọng người dạy người học Qua sử dụng CNTT dạy học mơn Tốn học sinh có cơng cụ, chìa khố vàng để mở cửa chân trời khoa học Trường tiểu học thực dạy học môn Tin học từ lớp - Từ năm học 2014- 2015 với việc tổ chức dạy Tin học cho HS nhà trường tổ chức thực đổi phương pháp dạy học cách tích cực thông qua việc sử dụng ứng dụng công nghệ hai khâu soạn thực dạy học lớp Bản thân giáo viên trực tiếp thực trình dạy học lớp đúc rút số kinh nghiệm trình thực đổi phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin soạn dạy học lớp nên mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề: “Thực ứng dụng công nghệ thơng tin vào dạy Tốn lớp trường Tiểu học" Điểm cần thiết chọn sáng kiến CTKT: Sáng kiến CTKT chưa có nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lĩnh vực CNTT Sáng kiến CTKT nhằm giải vấn đề đưa CNTT vào d¹y häc góp phần thực kế hoạch đẩy mạnh CNTT giai đoạn 2015 – 2020 Hiện không ngành giáo dục mà tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật triển khai, áp dụng rộng rãi mơ hình quản lý triển khai hiệu công việc Email điện tử đăng tải công khai thông tin website Đối với cán giáo viên nhân viên cần thiết sử dụng hộp thư điện tử, website để cập nhật thông tin từ cấp quản lý; Cập nhật kế hoạch đạo thực nhiệm vụ cơng tác từ phía lãnh đạo nhà trường, phận, tổ chøc có liên quan Phạm vi áp dụng sáng kiến CTKT: -Thời gian nghiên cứu áp dụng năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học -Đề tài đề cập đến việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học tốn lớp 3 PHẦN NỘI DUNG Thực trạng Do nhận thức phận GV hạn chế vai trị CNTT nên ngại áp dụng, khơng vượt qua khó khăn bước đầu Một số giáo viên nhà trường thấy mặt trái CNTT, thấy số tượng tiêu cực giới trẻ xã hội đổ lỗi cho CNTT Đội ngũ giáo viên: Đa số giáo viên có tuổi đời cao nên trình độ Tin học, kỹ sử dụng máy tính phương tiện hỗ trợ cịn hạn chế, không thường xuyên rèn luyện, không tranh thủ thời gian để học tập nâng cao tay nghề, điều kiện khơng có máy để rèn luyện Một số người sử dụng máy thiếu kiến thức bảo quản máy nên chất lượng máy tính thiết bị nhanh xuống cấp, hư hỏng ảnh hưởng đến trình sử dụng Ngay từ đầu năm học, tơi tiến hành kiểm tra việc nắm kiến thức kĩ vận dụng mơn Tốn theo hình thức vấn làm giấy học sinh chưa học tiết dạy có sử dụng cơng nghệ thơng tin Kết sau: Lớp 3B có 32 học sinh - Làm toán nhanh: 8/32: Tỷ lệ: 25% - Làm tốn cịn chậm: 14/32 Tỷ lệ: 44% - Chưa biết làm toán: 10/32 Tỷ lệ: 31% Với thực trạng việc đưa CNTT vào dạy học toán khơng nhu cầu tất yếu mà cịn bảo đảm tồn phát triển chất lượng dạy học trước yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo Xuất phát từ thực trạng nêu trên, người giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp mạnh dạn đề xuất số biện pháp thực ứng dụng CNTT vào dạy học nói chung dạy học mơn Tốn lớp nói riêng nhằm đưa chất lượng dạy học lớp, nhà trường ngày lên thể biện pháp sau: Một Số giải pháp nhằm ứng dụng CNTT vào dạy học toán lớp Giải pháp 1; Thiết kế dạy phù hợp theo ý tưởng Giáo viên phải nghiên cứu kỹ mục tiêu học nêu để thiết kế dạy theo ý tưởng mình, phù hợp với thực tế lớp học giúp học sinh tiếp thu nhanh Ví dụ 1: Bài tồn giải hai phép tính (sách giáo khoa trang 50) Trong phần giải toán “Bài toán giải hai phép tính” chiếm phần tương đối lớn chương trình Tốn Để hình thành cho cách giải cách trình bày giải hai phép tính từ tiết khơng dễ Nên từ hình vẽ sách giáo khoa GV thiết kế hình ảnh động HS quan sát, để HS dễ hình dung, dễ nhận chất tốn: Hình ảnh 1: Hàng có kèn Hình ảnh 2: Hàng có nhiều hàng kèn (5 kèn) Slide minh hoạ: Qua quan sát cách trực tiếp hình ảnh động, âm vui nhộn học sinh thấy muốn tìm số kèn hàng ta phải vận dụng cách giải tốn “nhiều hơn”, từ HS dễ dàng tìm số kèn hai hàng Ví dụ 2: Bài Giảm số lần (sách giáo khoa trang 37) Để HS biết cách thực giảm số số lần vận dụng vào giải toán Ngay ví dụ để hình thành kiến thức, thay việc cho HS quan sát sách giáo khoa, GV cho xây dựng Slide hình ảnh động: Hình ảnh 1: Hàng có gà Hình ảnh 2: Hàng có gà Slide minh hoạ: Qua quan sát hình ảnh động hình HS dễ hình dung, đặt tốn phù hợp với tranh, từ em khơng biết cách giảm số số lần mà phân biệt rõ giảm số lần với giảm số đơn vị Giải pháp 2: Đưa hình ảnh động, âm vào Slide dạy phong phú Đối với loại luyện tập thực hành, để nguyên toán theo sách giáo khoa số chữ viết nên sưu tầm tranh ảnh để minh họa cho học sinh quan sát từ giải tốn đúng, nhanh hiểu thực tế sống thông qua học Ví dụ: Luyện tập (sách giáo khoa trang 32) Bài tập 3: trang 32 (Mỗi lọ hoa có bơng hoa Hỏi lọ hoa có bao nhiêu hoa?) Giải pháp 3: Tạo Slide trò chơi để giải tập sách giáo khoa Đối với số tập sách giáo khoa tơi đưa hình thức trò chơi để giúp em hứng thú học Ví dụ: Bài tập Trang 39 (Tốn 3): Trị chơi sử dụng phần mềm Violet với thẻ từ mặt có ghi chữ a,b,c,d , mặt ghi số 1,2,3,4 cho học sinh chơi dạng tập trắc nghiệm - Phần thứ trị chơi phép tính a tập 2: Tìm m, biết 12 : m = (trang 39) Với tập đưa đáp án (1 đáp án đáp án sai) Đầu tiên giới thiệu cách chơi cho học sinh biết: m có đáp án có đáp án đáp án sai, học sinh tìm đáp án giơ thẻ có chữ trước đáp án Tơi cho học sinh suy nghĩ vịng phút gõ hiệu lệnh cho HS giơ thẻ Sau học sinh giơ thẻ kiểm tra kết (hoặc cho học sinh lên kiểm tra kết quả): Tích vào đáp án kích chuột vào chỗ kết Nếu tích vào đáp án hình lên dịng chữ: “Hoan hô bạn làm đúng” kèm theo tiếng vỗ tay loa, bơng hoa cười tươi Cịn tích vào đáp án sai hình lên dòng chữ “Rất tiếc bạn làm sai” bơng hoa ủ rũ Nếu muốn tích vào đáp án khác kích chuột vào chữ làm lại, làm m m m m m + Tương tự cách làm trên, tổ chức cho em chơi tiếp tập b,c,d lại - Khi chơi trị chơi tơi thấy học sinh thích, tìm kết nhanh, đúng, học sinh tìm sai Những học sinh tìm kết sai nhầm lẫn Sau kiểm tra kết cho học sinh nhận xét: Nêu cách làm nêu lí bạn tìm kết sai - Ở phép tính a d tập đưa vào trò chơi số chia chưa biết không ghi chữ x đề bài, mà dùng chữ m n thay để từ nhấn mạnh cho học sinh biết dù số chia biểu thị chữ cách tìm số chia khơng thay đổi Để phần trị chơi ln hấp dẫn tiết học tơi đổi tên trị chơi; “Thử tài đốn nhanh” “Thi nêu đúng, nêu nhanh?” Giải pháp 4: Kết hợp với giáo viên Tin học Âm nhạc làm việc nhịp nhàng Trong buổi sinh hoạt chuyên mơn tơi thường xun đề xuất khó khăn trình thực (chọn đưa dạy cần sử dụng máy nội dung khó vào Slide) từ kết hợp với giáo viên Âm nhạc để đưa vào dạy âm tự nhiên, quen thuộc, gần gũi với em hàng ngày tiếng tơ, tiếng chim hót, tiếng vịt bơi… Âm cần thiết hình ảnh động quan trọng khơng Vì chúng tơi phối kết hợp với giáo viên tin học xây dựng dạy cho có hình ảnh động (phông, nền, hiệu ứng ) phù hợp giúp học sinh tri giác cụ thể, trọng tâm Vì trình thiết kế dạy chúng tơi bàn bạc để đưa hình ảnh âm phù hợp với nội dung kiến thức học Biện pháp 4: Giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng tin học cho thân để khắc phục tình cố máy móc dạy Muốn có dạy đạt hiệu cao, thân tơi ln nhận thức cần phải có kế hoạch bồi dưỡng tin học cho thân cách tự tìm tịi, tham khảo tài liệu có liên quan trực tiếp học hỏi người có kinh nghiệm soạn máy Ví dụ: Khi chẳng may bấm q hình ảnh khơi phục cách nào? Hay chọn phông, nền, kiểu bay, hiệu ứng phù hợp? Giáo án hoàn thiện muốn thêm chữ để minh họa làm ? Giải pháp 5: Dạy ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh nắm kiến thức, kỹ Toán * Công nghệ thông tin giúp giáo viên tiết kiệm khơng thời gian cho nhiều thao tác, từ việc kẻ vẽ hình hay hình thành số kiến thức phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên hay dạng tốn giải Thơng qua việc bấm phím, di chuyển chuột, giáo viên dễ dàng giúp học sinh tiếp thu kiến thức, kỹ cần thiết dạy Ví dụ: Bài “Phép nhân 7” Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình để lập bảng nhân 10 Hình ảnh 1: Một bìa có chấm trịn: chấm tròn lấy lần (HS lập phép nhân: x = 7) Hình ảnh 2: Hai bìa, có chấm trịn xuất (tương tự lập phép nhân: x = 14) Hình ảnh 3: Có bìa, có chấm tròn xuất hiện: (tương tự lập phép nhân: x = 21) Gải pháp Các điều kiện tối thiểu soạn vào Slide Cần chọn phông chữ, màu chữ, phông nền, màu cho phù hợp Không nên chọn màu sắc tối, nhợt nhạt không gây ý học sinh Khơng nên chọn màu sắc q lịe loẹt, q nhiều màu sắc Slide nhìn rối mắt Chỉ đưa kiến thức trọng tâm vào Slide Những kiến thức cần nhấn mạnh nên chọn hiệu ứng đổi màu gạch chân không nên chọn hiệu ứng sinh động làm cho học sinh ý xem hiệu ứng không ý đến kiến thức 11 Hiệu ứng chuyển trang nên chọn hiệu ứng phù hợp, không nên chọn hiệu ứng nhanh hay chậm sống động ảnh hưởng đến tập trung vào học học sinh Khi sử dụng phần mềm Violet cần chọn toán phù hợp với nội dung kiến thức để học sinh chơi trị chơi Khơng nên chọn q khó, phần trò chơi học sinh làm tập trắc nghiệm thời gian ngắn Đề nên thiết kế phần mềm Microsoft Office chọn màu cho phù hợp, chụp ảnh đưa vào Violet Bởi phần mềm Violet phơng chữ nhỏ, có màu đen Kết đạt Qua trình thực dạy tốn lớp 3B, thơng qua việc sử dụng cơng nghệ thơng tin học tụi thu kết sau: Tổng số học sinh: 32 71,8% 23/32 - Làm toán nhanh, 22% 7/32 - Làm toán 6,2% 2/32 - Làm toán chậm 0% 0/32 - Chưa biết làm tốn - Nhìn vào bảng cho thấy chất lượng tốn lớp có ứng dụng CNTT đạt kết cao so với việc dạy học truyền thống tranh ảnh khơng có ứng dụng CNTT Tơi thấy biện pháp áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học Tốn trình bày em nắm kiến thức mà em học tập phấn khởi hơn, đạt chất lượng thực 12 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận: Ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục - đào tạo yêu cầu cấp thiết chiến lược phát triển giáo dục Đảng ta Dạy học công nghệ thông tin tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên: - Tiết kiệm số thao tác viết nói để giáo viên có thời gian hướng dẫn, kiểm tra nhiều - Nội dung dạy học, khối lượng thông tin cần truyền đạt tới học sinh ghi vào đĩa gọn nhẹ nên giáo viên dễ dàng có tay phương tiện để tự chủ động thực phương pháp dạy học tích cực nơi có máy tính - Với học sinh, việc sử dụng đồ dùng đại thu hút học sinh tích cực tham gia hoạt động học tập, giúp em tự tin tiếp thu kiến thức, phát huy khả tư độc lập, sáng tạo cách phong phú đa dạng, tạo nguồn cảm hứng, say mê học tập học sinh - Việc thiết kế dạy giáo viên đầu tư nhiều thời gian, suy nghĩ, kiến thức, lựa chọn hình ảnh phù hợp cho dạy - Kỹ thuật thao tác giáo viên phải tuân thủ thao tác kĩ thuật cơng nghệ máy tính tùy tiện - Người giáo viên phải biết sử dụng máy tính sử dụng máy chiếu với thao tác thành thạo để thực chủ động CNTT vào hoạt động dạy học - Phải phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên Tin học Âm nhạc để xây dựng ý tưởng dạy Nền giáo dục với vị trí quốc sách hàng đầu, đảm bảo mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Con đường đào tạo, bồi dưỡng hệ người có đủ lĩnh để đưa dân tộc ta vượt qua nguy tụt hậu thời đại bùng nổ công nghệ thông tin Việc nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn vấn đề thiết quan trọng, để có chất lượng 13 giáo dục thực hết người làm công tác giáo dục cần phải thực đổi phương pháp dạy học cách triệt để, vận dụng phương tiện, đồ dùng dạy học có làm thêm số đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện địa phương Phải biết thực đổi phương pháp phương tiện dạy học đại vận dụng công nghệ thông tin soạn giáo án dạy học lớp, từ giúp học sinh hứng thú học tốn môn học khác Trên vài kinh nghiệm đưa ứng dụng CNTT vào dạy Toán lớp Bước đầu đưa ứng dụng CNTT vào dạy học có vất vả nhiều thời gian, hiệu đưa lại cao Những tiết dạy có sử dụng CNTT gây hứng thú cho học sinh học tập, làm cho tiết học nhẹ nhàng hiệu Tuy nhiên để có giáo án điện tử phải có thời gian, có ý tưởng từ trước đến lên lớp chuẩn bị Bởi vậy, địi hỏi người giáo viên ln dành nhiều thời gian cho công việc nghiên cứu soạn Kiến nghị: Để nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo nói chung, chất lượng dạy học trường Tiểu học nói riêng, đồng thời để biện pháp mà đề tài đề xuất có điều kiện thực rộng rãi khả thi, chúng tơi có số kiến nghị sau: Đảng, Nhà nước, quyền địa phương cần quan tâm đầu tư cho giáo dục tiểu học nguồn kinh phí, trang cấp thêm số máy tính, máy chiếu để giáo viên thường xuyên dạy giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiết học Phòng Giáo dục - Đào tạo: Sở Giáo dục - Đào tạo: - Có biện pháp đạo sát việc đổi phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT dạy học trường tiểu học - Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng CNTT dạy học để chúng tơi có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ - Cung ứng thêm số tài liệu có liên quan đến CNTT sử dụng CNTT vào giảng dạy để GV tiện nghiên cứu 14 - Tạo điều kiện để trường huyện, tỉnh trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn dạy học, tạo liên thông giáo dục hệ thống trường tiểu học Trên số biện pháp mà thực có hiệu “Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học Tốn”, kính mong nhận ý kiến đóng góp Hội đồng khoa học cấp để đề tài đưa vào thực có hiệu cao Xin chân thành cảm ơn! Thái Thủy, ngày 15 tháng năm 2015 ý kiến 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nghị TƯ V khoá VIII Văn kiện đại hội X Đảng Luật Giáo dục Điều lệ trường tiểu học Bộ GD&ĐT: Chỉ thị, hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học Báo Giáo dục thời đại Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ môn học tiểu học Sách Toán lớp Sách giáo viên Toán lớp 10 Sách thiết kế Toán lớp 11.Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học Sở, Phòng GD&ĐT 12 Mạng Internet 16 MỤC LỤC Phần thứ nhất: Phần mở đầu Trang 1-3 Phần thứ hai: Nội dung đề tài Trang 4-12 Phần thứ ba: Phần kết luận Trang 13-15 Tài liệu tham khảo Trang 16 Mục lục Trang 17 17 ... nghiệm trình thực đổi phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin soạn dạy học lớp nên mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề: ? ?Thực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy Toán lớp trường Tiểu học" Điểm cần... thông tin soạn giáo án dạy học lớp, từ giúp học sinh hứng thú học toán môn học khác Trên vài kinh nghiệm đưa ứng dụng CNTT vào dạy Toán lớp Bước đầu đưa ứng dụng CNTT vào dạy học có vất vả nhiều... dụng CNTT dạy học mơn Tốn học sinh có cơng cụ, chìa khố vàng để mở cửa chân trời khoa học Trường tiểu học thực dạy học môn Tin học từ lớp - Từ năm học 2014- 2015 với việc tổ chức dạy Tin học cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy toán lớp 3 ở trường tiểu học , SKKN thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy toán lớp 3 ở trường tiểu học