0

Thao giảng số từ, lượng từ

34 1 0
  • Thao giảng số từ, lượng từ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:05

“KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HƠM NAY.” Lớp 6/5 Gv: Cao Văn Muốn Kiểm tra cũ? ? - Thế cụm danh từ? Cho Vd? - Cấu tạo cụm danh từ? Cụm danh từ tổ hợp từ danh từ số từ ngữ phụ thuộc tạo thành Ví dụ: hai chim non, hoa xinh xắn Cấu tạo cụm danh từ đầy đủ gồm ba phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau Phần trước Phần trung tâm Bổ sung ý Luôn danh từ nghĩa số lượng Phần sau Nêu lên đặc điểm vật xác định vị trí vật không gian hay thời gian Tiết 50 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ Tiết 50 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I Tìm hiểu chung Số từ Ví dụ a: Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm gì, vua bảo : “Một trăm ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thứ đơi (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh) Ví dụ a: chàng - Hai ván cơm nếp - Một trăm nệp bánh chưng ngà - Chín cựa hồng mao - Một đơi - “Hai, trăm, chín, một”  Đứng trước danh từ Bổ sung ý nghĩa số lượng Ví dụ b: Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng có hai vợ chồng ơng lão chăm làm ăn có tiếng phúc đức (Thánh Gióng) thứ sáu Sáu  Đứng sau danh từ Bổ sung ý nghĩa số thứ tự Em hiểu số từ? Tiết 50 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I Tìm hiểu chung Số từ  - Số từ từ số lượng thứ tự vật - Khi biểu thị số lượng, số từ thường đứng trước danh từ Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ Vd: hoa, thứ sáu… - Hai chàng - Một trăm ván cơm nếp - Một trăm nệp bánh chưng - Chín ngà - Chín cựa - Chín hồng mao - Các hoàng tử -Những kẻ thua trận - Cả vạn tướng lĩnh, quân sĩ - Giống: Đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa số lượng - Khác: + Số từ: Chỉ số lượng thứ tự vật, đếm + Lượng từ: Chỉ lượng hay nhiều vật, khơng thể đếm Lượng từ gì?  Lượng từ - Lượng từ: lượng hay nhiều vật Điền lượng từ cho vào nhóm cho thích hợp? •Ví dụ : Các, những, mọi, tất thảy, cả, tất cả, - Lượng từ ý nghĩa toàn thể : - Lượng từ tập hợp hay phân phối : Lượng từ chia thành nhóm?  Lượng từ - Lượng từ chia thành hai nhóm: + Lượng từ ý nghĩa toàn thể + Lượng từ ý nghĩa tập hợp hay phân phối TRẮC NGHIỆM Các dòng sau có số từ thứ tự? A Hai kỉ B 2000 năm C Hai thiên niên kỉ D Thiên niên kỉ thứ hai Câu sau có sử dụng lượng từ? A Tơi học sinh giỏi B Bạn học sinh giỏi C Cả lớp có khả học giỏi D Lớp khơng có học giỏi Cách để phân biệt số từ, lượng từ?  Phân biệt số từ lượng từ: - Số từ số lượng cụ thể số thứ tự (một, hai,ba, nhất, nhì…) - Lượng từ lượng hay nhiều (khơng cụ thể: những, mấy, trăm, vài…) Khả kết hợp số từ lượng từ - Số từ số lượng giữ vai trò làm phụ ngữ trước trung tâm; số thứ tự giữ vai trò làm phụ ngữ phần sau cụm danh từ - Lượng từ ý nghĩa toàn thể, tập hợp hay phân phối giữ vai trò làm phụ ngữ phần trước cụm danh từ Tiết 50 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I Tìm hiểu chung II Luyện tập 1/ Tìm số từ thơ sau Xác định ý nghĩa số từ Một canh… hai canh… lai ba canh, Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng lành; Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh (Hồ Chí Minh) - Số từ số lượng: một(canh), hai( canh), ba(canh), năm(cánh) - Số từ số thứ tự: (canh) bốn, (canh) năm 2/ Tìm lượng từ hai dòng thơ sau, cho biết lượng từ dùng với ý nghĩa gì? Con trăm núi ngàn khe Chưa muôn nỗi tái tê lịng bầm Tố Hữu - Các từ: trăm, ngàn, mn từ lượng nhiều, nhiều, không xác định xác - Nhằm nhấn mạnh nỗi vất vả, cực nhọc, đắng cay người mẹ BÀI TẬP CỦNG CỐ Dùng số từ, lượng từ gọi tên vật tranh sau? SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ SỐ TỪ Đứng trước danh từ bổ sung ý nghĩa số lượng Đứng sau danh từ bổ sung ý nghĩa thứ tự LƯỢNG TỪ Ý nghĩa toàn thể (cả, tất cả, thảy) Ý nghĩa tập hợp hay phân phối (các, những, mấy, mỗi, từng) Hướng dẫn nhà Học thuộc Hoàn thành tập 3 Chuẩn bị: Ôn tập truyện dân gian CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY! ... nghĩa số thứ tự Em hiểu số từ? Tiết 50 SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ I Tìm hiểu chung Số từ  - Số từ từ số lượng thứ tự vật - Khi biểu thị số lượng, số từ thường đứng trước danh từ Khi biểu thị thứ tự, số từ. .. danh từ, bổ sung ý nghĩa số lượng - Khác: + Số từ: Chỉ số lượng thứ tự vật, đếm + Lượng từ: Chỉ lượng hay nhiều vật, khơng thể đếm Lượng từ gì?  Lượng từ - Lượng từ: lượng hay nhiều vật Điền lượng. .. dụng lượng từ? A Tơi học sinh giỏi B Bạn học sinh giỏi C Cả lớp có khả học giỏi D Lớp khơng có học giỏi Cách để phân biệt số từ, lượng từ?  Phân biệt số từ lượng từ: - Số từ số lượng cụ thể số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao giảng số từ, lượng từ , Thao giảng số từ, lượng từ