0

De thi HKI 1415

3 1 0
  • De thi HKI 1415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:09

Ở nhện, phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.[r] (1)PGD & ĐT TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Đôc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - -ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 MÔN THI: SINH HỌC LỚP: THỜI GIAN: 45 phút ĐỀ: Câu 1: Cấu tạo giun đất thích nghi với đời sống đất? Vì mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất ? Lợi ích giun đất đất trồng.(3đ) Câu 2: Cơ thể nhện có phần? So sánh phần thể với giáp xác? (2,5đ) Câu 3: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh?(2đ) (2)HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: Cấu tạo ngồi giun đất thích nghi với đời sống đất? Vì sao mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất ? Lợi ích giun đất đất trồng.(3đ) - Cơ thể gồm nhiều đốt, đốt có vành tơ kết hợp với phần thể phình duỗi xen kẽ giúp giun đốt di chuyển được.(0,5đ) - Trong lớp mơ bì có tế bào tiết chất nhầy làm da ln trơn giúp giun dễ di chuyển hô hấp qua da.(0,5đ) - Vòi miệng vươn mũi dùi thích hợp cho việc đào xới đất.(0,5đ) * Vì mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất ? Khi mưa nhiều đất ngâp nước làm giảm lượng khí oxy đất, nên giun đất chui lên mặt đất để hô hấp.(0,5đ) * Lợi ích giun đất đất trồng Làm cho đất tơi xốp hơn, không khí hồ tan đất nhiều giúp rễ nhận ôxy nhiều hơn.(0,5đ) Phân giun đất làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn cho đất.(0,5đ) Câu 2: Cơ thể nhện có phần? So sánh phần thể với giáp xác? (2,5đ) Cơ thể hình nhện gồm hai phần: đầu ngực bụng.(0,5đ) Đầu ngực trung tâm vận động định hướng.(0,5đ) Bụng trung tâm nội quan tuyến cơ.(0,5đ) * So với giáp xác nhện giống phân chia thể khác số lượng phần phụ Ở nhện, phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực cịn đơi, có đơi chân làm nhiệm vụ di chuyển .(1đ) Câu 3: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh?(2đ) Động vật nguyên sinh có đặc điểm: - Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống.(0,5đ) - Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng.(0,5đ) - Sinh sãn vơ tính theo kiểu phân đôi.(0,5đ) - Di chuyển chân giả, roi bơi hay lông bơi tiêu giảm.(0,5đ) Câu 4: Vai trò thực tiễn ngành chân khớp: (2,5đ) * Lợi ích: - Trong tự nhiên: (0,5đ) + Làm thức ăn động vật khác + làm môi trường - Đối với người: (1đ) + Cung cấp thực phẩm cho người + Làm nguồn thuốc chữa bệnh, + Thụ phấn cho trồng, * Tác hại(1đ) + Làm hại trồng, làm hại cho nông nghiệp + Hại đồ gỗ tàu thuyền (3)MA TRẬN ( 10 đ) Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Giun đất Cấu tạo ngồi của giun đất thích nghi với đời sống đất giải thích sau mưa nhiều giun đất chui lên mặt đất Lợi ích giun đất đất trồng Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ(%): 30 67% = 2đ Số câu:0,5 33% = 1đ Số câu:0,5 Nhện đa dạng lớp hình nhện Nêu cấu tạo nhện So sánh phần thể với giáp xác Số câu:1 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ(%): 25 60%= 1,5đ Số câu:0,5 Số câu:0,540% = 1đ Đặc điểm chung vai trò ĐVNS Đặc điểm chung động vật nguyên sinh Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ(%): 20% 50%= 2đ Số câu: Đặc điểm chung và vai trò ngành Chân Khớp Vai trò thực tiễn ngành chân khớp Số câu:1 Số điểm: 2,5 Tỉ lệ(%): 25% 100% = 2,5đ Số câu:1 Tổng : 100% = 10 đ Số câu:4 2câu - (5,5đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKI 1415, De thi HKI 1415