0

De thi HKI 1415

3 1 0
  • De thi HKI 1415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:11

Câu 3:3điểm * Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường : 2điểm - Gia tăng dân số nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường của đới nóng: + Thiếu nước sạ[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - ĐỊA LÍ NĂM HỌC: 2014 - 2015 Mức độ Nhận thức Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Các chủng tộc trên TG Nêu khác chủng tộc trên TG 30% TSĐ = 3điểm 100% TSĐ = 3điểm Sức ép dân số Sức ép dân số đến tài nguyên, môi trường 30% TSĐ = 3điểm 100% TSĐ = 3điểm Vận dụng cấp độ thấp Địa lí Tây Ninh Ranh giới hành chính và các huyện thị Tây Ninh 20% TSĐ = điểm 100% TSĐ = điểm Môi trường hoang mạc Khí hậu môi trường hoang mạc 20% TSĐ = điểm 100% TSĐ = điểm TSĐ 10 Tổng số câu 04 điểm 30% điểm 30% điểm 40% Vận dụng cấp độ cao (2) PHÒNG GDĐT TRẢNG BÀNG Trường THCS Thị Trấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KÌ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: ĐỊA LÍ - LỚP Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ: Câu 1:(3điểm) Sự khác các chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và Ơ-rô-pê-ôit hình thái bên ngoài thể và nơi sinh sống chủ yếu chủng tộc ? Việt Nam thuộc chủng tộc nào? Câu (2điểm) Xác định ranh giới hành chính và kể tên các huyện thị Tây Ninh? Câu 3:(3điểm) Sức ép dân số tới tài nguyên và môi trường ? Biện pháp tích cực để bảo vệ tài nguyên môi trường? Câu 4:(2điểm) Đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc? (3) XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1:(3điểm) * Sự khác ba chủng tộc trên giới hình thái bên ngoài và nơi sinh sống: - Chủng tộc Mô-gô-lô-it : + Chủ yếu Châu Á + Da vàng, tóc đen, mượt, dài, mắt đen, mũi to - Chủng tộc Ơrô-pê-ôit: + Chủ yếu Châu Âu + Da trắng hồng, tóc màu nâu vàng gợn sóng Mắt xanh nâu Mũi dài, nhọn và hẹp Môi mỏng - Chủng tộc Nê-grô-it: + Chủ yếu Châu Phi + Da nâu đậm, đen Tóc đen, ngắn và xoăn Mắt đen, to Mũi thấp, rộng Môi dày * Việt Nam thuộc chủng tộc Mô- gô-lô-it Câu (2điểm) * Ranh giới hành chính: - Phía Bắc và Tây giáp Cam-pu-chia - Phía đông giáp Bình Dương, Bình Phước - Phía nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và Long An * Các huyện Tây Ninh: - Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, Hoà Thành, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu Câu 3:(3điểm) * Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường : (2điểm) - Gia tăng dân số nhanh đã đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường đới nóng: + Thiếu nước + Môi trường bị ô nhiễm + Xuất các khu nhà ổ chuột + Diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản cạn kiệt… * Biện pháp tích cực để bảo vệ tài nguyên, môi trường:(1điểm) - Giảm tỉ lệ gia tăng dân số - Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân Câu 4:(2điểm) * Đặc điểm khí hậu môi trường hoang mạc: - Khí hậu khô hạn, khắc nghiệt Biên độ nhiệt năm và ngày đêm lớn - Nguyên nhân: nằm nơi áp cao thống trị, sâu nội địa + Hoang mạc đới nóng : biên độ nhiệt năm cao, có mùa đông ấm áp; mùa hạ nóng + Hoang mạc đới ôn hoà : biên độ nhiệt năm cao, mùa hạ không quá nóng, mùa đông lạnh Trảng Bàng, ngày 26 tháng 11 năm 2014 GVBM Trần Thị Thu Thuý (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKI 1415, De thi HKI 1415