0

Khoá luận đánh giá chất lượng nước cấp cho trang trại bò sữa vinamilk thanh hóa và đề xuất công nghệ xử lý

59 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ BẮC VIỆT LONG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO TRANG TRẠI BỊ SỮA VINAMILK THANH HĨA VÀ ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khoa học môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2015 - 2019 Thái Nguyên, năm 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ BẮC VIỆT LONG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO TRANG TRẠI BỊ SỮA VINAMILK THANH HĨA VÀ ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Khoa học môi trường Lớp : K47 - KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thị Huệ Thái Nguyên, năm 2019 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế nhằm hệ thống tồn chương trình học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Được trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, em thực tập Viện kỹ thuật công nghệ môi trường số nhà 52/3 Quan Nhân, phường Thịnh Liệt quận Cầu Giấy, Hà Nội Đến em hồn thành q trình thực tâp tốt nghiệp Để hoàn thành đề tài này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trường ĐHNL Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy giáo, cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện nhà trường Ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng nhân viên viện kỹ thuật công nghệ môi trường tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, đạo tận tình giáo hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Huệ giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin gửi tới gia đình bạn bè ln động viên, giúp đỡ, tạo niềm tin chỗ dựa vững cho em suốt thời gian qua vượt qua khó khăn khoảng thời gian thực khóa luận Do thời gian khả thân có hạn, mà kiến thức cơng tác bảo vệ môi trường phức tạp nhạy cảm giai đoạn nay, nên em mong tham gia đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để khóa luận em hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2019 Lê Bắc Việt Long ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phương pháp lấy mẫu nước phân tích 14 Bảng 4.1 Kết phân tích nước GK1 33 Bảng 4.2 Kết phân tích nước GK2 34 Bảng 4.3 Kết phân tích nước GK3 35 Bảng 4.4 Kết phân tích nước bể lắng ( BL) 36 Bảng 4.5 Kết phân tích nước bể chứa ( BC) 37 iii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Sơ đồ cấp nước đầu vào cho trang trại bò sữa từ bể dự trữ nước trang trại 32 Hình 4.2 Cơng nghệ xử lý nước trang trại bò sữa Vinamilk Thanh Hóa 40 Hình 4.3 Tháp làm thống 41 Hình 4.4 Ảnh thực tế lắp đặt hệ thống xử lý nước trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa 44 Hình 4.5 Ảnh thực tế lắp đặt hệ thống xử lý nước trang trại bò sữa Vinamilk Thanh Hóa 45 iv DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý Nghĩa BYT Bộ Y Tế BL Bể lắng BC Bể chứa GK Giếng khoan QCVN Quy chuẩn Việt Nam SMEWW Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước nước thải TCVN Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Việt Nam US EPA Phương pháp Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Cơ sở pháp lý 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.3.1 Tình hình chăn ni bị sữa giới 2.3.2 Tình hình chăn ni bị sữa nước PHẦN ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 13 3.2.1 Địa điểm tiến hành nghiên cứu 13 3.2.2 Thời gian tiến hành nghiên cứu 13 3.3 Nội dung nghiên cứu 13 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.13 3.3.2 Tổng quan trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa 13 3.3.3 Đánh giá chất lượng nước cấp cho trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa 13 3.3.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn đề xuất số mơ hình, cơng nghệ xử lý nhiễm nước đầu vào cho trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa 13 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu 13 3.4.3 Phương pháp phân tích phịng thí nghiệm: 16 3.4.4 Phương pháp tổng hợp so sánh 17 vi PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 4.3 Đánh giá chất lượng nước cấp cho trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa 33 4.4 Đánh giá thuận lợi khó khăn đề xuất số mơ hình, cơng nghệ xử lý nhiễm nước đầu vào cho trang trại bò sữa Vinamilk Thanh Hóa 38 4.4.1.Những thuận lợi, khó khăn học kinh nghiệm 38 4.4.1.1 Thuận lợi 38 4.4.1.2 Khó khăn 38 4.4.2 Đề xuất công nghệ xử lý 39 PHẦN 49 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nước đà hội nhập phát triển, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc ba khu vực sản xuất, cung - cầu kinh tế song hành phát triển Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao 11 năm qua Chất lượng tăng trưởng môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện ,Tổng sản phẩm nước (GDP) quý IV năm 2018 ước tính tăng 7,31% so với kỳ năm trước, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,90% [1] Với lợi kinh nghiệm khí hậu thuận lợi, ngành nơng nhgiệp Việt Nam lọt vào tầm ngắm nhà đầu tư nước ngoài, mang lại nhiều hội phát triển cho nghành nông nghiệp định hướng xuất Việt Nam Ngành chăn nuôi trọng phát triển Nhiều trang trại chăn nuôi tập trung mở rộng, áp dụng khoa học cơng nghệ quy trình chăn ni khoa học, đại, thu hút vốn đầu tư nước Trang trại bị sữa Vinamilk Thanh Hóa nằm chuỗi trang trại có vốn đầu tư nước ngồi Đi với phát triển chăn ni hệ thống nước cấp cho trang trại điều thiếu Nguồn nước chăn ni quan trọng cho vật nuôi sử dụng nguồn nước ô nhiễm không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng vật ni mà cịn làm chết đàn vật nuôi Tại nhiều trang trại chăn nuôi mạng nước máy chưa thể phủ tới được, trang trại thường sử dụng nước giếng khoan nguồn nước mặt( nước từ ao, hồ, sông, suối….) để lấy nước dùng cho gia súc, gia cầm Tuy nhiên, nguồn nước nhiễm khuẩn chứa tạp chất độc hại như: Sắt, Clo, mangan, thạch tín… gây bệnh cho vật nuôi Thông thường, nguồn nước giếng khoan chủ trang trại sử dụng để vệ sinh chuồng trại dùng nước để đun nấu thức ăn, làm nước uống cho vật nuôi Việc tắm rửa cho vật nuôi chủ trang trại sử dụng nguồn nước Trong nước giếng khoan có chứa chất độc phèn, mangan, thủy ngân…và có nồng độ chất vượt ngưỡng cho phép Vì thế, trang trại chăn nuôi nên sử dụng hệ thống lọc nước để tạo nguồn nước đảm bảo an tồn phát triển cho vật ni Trong chăn ni, nước có vai trị quan trọng Nước ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tăng trọng gia súc, gia cầm Nước có liên quan đến trình trao đổi chất, điều hịa nhiệt độ thể, giúp tiêu hóa thức ăn loại bỏ chất cặn bã, ngồi nước cịn tham gia tạo thành sản phẩm chăn nuôi, nước thành phần tế bào quan trọng hoạt động sống động vật chiếm tỷ lệ đến 60 - 70% khối lượng thể, gia súc non tỷ lệ đến 80% Nguồn nước chăn nuôi phải mát, sẽ, không chứa khoáng độc, vi khuẩn, vi sinh vật có hại Nếu sử dụng nguồn nước mặt nước từ ao, hồ, sơng, suối,… cần ý đến khía cạnh vi sinh vật tạp chất có hại Nếu sử dụng nguồn nước ngầm cần phải xem xét lượng chất khống hịa tan nước Nếu hàm lượng khống độc q nhiều khơng dùng để ni động vật lợn, bị…vì gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe chúng Vì vấn đề nước cung cấp cho chăn nuôi vấn đề cấp thiết.[2] Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thành Phố Thanh Hóa, nơi có điều kiện thuận lợi phát triển ngành chăn nuôi Trang trại hoạt động địa bàn với quy mô lớn Như vậy, cần phải sử dụng nguồn nước lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng trang trại Việc đánh giá nhu cầu cấp nước cho trang trại, vấn đề cấp thiết, để đưa giải pháp hữu hiệu nhất, hạn chế rủi ro không đáng mắc phải chăn nuôi 37 số sắt nước cao 28,8 lần, Mangan nước cao 1,4 lần so với QCVN 01:09/BYT Bảng 4.5 Kết phân tích nước bể chứa ( BC) T Thông số T Đơn vị Phương pháp phân tích Kết QCVN 01:09/B NN2 YT pH - TCVN 6492/2011 7,0 6,5-8,5 Độ cứng mg/l TCVN 6224/1996 89,7 300 Mùi - Cảm quan Mùi Khơng có mùi, vị lạ Màu Pt/Co TCVN 6185-1996 4.0 15 Nitrat mg/l TCVN 6180:1996 0,01 50 Nitrit mg/l TCVN 6178:1996
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận đánh giá chất lượng nước cấp cho trang trại bò sữa vinamilk thanh hóa và đề xuất công nghệ xử lý , Khoá luận đánh giá chất lượng nước cấp cho trang trại bò sữa vinamilk thanh hóa và đề xuất công nghệ xử lý