0

tuan 3435

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 09:00

3/ Công tác nội trú: + Các thầy cô chấp hành nghiêm túc theo lịch phân công trực quản sinh, quản lí phòng, trực tối nội trú.. - Tăng cường kiểm tra hoạt động học tập và ăn ở của học sinh[r] (1)TRƯỜNG PT.DTNT LẠC DƯƠNG TỔ TOÁN – TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lạc Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - 35 ( từ ngày 02/05/2013 đến ngày 11/05/2013)  1/ Chính trị-tư tưởng: - Toàn trường nghỉ lễ ngày 29/04, 30/04 và 01/05/2013 2/ Chuyên môn: - Giáo viên thực chuyên môn tuần 33 – 34 năm học 2012-2013 theo thời khóa biểu và theo PPCT - Tiếp tục thực chuyên đề hoạt động ngoại khóa tổ để tiến hành tổ chức tháng GV toàn tổ phối hợp thực - Giáo viên thực việc ôn tập các môn kiểm tra tập trung theo đề Sở và Trường từ ngày 02/05 đến 07/05/2013 - Giáo viên nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 – 2013 vào ngày 25/04/2013 - GV phân công đề thi HK nộp đề kiểm tra và đáp án môn Toán – Tin học thi học kì II năm học 2012-2013 vào 02/05/201(đề in và file) - Theo dõi lịch kiểm tra và coi thi học kì II từ 08-11/05/2013 theo phân công nhà trường - Chấm bài và thực chế độ cộng điểm theo quy định 3/ Công tác nội trú: + Các thầy cô chấp hành nghiêm túc theo lịch phân công trực quản sinh, quản lí phòng, trực tối nội trú - Tăng cường kiểm tra hoạt động học tập và ăn học sinh nội trú + GV nhắc nhở HS học chuyên cần, làm bài có kết tốt Nơi nhận: Tổ trưởng Chuyên môn - Hiệu phó chuyên môn - Đăng website Lê Đức Thắng (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 3435, tuan 3435