0

Hình tượng người nông dân khẩn hoang trong văn xuôi nghệ thuật của phi vân, bình nguyên lộc, sơn nam luận văn thạc sĩ ngữ văn

161 987 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 20:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ AN H×NH T¦îNG NG¦êI N¤NG D¢N KHÈN HOANG TRONG V¡N XU¤I NGHÖ THUËT CñA PHI V¢N, B×NH NGUY£N LéC, S¥N NAM CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VĂN HỌC Mà SỐ: 60.22.32 LUẬN VĂN THẠC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. PHAN HUY DŨNG NGHỆ AN - 2012 2 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 5 1. Lí do chọn đề tài .5 2. Lịch sử vấn đề .7 3. Đối tượng nghiên cứu .18 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 18 5. Phương pháp nghiên cứu .18 6. Đóng góp của luận văn .18 7. Cấu trúc của luận văn .19 Chương 1 NGƯỜI NÔNG DÂN KHẨN HOANG - MỘT HÌNH TƯỢNG LỚN CỦA VĂN XUÔI NAM BỘ THẾ KỶ XX .20 1.1. Khái niệm người nông dân khẩn hoang 20 1.1.1. Nam Bộ - vùng đất mới 20 1.1.2. Khẩn hoang - một công việc đặc thù và có ý nghĩa to lớn 21 1.1.3. Người nông dân khẩn hoang Nam Bộ 23 1.2. Nhìn chung về hình tượng người nông dân khẩn hoang trong văn xuôi Nam Bộ thế kỷ XX .24 1.2.1. Hình tượng người nông dân khẩn hoang trong văn xuôi Nam Bộ từ đầu thế kỷ XX - 1945 .24 1.2.2. Hình tượng người nông dân trong văn xuôi Nam Bộ từ 1945 đến 1975 29 1.2.3. Hình tượng người nông dân trong văn xuôi Nam Bộ từ 1975 đến nay .33 1.3. Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam - những nhà văn thành công nhất trong việc xây dựng hình tượng người nông dân khẩn hoang .34 1.3.1. Tiểu sử, sự nghiệp văn học của ba nhà văn .34 1.3.2. Nhìn chung về điểm gặp gỡ và khác biệt giữa ba nhà văn trong việc thể hiện hình tượng người nông dân khẩn hoang .40 Chương 2 NHẬN THỨC THẨM MỸ VỀ NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN KHẨN HOANG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA PHI VÂN, BÌNH NGUYÊN LỘC, SƠN NAM .46 2.1. Nhận thức thẩm mỹ về hoàn cảnh sống của người nông dân khẩn hoang .46 2.1.1. Không - thời gian hoang sơ, thách thức .46 2.1.2. Không - thời gian quy thuận con người .54 2.1.3. Những tai ương đến từ tổ chức xã hội .57 2.2. Nhận thức thẩm mỹ về những nét đẹp của người nông dân khẩn hoang 61 2.2.1. Yêu đất đai, nguồn cội 61 2.2.2. Cần cù và sáng tạo 76 2.2.3. Can đảm và nghĩa khí .80 2.3. Những điểm chất khác nhau giữa ba nhà văn khi thể hiện hình tượng người nông dân khẩn hoang 96 2.3.1. Với Phi Vân .96 2.3.2. Với Bình Nguyên Lộc 98 2.3.3. Với Sơn Nam .100 Chương 3 CÁC PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN HÌNH TƯỢNG NGƯỜI NÔNG DÂN KHẨN HOANG TRONG VĂN XUÔI NGHỆ THUẬT CỦA PHI VÂN, BÌNH NGUYÊN LỘC, SƠN NAM 104 3.1. Hư cấu trên cơ sở khảo cứu công phu .104 3.1.1. Sự kết hợp giữa vốn sống phong phú với tinh thần phân tích khoa học trong trần thuật, miêu tả .104 3.1.2. Tính xác thực tương đối của những con người, địa danh 110 3.1.3. Ghi chép và tưởng tượng 111 3.2. Vận dụng phương ngữ .119 3.2.1. Cách vận dụng phương ngữ của người kể chuyện 119 3.2.2. Những thành công và hạn chế của từng nhà văn trong việc cá thể hóa ngôn ngữ nhân vật 127 3.3. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa “chuyện lạ” và chuyện thường ngày .133 3.3.1. Liều lượng những" câu chuyện lạ" được đem tới 133 3.3.2. Vấn đề bình thường hóa những chuyện phi thường 136 3.3.3. Những cách phẩm bình trực tiếp về nhân vật của người kể chuyện .141 KẾT LUẬN .149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 4 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Chúng ta biết đến văn học Nam Bộ thế kỷ XX với những sáng tác của Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Trang Thế Hy, Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Văn Thảo, Hồ Tĩnh Tâm, Nguyễn Ngọc Tư,… Những thế hệ nhà văn này trưởng thành trong những thời kì khác nhau nhưng họ đã góp phần làm nên sự bề thế, phong phú cho văn học Nam Bộ. Và hơn thế nữa, những người nghệ đó đã để lại dấu ấn rõ nét tạo nên dòng chảy khác biệt, chứng tỏ sức sống của một bộ phận văn học phát triển từ mảnh đất đặc thù. Vì vậy, có thể xem văn học Nam Bộ là một vùng văn học độc đáo và thực sự cần nghiên cứu chuyên tâm, lâu dài. Thực hiện đề tài này là một cách để chúng tôi dần tiếp cận, khám phá mảnh đất văn học mà từ lâu vẫn đang còn vẻ “hoang sơ”, bí ẩn như chính cuộc sống con người Nam Bộ. 1.2. Nam Bộ là vùng đất mới, nó được tạo lập trong quá trình người dân miền Trung, Bắc di dân vào khai hoang, mở rộng bờ cõi, gây dựng sự sống. Nam Bộ được sinh ra từ những hi sinh, từ xương máu của những bậc tiền nhân đi khai hoang. Chính vì vậy, cảm hứng về những con người mang gươm đi mở cõi trời Nam trở thành cảm hứng lớn trong sáng tác của nhiều thế hệ nhà văn Nam Bộ. Từ ca dao dân ca Nam Bộ đến văn học viết Nam Bộ đầu thế kỉ XX cho đến nay, có thể kể từ Hồ Biểu Chánh cho đến những nhà văn trẻ ngày hôm nay như Nguyễn Ngọc Tư, dù xuất hiện đậm nhạt nhưng lúc nào người đọc cũng nhận ra hình tượng người nông dân khẩn hoang với tâm thế cao đẹp của những con người “mở đường” sống cho mảnh đất Nam Bộ. Sự gặp gỡ nghệ thuật lớn lao chứng tỏ rằng, đối với mỗi người nghệ Nam Bộ chân chính, sáng tạo nghệ thuật phải hướng tới nguồn cội thiêng liêng, hướng tới những giá trị đổi bằng xương máu của tiền nhân, những 5 người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Nam Bộ kiếm tìm sự sống. Với chúng ta, tiếp cận với hình tượng nghệ thuật này là một cơ hội quý giá để hiểu hơn về vẻ đẹp của con người khẩn hoang nơi mảnh đất xa xôi tận cùng của Tổ quốc, và để cảm nhận về một hương sắc riêng của văn học nước nhà. Đó cũng chính là lí do tiếp theo thúc đẩy chúng tôi lấy hình tượng này làm đối tượng nghiên cứu chính của đề tài. 1.3. Trong bộ phận văn học Nam Bộ, như chúng tôi đã nói, hình tượng người nông dân khẩn hoang xuất hiện trong các tác phẩm, đậm, nhạt còn tùy vào hướng tiếp cận hiện thực của từng nhà văn. Chúng tôi muốn nói tới Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, vì chính họ là những nghệ hướng tới xây dựng hình tượng này như những ám ảnh nghệ thuật, đem lại niềm xúc động cho người đọc… Tìm đến với phóng sự Đồng quê, Dưới đồng sâu của Phi Vân, nghiền ngẫm những trang văn như Rừng mắm, Thèm mùi đất, Cuống rún chưa lìa, Đò dọc… của Bình Nguyên Lộc, và thưởng thức Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, hơn bao giờ hết, ta cảm nhận được rõ nét hình ảnh tiền nhân khai hoang mở đất như một kết tinh thẩm mĩ cao đẹp trong mỗi tác phẩm. Nhà văn Sơn Nam đã nguyện cả đời sẽ viết về cuộc khẩn hoang miền Nam, bởi vì đó là một cuộc “khẩn hoang đặc biệt” (chữ dùng của Sơn Nam) và cũng vì ông muốn trả món nợ ân nghĩa với mảnh đất quê hương ông. Cùng với Bình Nguyên Lộc, Phi Vân, nhà văn Sơn Nam xứng đáng trở thành người tiếp sinh lực cho đề tài lớn này trong văn học Nam Bộ. Và cũng chính họ đã tiếp thêm sức sống mãnh liệt cho hình tượng thẩm mĩ về người nông dân khẩn hoang Nam Bộ vốn có từ cội nguồn từ truyền thống. 1.4. Truyện ngắn Bắt sấu rừng U Minh hạ của Sơn Nam được đưa vào giảng dạy trong nhà trường cũng đã xây dựng hình tượng thẩm mĩ trung tâm là người nông dân Nam Bộ trong cuộc khẩn hoang đầy những gian lao, nhọc 6 nhằn. Cho nên, nghiên cứu về hình tượng này nói chung và tác giả Sơn Nam nói riêng, chúng tôi hi vọng cung cấp được một cái nhìn toàn diện, góp phần hữu ích vào việc tiếp cận tác phẩm văn học này trong nhà trường. Chúng tôi cũng có chút hi vọng đưa Sơn Nam cùng với Phi Vân, Bình Nguyên Lộc đến với đông đảo bạn đọc, để họ nhận được sự định giá xứng đáng hơn vì những đóng góp của mình. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Văn học Nam Bộ là vùng văn học chữ quốc ngữ bắt đầu hình thành và phát triển từ cuối thế kỉ XIX. Đây là bộ phận văn học có một đời sống sôi nổi với hàng trăm cây bút và một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ. Người ta thường biết đến văn học Nam Bộ với những tên tuổi như Trương Vĩnh Ký, Hồ Biểu Chánh, Huỳnh Tịnh Của, Phi Vân (trước 1945) và Bình Nguyên Lộc, Trang Thế Hy, Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng,…Tuy nhiên, văn học Nam Bộ không chỉ có thế. Các tác giả sáng tác trên nhiều thể loại xuất hiện khá rầm rộ như Nguyễn Khánh Nhương, Trương Duy Toản, Michel Tinh, Biến Ngũ Nhy, Lê Hoằng Mưu, Nguyễn Chánh Sắt… nhưng vì dấu ấn để lại ít cho nên họ trở nên lạ lẫm với bạn đọc. Nhưng điều đó cho thấy, văn học Nam Bộ từ cuối thế kỉ XIX đến trước và sau 1945 có thể gọi là một bộ phận văn học khá sôi động. Trong không khí sôi động đó, bộ phận văn học này đã để lại những tên tuổi có thể gọi là đỉnh cao chứng tỏ tiềm năng và sinh lực của mình. Chính những tác giả đó đã làm nên cái mà người ta thường vẫn gọi đó là văn học Nam Bộ. Những Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Ngọc Tư… là những người làm cho tên gọi văn học Nam Bộ mang tính đặc thù. Một số trong những gương mặt nổi bật trên cũng chính là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi khi tìm hiểu về văn học Nam Bộ. 7 Rõ ràng, văn học Nam Bộ không phải là một thuật ngữ văn học, nhưng người ta gọi tên nó như một cụm từ khá ổn định (không ai gọi văn học Bắc Bộ hay Trung Bộ). Điều đó không phải ngẫu nhiên. Bản thân tên gọi đã mang dấu hiệu về những nét đặc thù của bộ phận văn học này. Nó bao gồm những sáng tác của những tác giả Nam Bộ hoặc mang màu sắc Nam Bộ (có những tác giả người Bắc nhưng vẫn xếp những sáng tác của họ vào bộ phận văn học Nam Bộ vì màu sắc Nam Bộ xuất hiện trong tác phẩm của họ). Màu sắc Nam Bộ là một cách nói còn mơ hồ nhưng chúng ta có thể thấy biểu hiện cụ thể qua các phương diện như: hình tượng không gian, thời gian, con người, ngôn ngữ lẫn giọng điệu… Hình tượng người nông dân khẩn hoang cũng chính là một trong những biểu hiện của màu sắc Nam Bộ, thể hiện nét đặc thù của hiện thực mà các nhà văn Nam Bộ tập trung phản ánh. 2.2. Những nghiên cứu về hình tượng người nông dân khẩn hoang trong văn học Nam Bộ nói chung và trong sáng tác của Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam nói riêng còn khá ít ỏi. Điều đáng nói là những nghiên cứu đó thực sự chưa xứng với bản thân tầm vóc của một hình tượng văn học lớn và hết sức độc đáo này. Trong bài Sưu tầm và giới thiệu ca dao dân ca Nam Bộ, tác giả Trần Văn Nam đã phân nhóm chủ đề những bài ca dao thể hiện hình ảnh người đi khẩn hoang. Tác giả không chỉ giới thiệu mà còn cảm nhận được khá rõ nét cuộc sống của con người khẩn hoang qua những sáng tác dân gian. Đó là những bài ca dao gợi nhớ đến bậc tiền nhân mở cõi, “những người đã đổ mồ hôi xương máu đẩy lùi dần cảnh hoang sơ vào quá khứ”, là những bài ca dao khích lệ tinh thần những người khẩn hoang, cả những bài ca dao buồn nhớ vì xa xứ, vì chết chóc nơi rừng thiêng nước độc. Bài viết mặc dù chỉ dừng lại giới thiệu ca dao dân ca Nam Bộ - vùng đất mới nhưng đã tập trung đi thẳng vào hình ảnh những con người khẩn hoang. Điều này cho thấy, từ trong ca 8 dao, dân ca, cuộc sống của người dân Nam Bộ, khẩn hoang là một hành trình đầy ý nghĩa. Tuy vậy, nhìn sang những nghiên cứu về văn học viết đề tài người nông dân khẩn hoang Nam Bộ, chúng tôi nhận thấy hầu hết các bài nghiên cứu đều tập trung khám phá hình tượng nói chung, chưa gọi tên hay đúng hơn là chưa đặt ra vấn đề khẩn hoang để lí giải hình tượng. Hồ Biểu Chánh là tác giả khá nổi bật trong văn học Nam Bộ, ông được coi là “nhà văn của người nông dân Nam Bộ” (Trần Hữu Tá). Nghiên cứu nhiều nhất về tác giả này, chúng ta phải kể đến tác giả Huỳnh Thị Lan Phương với các bài viết khá công phu: Tính cách người nông dân Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Cái nhìn của Hồ Biểu Chánh về người nông dân Nam Bộ, Sự kế thừa và đổi mới quan niệm về con người trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh .Tuy nhiên, hầu hết các bài viết này đều chỉ dừng lại nghiên cứu hình tượng người nông dân Nam Bộ trên các phương diện như tính cách, nỗi khổ từ áp bức giai cấp… từ đó khái quát quan niệm của tác giả về con người cũng như thái độ với người nông dân Nam Bộ. Như vậy, hình tượng con người khẩn hoang có xuất hiện trong sáng tác của Hồ Biểu Chánh nhưng thực sự chưa được phát hiện khi tiếp nhận. Điều này cũng có thể thấy ở các bài nghiên cứu được post lên hobieuchanh.com… Hình tượng người nông dân khẩn hoang Nam Bộ còn được xuất hiện trong các sáng tác của những nhà văn giải phóng như Đoàn Giỏi, Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng… Nhưng đậm nét nhất có lẽ phải kể đến những sáng tác của Đoàn Giỏi, nhà văn của “đất rừng phương Nam”. Tuy nhiên, nghiên cứu về các sáng tác của ông, các bài viết cũng chỉ ở mức độ bình tán, hoặc chú trọng khai thác chất Tây Nam Bộ đặc sệt qua bối cảnh thiên nhiên hoang dã, trú phú, con người trung hậu trí dũng, qua tập tục văn hóa, ngôn ngữ, giọng điệu… Bài viết của tác giả Huỳnh Mẫn Chi khẳng định 9 “Sự tài tình của Đoàn Giỏi là như tái tạo lại bối cảnh sông nước, con người như thửa ông cha ta còn mang gươm mở cõi” [6] Như vậy, trên một phương diện nào đó, bài viết đã nhìn nhận hình ảnh người nông dân khẩn hoang Nam Bộ nhưng chỉ dừng lại mức độ “động chạm” khi tác giả nghiên cứu về Đất rừng phương Nam và Núi cả cây ngàn - hai tác phẩm của Đoàn Giỏi. Những bài viết khác của Nguyễn Bá, Đoàn Minh Tuấn đều chỉ dừng lại nhấn mạnh tình yêu với mảnh đất Nam Bộ của tác giả qua sáng tác của mình. Những nghiên cứu về sáng tác của các nhà văn giải phóng khác viết về Nam Bộ như Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng . chủ yếu hướng tới khám phá vẻ đẹp của những con người Nam Bộ trong chiến đấu, họ hiện lên là những chiến anh hùng quả cảm như Chị Chiến, Việt, chị Sứ, chị Út Tịch, anh Sáu… Những nhân vật đó cũng là những chủ nhân của miền đất mới, họ chiến đấu bảo vệ miền đất mới, thực chất đó cũng chính là tinh thần khẩn hoang, có điều, những nghiên cứu không gọi tên ra hiện tượng này. Đến với những sáng tác của những nhà văn “nằm vùng”, sáng tác hợp pháp trong lòng đô thị miền Nam, hình tượng người nông dân khẩn hoang Nam Bộ thể hiện khá nổi bật. Trong các tác phẩm của Bình Nguyên Lộc và nhất là Sơn Nam, con người Nam Bộ khẩn hoang trở thành hình tượng nghệ thuật đẹp mà người đọc không khỏi ngạc nhiên khi khám phá. Nghiên cứu về hình tượng người nông dân khẩn hoang trong sáng tác của cả ba tác giả Phi Vân, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam thực sự chưa có. Hầu hết các bài nghiên cứu đều hướng vào những tác giả cụ thể. Về tác giả Phi Vân, có thể nói những nghiên cứu đang ở mức hiếm hoi. Theo tài liệu chúng tôi tìm được, có thể kể đến một số bài viết về tác giả này như: 1. Hồ Trường An, Phi Vân, nhà văn mở rộng dải đất bồi qua tập truyện phong tục Đồng quê. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng người nông dân khẩn hoang trong văn xuôi nghệ thuật của phi vân, bình nguyên lộc, sơn nam luận văn thạc sĩ ngữ văn ,

Từ khóa liên quan