0

Hình tượng người nông dân khẩn hoang trong hương rừng cà mau của sơn nam

95 1,260 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 20:27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NGỮ VĂN NGUYỄN THỊ AN h×nh tîng ngêi n«ng d©n khÈn hoang trong h¬ng rõng cµ mau cña s¬n nam CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VĂN HỌC VINH - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 1 KHOA NGỮ VĂN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h×nh tîng ngêi n«ng d©n khÈn hoang trong h¬ng rõng cµ mau cña s¬n nam CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VĂN HỌC GV hướng dẫn : TS. PHAN HUY DŨNG SV thực hiện: NguyÔn ThÞ An Lớp: 47 A Ngữ Văn VINH - 2010 LỜI CẢM ƠN 2 Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Phan Huy Dũng cùng các thầy cô giáo trong khoa Ngữ Văn, trường đại học Vinh đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này. Vinh, tháng 5 năm 2010. Sinh viên NguyÔn ThÞ An MỤC LỤC 3 Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài……………………………………………………… .1 2. Lịch sử vấn đề………………………………………………………… .2 3. Đối tượng nghiên cứu .10 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 5. Phương pháp nghiên cứu 11 6. Đóng góp của khoá luận .11 7. Cấu trúc của khoá luận .11 Chương 1. Tổng quan về hình tượng người nông dân trong văn xuôi Nam Bộ….12 1.1 Hình tượng người nông dân trong văn xuôi Nam Bộ từ đầu thế kỉ đến 1945…………………………………………………………………… 12 1.2. Hình tượng người nông dân trong văn xuôi Nam Bộ từ 1945 đến nay…………………………………………………………………… .16 1.3. Người nông dân với tư cách là đối tượng thẩm mĩ đặc sắc trong sáng tác của Sơn Nam 22 Chương 2. Người nông dân khẩn hoang dưới cái nhìn nghệ thuật của Sơn Nam trong Hương rừng Mau…………………………………………………….25 2.1. Những con người nghĩa khí 25 2.2. Những con người tha thiết với cội nguồn .40 2.3. Những con người sống hoà đồng với môi trường .52 Chương 3. Những đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng hình tượng người nông dân khẩn hoang trong Hương rừng CàMau……………………………… …… 62 3.1. Đặt nhân vật vào bối cảnh hoang dã đầy thử thách 62 4 3.2. Chú ý khắc hoạ ngôn ngữ mang đậm tính vùng miền của nhân vật .71 3.3. Dùng ngôn ngữ tự nhiên dân dã để kể về nhân vật………………… .81 KẾT LUẬN .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 . MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 5 1.1. Sơn Nam (1926- 2008) là một nhà văn lớn trong văn học Nam Bộ, ông đã để lại một sự nghiệp trước tác đồ sộ trên nhiều lĩnh vực: biên khảo, văn học nghệ thuật… Với khoảng 20 tác phẩm biên khảo, Sơn Nam được tôn danh là nhà “Nam Bộ học”, là “pho từ điển sống về Nam Bộ”, là “nhà phong tục học”… Nhưng Sơn Nam vẫn nổi tiếng hơn cả với những truyện và ký. Sơn Nam đã bộ hành trên mảnh đất Nam Bộ, nhặt những “bụi vàng” của cuộc đời làm nên những tác phẩm mà hôm nay chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi khám phá chúng. Ngoài các tiểu thuyết như: Bà chúa Hòn, xóm Bàu Láng…, các truyện vừa như: Hình bóng cũ, Chuyện tình một người thường dân, Ngôi nhà mặt tiền…, Sơn Nam đặc biệt thành công ở thể loại truyện ngắn. Các tập truyện ngắn như Hương rừng Mau, Biển cỏ miền Tây… đã ghi dấu phong cách nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, cho đến nay, những nghiên cứu về Sơn Nam chưa thật xứng với tầm vóc văn học của ông. Đây là lí do đầu tiên thúc đẩy chúng tôi tìm tới Sơn Nam, hi vọng làm được một điều gì đó bài bản hơn, công phu hơn về sáng tác của nhà văn Nam Bộ này. 1.2. Trong những sáng tác nghệ thuật của Sơn Nam, hình tượng người nông dân khẩn hoang Nam Bộ là một hình tượng trung tâm, xuyên suốt, kết tinh tư tưởng sáng tạo của nhà văn. Có thể nói Nguyễn Đình Chiểu là người mở đường cho hình tượng người nông dân Nam Bộ đi vào văn học, với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Tiếp truyền thống đó là những Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Đoàn Giỏi, Nguyễn Thi, Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Trang Thế Hy, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Ngọc Tư… và dĩ nhiên cả Sơn Nam nữa. Với Sơn Nam, người nông dân Nam Bộ là cái đích theo đuổi suốt đời của ông, bởi vì họ là nhân vật chính trong “cuộc khẩn hoang trường kì và tự lực” ở miền Nam. Như Sơn Nam từng tâm sự, “tôi định hướng ngay từ buổi đầu đến với nghề viết: viết về cuộc khẩn hoang miền Nam. Cả đời tôi đi theo định hướng đó…” và “cuộc khẩn hoang miền Nam là một cuộc khẩn hoang đặc biệt (…) những người đi khẩn hoang là những người nông dân chất phác ít chữ” [29]. Trung thành với tâm 6 niệm của mình, trong sáng tác của Sơn Nam, người nông dân khẩn hoang luôn trở thành hình tượng trung tâm và nổi bật. Tuy nhiên, như đã trình bày, Sơn Nam chưa được nghiên cứu nhiều, và vì vậy, hình tượng người nông dân khẩn hoang trong sáng tác của Sơn Nam dường như vẫn chưa được chú ý. Tìm hiểu, lí giải hình tượng thẩm mĩ trung tâm này, ta sẽ hiểu hơn về người nông dân Nam Bộ trong văn học nói chung và trong sáng tác của Sơn Nam nói riêng, đồng thời thông cảm hơn với những nhọc nhằn của cha ông thời kì mở đất, càng thêm yêu hơn mảnh đất Nam Bộ như một phần ruột thịt của Tổ Quốc. Qua tìm hiểu những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ Nam Bộ, ta có thêm tình yêu đối với văn học Nam Bộ như một mảng hương sắc và dư vị riêng của văn học Việt Nam. 1.3. Sơn Nam là tác giả có tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ Văn THPT (Lớp 12) với truyện ngắn Bắt sấu rừng U Minh hạ. Đây là truyện ngắn rút từ tập truyện Hương rừng Mau, một trong những truyện ngắn tiêu biểu, ở đó nổi bật lên hình tượng người nông dân đầy nghĩa khí trong công cuộc khẩn hoang tạo lập và phát triển cuộc sống ở vùng đất Nam Bộ. Chúng tôi, với việc đi sâu tìm hiểu, lí giải hình tượng nghệ thuật này khi khảo sát các truyện ngắn tiêu biểu trong bộ sách Hương Rừng Mau, hi vọng sẽ góp phần hữu ích vào việc tiếp cận một tác phẩm cụ thể trong nhà trường. 2. Lịch sử vấn đề 2.1. Khái niệm “khẩn hoang” được chính Sơn Nam dùng trong một công trình biên khảo nổi tiếng của ông, đó là cuốn Lịch sử khẩn hoang miền Nam. Trong cuốn biên khảo đó, Sơn Nam có giải thích rằng, “khẩn hoang ở đồng bằng sông Cửu Long là cuộc vận động lớn, toàn diện về quân sự, kinh tế, văn hoá.” [31]. Nghĩa là khái niệm khẩn hoang ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, là sự khẩn đất, khai hoang, nó được hiểu rộng hơn. Quán triệt điều đó chính là cơ sở để chúng tôi dùng thuật ngữ này khi đi vào tìm hiểu hình tượng trung tâm trong sáng tác nghệ thuật của Sơn Nam -hình tượng người nông dân khẩn hoang. 7 2.2. Sơn Nam là nhà văn tắm mình suốt cuộc đời trong hương sắc Mau, trong miền sông nước Cửu Long. Năm 1954, sau hiệp định Giơnevơ, Sơn Nam ở lại với mảnh đất quê nhà Nam Bộ chứ không tập kết ra Bắc. Đó là một may mắn đối với văn học miền Nam. Cả một cuộc đời gắn bó trên mảnh đất này, người con đất Nam Bộ ấy, lặng lẽ dùng văn chương, làm một công việc “thấm thía ngàn năm” [42] như Sơn Nam từng nói, đó là đưa Nam Bộ vào nghệ thuật. Những nghiên cứu về Sơn Nam chủ yếu xoay quanh các mặt như: tiểu sử, tính, nhân cách nhà văn, quan niệm sống và viết của nhà văn, phong cách nghệ thuật của nhà văn,… Đặc biệt là việc nhấn mạnh chất Nam Bộ trong con người và văn chương Sơn Nam. Theo tài liệu chúng tôi tìm được trên các trang báo điện tử, đã có khá nhiều bài viết về Sơn Nam được đăng tải, song nhìn chung chúng còn đầy tính tản mạn, không đi sâu vào những khía cạnh văn học cụ thể ở sáng tác của Sơn Nam. Những bài tiêu biểu, đáng chú ý nhất là: 1. Nhà văn Sơn Nam, nhà Nam bộ học (Huỳnh Công Tín). 2. Sơn Nam người của nhiều thời (N.A. Đ). 3. Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Sơn Nam (M.T ghi). 4. Sơn Nam,Việt Nam (Đặng Tiến). 5. Sơn Nam, nhà văn, nhà khảo cứu văn hoá (Ngô Hà). 6. Vĩnh biệt nhà văn Sơn Nam (Chu Văn Sơn). (…) Nhìn nhận và khám phá một nhà văn dưới góc độ văn hoá là một xu hướng tiếp cận hợp lí, đầy triển vọng. Trong sáng tác của mỗi nhà văn, vốn văn hoá của anh ta sẽ thể hiện rõ trên trang viết. Văn hoá của nhà văn chính là tiềm năng tạo nên sự lịch lãm, tạo nên một chiều sâu trong sáng tác nghệ thuật của họ. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng, chính sự am hiểu đời sống văn hoá Nam Bộ giúp Sơn Nam có những trang viết đậm đà, thấm thía về cuộc sống con người nơi đây. Đọc Sơn Nam, độc giả thấy được những nét độc đáo của văn hoá Nam Bộ, xúc động cao đẹp trước tình người ấm áp trong cuộc khẩn hoang gian khổ… Tất 8 cả những điều này đều được lí giải một phần từ vốn văn hoá địa phương trong nghệ sĩ Sơn Nam. Văn hoá Nam Bộ trong sáng tác của Sơn Nam theo ông là gì? Chính Sơn Nam đã khẳng định “tôi vẫn cho rằng nông dânngưới sáng tạo ra văn hoá, một nền văn hoá truyền thống phong phú đa dạng” [17]. Đó chính là nguồn văn hóa giàu sức sống nhất, bền bỉ âm thầm nhưng mãnh liệt. Davin Hunt, một nhà sử học tâm niệm “cuộc sống hằng ngày của những người nông dân chính là văn hoá. Không có cuộc chiến tranh nào huỷ diệt được văn hoá. Và văn hoá tồn tại trong chính mỗi con người bình dị nhất”. Đó là lí do khiến Sơn Nam đi tìm văn hoá trong đời sống tâm hồn của những con người bình dị trong bối cảnh cuộc khẩn hoang miền Nam đầy thử thách. Sức sống của tác phẩm Sơn Nam bén rễ từ đó. Nhìn chung, những bài viết về về Sơn Nam đã đề cập đến nhiều khía cạnh xung quanh tác giả này như: cuộc đời, phong cách, vốn văn hoá, nhân cách, tác phẩm…tuy nhiên đang ở mức độ tư liệu, liệt kê, cảm thụ, chưa có một cái nhìn công phu và bài bản. Chúng tôi, nghiên cứu Sơn Nam với tư cách là một nhà văn, người nghệ sĩ ngôn từ đã khắc chạm nên một hình tượng văn học lớn và độc đáo: hình tượng những người nông dân khẩn hoang Nam Bộ. Và như đã nói những bài viết, những hướng nghiên cứu trên là tư liệu cần thiết để chúng tôi có một cái nhìn toàn diện hơn khi nghiên cứu . 2.3. Hương rừng Mau là tập truyện ngắn xuất sắc nhất của Sơn Nam, và như ông từng tâm sự, đó chính là sáng tạo tâm đắc nhất của ông [33]. Tập truyện được viết trong khoảng thời gian từ năm 1954-1959, khi nhà văn từ chiến khu trở về Sài Gòn, và được in vào năm 1962 do NXB Phù Sa ấn hành. Tập truyện được viết ra từ “kí ức quê nhà mãi mãi không bao giờ phai nhạt” [55] trong tâm thức Sơn Nam. Tập truyện ra đời trong lòng đô thị dưới chế độ Sài Gòn đang kiểm duyệt rất gắt gao, vì thế Sơn Nam đã dùng đề tài lịch sử “gợi lên trong lòng người hào khí của thời khai hoang, mở đất, chống Pháp” [17], để gửi gắm tư tưởng. Lúc đầu, tập truyện Hương rừng Mau gồm 18 truyện ngắn, hiện nay, NXB Trẻ TP. HCM đã xuất bản bộ sách mang tên Hương rừng Mau với 3 tập, tập hợp 9 những sáng tác truyện ngắn xuất sắc của Sơn Nam ra đời trong thời kì này (gồm cả 18 truyện ngắn trong tập Hương rừng Mau trước đó). Những truyện ngắn này hầu hết lấy đề tài về cuộc khẩn hoang Nam Bộ những năm 1939- 1940, là sự thể hiện cô đọng lịch sử một miền đất bằng nghệ thuật. Đây là phạm vi khảo sát của chúng tôi trong công trình này. Nhiều nghiên cứu về Hương rừng Mau (18 truyện nói riêng và bộ sách nói chung) đã được đăng rải rác trên các báo điện tử: 1. Tạ Tỵ, Sơn Nam hơi thở của miền Nam nước Việt 2. Trần Phỏng Diều, Hình tượng sông rạch trong truyện ngắn Sơn Nam 3. Đinh Từ Bích Thuý, Sơn Nam xuyên bờ: “Tình nghĩa giáo khoa thư” 4. Phan Hoàng, Mãi mãi sừng sững một ngọn núi của văn học phương Nam 5. Nguyễn Mạnh Trinh, Sơn Nam, “ông già Ba Tri” của đồng bằng Nam Bộ 6. Minh Nguyệt, Vùng đất Nam Bộ trong văn xuôi Sơn Nam (…) Đặc điểm chung của những bài viết trên về Hương rừng Mau là ít đi sâu vào một vấn đề cụ thể nào. Hầu hết những bài viết này đều lấy Hương rừng Mau như một đỉnh cao để đánh giá phong cách nghệ thuật của nhà văn Sơn Nam. Bài nghiên cứu về Sơn NamHương rừng Mau của Tạ Tỵ (1970) đã đề cập các vấn đề như hình tượng nhân vật trong truyện ngắn, giọng văn, cảm hứng hoài cổ, tinh thần khẩn hoang trong các tác phẩm của Sơn Nam… Tuy nhiên bài viết chỉ dừng lại ở những đánh giá ban đầu, chưa có hệ thống và sự lí giải thấu đáo. Bài viết của Nguyễn Mạnh Trinh đã đề cập phong vị độc đáo của Hương rừng Mau ở không gian hoài niệm, huyền thoại, phong vị cổ tích, nhân vật là những “dị nhân” trong đời thường, đến cái tình người khẩn hoang trong câu hò của con Bảy đưa đò… Có thể thấy rằng, bằng cách này hay cách khác, hai bài viết trên đã đề cập hình tượng những nhân vật khẩn hoang Nam Bộ. “Sơn Nam dẫn dắt chúng ta qua tác phẩm để tìm lại sức sống, một sức sống tiềm tàng, phong phú của những con 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình tượng người nông dân khẩn hoang trong hương rừng cà mau của sơn nam ,

Từ khóa liên quan