GIAO LOP GHEP 12

29 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:50

- HS lên bảng thi làm đúng, làm nhanh vào bảng phụ, cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: VD: tai, sai, chai, tay, bay, may… Bài tập 3: Thi t[r] (1)TUẦN THỨ HAI Ngày soạn: 1/10/2012 Ngày giảng: 4/10/2012 Tiết + 2: Tiếng Việt Tiết 1+ : Tập đọc: Bài 22: p - ph, nh MẨU GIẤY VỤN I Mục tiêu I Mục tiêu: - HS đọc được: p, ph, nh, phố xá, nhà - Biết nghỉ đúng sau các dấu chấm, lá; từ và câu ứng dụng dấu phẩy, các cụm từ; bước đầu - Viết được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá biết đọc rõ lời nhân vật bài - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: - Hiểu ý nghĩa: Phải giữ gìn trường lớp chợ, phố, thị xã luôn đẹp (trả lời CH 1, 2, 3) II Đồ dùng dạy - học + Các kĩ sống bản: Lắng nghe - Tranh minh hoạ các từ khoá: phố xá, tích cực ,tự nhận thức thân ,xác định nhà lá giá trị - Tranh minh hoạ các câu ứng dụng: II Đồ dùng dạy học: nhà dì na phố, nhà dì có chó xù; phần - Tranh minh hoạ bài đọc luyện nói: chợ, phố, thị xã - Bảng phụ viết sẵn câu văn để hướng III Các hoạt động dạy- học dẫn HS đọc đúng A Kiểm tra bài cũ: III Các hoạt động dạy học chủ yếu: - 2- HS đọc câu ứng dụng bài 21 Tiết - Viết vào bảng con: xe chỉ, củ sả, kẻ ô A Kiểm tra bài cũ: (mỗi tổ viết từ ) - HS đọc bài: “Mục lục sách” trả lời B Dạy bài mới: câu hỏi nội dung bài 1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài - GV nhận xét ghi điểm trực tiếp B Bài mới: Dạy chữ ghi âm : * p - ph Giới thiệu bài chủ điểm và bài học: a Nhận diện chữ: GV viết chữ p, ph Luyện đọc: ( Sử dụng kĩ lắng lên bảng, cho HS quan sát và nhận xét: nghe tích cực ) chữ p gồm nét xiên phải, nét sổ, 2.1 GV đọc mẫu toàn bài lượt nét móc hai đầu; ph gồm p và h hướng dẫn qua cách đọc b Phát âm và đánh vần tiếng 2.2 GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết - Phát âm: GV phát âm mẫu HS nhìn hợp giải nghĩa từ: bảng phát âm (nối dãy) a) Đọc câu: - Hs ghép bảng gài âm p, ph - HS nói tiếp đọc câu - Đánh vần: HS ghép bảng chữ và trả - Hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ lời vị trí hai chữ tiếng khó: rộng rãi, sáng sủa, mẩu giấy, lối “phố” HS: ph đứng trước ô đứng sau, vào,… dấu sắc trên ô b) Đọc đoạn trước lớp: - GV hướng dẫn đánh vần, đọc trơn - GV chia bài đọc thành đoạn tiếng “phố” HS thực cá nhân, tổ, - HS nối tiếp đọc đoạn lớp bài * Từ khoá “phố xá”: GV giới thiệu - GV giúp HS đọc đúng số câu khó, tranh và viết từ lên bảng - HS đọc cá câu dài nhân, tổ, lớp “ Nào / các em hãy lắng nghe và cho cô (2) - HS đánh vần, đọc trơn: p, ph, ph- ô - biết / mẫu giấy nói gì nhé ! ’’ sắc - phố, phố (cá nhân, tổ, lớp) - GV đọc mẫu câu khó , hướng dẫn HS * nh (qui trình tượng tự) cách đọc câu khó c Hướng dẫn viết: - GV gọi – HS đọc * Viết chữ p, ph - GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ - Gv nêu cấu tạo : chữ p cao li (5 ngữ mới: xì xào, đánh bạo, hưởng ứng, đường kẻ ngang), li trên li thích thú Viết nét : Nét hất, nét thẳng đứng, c) Đọc đoạn nhóm: nét móc hai đầu - GV chia lớp theo nhóm - Gv vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Lần lượt HS nhóm đọc, các viết : HS khác nghe, góp ý + Nét : Đặt bút ĐK2 viết nét hất, - GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc dừng bút ĐK3 đúng + Nét : Từ điểm dừng bút nét d) Thi đọc các nhóm: chuyển hướng viết tiếp nét thẳn đứng, - Các nhóm thi đọc dừng bút ĐK3 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá + Nét : Từ điểm dừng bút nét 2, e) Cả lớp đọc đồng toàn bài rê bút lên đến gần ĐK2 (trên) để viết Tiết tiếp nét móc hai đầu (chạm ĐK3 phía Hướng dẫn tìm hiểu bài: trên), dừng bút ĐK2 (trên) - GV hướng dẫn HS đọc thầm - Gv hướng dẫn Hs viết chữ ph : Chữ đoạn, trả lời các câu hỏi: ph gồm chữ p và h viết liền nét + Mẩu giấy vụn nằm đâu? Có dễ thấy - HS tập viết trên bảng không? - Hướng dẫn Hs viết từ phố xá + Cô giáo yêu cầu lớp làm gì? - GV quan sát, giúp đỡ HS viết + Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì? d Đọc từ ứng dụng: + Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh - GV viết các từ ứng dụng lên bảng: điều gì? phở bò nho khô * GV: Muốn trường học đẹp, phá cỗ nhổ cỏ HS phải có ý thức giữ vệ sinh chung - HS đọc cá nhân, tổ, lớp (nếu HS yếu Các em phải thấy khó chịu vói thì cho các em đánh vần) việc làm xấu, làm bẩn trường lớp Cần GV đọc mẫu, giải thích từ tránh thái độ thờ ơ, nhìn mà không thấy, Luyện tập: thấy mà không làm Mỗi HS có ý a Luyện đọc: thức giữ vệ sinh chung thì trường lớp - GV hướng dẫn HS luyện đọc lại nội đẹp dung tiết HS đọc bài SGK Luyện đọc lại: - Đọc câu ứng dụng: nhà dì na phố, - GV cho HS luyện đọc lại đoạn nhà dì có chó xù bài - GV hướng dẫn thảo luận nhóm - HS luyện đọc theo nhóm đôi tranh minh hoạ câu ứng dụng - GV đọc mẫu , hướng dẫn lại cách đọc - HS đọc câu ứng dụng (cá nhân, tổ, đoạn , HS luyên đọc theo nhóm lớp) - Một vài nhóm thi đọc lại bài - GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân (3 - em) nhóm, cá nhân đọc tốt b Luyện viết: - GV hỏi và chốt ý , ghi ND lên bảng : - GV hướng dẫn tập viết HS tập viết p, Qua bài tập đọc Mẫu Giấy Vụn giúp em ph, nh, phố xá, nhà lá tập viết hiểu điều gì ? (3) - GV chấm số bài viết HS - GV ghi nội dung lên bảng , – HS c Luyện nói: nhắc lại nội dung - GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS luyện * Nội dung : Phải giữ gìn trường lớp nói - HS thảo luận theo nhóm đôi luôn đẹp - Câu hỏi: Chợ bán gì? Ở phố có IV Củng cố - Dặn dò: ( Tự nhận thức gì khác nơi em sống? thân , xác định giá trị ) - HS trình bày trước lớp GV quan sát, - GV liên hệ, giáo dục HS nhận xét - GV hỏi : Ở lớp chúng ta có bạn nào C Củng cố - Dặn dò vứt giấy , rác lớp không ? Vứt - GV bảng - HS theo dõi và đọc giấy , rác thì lớp học đẹp - Trò chơi “Tìm bạn thân” không ? - Dặn HS học bài nhà * GV : Trường học là nơi dạy dỗ chúng em nên người vì các em phải biêt giữ gìn trường lớp luôn đẹp , các em học môi trường lành mạnh - GV nhận xét học Khen ngợi HS đọc tốt, hiểu bài - Yêu cầu HS nhà đọc kỹ truyện, chuẩn bị tốt cho tiết kể chuyện - Tiết 3: Âm nhạc Tiết 3: Âm nhạc GV môn soạn giảng GV môn soạn giảng - Tiết 4: Tiếng việt - TC Tiết 4: Toán: TIẾT 1: LUYỆN VIẾT CỘNG VỚI MỘT SỐ + I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU I Mục tiêu: - Củng cố KT và rèn kĩ năng: - Biết cách thực phép cộng dạng - Viết các chữ: chữ số, bó kê, rổ khế + 5, lập bảng cộng với số (mỗi chữ dòng), câu ứng dụng: sư tử - Nhận biết trực giác tính chất giao là thú (1 dòng); kiểu chữ viết hoán phép cộng thường, cỡ vừa - Biết giải và trình bày bài giải bài toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC nhiều - GV: Kẻ sẵn khuông chữ bảng lớp II Đồ dùng dạy học: - HS: bảng con, ô li - Que tính, bảng gài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC III.Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra bài cũ A Kiểm tra bài cũ: B Dạy bài - GV gọi HS lên bảng làm bài tập sau : Giới thiệu bài Đô cao :88cm Hướng dẫn HS luyện viết Minh cao Đô: 5cm 2.1 Viết bảng con: Minh cao :…cm? a Viết các chữ: chữ số, bó kê, rổ khế - HS nhận xét bài làm bạn - GV cho HS đọc các chữ - GV nhận xét ghi điểm - GV viết bảng các chữ (vừa B Bài mới: viết vừa nhắc lại cách viết) Giới thiệu bài: + - HS viết bảng các chữ Giới thiệu phép cộng: + - GV nhận xét, sửa sai * GV nêu bài toán: Có 7que tính, thêm (4) b Viết câu ứng dụng: sư tử là thú que tính Hỏi có tất bao nhiêu - HS đọc que tính? - GV viết bảng, hướng dẫn cách viết - GV gọi HS nêu lại bài toán Chú ý cách viết nét khuyết trên - GV hướng dẫn HS thao tác trên que chữ h; cách đặt dấu các chữ tử, tính để rút được: + =12 thú, dữ; độ cao và khoảng cách - GV thao tác lại que tính để HS so các chữ ghi tiếng sánh kết 2.2 Viết - GV hướng dẫn HS đặt tính và tính theo - GV yêu cầu viết và cách ngồi cột dọc đúng tư - cộng 12 viết thẳng - HS viết GV quan sát, uốn nắn với hàng đvị - GV chấm HS Nhận xét, tuyên +5 - Viết cột chục bên trái dương, rút kinh nghiệm 12 Củng cố, dặn dò - GV ghi phép tính + = 12 - GV nhận xét học + = 12 - Dặn HS luyện viết lại bài nhà - GV hỏi : Khi đổi chỗ các số hạng - phép cộng thì kết nào ? Tiết 5: ATGT - GV nêu : Khi đổi chỗ các số hạng thì Bài 4: ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN kết phép cộng không thay đổi ĐƯỜNG - GV gọi HS nhắc lại I/ MỤC TIÊU : 3.Thực hành: - Biết quy định an toàn Bài 1: Tính nhẩm : trên đường phố, trên vỉa hè, sát mép - HS nêu yêu cầu bài đường 7+4 = 7+6= 7+8= - Không chơi đùa lòng đường 7+9= 4+7 = 6+7= Khi trên đường phố phải nắm tay + = 9+7= người lớn - GV hướng dẫn HS cách làm - Xác định nơi an toàn để chơi - HS làm bài , gọi HS nêu kết và bộ, biết cách an toàn gặp - GV gọi HS nhắc lại: Khi đổi chổ các cản trở đơn giản trên đường phố số hạng phép cộng thì kết II/ NỘI DUNG AN TOÀN GIAO không thay đổi THÔNG: - Cả lớp làm vào HS lên bảng chữa / Ồn định tổ chức : bài II/Kiểm tra bài cũ : Cả lớp nhận xét , Gv nhận xét - Giáo viên kiểm tra lại bài : Đèn tín Bài 2: Tính: hiệu giao thông - HS nêu yêu cầu bài - Gọi học sinh lên bảng kiểm tra 7 7 - Giáo viên nhận xét , góp ý sừa chửa + +8 +9 +7 III / Bài : - GV hướng dẫn HS viết các số hạng - Giới thiệu bài : thẳng hàng theo cột dọc - Khi trên đường phố phải trên - HS làm bài vào vỉa hè,nếu đường không có vỉa hè phải - em lên bảng làm Cả lớp và GV nhận sát vào mép đường xét, chốt kết đúng - Khi trên đường phố phải nắm Bài 4: tay người lớn - GV nêu bài toán: Em tuổi , anh Hoạt động : Trò chơi trên bảng em5 tuổi Hỏi anh bao nhiêu tuổi? lớp theo mô hình mô - HS nêu lại bài toán (5) GV giới thiệu để bảo đảm an toàn, GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán phòng tránh tai nạn giao thông hỏi gì? trên đường phố người cần phải - GV hướng dẫn HS cách làm HS làm tuân theo vào 1HS lên bảng chữa bài - Đi trên vỉa hè sát mép - GV chấm 5-7 bài nhận xét bài làm đường học sinh - Không đi, chơi đùa lòng Củng cố - dặn dò: đường - GV chốt lại nội dung bài - Đi trên đường phố cần phải cùng - GVgọi học sinh đọc lại bảng cộng người lớn, qua đường cần - Yêu cầu HS nhà làm bài tập: 1, phải nắm tay cùng người lớn - Nhận xét học + Hs quan sát trên tranh vẽ thể ngã tư Tiết 5: An toµn giao th«ng Đi và qua đờng an toàn - GV chia nhóm lên bảng quan sát I Môc tiªu: đặt các hình người lớn, trẻ em, ô tô, xe - ¤n l¹i kiÕn thức đã học qua đmỏy vào đỳng vị trớ an toàn ờng đã học lớp Biết cách và - Gv hỏi ễ tụ, xe mỏy, xe đạp….đi qua đờng trên đoạn đờng có tình huèng kh¸c ( vØa hÌ cã nhiÒu vËt đâu ? ( Dưới lòng đường ) - Khi trờn đường phố người cản, không có vỉa hè, đờng ngõ…) - HS biÕt quan s¸t phÝa tríc ®i ®phải đâu ? ờng HS biết chọn nơi qua đờng an toàn - Trẻ em cú chơi đựa , - HS có thói quen quan sát trên đờng đi, chú ý đờng Thói quen tìm ngời lòng đường không lớn đa qua đờng đoạn đờng có Hoạt động : Trò chơi đóng vai: nhiÒu xe cé + Hs biết chọn cách an toàn II.ChuÈn bÞ: GV cã phiÕu ghi c¸c t×nh gặp vật cản trờn vỉa hố Cỏch an hoạt động toàn trờn đường khụng cú vỉa hố III Hoạt động dạy học: + Cỏch tiến hành: Gv chọn vị trớ trờn ổn định tổ chức - KiÓm tra sÜ sè sân trường, kẻ số vạch trên sân KiÓm tra bµi cò: chia thành đường và hai vỉa hè, yêu - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái sau: Khi gÆp biÓn b¸o cÊm th× ngêi vµ c¸c lo¹i cầu số học sinh đứng làm trên đờng phải làm gì? người bán hàng, hay dựng xe máy trên xe - Gäi HS nhËn xÐt, bæ sung vỉa hè dể gây cản trở cho việc lại, Bµi míi: hs đóng làm người lớn nắm tay a) Giíi thiÖu bµi: Hằng ngày đến trờng trên vỉa hè bị lấn chiếm em cần chúý điều gì để đảm bảo - Gv hỏi học sinh thảo luận làm nào ch¬i an toàn trên đờng? để người lớn và bạn nho ỷđú cú thể b) Các hoạt động * Hoạt động 1:Biết hành vi đúng / sai trên vỉa hè bị lấn chiếm trên đờng * Kết luận : Nếu vỉa hè có vật cản - Chia líp thµnh nhãm, yªu cÇu không qua thì người có thể quan s¸t h×nh vÏ SGK, th¶o luËn xuống lòng đường, cần sát nhận xét các hành vi đúng/sai mçi bøc tranh vỉa hè nhờ người lớn dắt qua khu vực - Gọi đại diện nhóm lên trình bày ý đó kiÕn vµ gi¶i thÝch lý t¹i nhãm Hoạt động : Tổng kết : m×nh l¹i gi¶i thÝch nh vËy? - Chia lớp thành nhóm, nhóm *Kết luận: Khi trên đờng, các em cÇn ph¶i ®i trªn vØa hÌ, n¬i kh«ng thảo luận và trả lời câu hỏi cã vØa hè phải sát lề đờng đúng đKhi trờn đường phố người êng dµnh cho ngêi ®i bé ë ng· t, ng· phải đâu để bảo đảm an toàn ? năm… muốn qua đờng phải theo tín (6) -Trẻ em có chơi đùa , lòng đường nguy hiểm nào? ( Dễ bị xe máy, ô tô đâm vào ) - Khi trên đường phố qua đường cần phải làm gì để bảo đảm an toàn cho mình.(đi cùng và nắm tay người lớn, quan sát trước qua đường ) - Khi trên vỉa hè có vật cản, các em cần phải chọn cách nào ? ( Nếu phải xuống lòng đường phải sát vỉa hè và quan sát xe cộ ) IV/Củng cố : - Đi trên vỉa hè sát mép đường - Không đi, chơi đùa lòng đường - Đi trên đường phố cần phải cùng người lớn, qua đường cần phải nắm tay cùng người lớn,bố mẹ anh chị - Khi trên vỉa hè có vật cản, các em cần phải chọn cách nào ? ( Nếu phải xuống lòng đường phải sát vỉa hè và quan sát xe cộ ) Dặn dò: Quan sát đường phố gần nhà, gần trường và tìm nơi an toàn - Chuẩn bị xem lại bài : và qua đường an toàn hiệu đèn giao thông hay dẫn CSGT *Hoạt động 2: Thực hành vi đúng trên đờng - GV chia líp thµnh nhãm, ph¸t cho mçi nhãm mét c©u hái t×nh huèng, c¸c nhãm th¶o luËn t×m c¸c gi¶i quyÕt tình đó( nhóm chung câu hái) - Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm cã cïng c©u hái bæ sung *Kết luận: Khi qua đờng cần quan sát đờng không nhìn các quầy hàng vật lạ bên đờng, qua đờng nơi có điều kiện an toàn Cần quan sát kĩ xe cộ lại trên đờng NÕu thÊy khã nhê ngêi lín ®a qua Củng cố : Không qua đờng nh÷ng n¬i nh thÕ nµo? DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc BUỔI CHIỀU Tiết 1: Toán Tiết 1: TOÁN – TC SỐ 10 TIẾT I Mục tiêu: I Mục tiêu: - Biết thêm 10, viết số 10; - Ôn lại bài toán nhiều và giải bài đọc, đém từ đến 10; biết so toán có lời văn sánh các số phạm vi 10; biết vị - Củng cố cách thực phép cộng và trí số 10 dãy số từ đến 10 giải bài toán theo tóm tắt II Đồ dùng dạy - học II Các hoạt động dạy học: - Nhóm các đồ vật có số lượng là 10 A Kiểm tra bài cũ : (que tính, bông hoa, viên sỏi,…) B Dạy bài : - Mẫu chữ số 10 in và viết Giới thiệu bài : III Các hoạt động dạy - học Bài : H nêu lại yêu cầu bài : H làm A Kiểm tra bài cũ: HS làm bài tập 4, bài vào cột (T35) trên bảng con, HS làm - Đặt tính tính tổng , biết các số hạng (7) bài bảng lớp HS tự kiểm tra kết là: a ) 47 và b) 67 và c) 37 và bạn và tự đối chiếu với kết Bài : H đọc lại bài toán mình - GV phân tích bài toán B Bài mới: ? Bài toán cho biết gì ? Lập số 10: GV đính các bông hoa và ? Bài toán hỏi gì ? hỏi: ? Muốn làm bài toán trên ta làm nào - Có bông hoa? (HS: bông hoa) - H tự tóm tắt và giải bài toán - Thêm bông hoa nữa? (1 bông Bài giải : hoa) Số người đội hai có là : - Có bông hoa thêm bông hoa nữa, 27 + = 32( người ) tất có bông hoa? (HS: 10 bông Đáp số : 32 người hoa) HS nhắc lại: 10 bông hoa (cá Bài : H nêu lại bài toán và cách làm nhân, đồng thanh) tương tự bài : + GV lệnh cho HS thao tác lấy viên - H tự tóm tắt và giải bài toán vào sỏi, thêm viên sỏi HS trả lời có tất Bài giải : viên sỏi? GV quan sát, giúp đỡ Số viên bi Bắc có là : HS 12 + = 16 ( viên bi ) + HS thao tác lần các Đáp số : 16 viên bi que tính Củng cố- dặn dò: GV: Các bông hoa, viên sỏi, que tính - GV nhận xét học, khen HS các nhóm này có số lượng là 10 học tốt Để ghi lại số lượng các nhóm đồ vật đó - Dặn HS làm bài tập nhà: 1, ta sử dụng chữ số 10, GV đính số 10 lên bảng * GV giới thiệu chữ số 10 in, viết HS đọc số 10 (cá nhân, đồng thanh) * Nhận biết thứ tự số 10 dãy số 1,2,3,4,5,6,7,8,9.10 Vận dụng bài tập để giới thiệu dãy số từ - 10, vị trí số 10 dãy số HS đọc xuôi , ngược các số từ - 10 (cá nhân, đồng thanh) Thực hành: Bài 1: Viết số 10 GV hướng dẫn HS viết số 10 (viết chữ số trước chữ số sau) vào bảng sau đó viết vào SGK Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống, GV hướng dẫn HS đếm các cây nấm điền số vào ô trống (nhắc HS đếm không bỏ sót đối tượng) Bài 3: Hãy điền số GV hỏi: Có chấm tròn bên phải? chấm tròn bên trái? Tất có chấm tròn? HS trả lời và viết số vào ô vuông Bài 5: GV hướng dẫn HS chọn số lớn (8) các dãy số khoanh vào số đó Ví dụ: a, 4, 2, b, 8, 10, C Củng cố - dặn dò: - GV gọi vài HS đọc lại các số 10 - Hỏi: số 10 lớn số nào? số nào bé số 10? - Làm bài tập bài tập Toán - TIẾT 2: TOÁN- TC Tiết 2+3: Thể dục TIẾT GV môn soạn giảng I MỤC TIÊU Tiết 4: TNXH Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng: GV môn soạn giảng - Viết số 7, 8; nắm cấu tạo số - Điền số thích hợp dãy số tự nhiên liên tiếp từ đến và ngược lại - So sánh các số phạm vị II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Kẻ sẵn khuông chữ để viết số 7, - Bảng phụ ghi sẵn nội dung BT 2, 3, - HS: VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Kiểm tra bài cũ (5HS) - GV viết bảng các số từ đến 8, bảng gọi HS đọc - Nhận xét, tuyên dương B Dạy học bài Giới thiệu bài Hướng dẫn HS làm BT SHS (BT củng cố KT & KN Toán 1) Bài 1: Viết số 7, - GV nêu yêu cầu HS nhắc lại - GV viết bảng số 7, 8, nhắc lại cách viết - HS viết Gọi 2HS lên bảng viết - Nhận xét, chữa bài Bài 2: Số? - GV cho HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu cầu nhóm 2HS trao đổi làm BT - Gọi HS nêu kết - Cho HS đọc lại kết Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống - GV nêu yêu cầu, giúp HS nắm yêu (9) cầu - HS làm bào Chữa bài bảng - Nhận xét, chốt kết Gọi HS đọc lại dãy số 8 Bài 4: >, <, =? - GV hướng dẫn HS làm tương tự BT 3 Dặn dò - GV nhận xét học - Dặn HS đọc viết lại các số đã học và xem trước bài Tiết : Thể dục Gv môn soạn giảng Tiết : TNXH Gv môn soạn giảng THỨ BA Ngày soạn: 2/10/2012 Ngày giảng: 5/10/2012 Tiết : Đạo đức Tiết : Đạo đức Gv môn soạn giảng Gv môn soạn giảng - Tiết : Mĩ thuật Tiết : Mĩ thuật Gv môn soạn giảng Gv môn soạn giảng - Tiết 3+4: Tiếng Việt Tiết 3: Toán: Bài 23: g - gh 47 + I Mục tiêu I Mục tiêu: - HS đọc được: g, gh, gà ri, ghế gỗ;từ - Biết thực phép cộng có nhớ và câu ứng dụng phạm vi 100, dạng 47 + - Viết g, gh, gà ri, ghế gỗ - Biết giải bài toán nhiều theo - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : gà tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng ri, gà gô II Đồ dùng dạy học: II Đồ dùng dạy - học - bó chục que tính và 12 que tính rời - Tranh minh hoạ (hoặc các mẫu vật) III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: các từ khoá gà ri, ghế gỗ A Kiểm tra bài cũ: - Tranh minh hoạ các câu ứng dụng: - HS đọc thuộc lòng các công thức nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ; phần luyện cộng với số nói: gà ri, gà gô - Cả lớp nhận xét, GV nhận xét, ghi III Các hoạt động dạy - học điểm A Kiểm tra bài cũ: B Bài mới: (10) - 2- HS đọc câu ứng dụng bài 22 Giới thiệu bài: - Viết vào bảng con: phở bò, phá cỗ, Giới thiệu phép cộng: 47 +5 nho khô (mỗi tổ viết từ ) * GV nêu bài toán: Có 47 que tính, B Dạy bài mới: thêm que tính Hỏi có tất bao Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài nhiêu que tính? trực tiếp - HS nhắc lại bài toán Dạy chữ ghi âm : * g - GV hướng dẫn HS thao tác trên que a Nhận diện chữ: GV viết chữ g lên tính để rút được: 47 + 5= 52 bảng, cho HS quan sát và nhận xét: - GV thực lại phép tính để HS so chữ g gồm cong hở phải, nét sánh kết khuyết - GV hướng dẫn HS đặt tính và tính theo b Phát âm và đánh vần tiếng cột dọc - Phát âm: GV phát âm mẫu HS nhìn 47 - cộng 12 , viết nhớ bảng phát âm (nối dãy) + - thêm là , viết - Hs ghép bảng gài âm g 52 - Đánh vần: HS ghép bảng chữ và trả - GV nêu phép tính 47 + = ? lời vị trí hai chữ tiếng - HS trả lời , GV ghi kết vào phép “gà” tính 47 + = 52 - HS: g đứng trước a đứng sau, dấu Thực hành: huyền trên a Bài 1(cột1, 2, 3): Tính - GV hướng dẫn đánh vần, đọc trơn 17 27 37 47 57 tiếng “gà” HS thực cá nhân, tổ, + + +6 +7 +8 lớp - HS nêu yêu cầu bài * Từ khoá “gà ri”: GV giới thiệu tranh - GV hướng dẫn HS cách làm và viết từ lên bảng HS đọc cá nhân, tổ, - Cả lớp làm vào HS lên bảng chữa lớp bài - HS đánh vần, đọc trơn: g, g-a- ga - - Cả lớp nhận xét , GV nhận xét huyền- gà, gà ri (cá nhân, tổ, lớp) Bài 3: HS đọc bài toán GV cho HS * gh (qui trình tượng tự ) nêu tóm tắt sau đó tự làm bài GV giới thiệu cho HS gh ghép từ Tóm tắt hai chữ g và h (gọi g kép, đọc là Đoạn thẳng CD : …… 17 cm gờ ) Đoạn thẳng AB dài CD : … 8cm c Hướng dẫn viết: Đoạn thẳng AB …………cm ? * Viết chữ g HS lên bảng chữa - Gv nêu cấu tạo: Cao li (6 đường kẻ bài Cả lớp và GV nhận xét, chốt kết ngang): li trên, li Viết nét: đúng: cong kín và nét khuyết ngược Đoạn thẳng AB dài là: - Gv vừa viết vừa hướng dẫn qui trình 17 + = 25 (cm) viết Đáp số: 25 cm + Nét 1: Đặt bút ĐK3 chút, IV Củng cố - dặn dò: viết nét cong kín (từ phải sang trái) - GV chốt lại nội dung bài + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, - Yêu cầu HS nhà làm bài tập: lia bút lên ĐK3 viết nét khuyết ngược 1,2,3(VBT) (kéo dài xuống ĐK4 phía dưới), dừng - Nhận xét học bút ĐK2 - HS tập viết trên bảng Tiết 4: Kể chuyện: - GV quan sát, giúp đỡ HS viết MẪU GIẤY VỤN (11) - GV hướng dẫn Hs viết tiếng gà, lưu ý I Mục tiêu: nét nối liền g và a, dấu huyền trên - Dựa theo tranh, kể lại đoạn a câu chuyện Mẩu giấy vụn * Viết chữ gh * Các kĩ sống : Tự nhận - Gv hướng dẫn Hs viết gh, gồm chữ g thức thân , xác định giá trị và h viết liền nét II Đồ dùng dạy học: - HS tập viết trên bảng - Tranh minh hoạ câu chuyện - GV hướng dẫn Hs viết tiếng ghế, lưu III Các hoạt động dạy học chủ yếu: ý nét nối liền gh và ê, dấu huyền A Kiểm tra bài cũ: trên ê - HS lên bảng nối tiếp kể lại câu Lưu ý Hs: g kép (gh) với e, ê, i; g chuyện: “Chiếc bút mực” và trả lời câu đơn với các âm còn lại hỏi nội dung câu chuyện d Đọc từ ứng dụng: - GV nhận xét, ghi điểm - GV viết các từ ứng dụng lên bảng: B Bài mới: nhà ga gồ ghề Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, gà gô ghi nhớ yêu cầu tiết học - HS đọc cá nhân, tổ, lớp (nếu HS yếu Hướng dẫn kể chuyện: thì cho các em đánh vần) a Kể đoạn câu chuyện theo - GV đọc mẫu, giải thích từ tranh: Luyện tập: - GV nêu yêu cầu bài a Luyện đọc: - HS quan sát tranh SGK, - GV hướng dẫn HS luyện đọc lại nội phân biệt các nhân vật: Người dẫn dung tiết HS đọc bài SGK chuyện, cô giáo, HS nam, HS nữ - Đọc câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ, - HS nói tóm tắt nội dung tranh ghế gỗ + Tr1 : Cô giáo hỏi lớp mẫu giấy - GV hướng dẫn thảo luận nhóm trước cửa tranh minh hoạ câu ứng dụng + Tr2 : Bạn nam thưa với cô giấy - HS đọc câu ứng dụng (cá nhân, tổ, không nói lớp) + Tr3 : Bạn gái nhặt mẩu giấy bỏ vào - GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc sọt rác cá nhân (3 - em) + Tr4 : Bạn gái giải thích cho lớp biết b Luyện viết: - HS nối tiếp kể đoạn câu - GV hướng dẫn tập viết HS tập viết g, chuyện nhóm gà ri, gh, ghế gỗ tập viết - GV định các nhóm cử đại - GV chấm số bài viết HS diện thi kể chuyện trước lớp c Luyện nói: - Cả lớp và GV nhận xét nội dung, - GV nêu câu hỏi hướng dẫn Hs luyện cách diễn đạt, cách thể hiện, giọng kể nói - HS thảo luận theo nhóm đôi b Phân vai dựng lại câu chuyện: - Câu hỏi: Tranh vẽ các vật gì? - GV làm người dẫn chuyện, HS nói Hãy kể tên các loài gà mà em biết? lời nhân vật (cô giáo , HS nam , Nuôi gà để làm gì? HS nữ) - HS trình bày trước lớp.GV quan sát, - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá nhận xét Củng cố- dặn dò ( Sữ dụng kĩ C Củng cố - Dặn dò nhận thức thân ) - GV bảng - HS theo dõi và đọc - GV hỏi qua câu chuyện em hiểu điều - Trò chơi tìm tiếng nhanh gì ? - Dặn HS học bài nhà - HS nêu ý nghĩa câu chuyện , GV chốt (12) lại ý kiến : Qua câu chuyện cho chúng ta biết phải giữ vệ sinh lớp học để có thể học môi trường xanh đẹp - Dặn HS nhà kể chuyện cho người thân nghe - GV nhận xét tiết học Tiết 5: Chính tả:(Tập chép) MẨU GIẤY VỤN I Mục tiêu: - Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng lời nhân vật bài - Làm BT2 ; BT(3) a / b, BTCT phương ngữ GV soạn II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp chép bài chính tả - Bảng phụ viết nội dung bài tập III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Kiểm tra bài cũ: - 2HS viết bảng lớp, lớp viết bảng các từ: tìm kiếm, mỉm cười, hiếu học, long lanh… B Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn tập chép: a Hướng dẫn HS chuẩn bị : - GV đọc bài trên bảng - HS nhìn bảng đọc lại bài chép - Hướng dẫn HS nhận xét chính tả: + Tìm chỗ có dấu phẩy đoạn văn? - HS tập viết vào bảng từ ngữ khó: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác… b HS chép bài vào vở: - GV lưu ý HS cách chép và cách trình bày bài c Chấm, chữa bài: - GV đọc lại bài để HS soát lại và tự chữa lỗi - GV thu bài chấm, nhận xét Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: - 1HS nêu yêu cầu bài : Điền vào chỗ trống hay ay a , m… nhà m… cày b , thính t… giơ t… c , ch… tóc nước ch… - HS lên bảng làm vào bảng phụ, lớp làm vào giấy nháp - GV và lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: mái nhà , máy cày,thính tai,giơ tay,chải tóc,nước chảy Bài tập - HS nêu yêu cầu bài : Điền vào chỗ chấm (sa,xa) …… xôi , … xuống (sá,xá) phố … , đường … (13) - Cả lớp làm vào bài tập Nhiều HS đọc kết trước lớp - GV và lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: xa xôi, sa xuống,phố xá, đường phố IV Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét học Nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả - Dặn HS nhà luyện viết THỨ TƯ Ngày soạn: 5/10/2012 Ngày giảng: 8/10/2012 Tiết 1+2: Tiếng Việt Tiết 1: Tập đọc: Bài 24: q, qu - gi NGÔI TRƯỜNG MỚI I Mục tiêu I Mục tiêu: - HS đọc được: q, qu, gi, cụ già, chợ - Biết ngắt nghỉ đúng sau các dấu quê câu; bước đầu biết đọc bài văn với giọng - Viết q, qu, gi, chợ quê, cụ già nhẹ nhàng, chậm rãi - Luyện nói từ đến câu theo chủ đề: - Hiểu ND: Ngôi trường đẹp, các quà quê bạn tự hào ngôi trường và yêu quý II Đồ dùng dạy - học thầy cô, bạn bè - Tranh minh hoạ các từ khoá cụ già, - Các kĩ : Lắng nghe tích chợ quê cực , kiểm soát cảm xúc - Tranh minh hoạ câu ứng dụng: Chú II Đồ dùng dạy học: tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá; phần - Tranh minh họa bài đọc luyện nói: chợ quê - Bảng phụ viết sẵn đoạn phần luyện III Các hoạt động dạy - học đọc lại A Kiểm tra bài cũ: III Các hoạt động dạy học chủ yếu: - 2- HS đọc câu ứng dụng bài 23 A Kiểm tra bài cũ: - Viết vào bảng con: gà ri, ghế gỗ, gồ - 3HS đọc ba đoạn bài: "Chiếc bút ghề (mỗi tổ viết từ) mực", trả lời câu hỏi nội dung bài B Dạy bài mới: - GV nhận xét ghi điểm Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài B Bài mới: trực tiếp Giới thiệu bài: Dạy chữ ghi âm : * q, qu Luyện đọc: a Nhận diện chữ: 2.1 Gv đọc mẫu - GV viết chữ q, qu lên bảng, cho HS 2.2 Hướng dẫn luyện phát âm từ khó: quan sát và nhận xét: chữ (qu) gồm lấp ló , quen thân , nghiêm trang , ấm nét cong hở phải, nét sổ thẳng; qu áp gồm q và u 2.3 Luyện đọc câu: hs nối tiếp đọc b Phát âm và đánh vần tiếng câu - Phát âm: GV phát âm mẫu - HS nhìn * Hướng dẫn ngắt giọng: yêu cầu hs bảng phát âm (nối dãy) luyện đọc câu dài, câu khó, ngắt giọng - Hs ghép âm qu vào bảng gài +" Nhìn từ xa cây" - Đánh vần: HS ghép bảng chữ và trả +"Cả đến .đến thế" lời vị trí hai chữ tiếng 2.4 Đọc đoạn : “quê” - GV chia đoạn: đoạn - HS: qu đứng trước ê đứng sau - Yêu cầu hs đọc nối tiếp đoạn (14) - GV hướng dẫn đánh vần, đọc trơn hết bài tiếng “quê” HS thực cá nhân, tổ, 2.5 Đọc đoạn nhóm lớp - Chia nhóm và đọc nhóm( nhóm * Từ khoá “chợ quê”: GV giới thiệu ba ) tranh và viết từ lên bảng HS đọc cá 2.6 Thi đọc các nhóm nhân, tổ, lớp 2.7 Đọc đồng lớp - HS đánh vần, đọc trơn: q, qu, quờ - ê Tìm hiểu bài : ( Sữ dụng kĩ - quê, chợ quê (cá nhân, tổ, lớp) kiểm soát cảm xúc ) * gi (qui trình tượng tự) - Yêu cầu học sinh đọc thầm bài c Hướng dẫn viết: - Hỏi đoạn văn nào tả ngôi trường từ * Viết chữ q, qu xa Hãy đọc đoạn văn đó - Gv nêu cấu tạo: chữ q cao li (5 ? Ngôi trường xây có gì đẹp ? đường kẻ ngang): li trên, li ? Dưới mái trường ,bạn hs cảm thấy Viết nét : cong kín, thẳng đứng có gì ? - Gv vừa viết vừa hướng dẫn qui trình ? Theo em ,bạn hs có yêu ngôi trường viết: mình không? + Nét 1: Đặt bút ĐK3 (trên) - GV hỏi và chốt ND ghi bảng : Qua bài chút, viết nét cong kín (như chữ o) tập đọc ngôi trường em hiểu + Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, điều gì ? lia bút lên ĐK3 (trên) viết nét thẳng - HS trả lời , GV ghi nội dung lên bảng đứng, dừng bút ĐK3 (dưới) * Nội dung : Ngôi trường đẹp, - HS tập viết trên bảng các bạn tự hào ngôi trường và yêu - GV quan sát, giúp đỡ HS viết quý thầy cô, bạn bè - Gv hướng dẫn Hs viết tiếng quê, lưu - Gọi HS nhắc lại nội dung bài ý nét nối liền q,u và ê IV Củng cố ,dặn dò : * Viết chữ gi - GV liên hệ thực tế : em có thích ngôi - Gv hướng dẫn Hs viết chữ gi, gồm trường không ?Được học trường chữ g và chữ i viết liền nét em thấy nào ? - Hs tập viết vào bảng Gv theo dõi -.Yêu cầu hs phát biểu cảm nghĩ với giúp đỡ ngôi trường học - Gv hướng dẫn Hs viết tiếng quê, lưu - Dặn hs nhà học bài ý nét nối liền g, i và a, đánh dấu trên a Tiết 2: Toán: d Đọc từ ứng dụng: 47 + 25 - GV viết các từ ứng dụng lên bảng: I Mục tiêu: thị giỏ cá - Biết thực phép cộng có nhớ qua đò giã giò phạm vi 100, dạng 47 + 25 - HS đọc cá nhân, tổ, lớp (nếu HS yếu - Biết giải bài toán nhiều theo thì cho các em đánh vần) tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng - GV đọc mẫu, giải thích từ II Đồ dùng dạy học: Luyện tập: - bó chục que tính và 12 que tính rời a Luyện đọc: III Các hoạt động dạy học chủ yếu: - GV hướng dẫn HS luyện đọc lại nội A Kiểm tra bài cũ: dung tiết 1.HS đọc bài SGK - GV kiểm tra bài tập HS - Đọc câu ứng dụng: chu tư ghé qua B Bài mới: nhà, cho bé giỏ cá Giới thiệu bài: + GV hướng dẫn thảo luận nhóm Giới thiệu phép cộng 47+ 25: (15) tranh minh hoạ câu ứng dụng - GV nêu bài toán : có 47 que tính thêm + HS đọc câu ứng dụng (cá nhân, tổ, 25 que tính Hỏi có tất bao nhiêu lớp) que tính ? + GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc - HS thao tác trên que tính để tìm kết cá nhân (3 - em) b Luyện viết: -GV thao tác lại trên que tính để học - GV hướng dẫn tập viết HS tập viết q, sinh so sánh kết 47 que tính cộng qu, gi, cụ già, chợ quê tập 25 que tính 72 que tính viết - Hướng dẫn HS đặt tính và tính - GV chấm số bài viết HS - GVgọi hs thực phép tính: c Luyện nói: * cộng 12 viết nhớ - GV nêu câu hỏi hướng dẫn Hs luyện *4 cộng thêm 7, Viết7 nói GV : Vậy 47+25 =72 - HS thảo luận theo nhóm đôi 47 - Câu hỏi: Chợ quê gồm thứ gì? + Em thích thứ quà nào nhất? Ở quê em 25 mùa nào thì có nhiều? _ - HS trình bày trước lớp.GV quan sát, 72 nhận xét Thực hành: C Củng cố - Dặn dò Bài 1(cột 1, 2, 3): - GV bảng - HS theo dõi và đọc - HS nêu yêu cầu bài: Tính - Trò chơi tìm tiếng nhanh 17 37 47 - Dặn HS học bài nhà + 24 + 36 + 27 77 + 28 + 17 39 + - GV hướng dẫn HS cách tính và ghi kết vào phép tính - Cả lớp làm vào 2HS lên bảng chữa bài - GV nhận xét, chốt kết đúng Bài 3: - HS tóm tắt bài toán Tóm tắt Nam : …… 18 người Nữ : …… 27 người Đội đó …… người ? - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài.HS giải bài toán Bài giải : Số người đội là: 27 + 18 = 45(người) Đáp số: 45 người - Cả lớp làm vào , HS lên bảng chữa bài (16) - GV nhận xét IV Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại nội dung bài - Yêu cầu HS nhà làm bài tập: 1,2 - Nhận xét học - Tiết : Toán Tiết 3: Chính tả: (Nghe - viết) LUYỆN TẬP NGÔI TRƯỜNG MỚI I Mục tiêu: I Mục tiêu: - Nhận biết số lượng phạm vi - Nghe - viết chính xác nội dung bài 10.Biết đọc viết so sánh các số chính tả, trình bày đúng các dấu câu phạm vi 10, cấu tạo số 10 bài II Các hoạt động dạy - học - Làm đúng các bài tập 2; 3a / b, A Kiểm tra bài cũ: HS lên bảng bài tập phương ngữ GV soạn làm bài tập, cảc lớp làm vào bảng II Đồ dùng dạy học: (điền dấu thích hợp) 10 9; - Bảng phụ viết BT2 10; 10 10 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: B Bài mới: A Kiểm tra bài cũ: - GV hướng dẫn HS làm các bài tập - 2HS viết bảng lớp, lớp viết bảng SGK các tiếng có vần ai, ay Bài 1: Nối nhóm đồ vật với số B Bài mới: thích hợp Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu - GV hướng dẫn HS quan sát mẫu cầu tiết học tập cho HS nêu yêu cầu bài tập Hướng dẫn nghe - viết: - HS làm bài, HS lên bảng chữa bài, a Hướng dẫn HS chuẩn bị : GV hướng dẫn đọc kết quả: có - GV đọc bài chính tả mèo nối với số 8, có thỏ nối với - 3HS đọc lại bài số - Hướng dẫn HS nắm nội dung bài chính Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn tả: - HS quan sát mẫu, tập nêu yêu cầu bài + Dưới mái trường bạn HS cảm tập HS làm bài, chữa bài thấy có gì mới? - Dựa vào bài làm mình HS nêu lại - Hướng dẫn HS nhận xét chính tả: cấu tạo số 10 (số 10 gồm 1và 9, và 2, + Có dấu câu? Là dấu gì? và 3, và 4, và 5) + Có bao nhiêu chữ phải viết hoa? Vì Bài 3: Điền số hình tam giác vào ô sao? trống HS tự làm bài, GV quan sát, - HS tập viết vào bảng từ ngữ giúp đỡ khó: mái trường, rung động, trang Bài 4: So sánh các số nghiêm… GV hướng dẫn HS làm bài, HS tự làm b GV đọc, HS viết bài vào vở: vào SGK - GV lưu ý HS cách trình bày bài 0…1 1…2 2…3 c Chấm, chữa bài: 8…7 7…6 6…6 - GV đọc lại bài để HS soát lại và tự * Trò chơi: Xếp đúng thứ tự chữa lỗi Cho HS lấy bìa có ghi các số 0, - GV thu bài chấm, nhận xét 5, 3, HS thi đua xếp các bìa trên Hướng dẫn làm bài tập chính tả: theo thứ tự các số từ bé đến lớn từ Bài tập 2: Tìm nhanh tiếng có vần lớn đến bé ay (17) C Dặn dò: - Dặn nhà làm bài tập - GV nhận xét học - 1HS nêu yêu cầu bài - GV chia lớp thành nhóm thi tiếp sức - HS lên bảng thi làm đúng, làm nhanh vào bảng phụ, lớp sửa bài theo lời giải đúng - GV và lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: (VD: tai, sai, chai, tay, bay, may…) Bài tập 3: Thi tìm nhanh các tiếng: b) có ngã hỏi - 1HS nêu yêu cầu bài - Cách thực BT2 (VD: võng, chõng, muỗi, võ, mõ, trĩ; chảy, mở, vỏ, cỏ, chổi…) IV Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét học - Dặn HS nhà luyện viết - TIẾT 4: TIẾNG VIỆT- TC Tiết 4: TIẾNG VIỆT - TC TIẾT 2: LUYỆN ĐỌC TIẾT 1: LUYỆN ĐỌC Bài: ph, nh I Mục tiêu : I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Luyện đọc đúng và rõ ràng các từ rộng Giúp HS: rãi, sáng sủa, mẩu giấy, lối vào,… - Đọc đúng: - Đọc câu vắn sau bài , chú + ph, nh ý ngắt có dấu / + phố, nhà, phở, nho II Các hoạt động dạy học chủ yếu : + nhà bà phố cổ, nhà bé thị xã A.Kiểm tra bài cũ : - Làm đúng BT: Nối tranh với từ thích B.Dạy bài : hợp và tìm tiếng chứa nh hay ph Giới thiệu bài : Luyện đọc : II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV hướng dẫn học sinh đọc lại bài - GV: Ghi sẵn bài luyện đọc bảng - H tìm câu văn dài luyện đọc phụ; phiếu BT2; bảng phụ để đội - GV hướng dẫn HS đọc ngắt ,nghỉ làm BT3 câu văn dài và nhấn giọng : - HS: ô li - GV giúp HS đọc đúng số câu khó, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC câu dài “ Nào / các em hãy lắng nghe A Kiểm tra bài cũ và cho cô biết / mẫu giấy nói gì B Dạy bài nhé ! ’’ Giới thiệu bài - H đọc nối tiếp đoạn Hướng dẫn HS làm BT bài Bài 1: Đọc - GV hướng dẫn HS đọc thầm - GV đính bảng phụ ghi sẵn nội dung đoạn, trả lời các câu hỏi: luyện đọc: + Mẩu giấy vụn nằm đâu? Có dễ thấy + ph, nh không? + phố, nhà, phở, nho + Cô giáo yêu cầu lớp làm gì? + nhà bà phố cổ, nhà bé thị xã + Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì? - Gọi HS đọc (cá nhân, ĐT) + Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh - HS đọc theo nhóm điều gì? (18) - Đại diện nhóm thi đọc trước lớp * GV: Muốn trường học đẹp, Nhận xét, bình chọn HS đọc tốt HS phải có ý thức giữ vệ sinh chung Bài 2: Nối Các em phải thấy khó chịu vói - GV hướng dẫn HS làm BT việc làm xấu, làm bẩn trường lớp Cần - HS làm phiếu Gọi 2HS chữa bài tránh thái độ thờ ơ, nhìn mà không thấy, bảng thấy mà không làm Mỗi HS có ý - GV cùng HS nhận xét, chốt kết thức giữ vệ sinh chung thì trường lớp Bài 3: Điền đẹp - GV nêu yêu cầu Giúp HS nắm yêu IV Củng cố - Dặn dò: cầu - GV liên hệ, giáo dục HS - Chia lớp thành đội, yêu cầu đội - GV hỏi : Ở lớp chúng ta có bạn nào thi đua (đội 1: tìm và điền các tiếng vứt giấy , rác lớp không ? Vứt chứa ph, đội tìm và điền các tiếng chứa giấy , rác thì lớp học đẹp nh) không ? - HS làm bài bảng phụ - HS đính bảng kết bảng - Nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - Dặn HS nhà tập đọc trước bài BUÔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG VIỆT- TC TIẾT 3: LUYỆN ĐỌC Bài: g, gh, qu, gi I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Giúp HS: - Đọc đúng: + g, gh, gà, ghế, ga, ghề, gỗ, ghi + gà ri, ghế gỗ, gà gô, ghi nhớ + dì quê, mẹ cho dì, gà, bí, đu, đủ - Làm đúng BT: Nối tranh với từ thích hợp và tìm, điền các tiếng chứa g, gh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Ghi sẵn bài luyện đọc bảng phụ; thẻ tranh và từ BT2 cho HS làm nhóm, bảng phụ để đội làm BT3 - HS: ô li III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Kiểm tra bài cũ B Dạy bài Giới thiệu bài Hướng dẫn HS làm BT Bài 1: Đọc - GV đính bảng phụ ghi sẵn nội dung Tiết 1: TIẾNG VIỆT - TC: TIẾT 2: LUYỆN VIẾT Bài: MẨU GIẤY VỤN I Mục tiêu: - Nghe và viết lại chính xác đoạn: Cô giáo bước vào lớp … cô giáo nói tiếp - Làm bài tập: s / x, hỏi, ngã II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn cần tập chép III Các hoạt động dạy học: A KTBC: B Dạy bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu học Hướng dẫn tập chép: - GV đọc đoạn chép trên bảng - HS nhìn bảng đọc lại - Đoạn văn có câu - Có dấu câu nào bài - HS viết bảng từ khó b HS chép bài vào vở: - GV theo dõi, giúp đỡ (19) luyện đọc: c Chấm, chữa bài: + g, gh, gà, ghế, ga, ghề, gỗ, ghi - GV thu bài chấm + gà ri, ghế gỗ, gà gô, ghi nhớ Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: + nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ Bài 1: Điền vào chỗ trống s/x - Gọi HS đọc (cá nhân, ĐT) - HS lên bảng làm, lớp làm vào - HS đọc theo nhóm - HS – GV nhận xét, chốt lời giải đúng - Đại diện nhóm thi đọc trước lớp Bài 2: Viết vào chữ cái còn Nhận xét, bình chọn HS đọc tốt thiếu Bài 2: Nối Củng cố - dặn dò: - GV hướng dẫn HS làm BT theo - GV nhận xét tiết học nhóm - Đại diện nhóm đính bảng kết - GV cùng HS nhận xét, chốt kết Bài 3: Điền - GV nêu yêu cầu Giúp HS nắm yêu cầu - Chia lớp thành đội, yêu cầu đội thi đua tìm và điền các tiếng chứa g, gh bảng phụ - HS đính bảng kết - Nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - Dặn HS nhà tập đọc trước bài - TIẾT 2: TIẾNG VIỆT- TC Tiết 2: TIẾNG VIỆT - TC TIẾT 4: LUYỆN ĐỌC TIẾT 3: LUYỆN ĐỌC Bài: qu, gi I Mục tiêu : I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Luyện đọc đúng và rõ ràng các từ lấp Giúp HS: ló , quen thân , nghiêm trang , ấm áp - Đọc đúng: , - Đọc câu vắn sau bài , + qu, gi; quê, già, quế, giả, qua, giã chú ý ngắt có dấu / + chợ quê, cụ già, qua đò, giã giò II Các hoạt động dạy học chủ yếu : + chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá A.Kiểm tra bài cũ : - Làm đúng BT: Nối tranh với từ thích B.Dạy bài : hợp và tìm, điền các tiếng chứa qu, gi Giới thiệu bài : Luyện đọc : II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV hướng dẫn học sinh đọc lại bài - GV: Ghi sẵn bài luyện đọc bảng - H tìm câu văn dài luyện đọc phụ; phiếu BT2, bảng phụ để - GV hướng dẫn HS đọc ngắt ,nghỉ đội làm BT3 câu văn dài và nhấn giọng : - HS: ô li - GV giúp HS đọc đúng số câu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC khó, câu dài A Kiểm tra bài cũ * Hướng dẫn ngắt giọng : yêu cầu hs B Dạy bài luyện đọc câu dài , câu khó, ngắt Giới thiệu bài giọng Hướng dẫn HS làm BT +" Nhìn từ xa cây" Bài 1: Đọc +"Cả đến đến thế" (20) - GV đính bảng phụ ghi sẵn nội dung - H đọc nối tiếp đoạn luyện đọc: bài + qu, gi; quê, già, quế, giả, qua, giã - GV hướng dẫn HS đọc thầm + chợ quê, cụ già, qua đò, giã giò đoạn, trả lời các câu hỏi: + chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá - Hỏi đoạn văn nào tả ngôi trường từ xa - Gọi HS đọc (cá nhân, ĐT) Hãy đọc đoạn văn đó - HS đọc theo nhóm ? Ngôi trường xây có gì đẹp ? - Đại diện nhóm thi đọc trước lớp ? Dưới mái trường ,bạn hs cảm Nhận xét, bình chọn HS đọc tốt thấy có gì ? Bài 2: Nối ? Theo em ,bạn hs có yêu ngôi trường - GV hướng dẫn HS làm BT phiếu cá mình không? nhân IV Củng cố ,dặn dò : - 1HS lên bảng nối - GV liên hệ thực tế : em có thích ngôi - GV cùng HS nhận xét, chốt kết trường không ?Được học trường Bài 3: Điền em thấy nào ? - GV nêu yêu cầu Giúp HS nắm yêu -.Yêu cầu hs phát biểu cảm nghĩ với cầu ngôi trường học - Chia lớp thành đội, yêu cầu đội - Dặn hs nhà học bài thi đua tìm và điền các tiếng chứa qu, gi bảng phụ - HS đính bảng kết - Nhận xét, tuyên dương Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - Dặn HS nhà tập đọc trước bài - Tiết 3: Thủ công Tiết 3: Thủ công GV môn soạn giảng GV môn soạn giảng THỨ NĂM Ngày soạn: 6/10/2012 Ngày giảng: 9/10/2012 Tiết 1+2: Tiếng Việt BÀI 25: ng – ngh I Mục tiêu - HS đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ và câu ứng dụng - Viết ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ - Luyện nói từ đến câu theo chủ đề: bê, bé, nghé II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh hoạ các từ khoá: củ nghệ, cá ngừ - Tranh minh hoạ câu ứng dụng: Nghỉ hè, chị kha nhà bé nga; phần luyện nói: bê, bé, nghé III Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra bài cũ: Tiết 1: Tập viết: CHỮ HOA: Đ I Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa Đ(1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Đẹp (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), Đẹp trường đẹp lớp (3 lần) II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ cái viết hoa Đ đặt khung chữ - Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly - Vở tập viết III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Kiểm tra bài cũ: - Cả lớp viết lại chữ cái viết hoa đã học: D (21) - 2- HS đọc câu ứng dụng bài 24 - Viết vào bảng con: thị, giỏ cá, giã giò (mỗi tổ viết từ ) B Dạy bài mới: Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài trực tiếp Dạy chữ ghi âm : * ng a Nhận diện chữ: - GV viết chữ ng lên bảng, cho HS quan sát và nhận xét: chữ ng gồm g và h, g đứng trước h đứng sau b Phát âm và đánh vần tiếng - Phát âm: GV phát âm mẫu - HS nhìn bảng phát âm (nối dãy) - Ghép âm ng vào bảng gài - Đánh vần: HS ghép bảng chữ và trả lời vị trí hai chữ tiếng “ngừ” - HS: ng đứng trước đứng sau, dấu huyền trên - GV hướng dẫn đánh vần, đọc trơn tiếng “ngừ” HS thực cá nhân, tổ, lớp *Từ khoá “cá ngừ”: GV giới thiệu tranh và viết từ lên bảng HS đọc cá nhân, tổ, lớp - HS đánh vần, đọc trơn: ng, ngờ - ngư - huyền - ngừ, cá ngừ (cá nhân, tổ, lớp) * ngh (qui trình tượng tự ) c Hướng dẫn viết: * Viết chữ ng - Gv hướng dẫn Hs viết chữ ng gồm chữ n và chữ g viết liền nét - Hs tập viết vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS viết - Gv hướng dẫn HS viết tiếng ngừ, lưu ý nét nối liền ng và đánh dấu trên * Viết chữ ngh - Gv hướng dẫn Hs viết chữ ng gồm chữ n, chữ g và chữ h viết liền nét - Hs tập viết vào bảng GV quan sát, giúp đỡ HS viết - Gv hướng dẫn HS viết tiếng ngừ, lưu ý nét nối liền ngh và ê, đánh dấu trên ê - 1HS nhắc lại câu viết ứng dụng bài trước: Dân giàu nước mạnh B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học Hướng dẫn viết chữ cái hoa: a Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ Đ - GV giới thiệu khung chữ và cấu tạo nét trên bìa chữ mẫu về: Độ cao, số nét, nét nối - GV dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu - GV viết mẫu, vừa viết vừa nhắc lại cách viết b Hướng dẫn HS viết trên bảng con: - HS tập viết chữ Đ lượt GV nhận xét, uốn nắn cho HS Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: a Giới thiệu câu ứng dụng: Đẹp trường đẹp lớp - 1HS đọc câu ứng dụng - HS nêu cách hiểu: Giữ gìn trường lớp đẹp b HS quan sát mẫu chữ ứng dụng trên bảng, nêu nhận xét: - Độ cao các chữ cái - Khoảng cách các chữ ghi tiếng - GV viết mẫu chữ Đẹp trên dòng kẻ c Hướng dẫn HS viết chữ Dân vào bảng - HS tập viết chữ Đẹp lượt GV nhận xét, uốn nắn cho HS Hướng dẫn HS viết vào tập viết: - GV nêu yêu cầu viết: Viết theo mẫu quy định - GV theo dõi giúp đỡ Chấm, chữa bài: - GV thu bài chấm, nêu nhận xét để lớp rút kinh nghiệm IV Củng cố - dặn dò - GV nhận xét chung tiết học, khen ngợi HS viết đẹp - (22) d Đọc từ ứng dụng: Tiết 2: Toán: - GV viết các từ ứng dụng lên bảng: LUYỆN TẬP ngã tư nghệ sĩ I Mục tiêu: ngõ nhỏ nghé ọ - Thuộc bảng cộng với số - HS đọc cá nhân, tổ, lớp (nếu HS yếu - Biết thực phép cộng có nhớ thì cho các em đánh vần) phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 + - GV đọc mẫu, giải thích từ 25 Luyện tập: - Biết giải bài toán theo tóm tắt với a Luyện đọc: phép cộng - GV hướng dẫn HS luyện đọc lại nội II Đồ dùng dạy học: dung tiết HS đọc bài SGK - Bảng phụ ghi BT1 Đọc câu ứng dụng: Nghỉ hè, chị kha III Các hoạt động dạy học chủ yếu: nhà bé nga A Kiểm tra bài cũ: - GV hướng dẫn thảo luận nhóm - GV kiểm tra bài tập HS tranh minh hoạ câu ứng dụng - Nhận xét - HS đọc câu ứng dụng (cá nhân, tổ, B Bài mới: lớp) Giới thiệu bài: - GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc Hướng dẫn HS luyện tập: cá nhân (3 - em) Bài 1: b Luyện viết: - 1HS đọc đề bài :Tính nhẩm - GV hướng dẫn tập viết HS tập viết + = + 4= + = ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ tập + = +7 = +8= viết +9 = + 10 = - GV chấm số bài viết HS - GV tổ chức cho HS thi làm bài nhanh c Luyện nói: theo nhóm - GV nêu câu hỏi hướng dẫn Hs luyện - Các nhóm làm bài nói - HS thảo luận theo nhóm đôi - Cả lớp và GV nhận xét, chốt kết - Câu hỏi: Tranh vẽ gì? Bê là đúng nào? Nghé là nào? Bài (cột 1, 3, 4): - HS trình bày trước lớp.GV quan sát, - 1HS đọc đề bài : Đặt tính tính nhận xét 37 + 15 47 + 18 24 + 17 C Củng cố - Dặn dò - GV hướng dẫn học sinh đặt tính theo - GV bảng - HS theo dõi và đọc cột dọc sau đó thực phép tính - Trò chơi tìm tiếng nhanh - HS làm bài vào vở.2HS lên bảng - Dặn HS học bài nhà chữa bài - GV cùng HS nhận xét Bài 3: HS tự tóm tắt - Thúng cam có: 28 - Thúng quýt có: 37 - Cả hai thùng có : …quả ? - GV hướng dẫn HS giải bài toán - Cả lớp làm vào 1HS lên bảng chữa bài - GV và học sinh nhận xét chốt kết đúng Bài giải Cả hai thùng có là : (23) -Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: - Nhận biết số lượng phạm vi 10 - Đọc, viết, so sánh các số phạm vi 10, cấu tạo số 10;thứ tự số dãy số từ đến 10 II Các hoạt động dạy - học: A Kiểm tra bài cũ: HS đọc, viết các số từ - 10 trên bảng lớp, lớp viết vào bảng B Bài mới: GV hướng dẫn HS làm các bài tập SGK Bài 1: Nối nhóm đồ vật với số thích hợp HS tự làm bài chữa bài Bài 2: Viết số - HS viết các số từ - 10 đọc các số đó GV giúp HS viết số đúng Bài 3: Viết số thích hợp - GV hướng dẫn HS viết thứ tự các số trên toa tàu từ 10 - (phần a), viết các số từ - 10 (phần b) Bài 4: Viết các số 6, 1, 7, theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé, HS tự làm bài * Trò chơi: “Xếp đúng thứ tự” HS lấy bìa có các số 0, 5, 3, ; HS xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ngược lại C Củng cố - dặn dò: - HS đếm xuôi, ngược các số từ -10, từ 10 - 28 + 37 = 65 ( ) Đáp số : 65 IV Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại nội dung bài - Yêu cầu HS nhà làm bài tập: 1, - Nhận xét học Tiết 3: Luyện từ và câu: CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP I Mục tiêu: - Biết đặt câu hỏi cho các phận câu đã xác định, đặt câu phủ định theo mẫu - Tìm số từ ngữ đồ dùng học tập ẩn tranh và cho biết vật dùng để làm gì? II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết nội dung bài tập - Vở bài tập III Các hoạt động dạy học: A Kiểm tra bài cũ: - GV đọc cho 2, HS lên viết tên mình trên bảng - GV nhận xét ghi điểm B Bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 1: (Miệng) - 1HS đọc yêu cầu bài - Đặt câu hỏi cho phân câu in đậm : a , Em là học sinh lớp b , Lan là học sinh giỏi lớp c , Môn học em yêu thích là Tiếng Việt - GV nhắc HS các phận in đậm câu văn đã cho (Em – Lan – Tiếng Việt) - HS phát biểu ý kiến Cả lớp và GV nhận xét, kết luận : a , Ai là hoc sinh lớp ? b , Ai là học sinh giỏi lớp ? c , Môn học em yêu thích là gì ? Bài tập 2: (Viết) (24) TIẾT 4: TOÁN- TC TIẾT I MỤC TIÊU Giúp HS: - Củng cố kiến thức và rèn kĩ năng: - Viết số 0, 9; nắm cấu tạo số - Điền số thích hợp dãy số tự nhiên liên tiếp từ đến và ngược lại - So sánh các số phạm vị II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - GV: Kẻ sẵn khuông chữ để viết số 0, 9; Bảng phụ ghi sẵn nội dung BT 2, 3, - HS: VBT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Kiểm tra bài cũ (5HS) - GV viết bảng các số từ đến 9, bảng gọi HS đọc - Nhận xét, tuyên dương B Dạy học bài Giới thiệu bài Hướng dẫn HS làm BT SHS (BT củng cố KT & KN Toán 1) Bài 1: Viết số 0, - GV nêu yêu cầu HS nhắc lại - GV viết bảng số 0, 9, nhắc lại cách viết - HS viết Gọi 2HS lên bảng viết - Nhận xét, chữa bài Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống - GV nêu yêu cầu, giúp HS nắm yêu cầu - HS làm bào Chữa bài bảng - 1HS đọc yêu cầu bài : Tìm cách nói có nghĩa giống với nghĩa các câu sau : a , Mẩu giấy không biết nói b , Em không thích nghỉ học c , Đây không phải đườ đến trường - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài (Tìm cách nói có nghĩa giống với nghĩa các câu đã cho): - HS làm vào bài tập Một số em đọc trước lớp - Cả lớp và GV nhận xét, kết luận : a , Mẩu giấy không biết nói đâu ? b, Em không thích nghĩ học đâu ? c, Đây không phải đường đến trường đâu? Bài tập 3: (Viết) - 1HS đọc yêu cầu bài: - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài: Các em phải quan sát kĩ tranh, phát các đồ dùng học tập ẩn khéo tranh - HS làm vào bài tập 2HS làm vào bảng phụ Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng ( Êke, com-pa, bút chì, sách vở, chổi, lọ mực, cặp ,…) IV Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại nội dung bài - GV nhận xét học, khen ngợi HS học tốt -Tiết 4: TIẾNG VIỆT - TC: TIẾT 4: LUYỆN VIẾT I Mục tiêu: - Biết viết hoa từ tên riêng người, vật - Củng cố kỹ đặt câu theo mẫu Ai( cái gì, gì) là gì II Đồ dùng dạy học: III Các hoạt động dạy và học: A KTBC: B Dạy bài mới: Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học Hướng dẫn làm bài tập: a) Bµi tËp 1: (MiÖng) (25) - Nhận xét, chốt kết Gọi HS đọc lại dãy số - H: §äc yªu cÇu cña bµi HS tìm từ tên riêng câu - Tại câu có từ lại viết hoa, có từ thì không? b) Bµi tËp (viết) - 2,3 HS: đọc yêu cầu (Viết tờn bạn Bài 3: >, <, =? - GV hướng dẫn HS làm tương tự BT lớp, tên dòng sông, tên đại phương( Cả lớp làm bài vào - GV nhần xét, chốt lại lời giải đúng Bài 4: Số? c) Bµi tËp (ViÕt) - GV cho HS đọc yêu cầu - GV yêu cầu cầu nhóm 2HS trao - GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu bài: đổi làm BT Đặt câu theo mẫu ai( cái gì, - Gọi HS nêu kết gì) - Cho HS đọc lại cấu tạo số - HS làm bài vào nháp GV và lớp Dặn dò nhận xét - GV nhận xét học - Dặn HS đọc viết lại các số đã học và Củng cố - Dặn dò: - HS nhắc lại cách viết tên riêng xem trước bài - GV nhận xét học THỨ SÁU Ngày soạn: 7/10/2012 Ngày giảng: 10/10/2012 Tiết 1+2: Tiếng Việt Bài 26: y - tr I Mục tiêu - HS đọc được: y, tr, y tá, tre ngà; từ và câu ứng dụng - Viết được: y, tr, y tá, tre ngà - Luyện nói từ đến câu theo chủ đề: nhà trẻ II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh hoạ các từ khoá: y tá, tre ngà - Tranh minh hoạ câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho bé y tế xã; phần luyện nói: nhà trẻ III Các hoạt động dạy - học A Kiểm tra bài cũ: - 2- HS đọc câu ứng dụng bài 25 - Viết vào bảng con: nghé ọ, nho khô, ngã tư (mỗi tổ viết từ) B Dạy bài mới: Tiết 1: Tập làm văn: KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH I Mục tiêu: - Biết trả lời đặt câu hỏi theo mẫu khẳng định, phủ định - Biết đọc và ghi lại thông tin mục lục sách II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết các câu mẫu BT1, III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra VBT HS B Bài mới: Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 1: (Miệng) - 1HS đọc yêu cầu bài: Dựa vào tranh (26) Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài trực tiếp Dạy chữ ghi âm : * y a Nhận diện chữ: - GV viết chữ y lên bảng, cho HS quan sát và nhận xét: chữ y gồm nét xiên phải, nét móc ngược, nét khuyết b Phát âm và đánh vần tiếng - Phát âm: GV phát âm mẫu - HS nhìn bảng phát âm (nối dãy) - Đánh vần: HS ghép chữ y trên bảng gài GV giới thiệu y đứng mình tạo thành tiếng y - GV hướng dẫn đọc trơn tiếng “y” HS thực cá nhân, tổ, lớp *.Từ khoá “y tá”: GV giới thiệu tranh và viết từ lên bảng.HS đọc cá nhân, tổ, lớp - HS đánh vần, đọc trơn: y, y tá (cá nhân, tổ, lớp) * tr ( qui trình tượng tự ) c Hướng dẫn viết: * Viết chữ y - Gv nêu cấu tạo: Chữ y cao li (6 đường kẻ ngang): li trên, li Viết nét: nét hất, nét móc ngược phải, nét khuyết ngược - Gv vừa viết vừa hướng dẫn quy trình viết + Nét : Đặt bút ĐK3 chút, viết nét cong phải, dừng bút khoảng ĐK1 và ĐK2 + Nét : Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút sang phải (dưới ĐK3 chút) để viết tiếp nét cong trái cân nét cong phải - GV viết lên bảng lần lượt: y, y tá, tr, tre ngà (vừa viết vừa hướng dẫn qui trình viết, lưu ý nét nối liền tr và e, ng và a, đánh dấu đúng vị trí) - HS tập viết trên bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS viết - Gv hướng dẫn Hs viết tiếng y * Viết chữ tr - Gv hướng dẫn Hs viết chữ tr gồm chư t và chữ r viết liền nét - HS tập viết trên bảng GV quan trả lời câu hỏi: + Em có xem phim không ? + Mẹ có mua báo không ? +Em có ăn cơm bây không ? - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài: + Mỗi nhóm HS thực hành hỏi đáp theo mẫu SGK - Từng nhóm HS thi thực hành hỏi đáp.Cả lớp và GV nhận xét, kết luận .Em có xem phim không ? Có ,em thích xem phim Không , em không thích xem phim Mẹ có mua báo không ? Có, mẹ có mua báo Không , mẹ không mua báo Bài tập 2: (Miệng) - 1HS đọc yêu cầu bài: Đặt câu theo các mẫu sau, mẫu câu a, Trường em không xa đâu ! b, Trường em có xa đâu ! c, Trường em đâu có xa ! - GV giúp HS hiểu yêu cầu bài - HS phát biểu ý kiến Cả lớp và GV nhận xét VD: * Cây này không cao đâu  Cây này đâu có cao  Cây này có cao đâu Bài tập 3: (Viết) - 1HS đọc yêu cầu bài: Đọc mục lục các bài tuần Viết tên các bài tập đọc tuần - HS mở mục lục sách Tiếng Việt 2, tìm tuần - HS đọc toàn nội dung tuần - HS và đọc các bài tập đọc tuần - HS làm vào bài tập GV chấm, chữa bài IV Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại nội dung bài Nhắc HS tập tra mục lục sách - GV nhận xét học, khen ngợi HS học tốt Tiết 2: Toán: BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN I Mục tiêu: (27) sát, giúp đỡ HS viết - Biết giải và trình bày bài toán ít - Gv hướng dẫn HS viết tiếng tre, lưu ý nét nối chữ t, r và e II Đồ dùng dạy học: d Đọc từ ứng dụng: - Mô hình các cam - GV viết các từ ứng dụng lên bảng : III Các hoạt động dạy học chủ yếu: y tế cá trê A Kiểm tra bài cũ: chú ý trí nhớ - 2HS đặt tính tính: 47 + 15 = - HS đọc cá nhân, tổ, lớp (nếu HS yếu 67 + = thì cho các em đánh vần) - GV kiểm tra VBT HS - GV đọc mẫu, giải thích từ - Nhận xét, đánh giá Luyện tập: B Bài mới: a Luyện đọc: Giới thiệu bài toán ít - GV hướng dẫn HS luyện đọc lại nội - HS quan sát hình vẽ SGK: dung tiết HS đọc bài SGK - HS đọc lại bài toán : Hàng trên có - Đọc câu ứng dụng: bé bị ho, mẹ cho cam , hàng ít hàng trên bé y tế xã cam Hỏi hàng có + GV hướng dẫn thảo luận nhóm cam ? tranh minh hoạ câu ứng dụng HS - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài đọc câu ứng dụng (cá nhân, tổ, lớp) - GV đính lên bảng - GV đọc mẫu câu ứng dụng HS đọc * Hàng trên có cam cá nhân (3 - em) * Hàng ít hàng trên b Luyện viết: cam? - GV hướng dẫn tập viết HS tập viết y, - GV giới thiệu qua sơ đồ đoạn thẳng: y tá, tr, tre ngà tập viết - GV hướng dẫn để HS tự tìm phép - GV chấm số bài viết HS tính và câu trả lời: c Luyện nói: Số cam hàng là: - GV nêu câu hỏi hướng dẫn SH luyện – = (quả) nói - HS thảo luận theo nhóm đôi Đáp số: cam - Câu hỏi: Tranh vẽ gì ? Các em bé Luyện tập: làm gì? Hồi bé các em có nhà Bài 2: trẻ không? - GV cho HS nhìn vào hình vẽ SGK - HS trình bày trước lớp GV quan sát , - HS tóm tắt bài toán nhận xét Tóm tắt C Củng cố - Dặn dò An cao :………… 95 cm - GV bảng - HS theo dõi và đọc Bình thấp An : ……… 5cm - Trò chơi tìm tiếng nhanh Bình …………….cm ? - Dặn HS học bài nhà - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài - HS giải bài vào em lên bảng chữa bài - GV cùng HS nhận xét, chốt kết đúng Bài giải Bình cao là : 95 – = 90 (cm) Đáp số : 90 cm Bài 3: HS đọc kĩ đề toán để hiểu nội dung bài toán giải (28) Tóm tắt HS gái :…… 15 bạn HS trai :…… ít gái bạn HS trai ……….bạn ? - HS làm bài vào GV theo dõi, kiểm tra Bài giải Số HS nam là: 15 - = 12 (bạn) Đáp số 12 bạn IV Củng cố - dặn dò: - GV chốt lại nội dung bài Nhắc lại cách giải bài toán" ít hơn" - Yêu cầu HS nhà làm bài tập: 1,2 - Nhận xét học - Tiết : Toán Tiết 3: TOÁN - TC LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: I Mục tiêu: - Rèn kỹ thực phép cộng - So sánh các số phạm vi thuộc các công thức cộng với số 10; cấu tạo số 10 Sắp xếp - Củng cố dạy bài toán nhiều các số theo thứ tự đã xác định II Các hoạt động dạy và học: phạm vi 10 A KTBC: II Các hoạt động dạy - học: B Dạy bài mới: A Kiểm tra bài cũ: HS đọc, viết các Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết số còn thiếu dãy số từ -10 trên học bảng lớp, lớp viết vào bảng Hướng dẫn làm bài tập: B Bài mới: GV hướng dẫn HS làm lần Bài 1: lượt các bài tập SGK - Đặt tính tính tổng, biết các số Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống hạng là: - HS tự làm bài, chữa bài Khi chữa bài a) 67 và 16 ; b) 47 và 25; c) 27 và 48 - HS nêu các số phải viết vào ô trống d) 87 và đọc dãy số - HS làm bài vào GV theo dõi giúp Bài 2,3: Điền dấu thích hợp vào chỗ đỡ em yếu chấm Bài 2: Tính nhẩm - HS tự làm bài, chữa bài GV theo dõi, + = … , + = …, + = …, , giúp đỡ + = …, + = …, + = … Bài 4: Sắp xếp các số cho trước theo - Yêu cầu HS tính nhẩm nêu kết thứ tự GV hướng dẫn mẫu, HS so sánh GV ghi bảng: các số đã cho sau đó xếp theo yêu Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau cầu bài Đội có: 27 người B Dặn dò: Làm bài tập bài Đội nhiều đội 1: người tập Toán Đội có: ….người ? - Yêu cầu HS giải bài toán vào - Gọi HS lên bảng chữa bàì Bài giải: Số người đội có là: (29) -Tiết : HĐTT SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu - HS cảm thấy thoải mái sau tiết học căng thẳng - Tập cho HS biết cách tổ chức tiết HĐTT - Nhận biết ưu, khuyết điểm tuần học qua II Tiến hành * HS ôn lại số bài hát mà các em yêu thích HS xung phong trình bày trước lớp, GV theo dõi, tuyên dương HS thực tốt * Đánh giá tuần qua: GV tập cho cán lớp đánh giá tình hình học tập tuần qua GV bổ sung (nếu cần) * Kế hoạch: - Phát huy mặt mạnh đã đạt tuần qua, khắc phục tồn mắc phải tuần - Đi học chuyên cần, đúng - Tiếp tục giữ sạch, viết chữ đẹp - Học tập tốt, thi đua dành nhiều điểm tốt - Thu các khoản đóng góp phục vụ cho việc học tập - Vệ sinh cá nhân, lớp học 27 + = 32 ( người ) Đáp số: 32 người - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét học Tiết 4: Hoạt động tập thể: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - HS thấy nhũng ưu khuyết điểm tuần để có hướng phấn đấu và sửa chữa Nêu cao tinh thần phê và tự phê - Nắm kế hoạch tuần tới II Nội dung: Đánh giá tình hình tuần qua: *Ưu điểm:- Nhìn chung có nhiều cố gắng - Hăng say phát biểu xây dựng bài - Có ý thức học tốt: Sương, Chinh - Đi học chuyên cần,ăn mặc gọn gàng, * Tồn tại: - Nói chuyện riêng nhiều: Nga - Thường xuyên quên sách vở, ĐDHT : Nga, Vừng - Chữ viết cẩu thả: Chinh - Tính toán chậm: Vừng Kế hoạch tới: - Phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót - Ổn định nề nếp lớp học Đi học chuyên cần - Học bài và làm bài trước đến lớp Thi đua học tốt các tổ, nhóm - Ăn mặc gọn gàng, - Tham gia lao động, vệ sinh trường, lớp Tổ trực hoàn thành tốt nhiệm vụ (30)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO LOP GHEP 12, GIAO LOP GHEP 12