0

Tuần 20 – Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2021, 20:23

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập. - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”?. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.[r] (1)TUẦN 20 Thứ hai ngày 21 tháng năm 2019 Tập đọc THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm minh, cơng bằng, khơng tình riêng mà làm sai phép nước ( Trả lời câu hỏi SGK) 2 Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn, đọc phân biệt lời nhân vật. 3 Thái độ: Học đức tính nghiêm minh, cơng bằng. 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS thi đọc phân vai trích đoạn kịch (Phần 2) trả lời câu hỏi - GV nhận xét - Giới thiệu - ghi bảng - HS thi đọc - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động luyện đọc: (10 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ (Lưu ý tốc độ đọc nhóm M1,2) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - Cho HS chia đoạn: đoạn - Cho HS đọc đoạn nối tiếp đoạn nhóm lần - Luyện đọc từ ngữ dễ đọc sai: Linh Từ Quốc Mẫu, kiệu, chuyên quyền, - 1HS đọc toàn - HS chia đoạn + Đoạn 1: từ đấu đến .ông tha cho. + Đoạn 2: đến thưởng cho. + Đoạn 3: phần lại (2)- Đọc nối tiếp lần - Giải nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - Cho HS thi đọc - GV đọc mẫu - HS luyện đọc lần - 3HS giải nghĩa từ (dựa vào SGK) - HS ngồi bàn luyện đọc - HS thi đọc phân vai đọc đoạn - HS nghe 3 Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không tình riêng mà làm sai phép nước ( Trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận theo câu hỏi sau: + Khi có người xin chức câu đương, Trần Thủ Độ làm gì? + Theo em cách xử Trần Thủ Độ có ý gì? + Trước việc làm người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lý sao? + Khi biết có viên quan tâu với vua chun quyền, Trần Thủ Độ nói nào? + Những lời nói việc làm Trần Thủ Độ cho thấy ông người nào? - Cho HS báo cáo, giáo viên nhận xét, kết luận - Nhóm trưởng điều khieenr nhóm đọc TLCH sau chia sẻ kết + Trần Thủ Độ đồng ý yêu cầu người phải chặt ngón chân để phân biệt với câu đương khác + HS trả lời + Ông hỏi rõ đầu đuôi việc thấy việc làm người quân hiệu nên ông móc mà cịn thưởng cho vàng, bạc + Trần Thủ Độ nhận lỗi xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng + Ơng người cư xử nghiêm minh, khơng tình riêng, nghiêm khắc với thân, đề cao kỷ cương phép nước 4 Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn * Cách tiến hành: - GVđưa bảng phụ ghi sẵn đoạn lên hướng dẫn đọc - Phân nhóm cho HS luyện đọc - Cho HS thi đọc - GV nhận xét + khen nhóm đọc hay - HS đọc phân vai: người dẫn chuyện, viên quan, vua, Trần Thủ Độ (nhóm 4) - - nhóm lên thi đọc phân vai 5 Hoạt động ứng dụng: (2phút) - Qua câu chuyện trên, em thấy Thái sư Trần Thủ Độ người ? - Thái sư Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm minh, cơng bằng, khơng tình riêng mà làm sai phép nước 6 Hoạt động sáng tạo: (1phút) - Về nhà kể lại câu chuyện cho người nghe (3) -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Biết tính chu vi hình trịn, tính đường kính hình trịn biết chu vi hình trịn - HS làm 1(b,c), 2, 3a 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tính chu vi hình trịn, tính đường kính hình trịn biết chu vi hình trịn 3 Thái độ: Chăm làm bài. 4 Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố toán học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: Bảng phụ, SGK - Học sinh: Vở, SGK 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức thi đua: Nêu quy tắc tính chu vi hình trịn - Gv nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS thi đua nêu - HS khác nhận xét - HS ghi bảng 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính chu vi hình trịn, tính đường kính hình trịn biết chu vi hình trịn - HS làm 1(b,c), 2, 3a * Cách tiến hành: Bài 1(b,c): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm vào vở, chia sẻ kết - Tính tính chu vi hình trịn có bán kính r - HS lớp làm vào vở, chia sẻ (4)- GV chữa bài, kết luận - Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi hình trịn Bài 2: HĐ cặp đôi - Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi: + BT yêu cầu làm ? + Hãy viết cơng thức tính chu vi hình trịn biết đường kính hình trịn + Dựa vào cách tính cơng thức suy cách tính đường kính hình trịn - Cho HS báo cáo - GV nhận xét, kết luận - Tương tự: Khi biết chu vi tìm bán kính khơng? Bằng cách nào? - GV nhận xét - Yêu cầu HS làm vào vở, chia sẻ - Nhận xét làm HS, chốt kết Bài 3a: HĐ cá nhân - HS tự trả lời câu hỏi để làm bài: + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - u cầu HS suy nghĩ tự làm - GV kết luận Bài 4(Bài tập chờ): HĐ cá nhân - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Mời HS nêu kết quả, giải thích cách làm - GV nhận xét b Chu vi hình trịn là 4,4 x x 3,14 = 27,632 (dm) c Chu vi hình trịn 21 2 x x 3,14 = 15,7 (cm ) Đáp số :b 27,632dm c 15,7cm - HS thảo luận - Biết chu vi, tính đường kính (hoặc bán kính) C = d x 3,14 Suy ra: d = C : 3,14 C = r x x 3,14 Suy ra: r = C : 3,14 : Bài giải a Đường kính hình trịn 15,7 : 3,14 = (m) b Bán kính hình trịn 18,84 : 3,14 : = 3(dm) Đáp số : a 5dm b 3dm - HS tự tìm hiểu đề - Đường kính bánh xe 0,65m a) Tính chu vi bánh xe - HS làm bài, chia sẻ kết Bài giải Chu vi bánh xe là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m) Đáp số a) 2,041m - HS làm - HS suy nghĩ tìm kết *Kết quả: - Khoanh vào D 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Tìm bán kính hình trịn biết chu vi 9,42cm - HS tính: (5)4 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Vận dụng kiên thức học vào thực tế - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Lịch sử ƠN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 - 1954) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc"giặc đói", "giặc dốt", giặc ngoại xâm". 2 Kĩ năng:Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: + 19-12-1946: toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp + Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 + Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 + Chiến dịch Điện Biên Phủ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào lịch sử dân tộc ý thức tích cực học tập góp phần xây dựng bảo vệ đất nước hồ bình 4 Năng lực: - Năng lực tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sán g tạo - Năng lực hiểu biết Lịch sử, lực tìm tịi khám phá Lịch sử, lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: + Bản đồ hành Việt Nam (để số địa danh gắn với kiện lịch sử tiêu biểu) + Các hình minh hoạ chiến dịch VB thu- đơng 1947, Biên giới thu - đông 1950, ĐBP 1954 + Phiếu học tập HS - HS: SGK, 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học - Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức trò chơi khởi động với câu hỏi: (6)+ Nêu ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ? + Trình bày diễn biến trận Điện Biên Phủ? + Kể tên gương dũng cảm chiến dịch Điện Biên Phủ ? - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc"giặc đói", "giặc dốt", giặc ngoại xâm". - Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Lập bảng kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945 - 1954. - Gọi HS lập bảng thống kê kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945- 1954 vào giấy khổ to dán lên bảng - Cả lớp thống bảng thống kê giai đoạn sau: - HS lớp lập bảng thống kê và đọc lại bảng thống kê bạn đối chiếu với bảng thống kê của mình bổ sung ý kiến. Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu Cuối năm 1945 đến năm 1946 - Đẩy lùi “Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” 19- 12- 1946 - Trung ương Đảng Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến 20- 12- 1945 - Đài tiếng nói VN phát lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Bác Hồ 20- 12- 1956 đến tháng 2- 1947 - Cả nước đồng loạt nổ súng chiến đấu tiêu biểu chiến đấu nhận dân HN với tinh thần " Quyết tử cho TQ sinh" Thu - đông 1947 - Chiến dịch Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” Thu đông 1950 từ 16> 18 -1950 - Chiến dịch Biên giới - Trận Đông Khê, gương chiến đấu dũng cảm La Văn Cầu Sau chiến dịch biên giới tháng 12-1951 1- 5- 1952 - Tập trung xây dựng hậu phương vững mạnh, chuẩn bị cho tuyền tuyến sẵn sàng chiến đấu - ĐHĐB toàn quốc lần thứ Đảng đề nhiệm vụ cho kháng chiến - Khai mạc đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc, đại hội bầu anh hùng tiêu biểu 30- 3- 1954 7-5-1954 - Chiến dịch ĐBP toàn thắng Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai Hoạt động 2: Trò chơi Hái hoa dân chủ (7)các kiến thức lịch sử học + Câu hỏi trị chơi 1 Vì nói: sau CM tháng Tám nước ta tình ngàn cân treo sợi tóc? 2 Vì Bác Hồ nói nạn đói nạn dốt giặc đói, giặc dốt? 3 Kể câu chuyện cảm động BH ngày nhân dân diệt giặc đói giặc dốt? 4 Nhân dân ta làm để chống giặc đói giặc dốt? 5 Bạn cho biết câu nói: “Khơng, hi sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ" ai? nói vào thời gian - Nhận xét 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) “ Chín năm làm Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!” - Em cho biết : Chín năm bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? - Chín năm bắt đầu vào kiện ngày 19-12-1946 kết thúc vào thời gian 7-5-1954 4 Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - Về nhà tìm "địa đỏ" cách dựa vào kiến thức học kể lại kiện, nhân vật lịch sử tương ứng với địa danh - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 22 tháng năm 2019 Chính tả CÁNH CAM LẠC MẸ (Nghe - viết) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức thơ - Làm tập 2a 2 Kĩ năng: Rèn kĩ điền d/r/gi. 3 Thái độ: Giáo dục tình cảm u q lồi vật mơI trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT * GDBVMT: Giáo dục HS biết yêu quý loài vật môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo (8)II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi tập2a - Học sinh: Vở viết 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chơi trị chơi "Tìm đúng, tìm nhanh" từ ngữ có tiếng chứa r/d/gi (hoặc chứa o/ơ) - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS chơi trò chơi - HS nghe - HS ghi 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(6 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm (M1,2) nắm nội dung viết từ khó trong bài) *Cách tiến hành: * Tìm hiểu nội dung thơ - Gọi HS đọc thơ + Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh nào? + Những vật giúp cánh cam? + Bài thơ cho em biết điều gì? *Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn viết tả - Yêu cầu HS đọc viết từ vừa tìm - Lưu ý HS cách trình bày thơ - HS đọc trước lớp - Chú bị lạc mẹ, vào vườn hoang Tiếng cánh cam gọi mẹ khàn đặc lối mòn + Bọ dừa, cào cào, xén tóc + Cánh cam lạc mẹ che chở, yêu thương bạn bè - HS nối tiếp nêu từ khó viết tả Ví dụ: Vườn hoang, xơ vào, trắng sương, khản đặc, râm ran - HS viết vào giấy nháp bảng - HS nghe 3 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả, trình bày hình thức thơ (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm M1,2) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - GV đọc lần (đọc chậm) - GV đọc lần - HS theo dõi (9)4 HĐ chấm nhận xét (5phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Nhận xét viết HS - Thu chấm - HS nghe 5 HĐ làm tập: (6 phút) * Mục tiêu: HS làm tập 2a (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 hồn thành tập) * Cách tiến hành: Bài 2a:HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu câu a - GV giao việc: + Các em đọc truyện + Chọn r, d gi để điền vào chỗ trống cho - HS làm tập - GV nhận xét + chốt lại kết - Lớp làm vào vở, 1HS làm bảng lớp - Các tiếng cần điền vào chỗ trống sau: ra, giữa, dòng, rò, duy, ra, giấu, giận, rồi. 6 Hoạt động ứng dụng:(2phút) - Điền vào chỗ trống r, d hay gi: Tôi bèo lục bình Bứt khỏi sình ạo ong mây trắng làm buồm Mượn trăng non làm áo. - HS làm Tơi bèo lục bình Bứt khỏi sình dạo Dong mây trắng làm buồm Mượn trăng non làm giáo. 7 Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - Tiếp tục tìm hiểu quy tắc tả viết r/d/gi - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tốn DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Biết quy tắc tính diện tích hình tròn - HS làm 1(a,b), 2(a,b), 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính diện tích hình trịn. 3.Thái độ: Chăm làm bài. 4 Năng lực: (10)- Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp toán học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện tốn học II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: chuẩn bị hình trịn bán kính 10cm băng giấy mơ tả q trình cắt, dán phần hình trịn - HS: Mỗi HS có hình trịn bìa mỏng, bán kính 5cm Chuẩn bị sẵn kéo cắt giấy, hồ dán thước kẻ thẳng 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS tổ chức thi hỏi đáp: + Nêu quy tắc cơng thức tính đường kính hình trịn biết chu vi? + Nêu quy tắc cơng thức tính bán kính hình trịn biết chu vi? - Nhận xét - Giới thiệu GV nêu mục tiêu tiết học - HS nêu + d = C : 3,14 + r = C : : 3,14 - HS nghe - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết quy tắc tính diện tích hình trịn *Cách tiến hành: *Giới thiệu quy tắc cơng thức tính diện tích hình trịn - Cho HS thảo luận nhóm tìm quy tắc tính diện tích hình trịn báo cáo - GV giới thiệu quy tắc cơng thức tính diện tích hình trịn thơng qua bán kính SGK + Muốn tính diện tích hình trịn ta lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 + Ta có cơng thức : S = r x r x 3,14 Trong : S diện tích hình trịn r bán kính hình trịn - GV yêu cầu: Dựa vào quy tắc công thức tính diện tích hình trịn em - HS báo cáo (11)hãy tính diện tích hình trịn có bán kính 2dm - GV nhận xét nêu lại kết - GVcho HS đọc lại quy tắc công thức tính diện tích hình trịn Diện tích hình tròn : 2 x x 3,14 = 12,56 (dm2) - Lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 - HS ghi vào vở: Stròn= r x r x 3,14 3 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - HS lớp làm 1(a,b), 2(a,b), - HS( M3,4) làm tất tập (Lưu ý: Giúp đỡ nhóm học sinh M1,2 hoàn thành tập) *Cách tiến hành: Bài 1(a, b): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình trịn - u cầu HS làm - GV nhận xét, chữa Bài 2(a,b): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào - GV nhận xét chung, chữa Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét kết luận - Cả lớp theo dõi - HS nêu - HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp Bài giải a, Diện tích hình trịn : x x 3,14 = 78,5 (cm2) b, Diện tích hình trịn : 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2) - Cả lớp theo dõi - Cả lớp làm vào vở, báo cáo kết Bài giải a, Bán kính hình trịn : 12 : = (cm) Diện tich hình trịn : 6 x x 3,14 = 113,04 (cm2) b, Bán kính hình trịn : 7,2 : = 3,6 (dm) Diện tích hình trịn : 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2) - Tính S mặt bàn hình trịn biết r = 45cm - Cả lớp làm vào vở, chia sẻ kết Bài giải Diện tích mặt bàn hình trịn : 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2) Đáp số: 6358,5cm2 4 Hoạt động ứng dụng:(2phút) - Tính diện tích hình trịn có bán kính 1,5cm - HS tính: (12)5 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà tính diện tích bề mặt đồ vật hình trịn gia đình em - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Hiểu nghĩa từ công dân( BT1). 2 Kĩ năng: - Xếp số từ chứa tiếng cơng vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2 - Nắm số từ đồng nghĩa với từ công dân sử dụng phù hợp với văn cảnh( BT3, BT4) - HS( M3,4) làm BT4 giải thích lí không thay từ khác 3 Thái độ: Sử dụng từ ngữ xác. 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Vở viết, SGK, từ điển 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS đọc đoạn văn viết tiết Luyện từ câu trước, rõ câu ghép đoạn văn, cách nối vế câu ghép - GV nhận xét - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS đọc - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nghĩa từ công dân( BT1). - Xếp số từ chứa tiếng cơng vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2 (13)- HS( M3,4) làm BT4 giải thích lí khơng thay từ khác (Giúp đỡ HS M1,2 hoàn thành tập ) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu tập 1, đọc câu a, b, c - GV giao việc: + Các em cần đọc câu a, b, c + Khoanh tròn trước chữ a, b c câu em cho - Cho HS làm - Cho HS trình kết - GV nhận xét chốt lại kết Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu BT2 - GV giao việc: + Đọc kỹ từ cho + Đọc kỹ câu a, b, c + Xếp từ đọc vào nhóm a, b, c cho - Cho HS làm - Cho HS trình kết - GV nhận xét chốt lại kết Bài 3: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: + Đọc từ BT cho - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - HS dùng bút chì đánh dấu SGK - Một số HS phát biểu ý kiến Ý đúng: Câu b - HS đọc to, lớp đọc thầm - HS làm vào (tra từ điển để tìm nghĩa từ cho) - Một số HS trình bày miệng làm + Cơng bằng: Phải theo lẽ phải, không thiên vị + Công cộng: thuộc người phục vụ chung cho người xã hội + Công lý: lẽ phải phù hợp với đạo lý lợi ích chung xã hội + Công nghiệp: ngành kinh tế dùng máy móc để khai thác tài nguyên, làm tư liệu sản xuất hàng tiêu dùng + Công chúng: đông đảo người đọc, xem, nghe, quan hệ với tác giả, diễn viên + Công minh: công sáng suốt + Cơng tâm: lịng thẳng việc chung khơng tư lợi thiên vị (14) + Tìm nghĩa từ + Tìm từ đồng nghĩa với công dân. - Cho HS làm - Cho HS trình kết - GV nhận xét chốt lại kết Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu tập - GV giao công việc : - Các em đọc câu nói nhân vật Thành - Chỉ rõ thay từ “cơng dân” câu nói từ đồng nghĩa khơng? - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét chữa - HS làm cá nhân; tra từ điển để tìm nghĩa từ; tìm từ đồng nghĩa với từ cơng dân. - Một số HS phát biểu ý kiến + Các từ đồng nghĩa với công dân: nhân dân, dân chúng, dân. - HS đọc to, lớp đọc thầm - HS theo dõi - HS làm bài, chia sẻ kết - Trong câu nêu không thay từ công dân từ đồng nghĩa với từ cơng dân câu có nghĩa người dân nước độc lập, trái nghĩa với từ nô lệ vế Các từ đồng nghĩa : nhân dân, dân, dân chúng khơng có nghĩa 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Từ chứa tiếng "công" với nghĩa "không thiên vị" : công chúng, công cộng, công minh, công nghiệp. - HS nêu: công minh 4 Hoạt động sáng tạo: (1phút) - Viết đoạn văn ngắn nói nghĩa vụ công dân nhỏ tuổi đất nước - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Địa lí CHÂU Á (Tiết 2) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nêu số đặc điểm dân cư châu Á: + Có số dân đơng + Phần lớn dân cư châu Á người da vàng (15) + Chủ yếu người dân làm nông nghiệp chính, số nước có cơng nghiệp phát triển - Nêu số đặc điểm khu vực Đơng Nam Á: + Chủ yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm + Sản xuất nhiều loại nơng sản khai thác khống sản 2 Kĩ năng: Sử dụng tranh, ảnh, đồ, lược đồ để nhận biết số đặc điểm dân cư hoạt động sản xuất người dân Châu Á * HS (M3,4): + Dựa vào lược đồ xác định vị trí khu vực Đơng Nam Á + Giải thích dân cư châu Á lại tập trung đơng đúc đồng châu thổ: đất đai màu mỡ, đa số cư dân làm nông nghiệp + Giải thích Đơng Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm 3 Thái độ: Bảo vệ môi trường sống. 4 Năng lực: - Năng lực tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sán g tạo - Năng lực hiểu biết Địa lí, lực tìm tịi khám phá Địa lí, lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: + Bản đồ nước châu Á + Bản đồ tự nhiên châu Á - HS: SGK, 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Cho HS nêu đặc điểm tự nhiên châu Á - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu số đặc điểm dân cư châu Á - Nêu số đặc điểm khu vực Đông Nam Á - Sử dụng tranh, ảnh, đồ, lược đồ để nhận biết số đặc điểm dân cư hoạt động sản xuất người dân Châu Á (16)* Hoạt động 1: Làm việc lớp. - Yêu cầu học sinh đọc bảng số liệu dân số châu 17 để so sánh số dân châu Á với số dân châu lục khác - Cho HS trả lời theo câu hỏi: - So sánh số dân châu Á với số châu lục giới? - Dân cư châu Á tập trung vùng nào? Tại sao? * Hoạt động 2: Làm việc lớp - Yêu cầu học sinh quan sát hình - Nêu tên số ngành sản xuất châu Á? - Cây bông, lúa gạo trồng nhiều nước nào? - Tên nước khai thác nhiều dầu mỏ, sản xuất nhiều ô tô? - GV nhận xét, kết luận * Hoạt động 3: Hoạt động lớp - Yêu cầu học sinh quan sát hình 17 hình 18 - Cho biết vị trí địa lí khu vực Đơng Nam Á? - Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? - Giáo viên nhận xét bổ sung - Ghi nhớ: - HS báo cáo kết - Châu Á có số dân đơng giới - Đa số dân cư châu Á người da vàng Họ sông tập trung đông đúc đồng châu thổ màu mỡ Vì nơi thuận tiện cho ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ - HS tự trả lời câu hỏi báo cáo: - Trồng bơng, trồng lúa mì, lúa gạo, ni bị, khai thác dầu mỏ, sản xuất tơ - Được trồng nhiều nước Trung Quốc Ấn Độ - Khai thác dầu Trung Quốc ấn Độ - Sản xuất nhiều ô tô: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc - HS quan sát - Nằm phía Đơng Nam châu Á, phía Đơng giáp với Thái Bình Dương, phía Tây Nam giáp với Ấn Độ Dương, phía Bắc giáp Trung Quốc - Vì khu vực Đơng Nam Á có khí hậu nóng ẩm - Học sinh đọc lại 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Kể tên 11 nước thuộc khu vực ĐNÁ ? - HS nêu: Viêt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Đông-ti-mo, Mi-an-ma,Bru-nây 4 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà tìm hiểu số nước khu vực Đông Nam Á (17) -Thứ tư ngày 23 tháng năm 2019 Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện. 2.Kĩ năng: HS kể lại câu chuyện nghe, đọc gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh 3.Thái độ: Tôn trọng gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh * GDĐĐ HCM: Giáo dục ý thức chấp hành nội qui Bác câu chuyện Bảo vệ tốt 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: SGK, bảng phụ, số sách báo, truyện đọc, viết gương sống làm vịệc theo pháp luật theo nếp sống văn minh - Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết, câu chuyện, 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh 1 Hoạt động Khởi động (3’) - Cho HS thi kể lại câu chuyện “Chiếc đồng hồ” nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS kể - HS nghe - HS ghi 2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8’) * Mục tiêu: Chọn câu chuyện nghe, đọc gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh (Lưu ý HS M1,2 lựa chọ câu chuyện phù hợp ) * Cách tiến hành: - Giáo viên chép đề lên bảng - Đề yêu cầu làm gì? -Thế sống, làm việc theo pháp luật, Đề bài: Kể câu chuyện em đã nghe, đọc gương sống, làm việc theo pháp luật , theo nếp sống văn minh. - HS nêu (18)theo nếp sống văn minh? quy định pháp luật, nhà nước + Là người đấu tranh chống vi phạm pháp luật 3 Hoạt động thực hành kể chuyện:(23 phút) * Mục tiêu: - HS kể lại câu chuyện nghe, đọc gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện (Giúp đỡ HS (M1,2) kể câu chuyện) * Cách tiến hành: - Gọi học sinh đọc gợi ý SGK - Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện định kể - Kể nhóm- GV giúp đỡ nhóm Gợi ý HS: +Giới thiệu tên câu chuyện + Mình đọc, nghe truyện nào? + Nhân vật truyện ai? + Nội dung mà câu chuyện đề cập đến gì? + Tại em lại chọn câu chuyện để kể? - Học sinh thi kể trước lớp - GV tổ chức cho HS bình chọn + Bạn có câu chuyện hay nhất? + Bạn kể chuyện hấp dẫn nhất? - Giáo viên nhận xét đánh giá - Học sinh nối tiếp đọc gợi ý - Học sinh nối tiếp giới thiệu câu chuyện định kể trước lớp (nêu rõ câu chuyện nói ai) - HS kể theo cặp trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Học sinh thi kể trước lớp trao đổi bạn - HS khác nhận xét bạn kể chuyện theo tiêu chí nêu - Lớp bình chọn 3 Hoạt động ứng dụng (2’) - Em học tập điều qua câu chuyện em vừa kể ? - HS nêu 4 Hoạt động sáng tạo (1’) - Về nhà kể lại câu chuyện cho nhà nghe - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: (19) - Bán kính hình trịn - Chu vi hình trịn - HS làm 1, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tính diện tích hình trịn. 3.Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác. 4 Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện toán học II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Yêu cầu HS nêu quy tắc công thức tính chu vi, diện tích hình trịn? - Nhận xét - Giới thiệu - Ghi - HS nêu - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Biết tính diện tích hình trịn biết: - Bán kính hình trịn - Chu vi hình trịn - HS làm 1, * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - u cầu HS nêu cách tính diện tích hình trịn - u cầu HS vận dụng cơng thức tính diện tích hình trịn để làm - Giáo viên nhận xét, kết luận Bài 2: HĐ nhóm - Gọi HS đọc đề - Cho Hs thảo luận nhóm theo câu hỏi: - Cả lớp theo dõi - HS nêu - Học sinh làm vào vở, chia sẻ kết Giải a) Diện tích hình trịn : 6 x x 3,14 = 113,04 (cm2) b) Diện tích hình trịn : 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2) (20)- Để tính diện tích hình trịn em cần biết yếu tố hình trịn - Để tính bán kính hình trịn em cần biết yếu tố hình trịn - Biết chu vi hình trịn, muốn tìm đường kính hình trịn ta làm nào? - Biết đường kính hình trịn, muốn tìm bán kính hình trịn ta làm nào? - Yêu cầu HS làm - Giáo viên nhận xét, kết luận - Củng cố kĩ tìm thừa số chưa biết dạng r x x 3,14 = 6,28 Bài 3(Bài tập chờ): HĐ cá nhân - Cho HS làm cá nhân - GV quan sát, uốn nắn cần - Cần phải biết bán kính hình trịn - Cần phải biết đường kính hình trịn - Ta lấy chu vi chia cho 3,14 - Ta lấy đường kính chia cho - Học sinh làm bài, chia sẻ Giải Đường kính hình trịn là: 6,28 : 3,14 = (cm) Bán kính hình trịn là: 2 : = 1(cm) Diện tích hình trịn là: x x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14 cm2 - HS làm cá nhân - HS báo cáo kết với giáo viên Bài giải Diện tích hình tròn nhỏ(miệng giếng) là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386(m2) Bán kính hình trịn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1(m) Diện tích hình trịn lớn là: 1 x x 3,14 = 3,149(m2) Diện tích thành giếng( phần tơ đậm) là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014(m2) Đáp số: 1,6014m2 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Muốn tính diện tích hình trịn biết chu vi hình trịn ta làm nào? - HS nêu: + Ta tính bán kính cách lấy diện tích chia cho chia cho 3,14 + Ta tính diện tích hình trịn biết bán kính hình trịn 4 Hoạt động sáng tạo:(1phút) - Về nhà vận dụng kiến thức vào thực tế (21) Tập đọc NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ tài trợ tiền cho Cách mạng.( Trả lời câu hỏi 1,2 ) - HS (M3,4) phát biểu suy nghĩ trách nhiệm công dân với đất nước ( câu hỏi 3) 2 Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn, nhấn giọng đọc số nói đóng góp tiền của ơng Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng 3 Thái độ: Giáo dục HS có lịng u nước, có trách nhiệm công dân. 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ - GDQP- AN: Công lao to lớn người yêu nước việc đóng góp cơng sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: + Ảnh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện SGK + Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho Học sinh thi đọc “Thái sư Trần Thủ Độ” - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS thi đọc - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động luyện đọc: (10 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc nhóm M1,2) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - Cho HS chia đoạn - Giáo viên kết luận: chia thành đoạn - HS đọc (22)nhỏ để luyện đọc + Đoạn 1: Từ đầu đến Hịa Bình + Đoạn 2: Tiếp theo 24 đồng + Đoạn 3: Tiếp theo phụ trách quỹ + Đoạn 4: Tiếp theo cho Nhà nước + Đoạn 5: còn lại - Đọc nối tiếp đoạn nhóm lượt - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - Giáo viên đọc diễn cảm - học sinh đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp luyện đọc từ khó -5 học sinh đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp giải nghĩa từ + Luyện đọc câu khó - Học sinh luyện đọc theo cặp - Học sinh đọc - HS nghe 3 Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ tài trợ tiền cho Cách mạng.( Trả lời câu hỏi 1,2 ) - HS (M3,4) phát biểu suy nghĩ trách nhiệm cơng dân với đất nước ( câu hỏi 3) * Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận theo câu hỏi sau chia sẻ kết trước lớp: 1 Kể lại đóng góp ơng Thiện qua thời kì a Trước Cách mạng tháng 8- 1945 b Khi cách mạng thành công c Trong kháng chiến chống thực dân Pháp d Sau hồ bình lặp lại 2 Việc làm ông Thiện thể phẩm chất gì? 3 Từ câu chuện này, em có suy nghĩ trách nhiệm công dân đất nước? - Giáo viên kết luận, tóm tắt nội dung - GDQP - AN: Bài văn ca ngợi công lao to lớn người yêu nước việc đóng góp cơng sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam - Học sinh đọc thầm, trả lời câu hỏi - Ông ủng hộ quỹ Đảng vạn đồng Đơng Dương - Ơng ủng hộ Phủ 64 lạng vàng, góp vào Quỹ Độc lập Trung ương 10 vạn đồng Đơng Dương - Gia đình ơng ủng hộ hàng trăm thóc - Ơng hiến toàn đồn điền Chi Nê cho Nhà nước - Cho thấy ông công dân yêu nước có lịng đại nghĩa, sẵn sáng hiến tặng số tài sản lớn cho Cách mạng - Người cơng dân phải có trách nhiệm với vận mệnh đất nước Người công dân phải biết hi sinh cách mạng, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Học sinh đọc lại (23)4 Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn * Cách tiến hành: - HS đọc nối tiếp toàn - Giáo viên hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn văn - Giáo viên đọc mẫu đoạn văn - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm - Thi đọc diễn cảm - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc - HS theo dõi - Học sinh luyện đọc diễn cảm - Học sinh thi đọc diễn cảm 5 Hoạt động ứng dụng: (2phút) - Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ trách nhiệm công dân đất nước ? - Người cơng dân phải có trách nhiệm vận mệnh đất nước 6 Hoạt động sáng tạo: (1phút) - Kể lại câu chuyện cho người gia đình nghe - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ năm ngày 24 tháng năm 2019 Tập làm văn TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Viết văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài); ý, dùng từ, đặt câu 2 Kĩ năng: Rèn kĩ viết văn tả người. 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trình bày sẽ. 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: Một số tranh ảnh minh hoạ nội dung đề văn - HS : SGK, viết 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận , III TỔ CHÚC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học (24)- Cho HS hát - Một văn tả người gồm phần? - GV kết luận - Giới thiệu - ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS nghe - HS chuẩn bị 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Viết văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần ( mở bài, thân bài, kết bài); ý, dùng từ, đặt câu (Giúp đỡ HS M1,2 hoàn thành văn) * Cách tiến hành:HĐ lớp * HĐ 1: Hướng dẫn HS làm bài - Cho HS đọc đề SGK - GV: Sau đọc đề, em chọn đề mà theo làm tốt - Cho HS chọn đề - GV gợi ý: + Nếu tả ca sĩ, em nên tả ca sĩ biểu diễn + Nếu tả nghệ sĩ hài cần ý tả hoạt động gây cười nghệ sĩ + Nếu tả nhân vật truyện cần phải hình dung, tưởng tượng ngoại hình, hành động nhân vật * HĐ 2: HS làm bài - GV nhắc HS cách trình bày tập làm văn - GV thu HS làm xong - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS lựa chọn ba đề - HS làm - HS nộp 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc trước tiết tập làm văn Lập chương trình hoạt động - HS nghe - HS thực 4.Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà chọn đề khác để làm thêm - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: (25) - HS làm 1, 2, 2 Kĩ năng: Rèn kĩ tính chu vi, diện tích hình trịn vận dụng để giải bài toán liên quan đến chu vi, diện tích hình trịn 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác. 4 Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện toán học II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: SGK, bảng phụ, Hình minh hoạ 2,3,4 - HS : SGK, bảng con, vở, ê ke 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Yêu cầu HS nêu công thức qui tắc tính chu vi hình trịn - u cầu HS nêu cơng thức qui tắc tính diện tích hình trịn - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS thực yêu cầu C = d x 3,14 =r x x 3,14 S = r x r x 3,14 - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính chu vi, diện tích hình trịn vận dụng để giải tốn liên quan đến chu vi, diện tích hình tròn - HS làm 1, 2, - HS (M3,4) làm tất tập * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gợi ý cho HSphân tích đề - Sợi dây thép uốn thành hình nào? - Như để tính chiều dài sợi dây thép ta làm nào? - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chung, chữa - Cả lớp theo dõi quan sát hình - Sợi dây thép uốn thành hình trịn - Ta tính chu vi hai hình trịn cộng lại - HS làm vào vở, sau chia sẻ Bài giải Chu vi hình trịn nhỏ là: (26)Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa Bài 3: HĐ cá nhân - Yêu cầu HS quan sát hình - Diện tích hình bao gồm phần nào? - Yêu cầu HS làm - GV quan sát hướng dẫn HS hạn chế - GV nhận xét, chữa Bài 4(Bài tập chờ): HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, làm cá nhân - GV quan sát, giúp đỡ HS 10 x x 3,14 = 62,8(cm) Độ dài sợi dây : 43,96 + 62,8 = 106,76(cm) Đápsố :106,76(cm) - HS đọc - HS làm vào vở, chia sẻ kết Bài giải Chu vi hình trịn lớn là: (15 + 60) x x 3,14 = 471(cm) Chu vi hình trịn nhỏ là: 60 x x 3,14 = 376,8(cm) Chu vi hình trịn lớn dài chu vi hình tròn nhỏ : 471 - 376,8 = 94,2(cm) Đáp số: 94,2(cm) - HS quan sát hình - HS nêu - HS làm vào vở, chữa Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: x = 14(cm) Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 14 = 140(cm2) Diện tích hai nửa hình trịn là: x x 3,14 = 153,86(cm2) Diện tích thành giếng : 140 + 153,86 = 293,86(cm2) Đáp số: 293,86(cm2) - HS làm cá nhân - HS báo cáo kết quả: Diện tích phần tơ màu hiệu của diện tích hình vng diện tích của hình trịn có đường kính 8cm. Khoanh vào A 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Cho HS làm theo tóm tắt sau Tóm tắt: Bán kính bánh xe: 0,325m Lăn 1000 vòng : … m? - HS làm Giải 1 vịng bánh xe chu vi nên chu vi bánh xe là: 0,325 x x 3,14 =2,041 (m) (27) 2,041x 1000 = 2041 (m) Đáp số : 2041 m 4 Hoạt động sáng tạo:(1phút) - Vận dụng kiến thức để áp dụng tính tốn thực tế - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: _ Luyện từ câu NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Nắm cách nối vế câu ghép quan hệ từ ( Nội dung ghi nhớ) 2 Kĩ năng: Nhận biết quan hệ từ, cặp quan hệ từ sử dụng câu ghép (BT1); biết cách dùng quan hệ từ để nối vế câu ghép (BT3) - HS (M3,4) giải thích rõ lí lược bớt quan hệ từ đoạn văn BT2 3 Thái độ: Yêu thích môn học 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Vở viết, SGK 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS chia thành nhóm xếp từ: công dân, công nhân, công bằng, công cộng, cơng lí, cơng nghiệp, cơng chúng, cơng minh, cơng tâm vào nhóm cho phù hợp - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS chơi - HS nghe - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Nắm cách nối vế câu ghép quan hệ từ ( Nội dung ghi nhớ) (28)*Cách tiến hành: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT1 - Cho HS đọc yêu cầu BT1 - GV giao việc: + Đọc lại đoạn văn + Tìm câu ghép đoạn văn - Cho HS làm - Cho HS chia sẻ kết - GV nhận xét, chữa Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm BT2 - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: + Các em đọc lại câu ghép vừa tìm BT1 + Xác định vế câu ghép câu - Cho HS làm bài, chia sẻ kết - GV nhận xét chốt lại kết Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm BT3 - Cho HS đọc yêu cầu BT3 - GV giao việc: Các em rõ cách nối vế câu câu có khác - Cho HS làm + trình bày kết - Cách nối vế câu câu ghép có khác nhau? - 1HS đọc yêu cầu + đọc đoạn trích - HS làm cá nhân (có thể dùng bút chì gạch câu ghép đoạn văn SGK) - Một số HS chia sẻ - Các câu ghép: Câu 1: Anh công nhân người tiến vào. Câu 2: Tuy đồng chí cho đồng chí. Câu 3: Lê - nin khơng tiện vào ghế cắt tóc. - HS đọc, lớp lắng nghe - HS dùng bút chì gạch chéo đánh dấu vế câu SGK Câu 1: Anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình/ cửa phịng lại mở/ người tiến vào Câu 2: Tuy đồng chí khơng muốn làm trật tự/ tơi có quyền nhường chỗ đổi chỗ cho đồng chí Câu 3: Lê- nin không tiện từ chối, / đồng chí cảm ơn I-va-nốp ngồi vào ghế cắt tóc - HS đọc to, lớp lắng nghe - HS làm (29)- Hỏi: Các vế câu ghép nối với từ nào? - GV nhận xét + chốt lại kết * Ghi nhớ - Cho HS đọc nội dung ghi nhớ SGK + Câu 2: vế vế nối với cặp quan hệ từ ….nhưng + Câu 3: vế vế nối với trực tiếp - Các vế câu ghép nối với quan hệ từ cặp quan hệ từ - 3HS đọc 3 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Nhận biết quan hệ từ, cặp quan hệ từ sử dụng câu ghép (BT1); biết cách dùng quan hệ từ để nối vế câu ghép (BT3) - HS (M3,4) giải thích rõ lí lược bớt quan hệ từ đoạn văn BT2 (Lưu ý: HS nhóm M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu + đọc đoạn văn - GV giao việc: có việc: + Đọc lại đoạn văn + Tìm câu ghép đoạn văn + Xác định vế câu cặp quan hệ từ câu - Cho HS làm - GV nhận xét + chốt lại kết Bài 2: HĐ cá nhân - 1HS đọc yêu cầu BT + đọc đoạn trích - GV hướng dẫn: + Đọc lại đoạn trích + Khơi phục lại từ bị lược bớt - Cho HS làm tập - GV nhận xét chốt lại ý - Vì tác giả lược bớt từ đó?(M3,4) Bài 3: HĐ cá nhân - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS làm cá nhân Nếu công tác, cô, được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân u/ định cơ, chú thành công. - Cả lớp theo dõi - HS làm tập Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước thần xin cử Trần Trung Tá. (30)- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS nhận xét bạn bảng - Gọi HS đưa phương án khác bạn bảng - Nhận xét, kết luận lời giải - HS đọc yêu cầu - HS tự làm a) Tấm chăm chỉ, hiền lành cịn Cám thì lười biếng, độc ác. b) Ơng nhiều lần can gián mà vua không nghe. Ơng nhiều lần can gián vua khơng nghe. c) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình? + Câu a; b: quan hệ tương phản + Câu c: Quan hệ lựa chọn 4 Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Tìm quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: + Tơi khun nó khơng nghe. + Mưa to gió lớn. - HS nghe thực + Tôi khuyên nó khơng nghe. + Mưa to gió lớn. 5 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Vận dụng kiến thức viết đoạn văn ngắn 3-4 câu có sử dụng câu ghép để giới thiệu gia đình em - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ sáu ngày 25 tháng năm 2019 Tập làm văn LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể 2 Kĩ năng: Xây dựng chương trình liên hoan văn nghệ lớp chào mừng ngày 20/ 11 (theo nhóm) 3.Thái độ: Chăm học tập. * KNS: Hợp tác làm việc nhóm, hồn thành chương trình Thể tự tin, Đảm nhận trách nhiệm 4 Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực văn học, lực ngôn ngữ, lực thẩm mĩ II CHUẨN BỊ (31) - HS : SGK, viết 2.Phương pháp kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi. - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận , III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Giới thiệu GV nêu mục đích yêu cầu tiết học - HS hát - HS ghi 2 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể - Xây dựng chương trình liên hoan văn nghệ lớp chào mừng ngày 20/ 11 (theo nhóm) (Giúp đỡ HS M1,2 làm tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cặp đôi - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu tập -Hỏi: Em hiểu việc bếp núc nghĩa gì? - Yêu cầu HS làm tập cặp đơi, thảo luận theo câu hỏi: + Buổi họp lớp bàn việc gì? + Các bạn định chọn hình thức, hoạt động để chúc mừng thầy cô? + Mục đích hoạt động gì? + Để tổ chức buổi liên hoan, có việc phải làm? + Hãy kể lại chương trình buổi liên hoan - HS đọc to, lớp đọc thầm theo - Việc bếp núc: việc chuẩn bị thức ăn, nước uống, bát đĩa… - HS thảo luận + Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam + Liên hoan văn nghệ lớp + Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 bày tỏ lòng biết ơn thầy cô + Chuẩn bị bánh, kẹo, hoa quả, chen, đĩa Tâm, Phượng bạn nữ Trang trí lớp học: Trung, Nam, Sơn Ra bào: Thuỷ Minh+ ban biên tập Cả lớp viết bài, vẽ sưu tầm Các tiết mục văn nghệ: dẫn chương trình:Thu Hương, kịch câm: Tuấn béo, kéo đàn: Huyền Phương, tiết mục khác (32)- Cho HS báo cáo, GV nhận xét, kết luận - Theo em, chương trình hoạt động gồm phần, phần nào? - Ghi nhanh lên bảng ý kiến HS - Giới thiệu: Buổi liên hoan văn nghệ lớp bạn Thuỷ Minh thành công tốt đẹp bạn lập nên Chương trình hoạt động khoa học, cụ thể, huy động tất người Các em lập lại chương trình hoạt động + Gồm phần I Mục đích II Phân cơng chuẩn bị III Chương trình cụ thể - Lắng nghe Bảng phụ I Mục đích - Chúc mừng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô II Chuẩn bị - Nội dung cần chuẩn bị: + Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa + Làm báo tường + Chương trình văn nghệ - Phân cơng cụ thể: + Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa + Trang trí lớp học + Ra báo – lớp trưởng + ban biên tập + lớp nộp + Các tiết mục văn nghệ - Kịch câm: - Kéo đàn: - Các tiết mục văn nghệ khác + Dẫn chương trình văn nghệ: III Chương trình cụ thể - Mở đầu chương trình văn nghệ + Thu Hương dẫn chương trình + Tuấn Bảo biểu diễn kịch câm + Huyền Phương kéo đàn - Thầy chủ nhiệm phát biểu: + Khen báo tường hay + Khen tiết mục văn nghệ biểu diễn tự nhiên + Buổi sinh hoạt tổ chức chu đáo Bài 2: HĐ nhóm - Cho HS đọc yêu cầu BT+ đọc gợi ý - GV giao việc - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét + bình chọn nhóm làm tốt, trình bày sạch, đẹp - 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS làm việc theo nhóm (33)3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) -Theo em lập chương trình hoạt động có ích ? - HS trả lời 4 Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - Về nhà lập chương trình hoạt động buổi quyên góp từ thiện ủng hộ bạn vùng bị thiên tai - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: - Bước đầu biết đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt - HS làm 2 Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt 3 Thái độ: u thích mơn học. 4 Năng lực: - Năng tư chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tư lập luận tốn học, lực mơ hình hố tốn học, lực giải vấn đề toán học, lực giao tiếp tốn học, lực sử dụng cơng cụ phương tiện toán học II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - Hình vẽ biểu đồ tranh (hoặc biểu đồ cột lớp 4) - Phóng to biểu đồ hình quạt ví dụ SGK (để treo lên bảng) vẽ sẵn biểu đồ vào bảng phụ 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - Hãy nêu tên dạng biểu đồ biết? - GV kết luận - Giới thiệu - Ghi - Hát tập thể (34)2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Bước đầu biết đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt *Cách tiến hành: * Ví dụ 1: - GV treo tranh ví dụ lên bảng giới thiệu: Đây biểu đồ hình quạt, cho biết tỉ số phần trăm loại sách thư viện trường tiểu học - Yêu cầu HS quan sát tranh bảng + Biểu đồ có dạng hình gì? Gồm phần nào? - Hướng dẫn HS tập đọc biểu đồ + Biểu đồ biểu thị gì? - GV xác nhận: Biểu đồ hình quạt cho biểu thị tỉ số phần trăm loại sách thư viện trường tiểu học + Số sách thư viện chia làm loại loại nào? - Yêu cầu HS nêu tỉ số phần trăm loại - GV xác nhận: Đó nội dung biểu thị giá trị hiển thị + Hình trịn tương ứng với phần trăm? + Nhìn vào biểu đồ Hãy quan sát số lượng loại sách; so sánh với tổng số sách cịn có thư viện + Số lượng truyện thiếu nhi so với loại sách lại nào? - Kết luận : + Các phần biểu diễn có dạng hình quạt gọi biểu đồ hình quạt - GV kết luận, yêu cầu HS nhắc lại * Ví dụ 2 -Gọi HS đọc đề -Yêu cầu HS quan sát biểu đồ tự làm vào - Có thể hỏi theo câu hỏi: - HS thảo luận, trả lời câu hỏi - Biểu đồ có dạng hình trịn chia thành nhiều phần Trên phần hình trịn ghi tỉ số phần trăm tương ứng - Biểu đồ biểu thị tỉ số phần trăm loại sách có thư viện trường tiểu học - Được chia làm loại: truyện thiếu nhi, sách giáo khoa loại sách khác - Truyện thiếu nhi chiếm 50%, sách giáo khoa chiếm 25%,các loại sách khác chiếm 25% - Hình trịn tương ứng với 100% tổng số sách có thư viện - Số lượng truyện thiếu nhi nhiều nhất, chiếm nửa số sách có thư viện ,số lượng SGK số lượng loại sách khác, chiếm nửa số sách có thư viện - Gấp đơi hay loại sách cịn lại 1/2 số truyện thiếu nhi - HS đọc (35)+ Biểu đồ nói điều gì? + Có phần trăm HS tham gia môn bơi? + Tổng số HS lớp bao nhiêu? + Tính số HS tham gia môn bơi? Số HS tham gia môn bơi là: 32 12,5 : 100 = (học sinh) Đáp số: học sinh 3 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức làm (Lưu ý: Giúp đỡ nhóm M1,2 hồn thành tập) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ Cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu bài - HS xác định dạng - HS làm , chia sẻ - GV nhận xét, chữa Bài 2(Bài tập chờ): HĐ cá nhân - GV hướng dẫn HS: - Biểu đồ nói điều ? - HS đọc yêu cầu - BT tỉ số phần trăm dạng (tìm giá trị số phần trăm số) - HS làm bài, chia sẻ Bài giải Số HS thích màu xanh là: 120 x 40 : 100 = 48 (học sinh) Số HS thích màu đỏ 120 x 25 : 100 =30 (học sinh ) Số HS thích màu trắng là: 120 x 20 : 100 = 24 (học sinh) Số HS thích màu tím là: 120 x 15 : 100 = 18 (học sinh) - HS nghe - HS trả lời - HS đọc tỉ số phần trăm + HSG: 17,5% + HSK: 60% + HSTB: 22,5% 4 Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Biểu đồ có tác dụng, ý nghĩa sống? - Biểu diễn trực quan giá trị số đại lượng so sánh giá trị đại lượng 5 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà dùng biểu đồ hình quạt để biểu diễn số lượng học sinh khối lớp 5: 5A: 32 HS 5B: 32 HS 5C: 35 HS 5D: 30 HS - HS nghe thực (36) - Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 2) ( Mức độ liên hệ) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương 2.Kĩ năng: Làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương 3.Thái độ: Yêu mến, tự hào quê hương mình, mong muốn góp phần xây dựng quê hương - HS( M3,4) biết phải yêu quê hương tham gia góp phần xây đựng quê hương * GDKNS: Kĩ xác định giá trị; tư phê phán; tìm kiếm xử lí thơng tin; kĩ trình bày * GDĐĐ HCM: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo gương Bác Hồ 4 Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUẨN BỊ : 1 Đồ dùng - SGK, VBT - Phiếu học tập cá nhân 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Cho HS nêu phần ghi nhớ Em yêu quê hương. - Giới thiệu - Ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: HS biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK) (8’) - GV chia lớp thành nhóm, hướng dẫn nhóm trưng bày giới thiệu (37)tranh nhóm sưu tầm - Các nhóm trưng bày giới thiệu tranh nhóm - Cả lớp xem tranh trao đổi, bình luận - GV nhận xét tranh, ảnh HS bày tỏ niềm tin em làm công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) (10’) - GV nêu yêu cầu tập hướng dẫn HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ - GV nêu ý kiến - Mời số HS giải thích lí - GV kết luận: + Tán thành với ý kiến: a, d + Không tán thành với ý kiến: b, c Hoạt động 3: Xử lí tình (bài tập 3, SGK) (10’) - GV u cầu HS thảo luận nhóm để xử lí tình tập - Mời đại diện nhóm HS trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận: + Tình a: Bạn Tuấn góp sách báo mình; vận động bạn tham gia đóng góp; nhắc nhở bạn giữ gìn sách, + Tình b: Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với bạn đội, việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm Hoạt động 4: Trình bày kết sưu tầm (4’) - Cả lớp trao đổi ý nghĩa thơ, hát,… - GV nhắc nhở HS thể tình yêu quê hương việc làm cụ thể, phù hợp với khả - HS xem tranh trao đổi, bình luận - HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ - HS giải thích lí - 1- HS đọc phần ghi nhớ - HS thảo luận trình bày cách xử lí tình nhóm - HS trình bày thơ, hát sưu tầm 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - HS trình bày kết sưu tầm cảnh đẹp quê hương, phong tục tập quán danh nhân chuẩn bị (38)4 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - GV nhắc nhở HS thể tình yêu quê hương việc làm cụ thể phù hợp với khả - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tiếp theo) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nêu số ví dụ biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng 2 Kĩ năng: Nhận biết biến đổi hóa học tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng 3 Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học, bảo vệ môi trường. 4 Năng lực: Nhận thức giới tự nhiên, tìm tịi, khám phá giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên, người II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV : Giấy trắng, đèn cồn, giấm (chanh), ống nghiệm - HS : que tính, lon sữa bị 2 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Hãy cho biết tượng sau biến đổi hố học hay lí học: bột mì hồ với nước cho vào chảo rán lên để bánh rán? - Giới thiệu - Ghi bảng - Hát tập thể - Đây tượng biến đổi hố học tác dụng nhiệt độ, bột mì chuyển thành chất khác - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nêu số ví dụ biến đổi hoá học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Trò chơi "bức thư mật" - Yêu cầu HS viết thư gửi cho bạn cho đảm bảo có bạn - HS hoạt động theo nhóm bàn (39)mới đọc Giấy gửi thư có màu trắng thơi - u cầu HS đọc hướng dẫn trang 80 làm theo dẫn * Tổ chức làm thí nghiệm(HĐ nhóm) - GV phát giấy tắng đồ dùng thí nghiệm cho nhóm - GV phát thư bưu điện phát ngẫu nhiên cho nhóm để nhóm tìm cách đọc thư * Trình bày: - Sau phút đề nghị nhóm dừng cơng việc trình bày thư nhận - GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày Hỏi : + Nếu khơng hơ qua lửa, tức khơng có nhiệt để ngun có đọc chữ khơng? + Nhờ đâu đọc dịng chữ tưởng khơng có giấy - GV kết luận ghi bảng: + Sự biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt Hoạt động 2 : Thực hành xử lý thơng tin (HĐ nhóm) - u cầu HS đọc thơng tin, quan sát hình minh hoạ thảo luận vai trò ánh sáng biến đổi hoá học - GV treo tranh ảnh minh hoạ - GV yêu cầu HS đại diện nhóm lên trình bày lại tượng giải thích - GV kết luận ghi bảng mắc - Đại diện nhón lên nhận giấy đèn cồn, que thuỷ tinh - HS tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn - Đại diện nhóm cầm thư nhận lên đọc to trước lớp - HS nêu cách thực - Không - Nhờ tác dụng nhiệt mà nước chanh (giấm, a xít …) bị biến đổi hố học thành chất khác có màu nên ta đọc - HS thảo luận nhóm cách giải thích tượng cho - HS quan sát - Đại diện nhóm trình bày - HS nghe 3.Hoạt động ứng dụng: (2 phút) - Chia sẻ với người khơng nên tiếp xúc với chất gây bỏng - HS nghe thực 4 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Áp dụng kiến thức học vào thực tế sống - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: (40) -Khoa học NĂNG LƯỢNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Nhận biết hoạt động biến đổi cần lượng 2 Kĩ năng: Nêu ví dụ hoạt động biến đổi cần lượng. 3 Thái độ: Yêu thích khoa học, góp phần bảo vệ mơi trường. - GDBVMT: bảo vệ môi trường sử dụng dạng lượng để hoạt động biến đổi 4 Năng lực: Nhận thức giới tự nhiên, tìm tịi, khám phá giới tự nhiên,vận dụng kiến thức vào thực tiễn ứng xử phù hợp với tự nhiên, người II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng - GV: Hình ảnh trang 82, 83 băng bình hoạt động lao động, vui chơi, học tập người - HS : Nến, diêm, tơ chạy pin có đèn cịi đủ cho nhóm 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trị chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Nêu số ví dụ biến đổi hoá học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng ? - GV nhận xét - Giới thiệu bài: GV lọ hoa sách bàn hỏi: + Lọ hoa vị ví bàn? - GV cầm lọ hoa để xuống bàn HS hỏi: Lọ hoa vị trí nào? + Tại lọ hoa từ bàn giáo viên lại nằm bàn bạn A - Như thầy cung cấp lượng cho lọ hoa Vậy lượng ? Hơn tìm hiểu bài: Năng lượng - HS hát - HS nêu - Lớp nhận xét + Lọ hoa phía bên trái góc bàn + Lọ hoa bàn học bạn A + Lọ hoa bàn học bạn A thầycầm lọ hoa từ bàn giáo viên xuống bàn bạn A - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nhận biết hoạt động biến đổi cần lượng Nêu ví dụ * Cách tiến hành: (41)lượng mà vật biến đổi vị trí, hình dạng. - GV tiến hành làm thí nghiệm cho HS quan sát, trả lời câu hỏi để đến kết luận: Muốn làm cho vật xung quanh biến đổi cần có lượng 1 Thí nghiệm với cặp. + Chiếc cặp sách nằm đâu? + Làm để nhấc lên cao? - Yêu cầu HS nhấc cặp lên khỏi mặt bàn đặt vào vị trí khác - Chiếc cặp thay đổi vị trí đâu? - Kết luận: Muốn đưa cặp sách lên cao đặt sang vị trí khác ta dùng tay để nhấc cặp lên Khi ta dùng tay nhấc cặp ta cung cấp cho cặp sách lượng giúp cho thay đổi vị trí 2 Thí nghiệm với nến. - GV đốt cắm nến vào đĩa - Tắt điện lớp học hỏi: + Em thấy phòng tắt điện? - Bật diêm, thắp nến hỏi + Khi thắp nến, em thấy toả từ nến? + Do đâu mà nến toả nhiệt phát ánh sáng? - Kết luận: Khi thắp nến, nến toả nhiệt phát ánh sáng Nến bị cháy cung cấp lượng cho việc phát sáng toả nhiệt 3 Thí nghiệm với đồ chơi - GV cho HS quan sát ô tô chưa lắp pin + Tại ô tô lại không hoạt động? - Yêu cầu HS lắp pin vào ô tô bật công tắc, nêu nhận xét + Khi lắp pin vào ô tơ bật cơng tắc có tượng xảy ra? + Nhờ đâu mà ô tô hoạt động, đèn sáng còi kêu? - Quan sát GV làm thí nghiệm, trao đổi với bạn ngồi bên cạnh để trả lời câu hỏi: + Chiếc cặp sách nằm yên bàn + Có thể dùng tay nhấc cặp dùng que, gậy móc vào quai cặp nhấc cặp lên - HS thực hành - Chiếc cặp thay đổi tay ta nhấc - Lắng nghe - Quan sát trả lời câu hỏi + Khi tắt điện phong trở nên tối + Khi thắp nến, nến toả nhiệt phát ánh sáng + Do nến bị cháy - Lắng nghe - Nhận xét: tơ khơng hoạt động + Ơ tơ khơng hoạt động khơng có pin - Nhận xét: tơ hoạt động bình thường lắp pin + Khi lắp pin vào ô tô bật cơng tắc, tơ hoạt động, đèn sáng, cịi kêu (42)- Kết luận: Khi lắp pin bật công tắc ô tô đồ chơi, động quay, đèn sáng, còi kêu Điện pin sinh cung cấp lượng làm ô tô chạy, đén sáng, còi kêu - GV hỏi: Qua thí nghiệm, em thấy vật muốn biến đổi cần có điều kiện gì? - u cầu HS đọc mục bạn cần biết trang 82 SGK Hoạt động 2: Một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động con người, động vật, phương tiện - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK - GV nêu: Em quan sát hình minh hoạ 3, 4, trang 83- SGK nói tên nguỗn cung cấp lượng cho hoạt động người, động vật, máy móc - GV giúp đỡ HS cịn gặp khó khăn - Gọi HS làm mẫu - Gọi HS trình bày + Muốn có lượng để thực hoạt động người cần phải làm gì? + Nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người lấy từ đâu? - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK cung cấp lượng làm cho ô tô hoạt động - Các vật muốn biến đổi cần phải cung cấp lượng - HS tiếp nối đọc cho lớp nghe - HS đọc - Lắng nghe - HS thảo luận theo bàn - HS làm mẫu - HS trình bày + Muốn có lượng để thực hoạt động người phải ăn, uống hít thở + Nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người lấy từ thức ăn - HS đọc 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Chia sẻ với người cần có ý thức bảo vệ nguồn lượng quý - HS nghe thực 4 Hoạt động sáng tạo: (1 phút) - Về nhà tìm hiểu thêm nguồn lượng thay nguồn lượng cũ - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật (43)I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà. 2 Kĩ năng: Biết cách chăm sóc gà. 3.Thái độ: Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà. 4 Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực giao tiếp, lực hợp tác II CHUÂN BỊ 2 Đồ dùng - Giáo viên: Phiếu đánh giá kết học tập học sinh. - Học sinh: Sách giáo khoa, 2 Phương pháp kĩ thuật dạy học - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Ở gia đình em thường cho gà ăn uống nào? - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS hát - HS trả lời - HS nghe - HS ghi 2 Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu mục đích , tác dụng việc chăm sóc gà - Biết cách chăm sóc gà (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà - GV nêu khái niệm chăm sóc gà - GV hướng dẫn HS đọc mục (SGK) - Nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà? - HS nối tiếp trả lời - Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận tóm tắt nội dung hoạt động Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc * Sưởi ấm cho gà: - GV hướng dẫn HS nhớ lại nêu vai trò nhiệt độ đời sống động vật - HS nghe - HS đọc - Mục đích tạo điều kiện sống thuận lợi thích hợp cho gà - Tác dụng: giúp gà khoẻ mạnh ,mau lớn có sức chống bệnh tốt (44)- GV nhận xét giải thích thêm vai trị nhiệt độ - Gà bị rét ăn, dễ nhiễm bệnh … + Vậy cần làm để giúp gà chống rét? + Nêu dụng cụ dùng để sưởi ấm cho gà? + Ở gia đình em thường sưởi ấm cho gà dụng cụ nào? - Mời số HS trả lời -Các HS khác nhận xét, bổ sung -GV nhận xét, hướng dẫn thêm * Chống nóng, chống rét, phịng ẩm cho gà: * Phòng ngộ độc thức ăn cho gà: (thực tương tự phần trên) Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập - Cho HS trả lời câu hỏi cuối - GV nhận xét - Cần sưởi ấm cho gà - Dụng cụ sưởi ấm cho gà : chụp sưởi - Bóng điện, đối bếp than ,bếp củi quanh chuồng - HS trả lời 3.Hoạt động ứng dụng:(2 phút) - Nêu tác dụng việc chăm sóc gà? - Cho HS nối tiếp đọc phần ghi nhớ - HS nghe - HS đọc 4 Hoạt động sáng tạo:(1 phút) - Về nhà áp dụng kiến thức vào thực tế - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TUNG VÀ BẮT BĨNG - TRỊ CHƠI"BĨNG CHUYỀN SÁU" I MỤC TIÊU - Thực tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi"bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ: - Trên sân trường, vệ sinh - GV chuẩn bị cịi, bóng III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC NỘI DUNG lượngĐịnh PH/pháp hìnhthức tổ chức I.Mở đầu (45)- Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai - Trò chơi"Kết bạn" 100m 1-2p 1-2p X X X X X X X X  II.Cơ bản: - Ôn tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ trưởng điều khiển + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương tổ tập - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn - Chơi trị chơi "Bóng chuyền sáu" GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, chơi thức 8-10p 4-5p 3p 5-7p 7-9p X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X  III.Kết thúc: - Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng 1-2p 1-2p 1p X X X X X X X X X X X X X X X X  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY I MỤC TIÊU - Thực tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Chơi với trị chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh - GV chuẩn bị cịi, bóng III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC (46)I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai - Trị chơi"Chuyền bóng" 1-2p 100m 1-2p 1-2p X X X X X X X X X X X X X X X X  II.Cơ bản: - Ôn tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ trưởng điều khiển + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương tổ tập - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn - Chơi trị chơi "Bóng chuyền sáu" GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, chơi thức 8-10p 4-5p 3p 5-7p 7-9p X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X O O X X X X X  X X X X X O O X X X X X III.Kết thúc: - Đi chậm thả lỏng tồn thân, kết hợp hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng 1-2p 1-2p 1p X X X X X X X X X X X X X X X X  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 21 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần (47)Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ……… ……… ……… *Nhược điểm: ……… ……… ……… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 21 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ……… ……… ……… ……… ……… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 1 Lớp hát đồng ca (48)- dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt 4 Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 – Giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan