0

Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

42 2,129 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 13:30

Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tiếng Việt tuần 28 tiết ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Nắm kiểu cấu tạo câu để điền bảng tổng kết (BT2) Thái độ: u thích mơn học * HS khá, giỏi đọc diễm cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Một số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT2 Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - Giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra Các hoạt động : a Hoạt động : Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng ( 20 phút ) * Mục tiêu : Kiểm tra đọc trôi chảy đọc hiểu phần số HS lớp * Cách tiến hành : - GV để phiếu thăm vào hộp - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị khoảng phút - GV yêu cầu HS lên trình bày đặt câu - HS lên đọc SGK đọc thuộc hỏi lòng, trả lời câu hỏi GV - GV nhận xét cho điểm HS Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… b Hoạt động : Điền ví dụ vào bảng tổng kết kiểu câu ( 15 phút ) * Mục tiêu : Học sinh biết tìm ví dụ viết vào bảng tổng kết kiểu câu * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - GV tổ chức cho HS chia làm nhóm - HS chia nhóm theo ngẫu nhiên số - Phát phiếu học tập cho nhóm thứ tự - Nhóm trưởng nhận phiếu học tập tổ chức cho nhóm thảo luận, thư kí ghi - u cầu nhóm trình bày kết vào phiếu học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết - Câu đơn: Từ ngày tuổi, tơi thích đá bóng - Câu ghép: + Câu ghép khơng dùng từ nối: Mây bay, gió thổi + Câu ghép dùng QHT: Vì trời mưa to nên nghỉ lao động + Câu ghép dùng cặp từ hô ứng: Trời chưa - GV nhận xét ghi tóm tắt lên bảng phụ hửng sáng, nơng dân đồng lớp - Vài em nhắc lại Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Về đọc lại để tiết sau kiểm tra đọc tiếp - Xem trước Ôn tập tiết RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 28 tiết ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Tạo lập câu ghép theo yêu cầu BT2 Thái độ: Yêu thích mơn học * HS khá, giỏi đọc diễm cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra Các hoạt động : a Hoạt động : Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng ( 15 phút ) * Mục tiêu : Kiểm tra đọc trôi chảy đọc hiểu phần số HS lớp * Cách tiến hành : - GV để phiếu thăm vào hộp Hoạt động học sinh Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị khoảng phút - GV yêu cầu HS lên trình bày đặt câu - HS lên đọc SGK đọc thuộc hỏi lòng, trả lời câu hỏi GV - GV nhận xét cho điểm HS b Hoạt động : Viết tiếp vế câu để tạo thành câu ghép ( 20 phút ) * Mục tiêu : Học sinh làm tốt tập * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV tổ chức cho HS đọc thầm Chiếc - HS đọc thầm Chiếc đồng hồ để điền đồng hồ vế câu - Yêu cầu HS làm vào tập - HS làm vào tập - em lên bảng sửa bài, em viết câu Dựa vào câu chuyện “Chiếc đồng hồ”, viết tiếp vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép a, chúng điều khiển kim đồng hồ chạy (hoặc: chúng quan trọng) b, đồng hồ hỏng (hoặc: đồng hồ khơng hoạt động) c, "Mỗi người người người người" - Nhiều em đọc viết trước - GV nhận xét sửa lớp Hoạt động nối tiếp : phút - Lớp nhận xét - Về đọc lại để tiết sau kiểm tra đọc tiếp - Xem trước tiết RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 28 tiết ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Tìm câu ghép, từ ngữ lặp lại, thay đoạn văn (BT2) Thái độ: u thích mơn học * HS khá, giỏi đọc diễm cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật Hiểu tác dụng từ ngữ lặp lại, từ ngữ thay II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra Các hoạt động : a Hoạt động : Ơn luyện tập đọc học Hoạt động học sinh Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… thuộc lòng ( 20 phút ) * Mục tiêu : Kiểm tra đọc trôi chảy đọc hiểu số HS * Cách tiến hành : - GV để phiếu thăm vào hộp - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị khoảng phút - GV yêu cầu HS lên trình bày đặt câu - HS lên đọc SGK đọc thuộc hỏi lòng, trả lời câu hỏi GV - GV nhận xét cho điểm HS b Hoạt động : Đọc văn trả lời câu hỏi (15 phút ) * Mục tiêu : Học sinh làm tốt tập SGK * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - HS đọc thầm Tình quê hương - GV tổ chức cho HS đọc thầm Tình quê hương - HS làm vào tập - Yêu cầu HS làm vào tập Đọc văn “Tình quê hương” trả lời câu hỏi (SGK) a .đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt b Những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó tác giả với quê hương c Bài văn có câu, câu ghép (Phân tích câu ghép) d - Từ ngữ lặp lại: tôi, mảnh đất - Từ ngữ thay thế: + Đoạn 1: "mảnh đất cọc cằn" (câu 2) thay cho "Làng quê tôi" (câu 1) + Đoạn 2: "Mảnh đất quê hương" (câu 3) thay cho "mảnh đất cọc cằn" (câu 2) "Mảnh đất ấy" (câu 4, 5) thay cho "Mảnh đất quê hương" (câu 3) Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… - Nhiều em đọc kết trước lớp - GV nhận xét sửa - Lớp nhận xét Hoạt động nối tiếp : phút - Về đọc lại để tiết sau kiểm tra đọc tiếp - Xem trước tiết RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 28 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Kể tên tập đọc văn miêu tả học tuần đầu học kì II (BT2) Thái độ: u thích mơn học * HS khá, giỏi đọc diễm cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : ……… Hoạt động học sinh - Giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra Các hoạt động : a Hoạt động : Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng ( 15 phút ) * Mục tiêu : Kiểm tra đọc trôi chảy đọc hiểu số HS * Cách tiến hành : - GV để phiếu thăm vào hộp - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị khoảng phút - GV yêu cầu HS lên trình bày đặt câu - HS lên đọc SGK đọc thuộc hỏi lòng, trả lời câu hỏi GV - GV nhận xét cho điểm HS b Hoạt động : Kể tên tập đọc học văn miêu tả ( phút ) * Mục tiêu : Học sinh làm tốt tập SGK * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - GV tổ chức cho HS chia làm nhóm - HS chia nhóm theo ngẫu nhiên số thứ tự - Nhóm trưởng nhận phiếu học tập tổ - Phát phiếu học tập cho nhóm chức cho nhóm thảo luận, thư kí ghi kết vào phiếu học tập - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả, - u cầu nhóm trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung Kể tên tập đọc văn miêu tả học tuần đầu HKII Có tập đọc văn miêu tả: + Phong cảnh đền Hùng + Hội thổi cơm thi Đồng Vân + Tranh làng Hồ - Vài em nhắc lại - GV nhận xét ghi tóm tắt lên bảng phụ lớp c Bài tập : Nêu dàn ý tập Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… đọc, tìm chi tiết em thích ( phút ) * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - HS đọc thầm tập đọc văn miêu tả - GV tổ chức cho HS đọc thầm tập đọc mà chọn văn miêu tả mà chọn - HS làm vào tập - Yêu cầu HS làm vào tập - Nhiều em đọc kết trước lớp - Nêu chi tiết hay câu văn thích giải thích lí - GV nhận xét sửa - Lớp nhận xét Hoạt động nối tiếp : - Xem trước tiết RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 28 tiết ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nghe-viết CT Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ/ phúc Kĩ năng: Viết đoạn văn khoảng câu tả ngoại hình cụ già; biết chọn nét ngoại hình diêu biểu để miêu tả Thái độ: u thích mơn học * HS khá, giỏi biết chọn đặc điểm ngoại hình thể tính cách cụ già, có sử dụng vài hình ảnh so sánh Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Một số tranh, ảnh cụ già Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - Giới thiệu nội dung ôn tập kiểm tra Các hoạt động : a Hoạt động : Viết tả ( 20 phút ) * Mục tiêu : Viết tả đoạn tả Bà cụ bán hàng nước chè * Cách tiến hành : - GV đọc Bà cụ bán hàng nước chè - HS theo dõi SGK lần rành mạch - Đọc thầm nêu nội dung bài? - HS đọc thầm nêu nội dung tả - Vài học sinh nêu: Tả gốc bàng cổ thụ tả bà cụ bán hàng nước chè gốc bàng - Luyện viết nháp: tuổi giời, tuồng chèo - GV đọc cho HS viết - Chú ý từ dễ viết sai - GV thu bài, chấm tiêu biểu nhận xét - Viết chung - Nộp b Hoạt động : Viết đoạn văn ( 10 phút ) * Mục tiêu : Học sinh biết viết đoạn văn khoảng câu tả ngoại hình bà cụ mà em biết * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV hỏi : - HS trả lời : + Bài viết vừa tả gì? + Tả ngoại hình bà cụ + Tác giả tả đặc điểm ngoại hình? + Tuổi tác + Tác giả tả bà cụ nhiều tuổi cách + Bằng cách so sánh với bàng già, mái nào? tóc bạc trắng Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Kiến thức : Củng cố đọc, viết, rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số Kỹ : Biết xác định phân số trực giác;biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số không mẫu số Thực tốt tập: Bài tập 1; Bài 2; Bài (a, b); Bài tập Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các hình vẽ BT1 SGK phóng to Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT tiết trước Hoạt động học sinh HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Đọc, viết phân số (7 ph) * Mục tiêu : Rèn kĩ đọc, viết phân số * Cách tiến hành : - HS đọc phân số (hỗn số) Bài : tương ứng theo hình sau viết - GV gắn bảng SGK phân số - Nhận xét lượt b Hoạt động : Rút gọn phân số ( phút ) * Mục tiêu : Rèn kĩ rút gọn phân số thành phân số tối giản * Cách tiến hành : - HS đọc yêu cầu đề Bài : - HS nêu lại cách rút gọn phân số thành - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề phân số tối giản - Yêu cầu HS nêu lại cách rút gọn phân số - em lên bảng làm,mỗi em bài, lớp thành phân số tối giản làm tập - Yêu cầu HS làm - Nhận xét bạn Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… - GV nhận xét sửa c Hoạt động : Quy đồng mẫu số phân số (8 phút) * Mục tiêu : Rèn kĩ quy đồng mẫu số phân số * Cách tiến hành : - HS đọc yêu cầu đề Bài (a, b) : - HS nhắc lại bước quy đồng mẫu số - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề phân số - GV yêu cầu HS nhắc lại bước quy đồng - HS làm tập em lên bảng sửa mẫu số phân số bài, em làm câu (a, b) - Yêu cầu HS làm - Nhận xét bạn - GV nhận xét sửa d Hoạt động : So sánh phân số viết tia số (10 phút) * Mục tiêu : Rèn kĩ so sánh phân số * Cách tiến hành : - HS đọc yêu cầu đề Bài : - HS nhắc lại cách so sánh phân số - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề trường hợp mẫu, tử, - GV yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh khác mẫu phân số trường hợp mẫu, - HS làm tập em lên bảng sửa tử, khác mẫu bài, em làm câu, giải thích cách - Yêu cầu HS làm làm - Nhận xét bạn - GV nhận xét sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Địa lý tuần 28 CHÂU MĨ (tiết 2) (MT + NL) (Bài tự chọn) I MỤC TIÊU : Học xong này, học sinh biết : Kiến thức : Nêu số đặc điểm dân cư kinh tế châu Mĩ: Dân cư chủ yếu người có nguồn gốc nhập cư; Bắc Mĩ có nèn kinh tế phát triển cao Trung Mĩ Nam Mĩ Bắc Mĩ có cơng nghiệp, nơng nghệp đại Trung Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản khai thác khoáng sản để xuất khẩu; Nêu số đặc điểm kinh tế Hoa Kì: có kihn tế phát triển với nhiều ngành cơng nghiệp dứng hàng đầu thé giới nong sản xuất lớn giới Kỹ : Chỉ đọc đồ tên thủ đô Hoa Kì; Sử dụng tranh, ảnh, đồ, lược đồ để nhận biết mọt số đặc điểm dân cư hoạt đông sản xuất người dân chau Mĩ Thái độ : Ham học hỏi, tìm hiểu mơi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ mơi trường * MT : Sự thích nghi người với môi trường người dân châu Mĩ: Sống tập trung ven biển miền đông (liên hệ) * NL : Trung Nam Mĩ khai thác khoáng sản có dầu mỏ Ở Hoa Kỳ sản xuất điện nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu giới (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Thế giới, Địa cầu Tranh, ảnh hoạt động kinh tế châu Mĩ Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên nhắc lại nội dung HS lên nhắc lại nội dung tiết tiết trước trước - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Dân cư hoạt động kinh tế châu Mĩ (20 phút) * Mục tiêu : HS xác định dân cư hoạt động kinh tế châu Mĩ * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - GV yêu cầu Hs đọc SGK đặt câu hỏi : + Châu Mĩ đứng hàng thứ số dân - HS đọc SGK trả lời câu hỏi Trường Tiểu học ……… Lớp châu lục? + Người dân từ châu lục đến sống châu Mĩ? + Dân cư châu Mĩ tập trung chủ yếu đâu? + Nêu khác kinh tế Bắc Mĩ với Trung Mĩ Nam Mĩ? + Kể tên số nông sản Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ? + Kể tên số ngành cơng nghiệp Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ? - Yêu cầu HS triển lãm tranh ảnh hoạt động kinh tế châu Mĩ - GV khen ngợi em sưu tầm nhiều tranh, ảnh b Hoạt động : Hoa Kì (10 phút ) * Mục tiêu : HS nhận biết vị trí địa lí đặc điểm kinh tế Hoa Kì * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS quan sát lược đồ tự nhiên châu Mĩ vị trí Hoa Kì thủ Oa-sinh-tơn - Yêu cầu HS xem SGK trả lời câu hỏi : + Hoa Kì giáp với quốc gia đại dương nào? + Diện tích dân số Hoa Kì so với giới? + Nền kinh tế Hoa Kì có đặc điểm gì? - GV nhận xét chốt ý ghi bảng * NL : Trung Nam Mĩ khai thác khống sản có dầu mỏ Ở Hoa Kỳ sản xuất điện nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu giới Hoạt động nối tiếp : ( phút ) * MT : Sự thích nghi người với môi trường người dân châu Mĩ: Sống tập trung ven biển miền đông - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau Giáo viên: ……… - HS xung phong phát biểu - Lớp nhận xét, bổ sung - HS khác xung phong lên lược đồ phân biệt Bắc Mĩ, Trung Mĩ Nam Mĩ, lớp nhận xét - Mỗi em giới thiệu với lớp tranh, ảnh sưu tầm - Lớp nhận xét - HS lược đồ tự nhiên châu Mĩ vị trí Hoa Kì thủ đô Oasinh-tơn - HS xem SGK trả lời câu hỏi - HS lần lược trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngà y dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Lịch sử tuần 28 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : a Kiến thức : Biết ngày 30-4 – 1975 qn ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc kháng chiến chống Mĩ cứu nước Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập, thống : Ngày 26- -1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, cánh quân ta đồng loạt tiến đánh vị trí quan trọng quân đội quyền Sài Gòn thành phố; Những nét kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện b Kĩ : Rèn kĩ : Biết tìm kiếm tư liệu lịch sử Biết đặt câu hỏi tìm kiếm thông tin, chọn lọc thông tin để giải đáp c Thái độ : Ham học hỏi, tìm hiểu lịch sử quê hương; yêu thiên nhiên, người, quê hương, đất nước; tôn trọng bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Hình SGK phóng to, phiếu học tập, ảnh tư liệu Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - Gọi em lên bảng KTBC - em lên trình bày, em ý - Nhận xét, cho điểm trước - Giới thiệu : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Nhận nhiệm vụ ( phút ) * Mục tiêu : HS biết việc cần làm tiết học * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - GV giới thiệu : sau Hiệp định Pa-ri, lực - HS lắng nghe ta mạnh hẳn kẻ thù Khi thời đến, Trường Tiểu học ……… Lớp Đảng ta định tiến hành Tổng tiến công dậy, ngày 4-3-1975 - GV giao nhiệm vụ cho HS + Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày kết thúc vào ngày nào? + Hãy kể lại kiện xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập? + Thái độ Dương Văn Minh thành viên quyền Sài Gòn qn giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập? + Nêu ý nghĩa lịch sử ngày 30-4-1975? b Hoạt động : Giải nhiệm vụ (9 phút) * Mục tiêu : HS giải nhiệm vụ giao * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - Chia lớp thành nhóm, giao phiếu học tập cho nhóm Giáo viên: ……… - HS đại diện nhóm lên nhận nhiệm vụ - HS lập nhóm theo số thứ tự từ đến 6, đại diện nhóm lên nhận phiếu giao việc - Mỗi nhóm thảo luận tất nhiệm vụ giao.( ý ) - Giúp đỡ nhóm c Hoạt động : Trình bày kết (7 phút) * Mục tiêu : HS giải nhiệm vụ giao * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - Các nhóm lên gắn kết bảng lớp - GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm trình bày kết ý theo định GV - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt ý ghi bảng - Vài HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại d Hoạt động : Nhấn mạnh mở rộng nội dung học (7 phút) * Mục tiêu : HS củng cố lại nội dung học mở rộng thêm số vấn đề * Cách tiến hành : Làm việc lớp - HS nhắc lại ý học - GV nhấn mạnh nội dung theo ý nêu - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Đặt vấn đề thảo luận chung lớp : + HS phát biểu Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… + Nêu tên Liệt sĩ quê em anh dũng hi sinh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ? - Vài HS nhắc lại nội dung học Hoạt động nối tiếp : ( phút ) - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Về xem lại chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 28 tiết SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU : Sau học, học sinh có khả : Kiến thức : Kể tên số động vật đẻ trứng đẻ Kỹ : Trình bày khái quát sinh sản động vật: vai trò quan sinh sản, thụ tinh, phát triển hợp tử Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an toàn cho thân, gia đình, cộng đồng Yêu người, thiên nhiên, đất nước * Giảm tải : Không yêu cầu tất học sinh vẽ sưu tầm tranh ảnh vật mà bạn thích Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Tranh, ảnh loài động vật đẻ trứng vả đẻ Hình trang 112, 113 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra ……… Hoạt động học sinh - em xung phong trả lời cũ - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Thảo luận ( 10 phút ) * Mục tiêu : Giúp HS trình bày khái quát sinh sản động vật : vai trò quan sinh sản, thụ tinh, phát triển hợp tử * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - HS thảo luận trả lời câu hỏi - GV nêu câu hỏi cho lớp thảo luận : GV + Đa số động vật chia thành - Một số HS lên trình bày, HS lại quan giống? Đó giống nào? sát nhận xét, bổ sung cho bạn + Tinh trùng trứng động vật sinh từ quan nào? Cơ quan thuộc giống nào? + Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi gì? + Nêu kết thụ tinh? Hợp tử phát triển thành gì? - GV nhận xét chốt ý ghi bảng b Hoạt động : Quan sát ( 10 phút ) * Mục tiêu : HS biết cách sinh sản khác động vật * Cách tiến hành : Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 112 SGK, - GV yêu cầu nhóm quan sát hình vào hình nói với trang 112 SGK, vào hình nói vừa nở từ trứng, vừa đẻ với vừa nở từ trứng, thành con vừa đẻ thành - Một số HS trình bày - GV nhận xét sửa : - HS khác nhận xét bổ sung + Từ trứng : sâu, thạch sùng, gà, nòng nọc + Con : voi, chó Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… c Hoạt động : Trò chơi : Thi nói tên vật đẻ trứng, vật đẻ (10 phút) * Mục tiêu : HS kể tên số động vật đẻ trứng, số động vật đẻ * Cách tiến hành : Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm Trong phút, - Các nhóm thảo luận viết nhanh vào nhóm ghi nhiều tên vật bảng phụ tên vật đẻ trứng, thắng vật đẻ Đại diện lên gắng bảng giới thiệu với lớp - GV nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Lớp nhận xét Hoạt động nối tiếp : phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - Một vài HS nhắc lại học - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 28 tiết SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh có khả : Kiến thức : Nêu biện pháp tiêu diệt trùng có hại Kỹ : Viết sơ đồ chu trình sinh sản côn trùng Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an tồn cho thân, gia đình, cộng đồng Yêu người, thiên nhiên, đất nước Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Hình ảnh nhiều loại trùng khác Hình trang 114, 115 SGK phóng to Sơ đồ SGK trang 106 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra Hoạt động học sinh - em xung phong trả lời cũ - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Làm việc với SGK (15 ph) * Mục tiêu : Nhận biết trình phát triển bướm cải qua hình ảnh Xác định giai đoạn gây hại bướm cải Nêu số biện pháp phòng chống trùng phá hoại hoa màu * Cách tiến hành : Làm việc theo nhóm - Các nhóm quan sát hình từ đến SGK - GV yêu cầu nhóm quan sát hình từ trang 114, mơ tả q trình sinh sản đến SGK trang 114, mô tả trình sinh bướm cải Chỉ đâu trứng, sâu, nhộng, sản bướm cải Chỉ đâu trứng, sâu, bướm nhộng, bướm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm trả - u cầu nhóm thảo luận câu lời câu hỏi, thư kí ghi vào biên hỏi : nhóm + Bướm thường đẻ trứng đâu? - Đại diện nhóm trình bày kết + Ở giai đoạn trình phát triển, nhóm bướm cải gây hại nhất? - Các nhóm lại quan sát nhận xét + Trong trồng trọt, làm để giảm thiệt hại côn trùng gây cối, hoa màu? - GV nhận xét chốt ý ghi bảng b Hoạt động : Quan sát thảo luận (15 phút) - vài em nhắc lại Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… * Mục tiêu : Giúp HS so sánh tìm giống khác chu trình sinh sản ruồi gián Nêu đặc điểm chung sinh sản trùng Tìm biện pháp tiêu diệt ruồi, gián * Cách tiến hành : làm việc theo nhóm - HS nhóm thực yêu cầu tập - GV phát cho nhóm phiếu học tập SGK, cử thư kí ghi vào phiếu học tập - Đại diện nhóm trình bày kết nhóm - Các nhóm lại quan sát nhận xét - Vài em nhắc lại - GV nhận xét ghi bảng ý Hoạt động nối tiếp : phút - Một vài HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Môn Đạo đức tuần 28 LUYỆN TẬP THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II Dạy thay : EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (tiết 1) I MỤC TIÊU : Tiếp tục rèn thực hành kĩ : Kiến thức : Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức, tình cảm, thái độ Kỹ : Luyện tập số kĩ cần thiết, thực hành học sống gia đình, trường ngồi xã hội Thái độ : Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng bảo vệ đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu ghi câu hỏi theo nội dung câu hỏi học Học sinh : Giấy, bút màu Đồ dùng học tập Thẻ màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khời động (5 phút): - Kiểm tra: “Em u hòa bình” Hoạt động học sinh HS thực - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Em u hòa bình - Những việc cần làm để gìn giữ hòa bình? - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động chủ yếu: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập thực hành kĩ học * Cách tiến hành: - HS giơ thẻ màu theo quy ước bày tỏ thái - GV nêu ý kiến tập 2, SGK độ - GV mời số HS giải thích lí Các HS - Một số HS trình bày, HS khác nhận khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận: + Tán thành với ý kiến (a), (d); + Không tán thành với ý kiến (b), (c) xét bổ sung ý kiến Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… c Hoạt động 3: Xử lý tình (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh xử lí tình học * Cách tiến hành: - GV chia nhóm giao nhiệm vụ xử lí tình - Các nhóm HS thảo luận cho nhóm HS - GV mời đại diện nhóm lên trình bày - Đại diện nhóm trình bày, nhóm - GV kết luận: khác nhận xét bổ sung ý kiến + Tình (a): Nên vận động bạn - HS lắng nghe tham gia kí tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam + Tình (b): Nên đăng kí tham gia sinh hoạt hè Nhà văn hóa phường + Tình (c): Nên bàn với gia đình chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, …ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt d Hoạt động 4: Triển lãm nhỏ (10 phút) * Mục tiêu: HS thể hiểu biết tình yêu quê hương, đất nước qua tranh vẽ * Cách tiến hành: - HS xem tranh trao đổi - GV yêu cầu HS trưng bày tranh vẽ theo - HS trình bày nhóm - GV nhận xét tranh vẽ HS - GV yêu cầu HS hát, đọc thơ,… chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam Giáo viên nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút) - Tóm tắt nội dung ơn - Dặn dò thực hành sống hàng ngày RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng Kỹ : Biết cách lắp lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp tương đối chắn Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Với HS khéo tay : Lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp chắn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : • Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật • Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Chuẩn bị, kiểm tra (5 phút) * Mục tiêu : HS chuẩn bị sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - HS kiểm tra lại sản phẩm - GV yêu cầu HS kiểm tra lại sản phẩm trước trưng bày Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên: ……… b Hoạt động : Trưng bày đánh giá sản phẩm ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS tự đánh giá sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - Các nhóm chọn vị trí trưng bày - GV u cầu nhóm chọn vị trí trưng - Giới thiệu với lớp sản phẩm bày nhóm - Các nhóm kiểm tra lẫn thao tác kĩ thuật, chuyển động máy bay - Nhận xét đánh giá nhóm làm đẹp - GV nhận xét đánh giá loại : A, A+ B Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : ... Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm - Nhận xét bạn thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực Giải 45 = 1, 75 Vận tốc xe ngựa tính theo đơn vị km/giờ là: 15, 75 : 1, 75 = (km/giờ) km... lên bảng làm, lớp làm tập Giải Đổi 30 phút = 4 ,5 Vận tốc ô tô: 1 35 : = 45 (km/giờ) Vận tốc xe máy: 1 35 : 4 ,5 = 30 (km/giờ) Mỗi ô tô chạy nhanh xe máy là: - GV nhận xét sửa 45 – 30 = 15 (km) Bài... DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : 18 phiếu viết tên tập đọc HTL tuần qua Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học ……… Lớp Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh...,

Từ khóa liên quan