0

Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

34 2,700 97

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:53

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 TUẦN 28 Thứ hai ngày 19 tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm kiểu cấu tạo câu để điền bảng tổng kết (BT2) Kĩ năng: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn * HS( M3,4): đọc diễn cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật Thái độ: GD học sinh tình yêu quê hương, đất nước II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ kẻ bảng tổng kết “Các kiểu cấu tạo câu” (BT1); bảng nhóm 2.Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: thảo luận, làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải… - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Hộp q bí - HS chơi trò chơi mật" đọc trả lời câu hỏi "Đất nước" - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn - Nắm kiểu cấu tạo câu để điền bảng tổng kết (BT2) (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: Ôn luyện tập đọc HTL - Cho HS lên bảng gắp thăm đọc - Lần lượt HS gắp thăm (5 HS) chỗ chuẩn bị - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - HS trả lời trả lời đến câu hỏi nội dung đọc - GV nhận xét đánh giá - HS nhận xét Bài 2: Tìm ví dụ để điền vào bảng tổng kết sau: - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu Cả lớp đọc Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu thầm hỏi: + Bài tập yêu cầu làm ? + Bài tập u cầu tìm ví dụ minh hoạ cho kiểu câu (câu đơn câu ghép) - Thế câu đơn? Câu ghép ? - HS nêu - Có loại câu ghép ? + Câu ghép không dùng từ nối + Câu ghép dùng từ nối - Cho HS làm theo cặp - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp - Yêu cầu HS nhận xét bạn - HS nhận xét, chia sẻ bảng - Giáo viên nhận xét chữa Các kiểu cấu tạo câu - Câu đơn Ví dụ: Biển ln thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời - Câu ghép + Câu ghép khơng dùng từ nối Ví dụ: Lòng sơng rộng, nước xanh + Câu ghép dùng từ nối Ví dụ: Súng kíp ta bắn phát súng họ bắn 5, phát Nắng vừa nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường - Biết đổi đơn vị đo thời gian Kĩ năng: - HS vận dụng kiến thức tính vận tốc, thời gian, quãng đường, đổi đơn vị đo thời gian để làm tập theo yêu cầu - HS làm 1, Thái độ: u thích mơn học Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng nhóm, bảng nhóm 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải, thực hành luyện tập - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" : - HS chơi trò chơi Nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian chuyển động - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường - Biết đổi đơn vị đo thời gian - HS làm 1, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cặp đôi - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi: + Muốn biết ô tô nhiều - Biết dược vận tốc ô tô xe máy xe máy km ta phải biết điều gì? - Yêu cầu HS làm - HS làm vở, HS lên bảng giải sau - GV nhận xét chốt lời giải chia sẻ cách làm: Bài giải 30 phút = 4,5 Mỗi ô tô : 135 : 3= 45 (km) Mỗi xe máy : 135 : 4,5 = 30 (km) Mỗi ô tô nhiều xe máy : 45 - 30 = 15( km) Đáp số : 15 km - Cho HS chia sẻ trước lớp: - HS chia sẻ + Thời gian xe máy gấp lần - Thời gian xe máy gấp 1,5 lần thời gian ô tô? thời gian ô tô + Vận tốc ô tô gấp lần vận tốc - Vận tốc ô tô gấp 1,5 lần vận tốc xe máy ? xe máy Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Bạn có nhận xét mối quan hệ - Cùng quãng đường, thời gian vận tốc thời gian chuyển xe máy gấp 1,5 lần thời gian động quãng đường? tơ vận tốc tơ gấp 1,5 lần vận tốc xe máy Bài : HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - HS đọc - Yêu cầu HS làm - HS làm vở, HS lên bảng chi sẻ cách - GV nhận xét chốt lời giải làm Giải : 1250 : = 625 (m/phút); 1giờ = 60 phút Một xe máy : 625 x 60 = 37 500 (m) 37500 m = 37,5 km Vận tốc xe máy : 37,5 km/ Đáp số : 37,5 km/giờ BTPTNL HS: Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, tóm tắt tốn - HS đọc , tóm tắt toán làm làm bài - GV quan sát, hướng dẫn HS cần Bài giải thiết 72km/giờ = 72 000m/giờ Thời gian để cá heo bơi 2400m là: 2400 : 72000 = 1/30 (giờ) 1/30 = phút Đáp số: phút 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét chung học - HS nghe - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI 42, 43 -Lịch sử TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc kháng chiến chống Mĩ cứu nước Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập thống nhất: + Ngày 26-4-1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, cánh quân ta đồng loạt tiến đánh vị trí quan trọng quân đội quyền Sài Gòn thành phố Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Những nét kiện quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, nội Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện Kĩ năng: Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập Thái độ: Tự hào khí tiến cơng thắng đội tăng thiết giáp, dân tộc ta nói chung II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bản đồ hành Việt Nam ; hình minh họa SGK 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: thảo luận, quan sát, vấn đáp, giảng giải… - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi thuật lại khung cảnh kí - HS thi thuật lại hiệp định Pa- ri Việt Nam - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc kháng chiến chống Mĩ cứu nước Từ đây, đất nước hoàn toàn độc lập thống (Giúp đỡ HS nhóm M1 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Khái quát tổng tiến công dậy mùa xuân 1975 - Cho HS đọc nội dung bài, luận cặp - HS đọc nội dung bài, trả lời câu hỏi đôi: + Hãy so sánh lực lượng ta + Mĩ rút khỏi Việt Nam, quyền quyền Sài Gòn sau Hiệp định Pa- Sài Gòn sau thất bại liên tiếp lại không hổ trợ Mĩ trước, trở ri ? nên hoang mang, lo sợ, rối loạn yếu thế, lực lượng ta ngày lớn mạnh Hoạt động 2: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tổng tiến công vào dinh độc lập - Cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi: - HS thảo luận nhóm sau chia sẻ: + Quân ta chia làm cánh quân tiến + Chia làm cánh quân vào Sài Gòn? + Mũi tiến cơng từ phía đơng có đặc + Tại mũi tiến cơng từ phía đơng, dẫn đầu đội hình lữ đồn xe tăng 203 Bộ biệt? huy chiến dịch giao nhiệm vụ cho nữ đoàn phối hợp với đơn vị bạn cắm cờ cách mạng lên dinh độc lập Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến + Lần lượt HS thuật lại vào Dinh Độc Lập ? + Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc + Chứng tỏ quân địch thua trận cách mạng thành công Lập chứng tỏ điều ? + Tại Dương Văn Minh phải đầu + Vì lúc qn đội quyền Sài Gòn rệu rã bị qn đội Việt Nam hàng vô điều kiện ? đánh tan, Mĩ tuyên bố thất bại rút khỏi miền Nam Việt Nam + Giờ phút thiêng liêng quân ta + Là 11 30 phút ngày 30- 4- 1975, chiến thắng, thời khắc đánh dấu miền cờ cách mạng kêu hãnh tung bay Nam giải phóng, đất nước ta Dinh Độc Lập thống lúc ? Hoạt động 3: Ý nghĩa Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Các nhóm thảo luận để trả lời câu - GV cho HS thảo luận nhóm hỏi + Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí + Chiến thắng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử so sánh với Minh lịch sử chiến công hiển chiến thắng nghiệp đấu hách vào lịch sử dân tộc ta tranh bảo vệ đất nước nhân dân ta ? Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV chốt lại nội dung dạy - HS nghe - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 20 tháng năm 2018 Tiếng Việt ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Tạo lập câu ghép theo yêu cầu BT2 Kĩ năng: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn 3.Thái độ: u thích mơn học II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Phiếu viết tên tập đọc HTL 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: thảo luận, làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải… - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS đọc “Tranh làng Hồ” NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động học Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn - Tạo lập câu ghép theo yêu cầu BT2 (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: Ôn luyện tập đọc HTL - Cho HS lên bảng gắp thăm đọc - Từng HS lên bốc thăm chọn (xem lại 1- phút) - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - HS đọc SGK (hoặc đọc thuộc trả lời đến câu hỏi nội dung lòng) đoạn theo định phiếu đọc - GV nhận xét đánh giá Bài 2: HĐ cá nhân - Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, - Gọi HS đọc yêu cầu tập em viết tiếp vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép: - HS làm vào vở; HS lên bảng làm - Yêu cầu HS làm cá nhân sau chia sẻ cách làm - HS nhận xét - GV nhận xét, kết luận * Đáp án: a Tuy máy móc đồng hồ nằm khuất bên chúng có tác dụng điều khiển kim đồng hồ chạy b Nếu phận đồng hồ muốn làm theo ý thích riêng đồng hồ hỏng (sẽ chạy khơng xác / không hoạt động được) c Câu chuyện nêu lên nguyên tắc sống xã hội là: “Mỗi người người người người.” 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Tiếp tục luyện đọc HTL để kiểm tra ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Biết giải toán chuyển động ngược chiều thời gian Kĩ năng: HS làm 1, Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng nhóm, bảng nhóm 2.Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải, thực hành luyện tập - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian - Biết giải toán chuyển động ngược chiều thời gian - HS làm 1, (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1a : HĐ cặp đôi - GV gọi HS đọc tập - HS đọc - Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu - HS thảo luận hỏi: + Có chuyển động đồng thời - chuyển động : xe máy ô tô tốn ? + Đó chuyển động chiều hay - Chuyển động ngược chiều ngược chiều ? + HS vẽ sơ đồ - HS quan sát - GV giải thích : Khi tơ gặp xe máy ô tô xe máy hết quãng đường 180 km từ hai chiều ngược - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, kết luận - HS làm vở,1 HS làm bảng lớp sau Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 chia sẻ cách làm: Giải a, Sau giờ, ô tô xe máy quãng đường là: 54 + 36= 90 (km) Thời gian để ô tô xe máy gặp là: 180 : 90 = ( giờ) Đáp số : Luyện tập Bài 1b: HĐ cá nhân - GV gọi HS đọc tập - Yêu cầu HS làm tương tự phần a - GV nhận xét , kết luận - HS đọc - HS làm vở, HS làm bảng lớp sau chia sẻ cách làm Giải Sau hai xe 42 + 50 = 92 (km) Thời gian để hai ôtô gặp 276 : 92 = (giờ) Đáp số : Bài 2: HĐ cặp đôi - HS đọc đề bài, thảo luận: - HS đọc + Muốn tính quãng đường ta làm - Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc ? nhân với thời gian - Yêu cầu HS tự làm - HS làm vở, HS làm bảng lớp, chia - GV nhận xét , kết luận sẻ Giải Thời gian ca nô : 11 15 phút – 30phút= 3giờ 45phút 45 phút = 3,75 Quãng đường ca nô : 12 x 3,75 =45(km) Đáp số : 45km BTPTNL HS: Bài 3: HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, tóm tắt tốn - HS đọc bài, tóm tắt tốn làm làm bài - GV quan sát, hướng dẫn HS cần Bài giải thiết * Cách 1: 15km = 15 000m Vận tốc chạy ngựa là: 15000 : 20 = 750 (m/phút) * Cách 2: Vận tốc chạy ngựa là: 15 : 20 = 0,75(km/phút) 0,75km/phút = 750m/phút Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tiếng Việt ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: Tìm câu ghép, từ ngữ lặp lại, thay đoạn văn BT2 Kĩ năng: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn Thái độ: u thích mơn học II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng nhóm 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: thảo luận, làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải… - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa thơ, văn - Tìm câu ghép, từ ngữ lặp lại, thay đoạn văn BT2 (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: Ôn luyện tập đọc HTL - Từng HS lên bốc thăm chọn (xem - Cho HS lên bảng gắp thăm đọc lại 1- phút) - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - HS đọc SGK (hoặc đọc thuộc trả lời đến câu hỏi nội dung lòng ) đoạn theo định phiếu đọc - GV nhận xét đánh giá Bài 2: HĐ cá nhân 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết câu - HS nối tiếp trình bày làm - Trình bày kết - GV nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải a) Con gấu leo lên cao khoảng cách tơi gần lại Đáng - HS đọc lại lời giải gờm lúc mặt quay vòng phía tơi: thống gió vẩn vơ tạt từ hướng tơi sang “mùi người” bị gấu phát Nhưng xem say bộng mật ong tơi b) Lũ trẻ ngồi im nghe cụ già kể chuyện Hôm sau, chúng rủ cồn cát cao tìm bơng hoa tím Lúc về, tay đứa đầy nắm hoa c) Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng Nắng chiếu sáng lố cửa biển Xóm lưới ngập ánh nắng Sứ nhìn gió bay lên từ mái nhà chen chúc bà làng biển Sứ thấy rõ vạt lưới đan sợi ni lơng óng ánh phất phơ bên cạnh vạt lưới đen ngăm trùi trũi Nắng sớm đẫm chíếu người Sứ Ánh nắng chiếu vào đơi mắt Sứ, tắm mượt mái tóc, phủ đầy đơi vai tròn trịa chị 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Yêu cầu HS nhà làm nhẩm lại BT 1,2 ; chuẩn bị giấy bút làm kiểm tra viết ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn ƠN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đọc,viết, so sánh số tự nhiên dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, Kĩ năng: HS vận dụng kiến thức làm 1, 2, (cột 1), Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác 20 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học Bảng phụ, bảng nhóm, bảng nhóm 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải, thực hành luyện tập - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu - HS chơi trò chơi dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết đọc,viết, so sánh số tự nhiên dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, - HS vận dụng kiến thức làm 1, 2, (cột 1), (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cặp đôi - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm theo cặp đọc cho - HS làm nghe số nêu giá trị a) Đọc số 70815: Bảy mươi nghìn tám trăm mười chữ số số lăm - GV nhận xét, kết luận 975806: Chín trăm bảy lăm nghìn tám trăm linh sáu 5720800: Năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn tám trăm b) Nêu giá trị chữ số số Bài 2: HĐ cá nhân - Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào vở, HS chia sẻ kết - Yêu cầu HS làm cá nhân - GV nhận xét, chốt lời giải Yêu quả: a, Ba số tự nhiên liên tiếp: cầu HS nêu cách tìm 998 ; 999 ; 1000 7999 ; 8000 ; 8001 66665 ; 66666 ; 66667 b, Ba số chẵn liên tiếp: 98 ; 100 ; 102 996 ; 998 ; 1000 2998 ; 3000 ; 3002 c, Ba số lẻ liên tiếp: 77 ; 79 ; 81 Giáo viên: Trường Tiểu học 21 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Bài 3(cột 1): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, chốt lời giải Bài 5: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, kết luận lời giải NĂM HỌC: 2017 - 2018 299 ; 301 ; 303 1999 ; 2001 ; 2003 - HS đọc - HS lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách làm: 1000 > 997 6987 < 10 087 7500 : 10 = 750 - Tìm chữ số thích hợp để viết vào trống ta được: - HS lớp làm vào vở, sau chia sẻ kết a) 243; b) 207; c) 810; d) 465 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tiếng Việt KIỂM TRA (đọc - hiểu, luyện từ câu) -Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 Tiếng Việt KIỂM TRA (Viết) Tốn ƠN TẬP VỀ PHÂN SỐ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết xác định phân số trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số không mẫu số Kĩ năng: HS vận dụng kiến thức làm 1, , 3(a, b), II.CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học Bảng phụ, bảng nhóm, bảng nhóm 2.Phương pháp ,hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp: làm mẫu, quan sát, vấn đáp, giảng giải, thực hành luyện tập - Hình thức tổ chức dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy 22 Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động khởi động:(5phút) -Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Nêu - HS chơi trò chơi cách rút gọn quy đồng mẫu số phân số? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết xác định phân số trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh phân số không mẫu số - HS làm 1, , 3(a, b), (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - HS nêu - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm Viết phân số - HS tự làm chia sẻ kết quả: phần tô màu hình phần a a Hình 1: + Hình 2: viết hỗn số phần tơ màu hình phần b Hình 3: + Hình 4: - GV nhận xét, kết luận 8 b) H1: H2: 4 H3: H4: Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - Rút gọn phân số: - Yêu cầu HS nêu lại cách rút gọn phân - HS nêu số - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm vào sau chia sẻ cách - Lưu ý HS, rút gọn phân số phải làm: nhận phân số tối giản, nên 3 : 18 18 : = = tìm xem tử số mẫu số chia hết = : = 24 24 : cho số lớn 5:5 40 40 : 10 - GV nhận xét , kết luận = = = = 90 90 : 10 35 35 : Bài 3(a, b): HĐ cá nhân - Quy đồng mẫu số phân số - Gọi HS nêu yêu cầu - HS lên bảng làm Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS tự làm - GV giúp HS tìm mẫu số chung bé vở, sau đổi kiểm tra chéo a, - GV nhận xét chữa 3 × 15 2× = = = = 4 × 20 5 × 20 11 b, 36 12 Giáo viên: Trường Tiểu học 23 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 5 × 15 = = ; giữ nguyên phân số 12 12 × 36 11 36 Bài 4: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - Yêu cầu HS tự làm bài, so sánh - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng phân số mẫu khác mẫu làm, chia sẻ cách làm - GV nhận xét chữa > = 15 12 12 7 < 10 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhắc lại cách so sánh quy đồng - HS nhắc lại phân số - Chuẩn bị sau - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HIỆP QUỐC (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Học xong này, HS : - Hiểu biết ban đầu, đơn giản tổ chức Liên Hợp Quốc quan hệ nước ta với tổ chức quốc tế Kĩ năng: Kể số việc làm quan Liên Hợp Quốc Việt Nam địa phương 3.Thái độ: Thái độ tôn trọng quan Liên Hợp Quốc làm việc địa phương Việt Nam II CHUẨN BỊ - Đồ dùng : - Tranh ảnh, báo hoạt động Liên Hợp Quốc quan - Thông tin tham khảo phục lục trang 71 - PP : thảo luận, quan sát, đàm thoại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" : nêu - HS chơi xem nên làm để bảo vệ hồ bình? - Gv nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Học xong này, HS : 24 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Hiểu biết ban đầu, đơn giản tổ chức Liên Hợp Quốc quan hệ nước ta với tổ chức quốc tế - Kể số việc làm quan Liên Hợp Quốc Việt Nam địa phương (Giúp đỡ HS nhóm M1 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động : Tìm hiểu thơng tin (trang 40-41, SGK) -Yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo - Hs đọc thông tin SGK, trả lời luận cặp đơi: + Bạn biết Liên Hợp Quốc? - Liên Hợp Quốc tổ chức quốc tế lớn + Bạn biết thêm tổ chức Liên - Liên Hợp Quốc có nhiều hoạt động Hợp Quốc? hồ bình cơng tiến xã hội… + Nước ta có quan hệ với Liên - Việt Nam thành viên Liên Hợp Quốc? Hợp Quốc - GV cho HS quan sát tranh SGK … - Gv kết luận : Liên Hợp Quốc tổ chức quốc tế lớn nay, Liên Hợp Quốc có nhiều hoạt động hồ bình cơng tiến xã hội Việt nam thành viên Liên Hợp Quốc - Yêu cầu hS đọc ghi nhớ SGK - HS đọc ghi nhớ SGK Hoạt động : Bày tỏ thái độ (bài tập SGK) - Gv lần lược nêu ý kiến HS đồng ý - HS lắng nghe bày tỏ ý kiến cách giơ tay, không đồng ý không giơ tay giơ tay đồng ý, không đồng ý khơng - YC HS giải thích giơ tay Gv kết luận : Các ý kiến (c), (d) - Các ý kiến (c), (d) ; Các ý ; Các ý kiến : (a), (b), (đ) sai kiến : (a), (b), (đ) sai - HS giải thích sao… - Lớp nhận xét - HS đọc ghi nhớ SGk - Ôn bài, CB tiết 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học Giáo viên: Trường Tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết số động vật đẻ trứng đẻ Kĩ năng: Kể tên số động vật đẻ trứng đẻ Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ loài động vật II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Sưu tầm tranh ảnh động vật đẻ trứng đẻ - HS : SGK, Sưu tầm tranh ảnh động vật đẻ trứng đẻ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộ bí - HS chơi trò chơi mật" với câu hỏi: + Chúng ta trồng từ phận mẹ? + Ở người thực vật, q trình sinh sản có thụ tinh Vậy thụ tinh? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Kể tên số động vật đẻ trứng đẻ (Giúp đỡ HS nhóm M1 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thảo luận - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết - HS đọc thầm SGK, thảo luận nhóm trang 112 SGK + Đa số động vật chia thành + Đa số động vật chia thành giống nhóm? + Giống đực giống + Đó giống nào? + Tinh trùng trứng động vật + Con đực có quan sinh dục đực tạo sinh từ quan nào? Cơ quan tinh trùng Con có quan sinh dục tạo trứng thuộc giống nào? + Hiện tượng tinh trùng kết hợp với + Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi thụ tinh trứng gọi gì? + Nêu kết thụ tinh Hợp tử - Hợp tử phân chia nhiều lần phát triển thành thể mới, mang đặc tính phát triển thành gì? bố mẹ Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật + Động vật sinh sản cách đẻ trứng + Động vật sinh sản cách nào? đẻ 26 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - GV chia lớp thành nhóm - GV yêu cầu nhóm phân loại - Các nhóm thảo luận theo hướng dẫn vật mà nhóm mang đến lớp, GV vật hình SGK thành nhóm: động vật đẻ trứng động vật đẻ - Trình bày kết - Đại diện nhóm báo cáo kết nhóm - GV ghi nhanh lên bảng * Ví dụ: Tên vật đẻ trứng Tên vật đẻ Gà, chim, rắn, cá Chuột, cá heo, cá sấu, vịt, rùa, cá voi, khỉ, dơi, voi, vàng, sâu, ngỗng, đà hổ, báo, ngựa, lợn, điểu,… chó, mèo, … Hoạt động 3: Người họa sĩ tí hon - GV cho HS vẽ tranh theo đề tài - HS thực hành vẽ tranh vật mà em yêu thích - Gợi ý HS vẽ tranh về: + Con vật đẻ trứng + Con vật đẻ con… - Trình bày sản phẩm - HS lên trình bày sản phẩm - Cử ban giám khảo chấm điểm cho HS vẽ đẹp - GV nhận xét chung 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Viết sơ đồ chu trình sinh sản trùng Kĩ năng: Vận dụng hiểu biết q trình phát triển trùng để có biện pháp tiêu diệt trùng có hại cối, hoa màu sức khoẻ người Thái độ: Giáo dục ý thưc bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Hình vẽ trang 114, 115 SGK - HS : SGK Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, Giáo viên: Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộ bí - HS chơi trò chơi mật" với câu hỏi: + Mơ tả tóm tắt thụ tinh động vật? + Ở động vật thơng thường có kiểu sinh sản nào? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Viết sơ đồ chu trình sinh sản trùng - Vận dụng hiểu biết trình phát triển trùng để có biện pháp tiêu diệt trùng có hại cối, hoa màu sức khoẻ người (Giúp đỡ HS nhóm M1 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Làm việc với SGK - GV cho HS thảo luận theo nhóm bàn - Các nhóm quan sát hình 1, 2, 3, 4, - Cho nhóm thảo luận câu hỏi: - Các nhóm bào cáo: + Bướm thường đẻ trứng vào mặt - Bướm cải thường đẻ trứng vào mặt hay mặt rau cải? rau cải + Ở giai đoạn trình phát - Ở giai đoạn sâu, bướm cải gây thiệt triển, bướm cải gây thiệt hại nhất? hại nhất, sâu ăn rau nhiều + Trong trồng trọt làm để - Để giảm thiệt hại cho hoa màu côn giảm thiệt hại côn trùng gây đối trùng gây ra, trồng trọt người ta với cối, hoa màu? thường áp dụng biện pháp: bắt sâu, - GVKL: phun thuốc, diệt bướm Hoạt động 2: Quan sát thảo luận - GV cho HS thảo luận theo cặp - Các nhóm quan sát hình 6, SGK thảo luận, báo cáo kết + Gián sinh sản nào? + Gián đẻ trứng Trứng gián nở thành gián + Ruồi sinh sản nào? + Ruồi đẻ trứng Trứng ruồi nở dòi hay gọi ấu trùng Dòi hóa nhộng, nhộng nở thành ruồi + Chu trình sinh sản ruồi gián có + Giống nhau: Cùng đẻ trứng giống khác nhau? + Khác nhau: Trứng gián nở gián Trứng ruồi nở dòi Dòi hóa nhộng, nhộng nở thành ruồi + Ruồi thường đẻ trứng đâu? + Ruồi đẻ trứng nơi có phân, rác thải, xác chết động vật… + Gián thường đẻ trứng đâu? + Gián thường đẻ trứng xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp, tủ quần áo… 28 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Bạn có nhận xét sinh sản + Tất côn trùng đẻ trứng côn trùng? - GVKL: 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - HS vẽ viết sơ đồ vòng đời - HS nghe loại côn trùng vào - HS chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp máy bay trực thăng Kĩ năng: Biết cách lắp lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp tương đối chắn Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ : - Đồ dùng : - Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật - Phương pháp : quan sát, đàm thoại, thảo luận III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra đồ dùng học tập học - HS đặt đồ dùng lên bàn sinh - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp máy bay trực thăng - Biết cách lắp lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp tương đối chắn (Giúp đỡ HS M1 hoàn thành yêu cầu học) * Cách tiến hành: a.Hướng dẫn chọn loại chi tiết: - Cho HS chọn đúng, đủ loại chi - HS chọn đúng, đủ loại chi tiết tiết theo bảng SGK; xếp chi theo bảng SGK; xếp chi tiết tiết chọn vào nắp hộp theo loại chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết chi tiết b Lắp phận: - Cho HS đọc lại Ghi nhớ - SGK - Một HS đọc lại Ghi nhớ - SGK - Cho HS thực hành lắp máy bay trực - HS thực hành lắp phận 29 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 thăng (lưu ý HS lắp cần quan sát máy bay trực thăng hình SGK) b1 Lắp thân đuôi máy bay: (H.2- +Lắp thân đuôi máy bay : (H 2SGK) SGK) b2 Lắp sàn ca bin giá đỡ : (H.3- +Lắp sàn ca bin giá đỡ : (H.3-SGK) SGK) b3 Lắp ca bin H 4-SGK) +Lắp ca bin H.4-SGK) Gv theo dõi, giúp đỡ HS yếu c.Hướng dẫn tháo rời chi tiết xếp vào hộp: - Cho hs tháo phận sau tháo - HS tháo phận sau tháo chi tiết xếp vào hộp chi tiết xếp vào hộp 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Dặn hs tập lắp ghép nhà (nếu có - HS nghe lắp ghép mơ hình kĩ thuật) - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị : Lắp máy bay trực thăng (tiếp theo) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI"BỎ KHĂN" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu đùi, tâng cầu phát cầu bàng mu bàn chân (hoặc phận thể) - Thực ném bóng 150g trúng đích cố định chuyển - Chơi trò chơi"Bỏ khăn" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai 1p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên theo hàng 150m  dọc 2lx8nh - Ôn động tác thể dục phát triển chung 4-6HS * Kiểm tra cũ: Tâng cầu cá nhân đùi II.Cơ bản: - Đá cầu 14-16p XXXXXXXX + Ôn tâng cầu mu bàn chân 3-4p XXXXXXXX 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Phân chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển + Ôn phát cầu mu bàn chân Nêu tên, làm mẫu giải thích động tác cho HS tập theo sân tập chuẩn bị xen kẽ lần tập GV có nhận xét sửa sai cho HS - Ném bóng + Ơn ném bóng trúng đích GV nêu tên động tác, làm mẫu, chia tổ cho HS tự quản tập luyện.GV quan sát sửa sai cho HS +Thi ném bóng trúng đích -Trò chơi"Bỏ khăn" Nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, chuyển lớp thành đội hình vòng tròn, sau cho HS chơi NĂM HỌC: 2017 - 2018 10-12p 14-16p 10-12p  X X X O X X X X O X X X  3-4p 5-6p X X X X X  X X X X X III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát 1-2p XXXXXXXX - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1-2p  - GV nhận xét tiết học, nhà ôn đá cầu, ném bóng 1p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục MƠN THỂ THAO TỰ CHỌN - TC"HỒNG ANH, HOÀNG YẾN" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu đùi, tâng cầu phát cầu bàng mu bàn chân (hoặc phận thể) - Biết cách đứng ném bong hai tay vào rỗ(có thể tung bóng hai tay) - Ôn tâng cầu đùi, mu bàn chân, phát cầu mu bàn chân, học đứng ném bóng vào rổ hai tay YC thực động tác nâng cao thành tích - Chơi trò chơi"Hồng anh, hồng yến".YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 200m XXXXXXXX trường 10lần Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Đi theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Đá cầu + Ơn tâng cầu đùi Đội hình tập thành hàng ngang tổ trưởng điều khiển + Ôn tâng cầu mu bàn chân Đội hình tập phương pháp dạy phần + Ôn phát cầu mu bàn chân Phương pháp dạy 55 - Ném bóng +Học cách cầm bóng hai tay (trước ngực) GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích, cho HS tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS + Học ném bóng vào rổ hai tay(trước ngực) GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích, cho HS tập luyện, GV quan sát sửa sai cho HS -Trò chơi"Hồng anh, Hồng yến" Chơi theo đội hình hàng ngang, GV điều khiển III.Kết thúc: - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống - GV nhận xét gời học, nhà tập đá cầu, ném bóng NĂM HỌC: 2017 - 2018  2lx8nh 14-16p 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX  2-3p 8-10p 14-16p 1-2p 12-13p 5-6p X X X O X X O X X X X X  X X X X X X X X  1-2p 1-2p 1p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 29 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 29 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày 19 tháng năm 2018 Kí duyệt 34 Giáo viên: Trường Tiểu học ... sát, hướng dẫn HS cần Bài giải thiết * Cách 1: 15km = 15 000m Vận tốc chạy ngựa là: 150 00 : 20 = 750 (m/phút) * Cách 2: Vận tốc chạy ngựa là: 15 : 20 = 0, 75( km/phút) 0,75km/phút = 750 m/phút Giáo. .. dạy học: nhân, nhóm, lớp - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy 22 Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC:... kiểm tra chéo a, - GV nhận xét chữa 3 × 15 2× = = = = 4 × 20 5 × 20 11 b, 36 12 Giáo viên: Trường Tiểu học 23 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 5 × 15 = = ; giữ nguyên phân số 12 12 × 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm