0

Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

29 1,478 28
  • Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 21:49

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 TUẦN 35 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: - Biết lập bảng tổng kết chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu BT2 - HS khiếu: Đọc diễn cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật Thái độ: Nghiêm túc, tự giác ôn tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Phiếu ghi tên tập đọc HTL - Bảng nhóm Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn - Biết lập bảng tổng kết chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu BT2 - HS khiếu: Đọc diễn cảm thể nội dung văn nghệ thuật, biết nhấn giọng từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật (Giúp đỡ HS (M1,2) hồn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 * Kiểm tra tập đọc - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), đọc chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - Đọc trả lời câu hỏi trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi, nhận xét - GV nhận xét trực tiếp HS * Hướng dẫn làm tập Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu đề - GV treo bảng phụ viết bảng mẫu - HS đọc yêu cầu bảng tổng kết Ai gì?: HS nhìn lên - HS theo dõi bảng, nghe hướng dẫn: - Tìm VD minh hoạ cho kiểu câu - HS tìm ví dụ minh hoạ kể (Ai làm gì? Ai nào?) VD: Bố em nghiêm khắc Cô giáo giảng - Cho HS hỏi đáp nêu - HS nêu đặc điểm của: + VN CN câu kể Ai nào? + VN CN câu kể Ai làm gì? - GV Gắn bảng phụ viết nội dung cần nhớ - Yêu cầu HS đọc lại Kiểu câu Ai nào? TP câu Đặc điểm Câu hỏi Chủ ngữ Vị ngữ Ai (cái gì, gì)? Thế nào? - Danh từ (cụm danh từ) - Đại từ - Tính từ (cụm tính từ) Cấu tạo - Động từ (cụm động từ) Kiểu câu Ai gì? TP câu Chủ ngữ Vị ngữ Đặc điểm Là (là Ai (cái gì, Câu hỏi gì, con gì)? gì)? Cấu tạo Danh từ Là + danh từ (cụm (cụm danh Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 danh từ) từ) 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV tổng kết nội dung - HS nghe - Nhận xét tiết học - Tiếp tục ôn tập, chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách tính giải tốn có lời văn Kĩ năng: - Biết thực hành tính giải tốn có lời văn - HS làm 1(a, b, c), 2a, 3 Thái độ: Cẩn thặn, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết thực hành tính giải tốn có lời văn - HS làm 1(a, b, c), 2a, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1(a, b, c): HĐ cá nhân - Tính - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm - Yêu cầu HS tự làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ kết - GV nhận xét chữa 12 12 x3 x3 x3 - Yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực a)1 x = x = = = 7 x4 x4 bước tính biểu thức Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP b) c Bài 2a: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cần tách mẫu sốvà tử số phân số thành tích thực rút gọn chúng - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa Bài 3: HĐ lớp - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề + Muốn biết chiều cao bể nước cần biết gì? + Tìm chiều cao mực nước có bể cách nào? - Cho HS làm - GV lớp nhận xét, chốt lời giải Bài tập PTNL HS: Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS đọc - Cho HS phân tích đề - Cho HS tự làm - GV quan sát, giúp đỡ HS cần Giáo viên: NĂM HỌC 2017 - 2018 10 10 10 10 x3 :1 = : = x = 11 11 11 11 x x5 x3 15 = = 11x x 22 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1 = (3,57 + 2,43) × 4,1 × 4,1 = = 24,6 - Tính cách thuận tiện nhất: - HS theo dõi - Cả lớp làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm 21 22 68 21 × 22 × 68 × × = = 11 17 63 11 × 17 × 63 - Cả lớp theo dõi - HS điều khiển phân tích đề + Biết chiều cao mực nước có bể + Lấy mực nước có chia cho diện tích đáy - Cả lớp làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ cách làm Bài giải Diện tích đáy bể bơi là: 22,5 × 19,2 = 432 (m) Chiều cao mực nước trtong bể là: 414,72 : 432 = 0,96 (m) Tỉ số chiều cao bể bơi chiều cao mực nước Chiều cao bể bơi là: 0,96 × = 1,2 (m) Đáp số: 1,2 m - HS đọc - HS phân tích đề - HS làm bài, chia sẻ kết Bài giải a) Vận tốc thuyền xi dòng là: 7,2 + 1,6 = 8,8(km/giờ) Qng sơng thuyền xi dòng Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 3,5 là: NĂM HỌC 2017 - 2018 8,8 x 3,5 = 30,8(km) b) Vận tốc thuyền ngược dòng là: 7,2 - 1,6 = 5,6(km/giờ) Thời gian thuyền ngược dòng để 30,8km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) Đáp số: a) 30,8 km b) 5,5 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Lịch sử KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: Hoàn chỉnh bảng tổng kết trạng ngữ theo yêu cầu BT2 Thái độ: Cẩn thận, xác viết câu văn có sử dụng trạng ngữ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Phiếu viết tên tập đọc HTL - Bảng nhóm 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Cho HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS hát - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn - Hoàn chỉnh bảng tổng kết trạng ngữ theo yêu cầu BT2 (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Kiểm tra tập đọc HTL - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc đọc - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - Đọc trả lời câu hỏi trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời câu hỏi - GV nhận xét trực tiếp HS * Hướng dẫn HS làm tập - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm làm - Yêu cầu HS nhận xét - Kể tên loại trạng ngữ em học ? - Theo dõi, nhận xét - HS đọc yêu cầu - HS làm gắn làm bảng lớp - Nhận xét làm nhóm bạn - HS nêu : + TN nơi chốn + TN thời gian + TN nguyên nhân + TN mục đích + TN phương tiện - Đại diện nhóm nêu - Mỗi loại trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - GV nhận xét, kết luận chung Các loại trạng ngữ Câu hỏi Ví dụ TN nơi chốn Ở đâu? - Ngoài đồng, bà gặt lúa Khi nào? TN thời gian - Đúng tối nay, bố em công tác Mấy giờ? Vì sao? - Nhờ cần cù, Mai theo kịp cấc bạn TN nguyên nhân Nhờ đâu? lớp Tại sao? TN mục đích Để làm gì? - Vì danh dự tổ, thành viên phải cố Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Vì gì? TN phương tiện LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 gắng học giỏi - Bằng giọng nói truyền cảm, lơi Bằng gì? người Với gì? - GV gọi HS lớp đọc câu - HS nối tiếp đọc câu đặt đặt - Nhận xét câu HS đặt 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm Kĩ năng: - Biết tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm 1, 2a, 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng, giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm 1, 2a, Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Tính - HS làm việc cá nhân - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết - Yêu cầu HS nêu thứ tự thực a 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 phép tính biểu thức, nêu cách = 6,78 13,735 : 2,05 thực tính giá trị biểu thức có = 6,78 6,7 số đo đại lượng thời gian = 0,08 b 45 phút + 14 30 phút : = 45 phút + 54 phút = 39 phút Bài 2a: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nêu lại cách tìm trung - Tính tổng số đó, chia tổng bình cộng nhiều số cho số số hạng - HS làm việc cá nhân - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm bài, chia sẻ a Trung bình cộng số là: (19 + 34 + 46) : = 33 Bài : HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - HS phân tích đề - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét, chốt lời giải - HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách - Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số làm ta làm Bài giải Số học sinh gái là: 19 + = 21 ( học sinh) Lớp học có số học sinh là: 21 + 19 = 40 ( học sinh) Số học sinh trai chiếm số phần trăm là: 19 : 40 × 100 = 47,5 % Số học sinh gái chiếm số phần trăm là: 100 % - 47,5 % = 52,5 % Đáp số: 47,5 % 52,5% Bài tập PTNL HS: Bài 4: HĐ cá nhân - HS đọc - Cho HS đọc - HS phân tích đề - Cho HS phân tích đề - HS làm bài, chia sẻ kết - Cho HS tự làm Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV quan sát, giúp đỡ HS cần Bài giải Tỉ số phần trăm số sách năm sau so với số sách năm trước là: 100% + 20% = 120% Sau năm thứ số sách thư viện có tất là: 6000 : 100 x 120 = 7200(quyển) Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất là: 7200 : 100 x 120 = 8640(quyển) Đáp số: 8640 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI KÌ II ( Tiết ) I.MỤC TIÊU Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn 2.Kĩ năng: Biết lập bảng thống kê nhận xét bảng thống kê theo yêu cầu BT2, BT3 Thái độ: II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Phiếu viết tên tập đọc HTL - Bảng phụ kẻ sẵn bảng tổng kết 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Đọc trôi chảy, lưu loát tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn - Biết lập bảng thống kê nhận xét bảng thống kê theo yêu cầu BT2, BT3 (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Kiểm tra đọc : - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), đọc chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc - Yêu cầu HS đọc gắp thăm - Đọc trả lời câu hỏi trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi, nhận xét - GV nhận xét trực tiếp HS * Hướng dẫn làm tập - Gọi HS đọc yêu cầu, thảo luận theo - Cả lớp theo dõi, thảo luận câu hỏi: + Các số liệu tình hình phát triển GD tiểu học nước ta năm học thống kê theo mặt nào? + Bảng thống kê có mắy cột? Nội dung cột gì? + Bảng thống kê có hàng? Nội dung hàng? - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét, chốt lời giải - Bảng thống kê có tác dụng gì? + mặt : số trường ; số HS ; số GV ; tỉ lệ HS dân tộc thiểu số + Có cột + Có hàng - Cả lớp làm vào - HS làm bảng phụ, chia sẻ - Nhận xét làm bạn - Giúp người đọc dễ dàng tìm số liệu để tính tốn, so sánh cách nhanh chóng, thuận tiện làm Năm học Số trường Số HS 4.Số giáo viên Tỉ lệ HS thiểu số 2000 – 2001 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 - 2005 13859 13903 14163 14346 14518 741 100 315 300 815 700 346 000 744 800 355 900 359 900 363 100 366 200 362 400 15,2% 15,8% 16,7% 17,7% 19,1% 10Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II (Tiết 5) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học; tốc độ khoảng 120 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn học; thuộc -7 thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa thơ, văn Kĩ năng: - Đọc thơ: Trẻ Sơn Mỹ, tìm hình ảnh sống động thơ - HS khiếu: Cảm nhận vẻ đẹp số hình ảnh thơ; miêu tả hình ảnh vừa tìm Thái độ: Nghiêm túc ôn tập II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tập đọc học - Đọc thơ: Trẻ Sơn Mỹ, tìm hình ảnh sống động thơ - HS khiếu: Cảm nhận vẻ đẹp số hình ảnh thơ; miêu tả hình ảnh vừa tìm (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Kiểm tra đọc - Cho HS lên bảng gắp thăm tập - Lần lượt HS gắp thăm bài(5 HS), chỗ chuẩn bị khoảng phút đọc đọc - Đọc trả lời câu hỏi Giáo viên: Trường Tiểu học 15 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 - Yêu cầu HS đọc gắp thăm trả lời 1, câu hỏi nội dung - Gọi HS nhận xét bạn đọc trả lời - Theo dõi, nhận xét câu hỏi - GV nhận xét trực tiếp HS *Hướng dẫn làm tập Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu thơ Trẻ - HS nối tiếp đọc thành tiếng Sơn Mỹ - Yêu cầu HS tự làm cá nhân - HS làm - Trình bày kết - Bài thơ gợi hình ảnh - HS nêu hình ảnh thích sống động trẻ em Hãy miêu tả hình ảnh mà em thích nhất? - Tác giả quan sát buổi chiều tối ban - Tác giả quan sát giá đêm vùng quê ven biển cảm quan: mắt, tai, mũi nhận giác quan nào? Hãy + Bằng mắt để thấy hoa xương rồng nêu hình ảnh chi tiết mà em chói đỏ, đứa bé da nâu, tóc khét thích tranh phong cảnh ấy? nắng màu râu bắp, thả bò, ăn cơm khoai với cá chồn, thấy chim bay phía vầng mây đám cháy Võng dừa đưa sóng Những đèn tắt vội sao, bò nhai cỏ + Bằng tai để nghe thấy tiếng hát đứa bé thả bò, nghe thấy lời ru Tiếng đập bò nhai lại cỏ + Bằng mũi: để ngửi thấy mùi rơm nồng len lỏi mơ 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét tiết học - HS nghe - Học thuộc lòng hình ảnh thơ mà em thích - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ năm ngày 10 tháng năm 2018 Tiếng Việt ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ II ( Tiết 6) 16Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe viết tả đoạn thơ Trẻ Sơn Mỹ, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút, trình bày thể thơ tự Kĩ năng: Viết đoạn văn khoảng câu (dựa vào nội dung hình ảnh gợi từ thơ Trẻ Sơn Mỹ) Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ viết văn II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học Bảng phụ 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Nghe viết tả đoạn thơ Trẻ Sơn Mỹ, tốc độ viết khoảng 100 chữ /15 phút, trình bày thể thơ tự - Viết đoạn văn khoảng câu (dựa vào nội dung hình ảnh gợi từ thơ Trẻ Sơn Mỹ) (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS nghe- viết - GV gọi đọc tả - HS theo dõi SGK - Yêu cầu HS tìm tiếng viết - HS nêu dễ viết sai lỗi tả - Luyện viết từ khó - HS luyện viết từ ngữ dễ viết sai - GV yêu cầu HS nhận xét cách trình - HS nêu cách trình bày khổ thơ bày - GV đọc cho HS viết - HS nghe,viết tả - GV đọc lại viết - HS soát lại - HS đổi soát lỗi cho - GV chấm số Nhận xét * Hướng dẫn HS làm tập Bài tập 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Dựa vào hiểu biết em hình ảnh gợi từ thơ: Giáo viên: Trường Tiểu học 17 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Trẻ Sơn Mỹ, viết đoạn văn khoảng câu theo đề sau: a) Tả đám trẻ ( tả đứa trẻ) chơi đùa chăm trâu, chăn bò b) Tả buổi chiều tối đêm yên tĩnh vùng biển làng quê - Hướng dẫn HS phân tích đề - Yêu cầu HS giới thiệu đề em chọn -HS nối tiếp nêu - Yêu cầu HS làm - HS làm bảng nhóm, lớp viết vào - Trình bày kết - HS viết bảng nhóm trình bày, chia - GV nhận xét, bình chọn người viết sẻ kết hay - Yêu cầu HS lớp trình bày - HS lớp trình bày - GV nhận xét chữa - Nhận xét làm bạn 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS viết đoạn văn chưa đạt nhà hoàn chỉnh lại ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật - HS làm phần II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học Bảng phụ Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC 18Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS nghe - Cho HS hỏi đáp cách làm dạng toán - HS hỏi đáp chuyển động chiều - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật - HS làm phần (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Phần I: - Gọi HS nêu yêu cầu - Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết tính, ) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Hướng dẫn HS phân tích đề - Muốn tính thời gian tơ hai - Biết thời gian ô tô đoạn đường thứ đoạn đường cần biết gì? hai hết - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng làm, chia sẻ Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề - Muốn biết nửa bể có lít nước ta cần biết gì? - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề - Muốn biết sau phút Vừ đuổi kịp Lềnh cần biết gì? - Biết sau Vừ gần Lềnh Muốn tính thời gian đuổi kịp Giáo viên: Đáp án là: C - Cả lớp theo dõi - HS phân tích đề - Cần biết bề lít nước - Cả lớp làm - HS lên bảng làm, chia sẻ Đáp án là: A 48 l - Cả lớp theo dõi - HS phân tích đề - Biết sau Vừ gần Lềnh bao nhiêu( hiệu vận tốc) - Ta lấy quãng đường hai người cách Trường Tiểu học 19 GIÁO ÁN TỔNG HỢP ta làm nào? - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa Bài tập PTNL HS: Bài 1(phần II): HĐ cá nhân - Cho HS đọc - Cho HS phân tích đề - Cho HS tự làm - GV quan sát, giúp đỡ HS cần LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 chia cho hiệu vận tốc - Cả lớp làm - HS lên bảng làm, chia sẻ kết Đáp án là: B 80 phút - HS đọc - HS phân tích đề - HS làm bài, chia sẻ kết Bài giải Phân số tổng số tuổi gái trai là: + = (tuổi mẹ) Coi tổng số tuổi hai phần tuổi mẹ 20 phần Vậy tuổi mẹ là: 18 x 20 : = 40(tuổi) Đáp số: 40 tuổi 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS ơn lại dạng tốn học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tiếng Việt KIỂM TRA ( Đọc hiểu- Luyện từ câu ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày 11 tháng năm 2018 Tiếng Việt KIỂM TRA (Viết) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 20Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Tốn KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ( Cuối năm ) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học ÔN TẬP: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức: Ôn tập kiến thức nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường Kĩ năng: Hiểu khái niệm môi trường Thái độ: Vận dụng kiến thức môi trường để ứng dụng vào sống II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập, bảng nhóm Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Bắn - HS chơi tên":Nêu biện pháp bảo vệ môi trường(mỗi HS nêu biện pháp) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Ôn tập kiến thức nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường số biện pháp bảo vệ môi trường (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: *Mục tiêu :Giúp HS hiểu khái niệm môi trường * Cách tiến hành : + Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: - Học sinh đọc SGK chuẩn bị - Học sinh suy nghĩ trả lời “Ai nhanh, đúng” - Giáo viên đọc câu hỏi trò chơi “Đốn chữ” câu hỏi trắc Giáo viên: Trường Tiểu học 21 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 nghiệm Dòng 1: Tính chất đất bị xói Bạc màu mòn đồi trọc Dòng 2: Đồi bị đốn đốt trụi Rừng Dòng 3: Là mơi trường nhiều … Tài ngun Dòng 4: Của cải sẵn có … bị tàn phá Dòng 5: Hậu mà rừng phải chịu việc đốt rừng làm nương rẫy, … Hoạt động 2: Câu hỏi trắc nghiệm : Chọn câu trả lời : Câu 1: Điều xảy có q b, Khơng khí bị nhiễm nhiều khí độc thải vào khơng khí? Câu 2: Yếu tố nêu c, Chất thải làm ô nhiễm nước? Câu 3: Trong biện pháp làm tăng d, Tăng cường dùng phân hóa học sản lượng lương thực diện tích đất thuốc trừ sâu canh tác, biện pháp làm ô nhiễm môi trường đất ? Câu 4: Theo bạn, đặc điểm c, Giúp phòng tránh bệnh đường tiêu hóa, bệnh ngồi da, đau quan trọng nước ? mắt, 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học KIỂM TRA CUỐI NĂM ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức THỰC HÀNH CUỐI HỌC KÌ II VÀ CUỐI NĂM I MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chuẩn mực đạo đức học - HS có tình cảm đạo đức với chuẩn mực đạo đức học 22Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Phiếu học tập - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , đàm thoại, quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Truyền - HS nêu: Em yêu quê hương, UBND điện" : Nêu tên đạo đức học xã ( phường) em, Em yêu Tổ quốc Việt chương trình lớp 5? Nam, Kính già yêu trẻ, Tôn trọng phụ nữ, Hợp tác với ngời xung quanh - GV nhận xét - HS nghe - HS ghi - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố chuẩn mực đạo đức học - HS có tình cảm đạo đức với chuẩn mực đạo đức học (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Hoạt động : Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm thực hành - Các nhóm thực hành, trao đổi chuẩn mực đạo đức học nêu + HS nêu việc làm phù hợp với tác dụng thực chuẩn mực chuẩn mực đạo đức + Đại diện nhóm trình bày đạo đức ? - Nhận xét * Hoạt động 2: Liên hệ thực tế - Em làm để xứng đáng HS lớp 5? - Những việc làm em thể hợp tác với người xung quanh? - Hợp tác có lợi gì? - HS trả lời : nhiều em trả lời - HS nêu theo việc làm thực - giúp công việc thuận lợi hơn, đạt kết cao - GV chốt: Có cơng việc đòi hỏi em cần phải hợp tác với người xung quanh để cơng việc diễn thuận lợi hơn, sớm hồn thành công Giáo viên: Trường Tiểu học 23 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 việc: lao động vệ sinh lớp, làm báo tường,… - GV nhắc nhở HS thực việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức quy định * Hoạt động 3: Đóng vai - GV yêu cầu HS giới thiệu với bạn bè - Hoạt động nhóm nước ngồi đất nước người - HS đóng vai hướng dẫn viên du Việt Nam ? lịch… - Các em cần làm để góp phần xây - Các nhóm cử đại diện trình bày dựng Tổ quốc Việt Nam ? - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS liên hệ thân: học tập rèn luyện để trở thành người cơng dân có ích cho xã hội 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( Tiết ) I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết cách lắp mơ hình tự chọn Kĩ năng: Lắp mơ hình chọn Thái độ: Tự hào mơ hình tự lắp II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật - HS : Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật, SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra chuẩn bị HS - HS chuẩn bị - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng 24Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: HS cần phải : - Lắp mô hình chọn - Tự hào mơ hình tự lắp (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: HS chọn mơ hình lắp ghép - GV cho HS tự chọn mơ hình lắp - HS lựa chọn mơ hình lắp ghép ghép theo gợi ý SGK tự sưu - HS làm việc nhóm đơi : HS tầm lựa chọn tạo thành - GV yêu cầu HS quan sát nghiên nhóm cứu kĩ mơ hình hình vẽ SGK - HS quan sát mơ hình * Hoạt động 2: Thực hành lắp ghép mơ hình chọn - Để lắp ghép mơ hình em cần lắp ghép phận nào? - HS chọn chi tiết, trao đổi cách lắp - GV giúp đỡ HS lúng túng ghép - HS lắp ghép mơ hình kĩ thuật * Hoạt động 3: Đánh giá lựa chọn - GV HS đánh giá sản phẩm - Trưng bày sản phẩm - Tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, - Nêu tiêu chí đánh giá sáng tạo - Đánh giá sản phẩm bạn 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TRÒ CHƠI"LÒ CÒ TIẾP SỨC" VÀ "LĂN BÓNG" I MỤC TIÊU: - Chơi hai trò chơi"Lò cò tiếp sức"và "Lăn bóng" - YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động tích cực II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng III TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức Giáo viên: Trường Tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân trường - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ tay - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại tóm tắt cách chơi, cho 1-2 HS làm mẫu, cho lớp chơi thử lần, sau phân chia tổ cho lớp chơi thức - Trò chơi"Lăn bóng" Đội hình chơi theo sân chuẩn bị NĂM HỌC 2017 - 2018 1-2p 250m 10 lần 1-2p 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX 9-10p XXXXXXXX XXXXXXXX   9-10p XX XX XX XX -> -> -> ->  III.Kết thúc: XXXXXXXX - Đi thường theo 2-4 hàng dọc sân trường 1-2p XXXXXXXX hát 1-2p  - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1p - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ" 1p - GV HS hệ thống - GV nhận xét học, nhà tập đá cầu cá nhân ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TỔNG KẾT MƠN HỌC I MỤC TIÊU: - Tổng kết mơn học -YC hệ thống kiến thức, kĩ học năm, đánh giá cố gắng điểm hạn chế, kết hợp có tuyên dương khen thưởng HS xuất sắc II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trong lớp học - Chuẩn bị nơi HS trình diễn phương tiện, kẻ bảng để thống kê kiến thức đá học 26Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP III TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN LỚP NỘI DUNG I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Vỗ tay hát - Trò chơi"Bỏ khăn" NĂM HỌC 2017 - 2018 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p 3p XXXXXXXX XXXXXXXX  II.Cơ bản: 20-25p - GV HS hệ thống lại nội dung học XXXXXXXX năm(theo chương) hình thức XXXXXXXX nhớ lại sau GV ghi lên bảng  - Cho số HS thực hành động tác(xen kẽ nội dung trên) - GV đánh giá kết học tập tinh thần thái độ HS năm môn thể dục - Tuyên dương số tổ, cá nhân III.Kết thúc: XXXXXXXX - Đứng chỗ, vỗ tay hát 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Số chẳn, số lẽ" 1-2p  - GV nhận xét dặn dò HS nhà ơn tập dịp hè 2p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 35 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần đệm II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: Giáo viên: Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần đệm - Tiếp tục ôn tập, củng cố kiến thức - Vệ sinh trường lớp theo quy định - Tổng kết lớp - Tổng kết năm học Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: 28Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày tháng năm 2018 Kí duyệt Giáo viên: Trường Tiểu học 29 ... 2004 - 20 05 13 859 13903 14163 14346 1 451 8 741 100 3 15 300 8 15 700 346 000 744 800 355 900 359 900 363 100 366 200 362 400 15, 2% 15, 8% 16,7% 17,7% 19,1% 1 0Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG... là: 21 + 19 = 40 ( học sinh) Số học sinh trai chiếm số phần trăm là: 19 : 40 × 100 = 47 ,5 % Số học sinh gái chiếm số phần trăm là: 100 % - 47 ,5 % = 52 ,5 % Đáp số: 47 ,5 % 52 ,5% Bài tập PTNL HS:... Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 3 ,5 là: NĂM HỌC 2017 - 2018 8,8 x 3 ,5 = 30,8(km) b) Vận tốc thuyền ngược dòng là: 7,2 - 1,6 = 5, 6(km/giờ) Thời gian thuyền ngược dòng để 30,8km là: 30,8 : 5, 6 = 5, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan