0

Tuần 31 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 3,580 89

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2018, 12:36

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 TUẦN 31 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu nội dung: Nguyện vọng lòng nhiệt thành phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp cơng sức cho Cách mạng (Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Đọc diễn cảm văn phù hợp với nội dung tính cách nhân vật 3.Thái độ: Giáo dục tinh thần yêu nước cho học sinh II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh hoạ đọc SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm - HS: Đọc trước bài, SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp kì - HS chơi trò chơi diệu" với nội dung đọc thuộc lòng thơ Bầm ơi, trả lời câu hỏi nội dung thơ - Gv nhận xét trò chơi - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (12phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc nhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - HS đọc - Cho HS chia đoạn + Em chia thành - HS nêu cách chia đoạn (Có thể chia đoạn ? thành đoạn) - Gọi HS đọc tiếp nối đoạn - HS đọc nối tiếp lần văn nhóm - GV ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng - HS nêu cách phát âm, ngắt giọng cho HS - Gọi HS đọc nối tiếp lần - HS đọc nối tiếp lần - GV kết hợp hướng dẫn HS tìm hiểu - HS đọc phần giải nghĩa từ giải sau - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Gọi HS đọc toàn - HS đọc nối tiếp toàn - GV đọc diễn cảm toàn - HS theo dõi SGK Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu nội dung: Nguyện vọng lòng nhiệt thành phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp cơng sức cho Cách mạng (Trả lời câu hỏi SGK) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: + Công việc anh Ba giao - Rải truyền đơn cho Út gì? + Những chi tiết cho thấy Út - Út bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không hồi hộp nhận công việc yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách dấu này? truyền đơn + Út nghĩ cách để rải hết - Giả bán cá từ ba sáng Tay bê rổ truyền đơn cá, bó truyền đơn giắt lưng Khi rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất Gần tới chợ vừa hết, trời vừa sáng tỏ - Cả lớp đọc thầm đoạn + Vì Út muốn ly? - Vì Út quen hoạt động, muốn làm nhiều việc cho Cách mạng - Yêu cầu HS nêu nội dung Nội dung: Nói nguyện vọng, lòng nhiệt thành phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp cơng sức cho cách mạng Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn phù hợp với nội dung tính cách nhân vật (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt) * Cách tiến hành: - GV gọi HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc diễn cảm đoạn văn Cả lớp trao HS lớp theo dõi tìm cách đổi , thống cách đọc đọc hay - Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn"Anh lấy tứ mái nhà khơng biết giấy " + GV đọc mẫu - HS theo dõi +Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp +Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm Lớp theo dõi trước lớp bình chọn bạn đọc hay - Nhận xét, bổ sung HS Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Toán PHÉP TRỪ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết thực phép trừ số tự nhiên, số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ giải tốn có lời văn Kĩ năng: Học sinh làm 1, 2, 3 Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức làm cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" - HS chơi trò choi với nội dung câu hỏi nhu sau: + Nêu tính chất giao hốn phép cộng + Nêu tính chất kết hợp phép cộng - GV nhận xét trò chơi - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động ôn tập kiến thức cũ:(15 phút) *Mục tiêu: HS nắm thành phần tính chất phép trừ (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: - Ôn tập thành phần - HS thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp: tính chất phép trừ + Cho phép trừ : a - b = c ; a, b, c gọi a : Số bị trừ ? b : Số trừ c : Hiệu + Nêu cách tìm số bị trừ ? + Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ hiệu + Nêu cách tìm số trừ ? + Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ - GV đưa ý : a- a=0 a- 0=a Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh làm 1, 2, (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Học sinh đọc yêu cầu - Tính thử lại theo mẫu - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm vở, HS làm bảng lớp, chia - GV nhận xét chữa sẻ kết a 8923 – 4157 = 4766 Thử lại : 4766 + 4157 = 8923 27069- 9537 = 17559 Thử lại : 17559 + 9537 = 27069 b c 7,284 – 5,596 = 1,688 Thử lại : 1,668 + 5,596 = 7,284 0,863- 0,298 = 0,565 Thử lại : 0,565 + 0,298 = 0,863 Bài 2: HĐ cá nhân - Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa Bài 3: HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa - Tìm x - Cả lớp làm vào vở,2 HS lên bảng làm, chia sẻ cách làm a x + 5,84 = 9,16 x = 9,16 – 5,84 x = 3,32 b x – 0,35 = 2,55 x = 2,55 + 0,35 x = 2,9 - Cả lớp theo dõi - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm, chia sẻ Bài giải Diện tích đất trồng hoa : 540,8 – 385,5 = 155,3 (ha) Diện tích đất trồng hoa trồng lúa : 540,8 + 155,3 = 696,1(ha) Đáp số : 696,1ha Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Luyện viết BÀI 48,49 -Lịch sử LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (T1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh thấy giàu đẹp quê hương mình, thấy truyền thống cha ơng Kĩ năng: HS nêu số di tích lịch sử địa phương đặc sản quê hương Thái độ: Giáo dục tình yêu quê hương làng xóm II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, truyện kể địa phương Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi nêu tên xã huyện mình(Mỗi em nêu tên xã thị trấn huyện mình) - Gv nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Học sinh thấy giàu đẹp quê hương mình, thấy truyền thống cha ơng (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu - HS nghe lịch sử địa phương cộng đồng Lạc Việt từ kinh đô văn Lang thâm nhập xuống vùng này, họ khai phá ngàn lau rừng rậm để tạo lập đồng Bắc Bộ có địa phương ta * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh - HS thảo luận, báo cáo trước lớp, thảo luận nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nêu di tích lịch sử có địa - Chùa Cỏ Tiền Phong Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 phương? - Đền Ủng - Giáo viên giới thiệu cho HS biết di tích lịch sử … - Hãy kể tên mô tả lễ hội có + Lễ hội đền Xá, lễ hội đền Ủng địa phương mình? - Em kể tên đặc sản có địa - Nhãn lồng, tương bần,… phương mình? - Giáo viên nhận xét đánh giá 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 10 tháng năm 2018 Chính tả TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM (Nghe - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe- viết tả Kĩ năng: - Viết hoa tên danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương ( BT2, BT3a) - Rèn kĩ viết đúng, viết đẹp Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm để HS làm tập 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chia thành nhóm chơi trò - HS chơi chơi "Viết nhanh, viết đúng" tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng: Huân chương Lao động, Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công, Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân - Gv nhận xét trò chơi - HS nghe - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết - HS nhắc lại hoa tên huân chương, giải thưởng, danh hiệu Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Giới thiệu - Ghi bảng LỚP - HS ghi NĂM HỌC: 2017 - 2018 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: - Gọi HS đọc Tà áo dài Việt - Cả lớp lắng nghe Nam - Đoạn văn kể điều gì? - Đặc điểm hai loại áo dài cổ truyền, áo dài tân thời phụ nữ Việt Nam - GV nhắc HS ý tập viết từ - HS đọc thầm, tập viết từ ngữ dễ viết em dễ viết sai sai: 30, XX,… HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nghe- viết tả (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu:Viết hoa tên danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương ( BT2, BT3a) (Giúp đỡ nhóm HS (M1,2) hồn thành tập theo yêu cầu ) * Cách tiến hành: Bài tập 2: HĐ nhóm - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu - GV yêu cầu nhóm làm vào bảng - Các nhóm thảo luận làm bài, chia sẻ phụ gắn lên bảng lớp kết - GV nhận xét, chữa * Lời giải: a Giải thưởng kì thi văn hố, văn nghệ, thể thao - Giải nhất: Huy chương Vàng - Giải nhì : Huy chương Bạc - Giải ba :Huy chương Đồng b Danh hiệu dành cho nghệ sĩ tài năng: - Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân - Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Ưu tú Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 c Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ mơn bóng đá xuất sắc năm: - Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng, - Cầu thủ, thủ mơn xuất sắc: Đơi giày Bạc, Quả bóng Bạc - Chốt: Em nêu quy tắc viết hoa - HS nêu lại quy tắc viết hoa tên huy tên huy chương, giải thưởng, chương, giải thưởng, danh hiệu danh hiệu? Bài tập 3: HĐ cặp đôi - HS nêu yêu cầu - Gọi HS nêu yêu cầu - HS làm việc theo nhóm đơi - u cầu HS làm * Lời giải: - HS trình bày, HS khác nhận xét a Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, - GV xác nhận kết Huy chương Vì nghiệp giáo dục, Huy chương Vì nghiệp bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam b Huy chương Đồng Toán quốc tế, Huy chương Vàng Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi - HS nghe thực HS học tốt, học tiến - Chuẩn bị tiết sau - Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên huy chương, danh hiệu, giải thưởng kỉ niệm chương ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: - Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm vững cách cộng, trừ phân số số thập phân Kĩ năng: - Biết vận dụng kĩ cộng, trừ thực hành tính giải tốn - HS làm 1, Thái độ: Cẩn thận tỉ mỉ, tính tốn nhanh, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" với - HS chơi trò chơi câu hỏi: + Nêu cách cộng phân số mẫu số? + Nêu cách trừ phân số mẫu số? + Nêu cách cộng phân số khác mẫu số? + Nêu cách trừ phân số khác mẫu số? - Gv nhận xét trò chơi - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết vận dụng kĩ cộng, trừ thực hành tính giải tốn - HS làm 1, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính: - Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ trước lớp - Cả lớp làm vở, HS lên bảng làm - GV nhận xét chữa bài, chia sẻ cách làm a) 10 19 + = + = 15 15 15 12 − − = 17 17 17 17 b) 578,69 + 181,78 = 860,47 Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu -Yêu cầu HS làm - Rèn kĩ sử dụng tính chất giao hốn tính chất kết hợp để cộng trừ phân sô số thập phân - GV nhận xét chữa - Tính cách thuận tiện - HS tự giải, HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách làm 7 + + + = ( + )+( + ) = 11 11 11 11 4 11 + =2 11 a) 72 28 14 − − 99 99 99 72 28 14 = −( + ) 99 99 99 72 42 30 10 = − = = 99 99 99 33 c) 69,78 + 35,97 + 30,22 = ( 69,78 + 30,22) + 35,97 = 100 + 35,97 = 135,97 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 d) 83,46 – 30,98 – 72,47 = 83,45 – ( 30,98 + 72,47) = 83,45 – 73,45 = 10 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi - HS nghe HS học tốt, học tiến - Dặn HS ơn lại giải tốn tỉ số phần trăm ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết số từ ngữ phẩm chất đáng quý phụ nữ Việt Nam Kĩ năng: Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ (BT 2) Thái độ: Tôn trọng phụ nữ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ viết sẵn lời giải cho BT1 a, b, c, bảng nhóm… - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện": - HS chơi trò chơi Nội dung nêu tác dụng dấu phẩy ví dụ nói ba tác dụng dấu phẩy - GV nhận xét trò chơi - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết số từ ngữ phẩm chất đáng quý phụ nữ Việt Nam - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ (BT 2) (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bài 1: HĐ cá nhân - 1HS đọc yêu cầu tập LỚP - Yêu cầu HS nói tên đề tài chọn - HS làm việc cá nhân Mỗi HS tự lập dàn ý, 3- HS lên bảng làm (chọn tả cảnh khác nhau) - Những HS làm giấy dán lên bảng - Cả lớp GV nhận xét - 3,4 HS trình bày dàn ý GV nhận xét nhanh - Cả lớp điều chỉnh nhanh dàn ý lập Bài 2: HĐ nhóm - GV gọi HS nêu yêu cầu tập NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Lập dàn ý miêu tả cảnh sau: a Một ngày bắt đầu quê em b Một đêm trăng đẹp c Một tượng thiên nhiên d.Trường em trước buổi học VD: a Mở : - Ngôi trường xây lại: nhà ba tầng, màu xanh nhạt, xung quanh hàng rào gạch, dọc sân trường có hàng phượng vĩ toả bóng râm - Cảnh trường trước học buổi sáng thật sinh động b.Thân - Vài chục phút tới học trước cửa lớp lác đác 1,2 HS đến sớm.Tiếng mở cửa, …Chẳng chốc, phòng học sẽ, bàn ghế ngắn - Cô hiệu trưởng …, Quốc kì bay cột cờ…những bồn hoa khoe sắc… - Từng tốp HS vai đeo cặp, hớn hở bước vào cổng trường, nhóm trò chuyện, nhóm vui đùa… c Kết bài: Ngôi trường, thầy cô, bè bạn, học với em lúc thân thương - Tập nói theo nhóm, nói trước lớp theo dàn ý lập - HS tập nói nhóm - Nhiều HS trình bày miệng văn - Tổ chức cho HS nói theo nhóm - Trình bày trước lớp - Cả lớp GV nhận xét theo tiêu chí: nội dung, cách sử dụng từ ngữ, giọng nói, cách trình bày… 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi - HS nghe HS học tốt, học tiến - Chuẩn bị tiết sau - Yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh văn ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 26 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Toán PHÉP CHIA I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cách chia số tự nhiên, số thập phân, phân số Kĩ năng: - Biết thực phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số vận dụng tính nhẩm - HS làm 1, 2, 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: HS nắm đặc điểm phép chia hết, chia có dư (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: * Phép chia hết - GV viết phép tính lên bảng a : b = c - a số bị chia, b số chia, c gọi - Yêu cầu HS nêu thành phần thương phép tính - Em nêu tính chất phép - Tính chất phép chia: +a:1=a chia? + a: a = ( a khác ) + : b = ( b khác ) * Phép chia có dư - HS nêu thành phần phép chia - GV viết lên bảng phép chia - Số dư bé số chia ( r < b) a : b = c( dư r) - Nêu mối quan hệ số dư số chia? HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số vận dụng 27 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 tính nhẩm - HS làm 1, 2, (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hoàn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài tập 1: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính thử lại (theo mẫu) - Yêu cầu HS tự làm - Cả lớp làm vở, 2HS lên bảng làm - GV nhận xét chữa a) 8192 : 32 = 256 thử lại : 256 x 32 = 8192 b)… Bài tập 2: HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính - Yêu cầu HS tự làm - HS làm , chia sẻ, nhắc lại cách chia - GV nhận xét chữa hai phân số 3× 15 : = = 10 10× 20 4× 11 44 : = = 11 7× 21 Bài tập 3: HĐ cặp đôi - Gọi HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa - GV yêu cầu HS nhắc lại cách làm - Tính nhẩm - HS tự giải trao đổi kiểm tra cho a) 25 : 0,1 = 250 b) 11 : 0,25 = 44 25 x 10 = 250 11 x = 44 48 : 0,01 = 4800 32 : 0,5 = 64 48 x 100 = 4800 32 x = 64 95 : 0,1 = 950 75 : 0,5 = 15,0 72 : 0,01 = 7200 125 : 0,25 = 500 - Muốn chia STP cho 0,1; 0,01; + Bạn nêu cách chia nhẩm với 0,001 ta việc lấy số nhân với 10; 0,1 ; 0,01; 0,001 100; 1000 - … ta việc lấy số nhân với 4; + Muốn chia số cho 0,25; 0,5 ta làm ? Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi - HS nghe thực HS học tốt, học tiến - Chuẩn bị tiết - Dặn HS rèn kĩ chia ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 28 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Khoa học ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Ôn tập về: - Một số hoa thụ phấn nhờ gió, số hoa thụ phấn nhờ côn trùng - Một số loài động vật đẻ trứng, số loài động vật đẻ - Một số hình thức sinh sản thực vật động vật thông qua số đại diện - Có ý thức bảo vệ mơi trường yêu thiên nhiên II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Phiếu học tập - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" : - HS chơi + Nêu tên số loài thú rừng + Kể tên lồi thú ăn thịt lòa thú ăn cỏ + Nêu nét chung sinh sản nuôi dạy hổ hươu - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Ôn tập về: - Một số hoa thụ phấn nhờ gió, số hoa thụ phấn nhờ trùng - Một số lồi động vật đẻ trứng, số loài động vật đẻ - Một số hình thức sinh sản thực vật động vật thông qua số đại diện - Có ý thức bảo vệ mơi trường u thiên nhiên (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thực hành làm tập Câu 1: Tìm xem phiếu có nội dung + Hoa quan sinh sản phù hợp với chỗ …… lồi thực vật có hoa Cơ quan sinh dục đực gọi nhị Cơ quan sinh dục câu gọi nhuỵ a Sinh dục b Nhị c Sinh sản d Nhụy Câu 2: Tìm xem thích phù hợp với + 1: nhuỵ + 2: nhị số thứ tự hình Câu 3:Trong đây, có + Cây hoa hồng (a) hoa hướng hoa thụ phấn nhờ gió, có hoa thụ dương (c) hoa thụ phấn nhờ trùng Cây ngơ (3) thụ phấn nhờ gió phấn nhờ côn trùng Giáo viên: Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Câu 4: Tìm xem phiếu có nội dung + Đa số loài vật chia thành giống: phù hợp với chỗ …… đực Con đực có quan sinh câu dục đực sinh tinh trùng (d) Con a Trứng b Thụ tinh c Cơ thể có quan dục tạo trứng (a) d Tinh trùng e Đực + Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi thụ tinh Hợp tử phân chia nhiều lần phát triển thành thể mới, mang đặc tính bố mẹ Câu 5: Trong động vật đây, động + Những động vật đẻ con: sư tử, hươu vật đẻ trứng, động vật đẻ con? cao cổ + Những động vật đẻ trứng: chim cánh - Yêu cầu HS làm tập sau: cụt, cá vàng Chọn từ ngoặc( sinh dục, nhị, sinh sản, nhuỵ) để điền vào chỗ… câu cho phù hợp Hoa quan …………… lồi thực vật có hoa Cơ quan ……….đực gọi là……cơ quan sinh dục gọi là………… Viết thích vào hình cho đánh dấu nhân vào cột cho Tên Thụ phấn nhờ gió Thụ phấn nhờ trùng Râm bụt Hướng dương Ngô Chọn cụm từ cho ngoặc (trứng, thụ tinh, thể mới, tinh trùng, đực cái) để điền vào chỗ trống câu sau - Đa số loài vật chia thành hai giống……………… Con đực có quan sinh dục đực tạo ra……………Con có quan sinh dục tạo ra……… - Hiên tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là………….hợp tử phân chia nhiều lần phát triển thành…………., mang đặc tính bố mẹ Tên động vật Đẻ trứng Đẻ Sư tử Chim cánh cụt Hươu cao cổ Cá vàng 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi HS - HS nghe học tốt, học tiến - Dặn HS học thuộc Tìm hiểu, sưu tầm tranh, ảnh tài nguyên thiên nhiên ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Khoa học MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết khái niệm ban đầu môi trường Kĩ năng: Nêu số thành phần môi trường địa phương Thái độ: Giáo dục HS ý thức bảo vệ mơi trường, ham tìm hiểu khoa học II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Thơng tin hình trang 128, 129 SGK - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Biết khái niệm ban đầu môi trường - Nêu số thành phần mơi trường địa phương (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Các nhóm thảo luận theo câu hỏi - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm SGK trình bày nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc thơng tin, quan sát hình làm tập theo yêu cầu mục Thực hành trang 128 SGK - Đại diện nhóm trình bày + Mơi trường rừng gồm thành - Môi trường rừng gồm thành phần nào? phần: thực vật động vật sống cạn nước Khơng khí ánh sáng + Mơi trường nước gồm thành - Môi trường nước thực vật động vật phần nào? sống nước cua, cá, ốc, rong, rêu, tảo nước khơng khí, ánh sáng + Môi trường làng quê gồm - Môi trường làng quê gồm người thành phần nào? động vật, thực vật, làng xóm, ruộng đồng, cơng cụ làm ruộng, số cơng cụ giao thơng, nước, khơng khí, ánh + Môi trường đô thị gồm thành sáng phần nào? - Môi trường đô thị gồm người nhà cửa phố xá 31 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP + Vậy theo bạn, môi trường ? - GV kết luận : LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Môi trường tất có xung quanh chúng ta; có Trái Đất tác động lên Trái Đất Trong có yếu tố cần thiết cho sống yếu tố ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển sống Có thể phân biệt: Mơi trường tự nhiên (Mặt trời, khí quyển, đồi, núi,… ) môi trường nhân tạo (làng mạc, Hoạt động : Thảo luận thành phố, nhà máy,…) - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - HS thảo luận nhóm đơi theo câu hỏi : + Bạn sống đâu, làng quê hay đô thị? - HS giới thiệu với bạn + Hãy nêu số thành phần môi trường nơi bạn sống? - GV gọi số em trình bày - GV nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Môi trường bao gồm thành - Môi trường tự nhiên môi trường phần nào? nhân tạo… - Chúng ta cần làm để bảo vệ môi - HS nêu… trường? - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS ôn lại nội dung ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Tiết2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sống người Kĩ năng: HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững Thái độ: HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên giữ tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN B Đồ dùng dạy học a GV : - SGK Đạo đức : Phấn màu - Tranh trang 44 SGK phóng to b HS: - SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Chiếc hộp bí - HS chơi trò chơi mât" với câu hỏi: + Nước ta có tài ngun thiên nhiên ? + Nêu tên số vùng có tài nguyên thiên nhiên ? + Tài nguyên thiên nhiên mang lại cho em moi người điều gì? + Chúng ta phải làm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - GV nhận xét trò chơi - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Giúp HS hiểu tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sống người - HS biết sử dụng hợp lý tài nguyên thiênnhiên nhằm phát triển môi trường bền vững - HS có thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên giữ tài nguyên thiên nhiên (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: * Hoạt động 1: HS giới thiệu tài - HS giới thiệu có kèm tranh, ảnh minh nguyên thiên nhiên Việt Nam hoạ địa phương + Em cần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Cả lớp nhận xét, bổ sung nào? - GV nhận xét, bổ sung giới thiệu Ví dụ: - Mỏ than Quảng Ninh số tài nguyên thiên nhiên Việt - Dỗu khí Vũng Tàu Nam địa phương - Mỏ a- pa- tít Lào Cai * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo yêu cầu tập + Thế sử dụng tài nguyên tiết + GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho kiệm nhóm HS thảo luận tập + Tìm hiểu việc làm có liên quan + Các nhóm thảo luận đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên + Đại diện nhóm trình bày nhiên (Có nhiều cách sử dụng tiết kiệm - Các nhóm khác bổ sung tài nguyên thiên nhiên) *Hoạt động 3: Thảo luận nhóm + Rừng đầu nguồn, nước, giống thú - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho quý hiếm… (Có nhiều cách bảo vệ tài nhóm Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 nguyên thiên nhiên Các em cần thực - HS lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên biện pháp phù hợp với khả nhiên mình) - Từng nhóm thảo luận - Từng nhóm lên trình bày - Các nhóm khác bổ sung ý kiến thảo luận 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học Khen ngợi - HS nghe HS học tốt, học tiến - Dặn HS học thuộc Tìm hiểu, sưu tầm tranh, ảnh tài nguyên thiên nhiên ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật LẮP RÔ- BỐT (Tiết 2) I MỤC TIÊU Kiến thức: Chọn đủ chi tiết để lắp rô- bốt Kĩ năng: Lắp rô- bốt kĩ thuật, quy trình Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận thao tác lắp, tháo chi tiết rơ- bốt II.CHUẨN BỊ §å dïng d¹y häc - GV: lắp ghép mơ hình kĩ thuật; mẫu rô- bốt lắp sẵn - HS : lắp ghép mơ hình kĩ thuật Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra chuẩn bị đồ dùng HS - HS kiểm tra đồ dùng - Giới thiệu - Ghi bảng - Ghi đầu vào Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Chọn đủ chi tiết để lắp rô- bốt - Lắp rơ- bốt kĩ thuật, quy trình (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 * Cách tiến hành: *Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu - GV cho HS quan sát rô- bốt lắp sẵn - HS quan sát - GV hướng dẫn cho HS quan sát kỹ phận mẫu trả lời câu - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi hỏi: + Để lắp rô- bốt theo em cần phải + Cần lắp phận lắp phận? + Hãy kể tên phận đó? + Chân rơ- bốt, thân rơ- bốt, đầu rơ* Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ bốt, tay rô- bốt, ăng- ten, trục bánh xe thuật a Hướng dẫn chọn chi tiết - Cho HS thảo luận lựa chọn chi tiết - Gọi HS lên bảng chọn chi tiết, đủ loại chi tiết theo bảng SGK xếp vào lắp hộp theo loại - GV NX, bổ sung cho hoàn thành bước chọn chi tiết b Lắp phận * Lắp chân rô- bốt ( H2- SGK) - Cho HS thỏa luận tìm cách lắp thực trước lớp - GV nhận xét, bổ sung hướng dẫn lắp tiếp mặt trước chân thứ hai rôbốt * Lắp thân rơ- bốt (H3- SGK) + Dựa vào hình 3, em chọn chi tiết lắp thân rô- bốt? - GV nhận xét, bổ sung * Lắp đầu rô- bốt (H4- SGK) * Lắp phận khác c Lắp ráp rô- bốt (H1- SGK) - GV lắp ráp rô- bốt theo bước SGK - GV nhắc HS số điểm cần lưu ý - Kiểm tra nâng lên hạ xuống hai tay rô- bốt d Hướng dẫn tháo rời chi tiết Giáo viên: - HS thảo luận, lựa chọn chi tiết - Đại diện HS lên bảng chọn chi tiết - Toàn lớp quan sát bổ sung cho bạn - HS quan sát hình 2a (SGK) - HS lên lắp mặt trước chân rơ- bốt - Tồn lớp quan sát bổ sung bước lắp - HS quan sát hình - Lắp tay rơ- bốt (H5a- SGK) - Lắp ăng- ten (H5b- SGK) - Lắp trục bánh xe (H5c- SGK) - HS quan sát Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 xếp vào hộp - Khi tháo phải tháo rời phận, sau tháo rời chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự lắp - Khi tháo xong phải xếp gọn chi tiết vào hộp theo vị trí quy định 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Khen ngợi HS học tốt, học tiến - HS nghe - Chuẩn bị học sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu phát cầu mu bàn chân - Biết cách đứng ném bóng vào rổ hai tay trước ngực tay vai Các động tac chưa ổn định - Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng vai, cổ tay 2lx8nh - Ơn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: XXXXXXXX - Đá cầu 14-16p XXXXXXXX + Ôn tâng cầu mu bàn chân 2-3p  Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển + Ôn phát cầu mu bàn chân 8-9p Tập theo đội hình hàng phat cầu cho + Thi phát cầu mu bàn chân 3-4p X X Mỗi tổ chon cặp nam, cặp nữ thi với X X 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Ném bóng 10- 12p X O O X + Ơn đứng ném bóng vào rổ tay(trên vai) - 8p X X GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát X X  sửa chữa cách cầm bóng tư đứng động tác ném bóng chung cho HS + Ơn đứng ném bóng vào rổ hai tay(trước 3-4p ngực) GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS nhớ động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát sửa cách cầm bóng, tư đứng cho 5-6p - Trò chơi: Nhảy tiếp sức III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát 1-2p XXXXXXXX - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét gời học, nhà tập đá cầu, ném bóng 1-2p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục MƠN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRỊ CHƠI"CHUYỂN ĐỒ VẬT" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu phát cầu mu bàn chân - Biết cách đứng ném bóng vào rổ hai tay trước ngực tay vai Các động tac chưa ổn định - Trò chơi “Chuyển đồ vật” Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng vai, cổ 2lx8nh tay - Ơn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Đá cầu Ôn tâng cầu mu bàn chân Giáo viên: 14-16p XXXXXXXX 2-4p XXXXXXXX 37 Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ  trưởng điều khiển - Ôn phát cầu mu bàn chân 7-8p Tập theo đội hình hàng ngang phát cầu cho X X Thi tâng cầu mu bàn chân 4-5p X X - Ném bóng 14-15p X X Ơn đứng ném bóng vào rổ tay vai X X Ơn đứng ném bóng vào rổ hai tay(trước ngực)  - Trò chơi"Chuyển đồ vật" 5-6p X X   GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho tổ X X   chơi thử, sau cho lớp chơi X X    III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học, nhà ôn đá cầu cá nhân 1-2p 1p 1p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 32 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 32 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Giáo viên: Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày tháng năm 2018 Kí duyệt 40 Giáo viên: Trường Tiểu học ... 27069- 953 7 = 1 755 9 Thử lại : 1 755 9 + 953 7 = 27069 b c 7,284 – 5, 596 = 1,688 Thử lại : 1,668 + 5, 596 = 7,284 0,863- 0,298 = 0 ,56 5 Thử lại : 0 ,56 5 + 0,298 = 0,863 Bài 2: HĐ cá nhân - Học sinh đọc yêu... cho a) 25 : 0,1 = 250 b) 11 : 0, 25 = 44 25 x 10 = 250 11 x = 44 48 : 0,01 = 4800 32 : 0 ,5 = 64 48 x 100 = 4800 32 x = 64 95 : 0,1 = 950 75 : 0 ,5 = 15, 0 72 : 0,01 = 7200 1 25 : 0, 25 = 50 0 - Muốn... viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Bạn có cách giải khác khơng? LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Quãng đường xe đạp 1 ,5 : 33 ,5 x 1 ,5 = 50 , 25 ( km) Quãng đường AB dài là: 72, 75 + 50 , 25 = 123( km) Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan