0

Tuần 20 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

45 5,715 114

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2017, 19:35

GIÁO ÁN TỔNG HỢP TUẦN 20 LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thứ hai ngày 15 tháng năm 2018 Tập đọc THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm minh, cơng bằng, khơng tình riêng mà làm sai phép nước ( Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn, đọc phân biệt lời nhân vật Thái độ: Học đức tính nghiêm minh, công II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS thi đọc phân vai trích đoạn - HS thi đọc kịch (Phần 2) trả lời câu hỏi - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (10 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ (Lưu ý tốc độ đọc nhóm M1,2) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - 1HS đọc toàn - Cho HS chia đoạn: đoạn + Đoạn 1: từ đấu đến ông tha cho + Đoạn 2: đến thưởng cho + Đoạn 3: phần lại - HS nối tiếp đoạn đọc - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - Luyện đọc từ ngữ dễ đọc sai: - HS luyện đọc từ ngữ khó đọc Linh Từ Quốc Mẫu, kiệu, chuyên quyền, - HS đọc - Đọc nối tiếp lần - 3HS giải nghĩa từ (dựa vào SGK) - Giải nghĩa từ - HS ngồi bàn luyện đọc - Luyện đọc theo cặp Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cho HS thi đọc - HS thi đọc phân vai đọc đoạn - GV đọc mẫu Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ người gương mẫu, nghiêm minh, cơng bằng, khơng tình riêng mà làm sai phép nước ( Trả lời câu hỏi SGK) (Lưu ý HS nhóm ( M1,2) trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận theo câu hỏi sau: + Khi có người xin chức câu - Trần Thủ Độ đồng ý yêu cầu đương, Trần Thủ Độ làm gì? người phải chặt ngón chân để phân biệt với câu đương khác + Theo em cách xử Trần - HS trả lời Thủ Độ có ý gì? + Trước việc làm người quân hiệu, - Ông hỏi rõ đầu đuôi việc thấy Trần Thủ Độ xử lý sao? việc làm người quân hiệu nên ơng khơng trách móc mà thưởng cho vàng, bạc + Khi biết có viên quan tâu với vua - Trần Thủ Độ nhận lỗi xin vua ban chuyên quyền, Trần Thủ Độ thưởng cho viên quan dám nói thẳng nói nào? + Những lời nói việc làm Trần - Ơng người cư xử nghiêm minh, Thủ Độ cho thấy ông người khơng tình riêng, nghiêm khắc với nào? thân, đề cao kỷ cương phép nước - Cho HS báo cáo, giáo viên nhận xét, kết luận Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt ) * Cách tiến hành: - GVđưa bảng phụ ghi sẵn đoạn lên - HS đọc phân vai: người dẫn chuyện, hướng dẫn đọc viên quan, vua, Trần Thủ Độ (nhóm 4) - Phân nhóm cho HS luyện đọc - Cho HS thi đọc - - nhóm lên thi đọc phân vai - GV nhận xét + khen nhóm đọc hay Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -2 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Toán LUYỆN TẬP NĂM HỌC: 2017 - 2018 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn - HS làm 1(b,c), 2, 3a Kĩ năng: Rèn kĩ tính chu vi hình tròn, tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn Thái độ: Chăm làm II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Nêu quy tắc tính chu vi hình tròn - HS nêu - Gv nhận xét - HS khác nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS làm Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn - HS làm 1(b,c), 2, 3a (Giúp đỡ HS nhóm (M1,2) hồn thành tập) * Cách tiến hành: Bài 1(b,c): HĐ cá nhân - Tính tính chu vi hình tròn có bán kính - Gọi HS đọc đề r - Yêu cầu HS làm vào vở, chia sẻ kết - HS lớp làm vào vở, chia sẻ Giải b Chu vi hình tròn - GV chữa bài, kết luận 4,4 x x 3,14 = 27,632 (dm) - Yêu cầu HS nêu lại cách tính chu vi c Chu vi hình tròn hình tròn x x 3,14 = 15,7 (cm ) Đáp số :b 27,632dm c 15,7cm Bài 2: HĐ cặp đôi - Cho HS thảo luận cặp đôi theo câu - HS thảo luận hỏi: - Biết chu vi, tính đường kính (hoặc - BT u cầu làm ? bán kính) C = d x 3,14 - Hãy viết công thức tính chu vi hình Suy ra: tròn biết đường kính hình tròn d = C : 3,14 - Dựa vào cách tính cơng thức suy cách tính đường kính hình tròn Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cho HS báo cáo - GV nhận xét, kết luận C = r x x 3,14 - Tương tự: Khi biết chu vi Suy ra: tìm bán kính khơng? Bằng cách r = C : 3,14 : nào? - GV nhận xét Bài giải - Yêu cầu HS làm vào vở, chia sẻ a Đường kính hình tròn - Nhận xét làm HS, chốt kết 15,7 : 3,14 = (m) b Bán kính hình tròn 18,84 : 3,14 : = 3(dm) Đáp số : a 5dm b 3dm Bài 3a: HĐ cá nhân - HS tự trả lời câu hỏi để làm bài: + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - u cầu HS suy nghĩ tự làm - GV kết luận - Đường kính bánh xe 0,65m a) Tính chu vi bánh xe - HS làm Bài giải Chu vi bánh xe là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m) Đáp số a) 2,041m Bài tập PTNL học sinh: Bài 4: HĐ cá nhân - Hs có lực tốt - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm - Mời HS nêu kết quả, giải thích cách - HS suy nghĩ tìm kết làm *Kết quả: - GV nhận xét - Khoanh vào D 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI SỐ 31,32 -Lịch sử ƠN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 - 1954) I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc"giặc đói", "giặc dốt", giặc ngoại xâm" Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Kĩ năng:Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: + 19-12-1946: toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp + Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 + Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 + Chiến dịch Điện Biên Phủ 3.Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào lịch sử dân tộc ý thức tích cực học tập góp phần xây dựng bảo vệ đất nước hồ bình II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bản đồ hành Việt Nam (để số địa danh gắn với kiện lịch sử tiêu biểu) - Các hình minh hoạ chiến dịch VB thu- đông 1947, Biên giới thu - đông 1950, ĐBP 1954 - Phiếu học tập HS Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát + Nêu ý nghĩa chiến thắng Điện Biên - HS trả lời Phủ? + Trình bày diễn biến trận Điện Biên Phủ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Biết sau cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ giặc"giặc đói", "giặc dốt", giặc ngoại xâm" - Thống kê kiện lịch sử tiêu biểu chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Lập bảng kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945 - 1954 - Gọi HS lập bảng thống kê kiện lịch - HS lớp lập bảng thống kê sử tiêu biểu từ 1945- 1954 vào giấy khổ to dán đọc lại bảng thống kê bạn đối lên bảng chiếu với bảng thống kê - Cả lớp thống bảng thống kê giai bổ sung ý kiến đoạn sau: Thời gian Sự kiện lịch sử tiêu biểu Cuối năm 1945 đến năm 1946 - Đẩy lùi “Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” 19- 12- 1946 - Trung ương Đảng Chính phủ phát động Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 toàn quốc kháng chiến 20- 12- 1945 - Đài tiếng nói VN phát lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Bác Hồ 20- 12- 1956 đến tháng 2- 1947 - Cả nước đồng loạt nổ súng chiến đấu tiêu biểu chiến đấu nhận dân HN với tinh thần " Quyết tử cho TQ sinh" Thu - đông 1947 - Chiến dịch Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” Thu - đông 1950 từ 16-> 18 - - - Chiến dịch Biên giới 1950 - Trận Đông Khê, gương chiến đấu dũng cảm La Văn Cầu - Tập trung xây dựng hậu phương vững mạnh, Sau chiến dịch biên giới tháng 12- chuẩn bị cho tuyền tuyến sẵn sàng chiến đấu 1951 1- 5- 1952 - ĐHĐB toàn quốc lần thứ Đảng đề nhiệm vụ cho kháng chiến - Khai mạc đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc, đại hội bầu anh hùng tiêu biểu 30- 3- 1954 - Chiến dịch ĐBP toàn thắng Phan Đình Giót 7-5-1954 lấy thân lấp lỗ châu mai Hoạt động 2: Trò chơi Hái hoa dân chủ - GV tổ chức cho HS hái hoa dân chủ để ôn - HS tham gia chơi lại kiến thức lịch sử học + Câu hỏi trò chơi Vì nói: sau CM tháng Tám nước ta tình ngàn cân treo sợi tóc? Vì Bác Hồ nói nạn đói nạn dốt giặc đói, giặc dốt? Kể câu chuyện cảm động BH ngày nhân dân diệt giặc đói giặc dốt? Nhân dân ta làm để chống giặc đói giặc dốt? Bạn cho biết câu nói: “Khơng, hi sinh tất định không chịu nước, không chịu làm nô lệ" ai? nói vào thời gian - Nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 16 tháng năm 2018 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Chính tả CÁNH CAM LẠC MẸ (Nghe - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức thơ - Làm tập 2a Kĩ năng: Rèn kĩ điền d/r/gi Thái độ: Giáo dục tình cảm yêu quý lồi vật mơI trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT * GDBVMT: Giáo dục HS biết yêu quý lồi vật mơi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ ghi tập2a - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Tìm đúng, - HS chơi trò chơi tìm nhanh" từ ngữ có tiếng chứa r/d/gi (hoặc chứa o/ô) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(6 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm (M1,2) nắm nội dung viết từ khó bài) *Cách tiến hành:HĐ lớp Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Tìm hiểu nội dung thơ - Gọi HS đọc thơ - HS đọc trước lớp + Chú cánh cam rơi vào hoàn cảnh - Chú bị lạc mẹ, vào vườn hoang nào? Tiếng cánh cam gọi mẹ khàn đặc lối mòn + Những vật giúp cánh + Bọ dừa, cào cào, xén tóc cam? + Bài thơ cho em biết điều gì? + Cánh cam lạc mẹ che chở, yêu thương bạn bè Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn - HS nối tiếp nêu từ khó viết viết tả tả Ví dụ: Vườn hoang, xô vào, trắng sương, khản đặc, râm ran - Yêu cầu HS đọc viết từ vừa - HS viết vào giấy nháp bảng tìm - Lưu ý HS cách trình bày thơ HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả, trình bày hình thức thơ (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm M1,2) *Cách tiến hành:HĐ lớp - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV để viết - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (5phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ lớp - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (6 phút) * Mục tiêu: HS làm tập 2a (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 hồn thành tập) * Cách tiến hành: Bài2a: HĐ cá nhân - Cho HS đọc yêu cầu câu a - Lớp làm vào tập, 1HS làm - GV giao việc: bảng lớp + Các em đọc truyện + Chọn r, d gi để điền vào chỗ - Các tiếng cần điền vào chỗ trống cho trống sau: ra, giữa, dòng, rò, duy, - HS làm tập ra, giấu, giận, - GV nhận xét + chốt lại kết Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Tốn DIỆN TÍCH HÌNH TRỊN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết quy tắc tính diện tích hình tròn - HS làm 1(a,b), 2(a,b), 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính diện tích hình tròn 3.Thái độ: Chăm làm II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: chuẩn bị hình tròn bán kính 10cm băng giấy mơ tả q trình cắt, dán phần hình tròn - HS: Mỗi HS có hình tròn bìa mỏng, bán kính 5cm Chuẩn bị sẵn kéo cắt giấy, hồ dán thước kẻ thẳng Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Nêu quy tắc công thức đường - HS nêu kính, bán kính hình tròn biết chu vi? - Nhận xét - HS nghe - Giới thiệu GV nêu mục tiêu tiết - HS ghi học 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết quy tắc tính diện tích hình tròn (Lưu ý nhắc nhở HS M1,2 nắm quy tắc tính diện tích hình tròn) *Cách tiến hành: HĐ nhóm Giới thiệu quy tắc cơng thức tính diện tích hình tròn - Cho HS thảo luận nhóm tìm quy - HS báo cáo tắc tính diện tích hình tròn báo cáo - GV giới thiệu quy tắc công thức tính diện tích hình tròn thơng qua bán kính SGK + Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 nhân với số 3,14 + Ta có cơng thức : S = r x r x 3,14 Trong : S diện tích hình tròn r bán kính hình tròn - GV yêu cầu: Dựa vào quy tắc - HS làm vào giấy nháp, sau HS cơng thức tính diện tích hình tròn em đọc kết trước lớp tính diện tích hình tròn có Diện tích hình tròn : bán kính 2dm x x 3,14 = 12,56 (dm2) - GV nhận xét nêu lại kết - GVcho HS đọc lại quy tắc công - Lấy bán kính nhân với bán kính nhân với số 3,14 thức tính diện tích hình tròn - HS ghi vào vở: Stròn= r x r x 3,14 HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - HS lớp làm 1(a,b), 2(a,b), - HS( M3,4) làm tất tập (Lưu ý: Giúp đỡ nhóm học sinh M1,2 hồn thành tập) *Cách tiến hành: Bài 1(a, b): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Yêu cầu HS nêu cách tính diện tích - HS nêu hình tròn - u cầu HS làm - HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp - GV nhận xét, chữa Bài giải a, Diện tích hình tròn : x x 3,14 = 78,5 (cm2) b, Diện tích hình tròn : 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2) Bài 2(a,b): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Cả lớp theo dõi - Yêu cầu HS làm vào - Cả lớp làm vào vở, báo cáo kết - GV nhận xét chung, chữa Bài giải a, Bán kính hình tròn : 12 : = (cm) Diện tich hình tròn : x x 3,14 = 113,04 (cm2) b, Bán kính hình tròn : 7,2 : = 3,6 (dm) Diện tích hình tròn : 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2) Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Tính S mặt bàn hình tròn biết r = 45cm 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Hình vẽ biểu đồ tranh (hoặc biểu đồ cột lớp 4) - Phóng to biểu đồ hình quạt ví dụ SGK (để treo lên bảng) vẽ sẵn biểu đồ vào bảng phụ Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút kĩ thuật động não - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - Hát tập thể - Hãy nêu tên dạng biểu đồ - Biểu đồ dạng tranh biết? - Biểu đồ dạng cột - GV kết luận - HS khác nhận xét - Giới thiệu - Ghi - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Bước đầu biết đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 ý tiếp thu bài) *Cách tiến hành: * Ví dụ 1: - GV treo tranh ví dụ lên bảng giới thiệu: Đây biểu đồ hình quạt, cho biết tỉ số phần trăm loại sách thư viện trường tiểu học - Yêu cầu HS quan sát tranh bảng + Biểu đồ có dạng hình gì? Gồm - Biểu đồ có dạng hình tròn chia phần nào? thành nhiều phần Trên phần - Hướng dẫn HS tập đọc biểu đồ hình tròn ghi tỉ số phần trăm + Biểu đồ biểu thị gì? tương ứng - GV xác nhận: Biểu đồ hình quạt cho biểu thị tỉ số phần trăm loại sách thư viện trường tiểu học + Số sách thư viện chia làm loại loại nào? - Yêu cầu HS nêu tỉ số phần trăm loại - GV xác nhận: Đó nội dung biểu thị giá trị hiển thị + Hình tròn tương ứng với Giáo viên: - Biểu đồ biểu thị tỉ số phần trăm loại sách có thư viện trường tiểu học - Được chia làm loại: truyện thiếu nhi, sách giáo khoa loại sách khác - Truyện thiếu nhi chiếm 50%, sách giáo khoa chiếm 25%,các loại sách khác chiếm 25% - Hình tròn tương ứng với 100% Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 phần trăm? tổng số sách có thư viện + Nhìn vào biểu đồ Hãy quan sát - Số lượng truyện thiếu nhi nhiều nhất, số lượng loại sách; so sánh chiếm nửa số sách có thư viện ,số với tổng số sách có thư viện lượng SGK số lượng loại sách khác, chiếm nửa số sách có thư viện + Số lượng truyện thiếu nhi so với - Gấp đơi hay loại sách lại loại sách lại nào? 1/2 số truyện thiếu nhi - Kết luận : + Các phần biểu diễn có dạng hình quạt gọi biểu đồ hình quạt - GV kết luận, yêu cầu HS nhắc lại * Ví dụ - Gọi HS đọc đề -Yêu cầu HS quan sát biểu đồ tự làm vào - Có thể hỏi theo câu hỏi: + Biểu đồ nói điều gì? + Có phần trăm HS tham gia môn bơi? + Tổng số HS lớp bao nhiêu? + Tính số HS tham gia mơn bơi? Số HS tham gia môn bơi là: 32 �12,5 : 100 = (học sinh) Đáp số: học sinh HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức làm (Lưu ý: Giúp đỡ nhóm M1,2 hoàn thành tập) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ Cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu - HS xác định dạng - BT tỉ số phần trăm dạng (tìm giá trị - HS làm , chia sẻ số phần trăm số) - GV nhận xét, chữa Bài giải Số HS thích màu xanh là: 120 x 40 : 100 = 48 (học sinh) Số HS thích màu đỏ 120 x 25 : 100 =30 (học sinh ) Số HS thích màu trắng là: 120 x 20 : 100 = 24 (học sinh) Số HS thích màu tím là: 120 x 15 : 100 = 18 (học sinh) Bài tập PTNL học sinh: Bài 2: HĐ cá nhân - GV hướng dẫn HS: - HS nghe - Biểu đồ nói điều ? - HS trả lời 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS đọc tỉ số phần trăm + HSG: 17,5% + HSK: 60% + HSTB: 22,5% Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 2) ( Mức độ liên hệ) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương 2.Kĩ năng: Làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia xây dựng quê hương 3.Thái độ: Yêu mến, tự hào quê hương mình, mong muốn góp phần xây dựng quê hương - HS( M3,4) biết phải yêu quê hương tham gia góp phần xây đựng quê hương * GDKNS: Kĩ xác định giá trị; tư phê phán; tìm kiếm xử lí thơng tin; kĩ trình bày * GDĐĐ HCM: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, yêu tổ quốc theo gương Bác Hồ II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: - SGK, VBT - Phiếu học tập cá nhân Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS nêu phần ghi nhớ Em yêu - HS nêu quê hương - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: HS biết làm việc phù hợp với khả để góp phần tham gia Giáo viên: Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 xây dựng quê hương (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK) (8’) - GV chia lớp thành nhóm, hướng - Các nhóm trưng bày sản phẩm theo dẫn nhóm trưng bày giới thiệu tổ tranh nhóm sưu tầm - Các nhóm trưng bày giới thiệu tranh nhóm - Cả lớp xem tranh trao đổi, bình - HS xem tranh trao đổi, bình luận luận - GV nhận xét tranh, ảnh HS bày tỏ niềm tin em làm công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) (10’) - GV nêu yêu cầu tập - HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ hướng dẫn HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ - GV nêu ý kiến - Mời số HS giải thích lí - HS giải thích lí - GV kết luận: + Tán thành với ý kiến: a, d + Không tán thành với ý kiến: b, c Hoạt động 3: Xử lí tình (bài tập 3, SGK) (10’) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để xử lí tình tập - Mời đại diện nhóm HS trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kết luận: + Tình a: Bạn Tuấn góp sách báo mình; vận động bạn tham gia đóng góp; nhắc nhở bạn giữ gìn sách, + Tình b: Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với bạn đội, việc làm góp phần làm sạch, đẹp làng xóm Hoạt động 4: Trình bày kết sưu tầm (4’) - Cả lớp trao đổi ý nghĩa thơ, hát,… 34 Giáo viên: - 1- HS đọc phần ghi nhớ - HS thảo luận trình bày cách xử lí tình nhóm - HS trình bày thơ, hát sưu tầm Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - GV nhắc nhở HS thể tình yêu quê hương việc làm cụ thể, phù hợp với khả 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC (tiếp theo) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nêu số ví dụ biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng Kĩ năng: Nhận biết biến đổi hóa học tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học, bảo vệ mơi trường II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV : Giấy trắng, đèn cồn, giấm (chanh), ống nghiệm - HS : que tính, lon sữa bò III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Hát tập thể - Hãy cho biết tượng sau - Đây tượng biến đổi hố học biến đổi hố học hay lí học: bột mì hồ tác dụng nhiệt độ, bột mì với nước cho vào chảo rán lên để chuyển thành chất khác bánh rán? - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nêu số ví dụ biến đổi hố học xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động 1: Trò chơi "bức thư mật" - Yêu cầu HS viết thư gửi cho - HS hoạt động theo nhóm bàn bạn cho đảm bảo có bạn - HS lắng nghe GV hướng dẫn nêu thắc đọc Giấy gửi thư mắc có màu trắng - Yêu cầu HS đọc hướng dẫn trang 80 làm theo dẫn * Tổ chức làm thí nghiệm(HĐ nhóm) - GV phát giấy tắng đồ dùng thí - Đại diện nhón lên nhận giấy đèn nghiệm cho nhóm cồn, que thuỷ tinh - GV phát thư bưu điện phát - HS tiến hành thí nghiệm theo hướng ngẫu nhiên cho nhóm để nhóm dẫn tìm cách đọc thư * Trình bày: - Sau phút đề nghị nhóm dừng - Đại diện nhóm cầm thư nhận lên cơng việc trình bày thư nhận đọc to trước lớp - GV yêu cầu đại diện nhóm trình - HS nêu cách thực bày Hỏi : + Nếu không hơ qua lửa, tức - Khơng khơng có nhiệt để ngun có đọc chữ khơng? + Nhờ đâu đọc - Nhờ tác dụng nhiệt mà nước dòng chữ tưởng khơng có chanh (giấm, a xít …) bị biến đổi giấy hoá học thành chất khác có màu - GV kết luận ghi bảng: nên ta đọc + Sự biến đổi hoá học xảy tác dụng nhiệt Hoạt động : Thực hành xử lý thông tin (HĐ nhóm) - u cầu HS đọc thơng tin, quan sát - HS thảo luận nhóm cách giải thích hình minh hoạ thảo luận vai trò tượng cho ánh sáng biến đổi hoá học - GV treo tranh ảnh minh hoạ - HS quan sát - GV yêu cầu HS đại diện nhóm lên - Đại diện nhóm trình bày trình bày lại tượng giải thích - GV kết luận ghi bảng 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂNG LƯỢNG NĂM HỌC: 2017 - 2018 I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhận biết hoạt động biến đổi cần lượng Kĩ năng: Nêu ví dụ hoạt động biến đổi cần lượng Thái độ: Yêu thích khoa học, góp phần bảo vệ mơi trường - GDBVMT: bảo vệ môi trường sử dụng dạng lượng để hoạt động biến đổi II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV: Hình ảnh trang 82, 83 băng bình hoạt động lao động, vui chơi, học tập người - HS : Nến, diêm, tơ chạy pin có đèn còi đủ cho nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Nêu số ví dụ biến đổi hố học - HS nêu xảy tác dụng nhiệt tác dụng ánh sáng ? - GV nhận xét - Lớp nhận xét - Giới thiệu bài: GV lọ hoa sách bàn hỏi: + Lọ hoa vị ví bàn? + Lọ hoa phía bên trái góc bàn - GV cầm lọ hoa để xuống bàn HS + Lọ hoa bàn học bạn A hỏi: Lọ hoa vị trí nào? + Tại lọ hoa từ bàn giáo viên + Lọ hoa bàn học bạn A lại nằm bàn bạn A thầycầm lọ hoa từ bàn giáo viên xuống - Như thầy cung cấp bàn bạn A lượng cho lọ hoa Vậy lượng - HS ghi ? Hơn tìm hiểu bài: Năng lượng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nhận biết hoạt động biến đổi cần lượng Nêu ví dụ (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động 1: Nhờ cung cấp lượng mà vật biến đổi vị trí, hình dạng - GV tiến hành làm thí nghiệm - Quan sát GV làm thí nghiệm, trao đổi cho HS quan sát, trả lời câu hỏi để với bạn ngồi bên cạnh để trả lời câu đến kết luận: Muốn làm cho vật hỏi: xung quanh biến đổi cần có lượng Thí nghiệm với cặp + Chiếc cặp sách nằm yên bàn + Chiếc cặp sách nằm đâu? + Làm để nhấc lên + Có thể dùng tay nhấc cặp dùng que, gậy móc vào quai cặp nhấc cặp cao? lên - Yêu cầu HS nhấc cặp lên - HS thực hành khỏi mặt bàn đặt vào vị trí khác - Chiếc cặp thay đổi tay ta nhấc - Chiếc cặp thay đổi vị trí đâu? - Kết luận: Muốn đưa cặp sách lên - Lắng nghe cao đặt sang vị trí khác ta dùng tay để nhấc cặp lên Khi ta dùng tay nhấc cặp ta cung cấp cho cặp sách lượng giúp cho thay đổi vị trí Thí nghiệm với nến - Quan sát trả lời câu hỏi - GV đốt cắm nến vào đĩa - Tắt điện lớp học hỏi: + Em thấy phòng tắt + Khi tắt điện phong trở nên tối điện? - Bật diêm, thắp nến hỏi + Khi thắp nến, em thấy toả + Khi thắp nến, nến toả nhiệt phát ánh sáng từ nến? + Do đâu mà nến toả nhiệt + Do nến bị cháy phát ánh sáng? - Kết luận: Khi thắp nến, nến toả - Lắng nghe nhiệt phát ánh sáng Nến bị cháy cung cấp lượng cho việc phát sáng toả nhiệt Thí nghiệm với đồ chơi - GV cho HS quan sát ô tô - Nhận xét: ô tô không hoạt động chưa lắp pin + Ơ tơ khơng hoạt động khơng có + Tại tơ lại không hoạt động? - Yêu cầu HS lắp pin vào ô tô bật pin - Nhận xét: ô tô hoạt động bình cơng tắc, nêu nhận xét + Khi lắp pin vào ô tô bật công tắc thường lắp pin + Khi lắp pin vào ô tô bật cơng tắc, có tượng xảy ra? + Nhờ đâu mà ô tô hoạt động, đèn ô tô hoạt động, đèn sáng, còi kêu 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP sáng còi kêu? - Kết luận: Khi lắp pin bật công tắc ô tô đồ chơi, động quay, đèn sáng, còi kêu Điện pin sinh cung cấp lượng làm ô tô chạy, đén sáng, còi kêu - GV hỏi: Qua thí nghiệm, em thấy vật muốn biến đổi cần có điều kiện gì? - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết trang 82 SGK Hoạt động 2: Một số nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người, động vật, phương tiện - GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK - GV nêu: Em quan sát hình minh hoạ 3, 4, trang 83- SGK nói tên nguỗn cung cấp lượng cho hoạt động người, động vật, máy móc - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - Gọi HS làm mẫu - Gọi HS trình bày + Muốn có lượng để thực hoạt động người cần phải làm gì? + Nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người lấy từ đâu? - Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Nhờ điện pin sinh điện cung cấp lượng làm cho ô tơ hoạt động - Các vật muốn biến đổi cần phải cung cấp lượng - HS tiếp nối đọc cho lớp nghe - HS đọc - Lắng nghe - HS thảo luận theo bàn - HS làm mẫu - HS trình bày + Muốn có lượng để thực hoạt động người phải ăn, uống hít thở + Nguồn cung cấp lượng cho hoạt động người lấy từ thức ăn - HS đọc 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật CHĂM SÓC GÀ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Nêu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà Kĩ năng: Biết cách chăm sóc gà Giáo viên: Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 3.Thái độ: Có ý thức chăm sóc bảo vệ gà II CHUÂN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - Giáo viên: Phiếu đánh giá kết học tập học sinh - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Ở gia đình em thường cho gà ăn uống - HS trả lời nào? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu mục đích , tác dụng việc chăm sóc gà - Biết cách chăm sóc gà (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc chăm sóc gà - HS nghe - GV nêu khái niệm chăm sóc gà - GV hướng dẫn HS đọc mục (SGK) Nêu mục đích, tác dụng việc chăm - Mục đích tạo điều kiện sống thuận lợi thích hợp cho gà sóc gà? - Tác dụng: giúp gà khoẻ mạnh ,mau lớn có sức chống bệnh tốt - HS nối tiếp trả lời - Các HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận tóm tắt nội dung hoạt động Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăm sóc gà * Sưởi ấm cho gà: - GV hướng dẫn HS nhớ lại nêu vai -Nhiệt độ tác động đến lớn lên , trò nhiệt độ đời sống động sinh sản động vật… vật - GV nhận xét giải thích thêm vai trò nhiệt độ - Gà bị rét ăn, dễ nhiễm bệnh … - Cần sưởi ấm cho gà 40 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Vậy cần làm để giúp gà chống rét? - Dụng cụ sưởi ấm cho gà : chụp + Nêu dụng cụ dùng để sưởi ấm cho sưởi gà? - Bóng điện, đối bếp than ,bếp củi + Ở gia đình em thường sưởi ấm cho gà quanh chuồng dụng cụ nào? - Mời số HS trả lời -Các HS khác nhận xét, bổ sung -GV nhận xét, hướng dẫn thêm * Chống nóng, chống rét, phòng ẩm cho gà: * Phòng ngộ độc thức ăn cho gà: (thực tương tự phần trên) Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập -Cho HS trả lời câu hỏi cuối - GV nhận xét 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nêu tác dụng việc chăm sóc gà? - HS nghe - Cho HS nối tiếp đọc phần ghi - HS đọc nhớ - Giáo viên nhận xét tiết học, chuẩn bị - HS nghe thực học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TUNG VÀ BẮT BĨNG - TRỊ CHƠI"BĨNG CHUYỀN SÁU" I MỤC TIÊU - Thực tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi"bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ: - Trên sân trường, vệ sinh - GV chuẩn bị còi, bóng III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 100m XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai 1-2p  - Trò chơi"Kết bạn" 1-2p Giáo viên: Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP II.Cơ bản: - Ôn tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ trưởng điều khiển + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương tổ tập - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn - Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu" GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, chơi thức NĂM HỌC: 2017 - 2018 8-10p XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p  3p X X 5-7p X X 7-9p X X X X  III.Kết thúc: - Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng 1-2p 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢY DÂY I MỤC TIÊU - Thực tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay - Thực nhảy dây kiểu chụm hai chân - Chơi với trò chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Trên sân trường, vệ sinh - GV chuẩn bị còi, bóng III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 100m XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông, vai 1-2p 42 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Trò chơi"Chuyền bóng" LỚP II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng hai tay, tung bóng tay bắt bóng hai tay + Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, tổ trưởng điều khiển + GV lại quan sát sửa sai cho HS * Thi đua tổ với lần.GV biểu dương tổ tập - Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân * Chọn số em nhảy tốt lên biểu diễn - Chơi trò chơi "Bóng chuyền sáu" GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi qui định khu vực chơi.Chơi thử 1-2 lần, chơi thức III.Kết thúc: - Đi chậm thả lỏng toàn thân, kết hợp hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ơn động tác tung bắt bóng NĂM HỌC: 2017 - 2018  1-2p 8-10p XXXXXXXX XXXXXXXX 4-5p  3p 5-7p 7-9p X X X O X X X X O X X X  X X X X X O O X X X X X 1-2p 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 21 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên Giáo viên: Trường Tiểu học 43 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 21 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban 44 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày 15 tháng năm 2018 Kí duyệt Giáo viên: Trường Tiểu học 45 ... phủ phát động Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 201 7 - 201 8 toàn quốc kháng chiến 20- 12- 19 45 - Đài tiếng nói VN phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ 20- 12- 1 956 ... 45cm 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa LỚP NĂM HỌC: 201 7 - 201 8 - Cả lớp làm vào Bài giải Diện tích mặt bàn hình tròn : 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5. .. đề cập đến gì? 16 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 201 7 - 201 8 + Tại em lại chọn câu chuyện để kể? - Học sinh thi kể trước lớp - Học sinh thi kể trước lớp trao đổi bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan